Документ z0036-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.01.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  У СФЕРІ ЗВ ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

24.12.2013  № 848


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2014 р.
за № 36/24813

Про внесення змін до Порядку проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору

Відповідно до вимог статей 18 та 61 Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 13 травня 2010 року № 217, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2010 року за № 525/17820, що додаються.

2. Департаменту зв’язку спільно з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
В.П. ЦушкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
24.12.2013 № 848


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2014 р.
за № 36/24813

ЗМІНИ
до Порядку проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору

1. У розділі І:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення експертизи при досудовому врегулюванні спорів між суб’єктами ринку телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів, основні завдання, організаційні засади та строки проведення експертизи щодо предмета спору.»;

2) у пункті 1.4:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«об’єкт експертизи - проектна, технічна та кошторисна документація операторів телекомунікацій, що взаємоз’єднують свої мережі, операторів, що надають послуги національного роумінгу та послуги із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів, адміністратора централізованої бази даних, телекомунікаційне обладнання мереж зазначених операторів та адміністратора централізованої бази даних (технічні засоби телекомунікацій)»;

абзац дев’ятий доповнити словами «та в інших нормативно-правових актах.».

2. Пункт 2.2 розділу ІІ доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«умов взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій під час обслуговування абонентів з перенесеними абонентськими номерами або абонентів з персональними номерами.».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1 слова «оператори телекомунікацій, які не досягли згоди щодо укладення, зміни чи розірвання договору про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж» виключити;

2) в абзаці четвертому підпункту 3.3.2 пункту 3.3 слова «щодо взаємоз’єднання» виключити.

4. У тексті Порядку абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ».

Директор Департаменту зв’язку

І. Хохотвавгору