Документ z0034-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.02.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

15.12.2016  № 141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2017 р.
за № 34/29902

Про внесення змін до Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції

Відповідно до пунктів 5, 8, 12-1 частини першої, частини другої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", статей 172-4-172-9, 188-46, 212-15, 212-21, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Внести до Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09 червня 2016 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за № 1019/29149, такі зміни:

1) пункт 3 розділу І викласти в такій редакції:

"3. Припис Національного агентства про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону (додаток 2) оформляється додатком до рішення Національного агентства про внесення припису керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації і підписується уповноваженою особою Національного агентства, яка його склала, та членом Національного агентства, який координує роботу структурного підрозділу апарату Національного агентства відповідно до визначеного Національним агентством розподілу функціональних обов’язків.";

2) у розділі ІІ:

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Протокол про адміністративне правопорушення виноситься з урахуванням вимог абзацу першого пункту 12 цього розділу на розгляд Національного агентства, яке приймає рішення про направлення протоколу про адміністративне правопорушення до суду.";

абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

"У разі вчинення корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення службовою особою, яка працює в апараті суду, протокол разом із копією рішення Національного агентства та іншими матеріалами надсилається до суду вищої інстанції для визначення підсудності.";

3) пункт 3 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

"3. Рішення Національного агентства про внесення припису керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації та припис Національного агентства оформлюється у двох примірниках. Один примірник залишається в Національному агентстві, а інший вручається під підпис або надсилається поштою рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Проект рішення Національного агентства про внесення припису керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації та проект припису Національного агентства готуються уповноваженою особою Національного агентства, яка виявила порушення, та розглядаються на найближчому після виявлення та фіксації порушення засіданні Національного агентства.";

4) додаток 2 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

2. Відділу правового забезпечення подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Голови

Р. Радецький


Додаток 2
до Порядку оформлення протоколів
про адміністративні правопорушення
та внесення приписів
Національним агентством з питань
запобігання корупції
(пункт 3 розділу І)

ПРИПИС
про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень законувгору