Документ z0032-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2019. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2018  № 656


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2019 р.
за № 32/33003

Про охорону об’єктів у територіальних органах Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, з метою організації служби з охорони об’єктів у територіальних органах Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо організації служби з охорони об’єктів у територіальних органах Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Інструкція), що додається.

2. Унести до пункту 3 розділу I Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18 грудня 2015 року № 151/ДСК, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 січня 2016 року за № 34/28164, зміни, доповнивши абзаци третій і дванадцятий після слів «її територіальні органи» у відповідному відмінку словами «, розташовані у місті Києві» у відповідному відмінку.

3. Начальникам територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України організувати службу з охорони об’єктів відповідно до вимог Інструкції.

4. Директору Департаменту організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України згідно з розподілом обов’язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Служби безпеки України
генерал-полковник

Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра оборони України

Заступник начальника
Управління державної охорони України
генерал-майор

Міністр внутрішніх справ України
В. Маліков


І. РуснакО.М. Іванчук

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
05.11.2018  № 656


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2019 р.
за № 32/33003

ІНСТРУКЦІЯ
щодо організації служби з охорони об’єктів у територіальних органах Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Цю Інструкцію розроблено з метою врегулювання питань організації служби з охорони об’єктів у територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, крім територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку, розташованого у місті Києві.

2. Ця Інструкція визначає та регламентує:

організацію служби з охорони об’єктів у територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку (далі - територіальні органи);

особливості організації служби з охорони об’єктів у територіальному органі залежно від умов розміщення військової техніки та майна;

загальний порядок здавання під охорону (зняття з охорони) режимних (службових) приміщень;

порядок організації пропускного режиму на територію територіального органу залежно від умов його розташування;

обов’язки начальника територіального органу щодо організації служби з охорони об’єктів;

основні обов’язки і права осіб чергових змін охорони територіальних органів щодо несення служби з охорони об’єктів;

порядок використання та застосування зброї особами чергової зміни охорони.

3. За організацію служби з охорони об’єктів у територіальному органі відповідає його начальник, а безпосереднім організатором служби з охорони об’єктів є заступник начальника територіального органу.

4. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

відвідувачі - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, яким відповідно до перепусток надано право входу на територію територіального органу у супроводі його посадових осіб;

внутрішньооб’єктовий режим - сукупність організаційних, інженерних та технічних заходів і правил, спрямованих на забезпечення режиму секретності, встановленого у відповідному територіальному органі;

зброя - вогнепальна зброя, що перебуває на озброєнні в Держспецзв’язку, видана військовослужбовцю та постійно закріплена за ним на час проходження служби в Держспецзв’язку або тимчасово видана військовослужбовцю і закріплена за ним на час виконання спеціальних обов’язків з охорони об’єктів;

зміна охорони - посадові особи територіального органу, призначені для виконання службових завдань з охорони об’єктів, пропускного режиму, чергування та оперативно-технічного управління державною системою урядового зв’язку (далі - ДСУЗ) та Національною системою конфіденційного зв’язку;

об’єкти - будівлі (споруди, сховища), режимні та службові приміщення в них, стоянки на внутрішніх подвір’ях, відкриті чи обладнані навісами ділянки місцевості, в яких знаходиться (зберігається) майно (озброєння, військова техніка, транспортні засоби та інші матеріально-технічні засоби) територіального органу;

об’єкти спільного використання - технічні або побутові приміщення, технологічні споруди, місця проведення спеціальних видів робіт тощо, де встановлено апаратуру, обладнання та устаткування, які використовуються територіальними органами спільно з регіональними органами Служби безпеки України (далі - регіональний орган);

огорожа - будівельна конструкція, яка встановлюється з метою визначення території об’єкта і призначена для запобігання проникненню на об’єкт (обмеження доступу до нього);

охорона об’єктів - складова повсякденної діяльності територіальних органів, що передбачає організацію та проведення комплексу охоронних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого проникнення на об’єкти територіального органу сторонніх осіб та здійснення ними протиправних дій;

підрозділи Держспецзв’язку - структурні підрозділи Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальні органи, Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальні підрозділи, підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку, заклади, установи і організації Держспецзв’язку;

площа спільного використання - частина території внутрішнього подвір’я адміністративних будівель регіонального органу або територіального органу, розташованих у єдиному будинковому комплексі, та приміщення (частина території) всередині цих будівель (сходові клітини основного та запасних виходів, коридори, підвальні приміщення, горища, дахи будівель тощо), через які безпосередньо здійснюється доступ (є можливість безпосереднього доступу) до об’єктів та обладнання регіонального чи територіального органу;

пропускний режим - порядок, що забезпечується сукупністю заходів і правил, які унеможливлюють безконтрольний вхід (вихід) осіб, в’їзд (виїзд) транспортних засобів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) секретних виробів, документів або інших матеріальних носіїв секретної інформації та майна на об’єкт (з об’єкта);

режимні приміщення - приміщення (зони, території) територіального органу, в яких проводяться секретні роботи та/або цілодобово зберігаються матеріальні носії секретної інформації, а також інші приміщення (кімнати зберігання зброї, місця несення чергування чи служби з охорони об’єктів тощо), де впроваджено особливий режим роботи для забезпечення виконання завдань за призначенням;

служба з охорони об’єктів - служба, що об’єднує в єдиний комплекс питання охорони об’єктів, чергування та пропускного режиму;

службові приміщення - приміщення (кабінети, кімнати, сховища, склади) територіального органу, в яких знаходиться (зберігається) майно територіального органу;

співробітники - військовослужбовці, державні службовці та інші працівники (далі - працівники), які обіймають відповідні посади в територіальному органі;

спільна контрольована зона - сукупність площ та об’єктів спільного використання, режимних і службових приміщень регіонального та територіального органів, розташованих у єдиному будинковому комплексі, об’єднаних в єдину контрольовану зону, з метою забезпечення належних умов для організації та забезпечення режиму секретності в регіональному і територіальному органах;

технічні засоби охорони - засоби відеоспостереження, системи охорони периметра та контролю доступу, системи сигналізації, засоби радіозв’язку, призначені для підвищення надійності охорони об’єктів;

чергова зміна охорони - зміна охорони, призначена наказом територіального органу для виконання визначених службових завдань у встановлений час відповідної доби;

чергування - складова внутрішньої служби, що постійно здійснюється в територіальному органі для підтримання внутрішнього порядку, забезпечення високого рівня бойової і мобілізаційної готовності, належної охорони об’єктів, оперативного реагування на події чи надзвичайні ситуації та виконання одержаних у зв’язку з цим наказів (вказівок), організованого виконання інших завдань службової діяльності територіального органу.

II. Організація служби з охорони об’єктів

1. Служба з охорони об’єктів у територіальному органі у календарному році організовується відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, цієї Інструкції та на підставі наказу територіального органу «Про організацію служби з охорони об’єктів у територіальному органі» (далі - наказ з охорони об’єктів), який видається щороку не пізніше ніж за тиждень до початку нового календарного року.

Перелік основних питань, що зазначаються в наказі територіального органу з охорони об’єктів, та документів, що до нього додаються, наведено у додатку 1 до цієї Інструкції.

2. Для несення служби з охорони об’єктів у територіальному органі призначається зміна охорони, склад якої на рік оголошується в наказі з охорони об’єктів.

Зміна охорони територіального органу призначається у такому складі:

оперативний черговий територіального органу;

помічник (помічники) оперативного чергового територіального органу;

черговий оператор (за потреби);

черговий охоронник (чергові охоронники) (за потреби);

водій чергового автомобіля (за потреби).

Обов’язки осіб зміни охорони за рішенням начальника територіального органу дозволяється поєднувати, про що зазначається у наказі з охорони об’єктів.

3. Несення служби з охорони об’єктів здійснюють особи чергової зміни охорони у режимі цілодобового та/або щоденного виконання службових завдань, який встановлює начальник територіального органу залежно від:

специфіки розташування територіального органу;

особливостей розміщення технічних приміщень, де встановлено обладнання, яке забезпечує функціонування ДСУЗ;

умов охорони об’єктів та наявної кількості встановлених технічних засобів охорони;

інших чинників, що впливають на визначення режиму несення служби.

4. Особи чергової зміни охорони під час охорони об’єктів (приміщень) виконують спеціальні обов’язки, що визначаються окремими інструкціями, які розробляє і підписує заступник начальника територіального органу та затверджує начальник територіального органу.

Інструкції реєструються у службі діловодства та постійно зберігаються у приміщеннях (місцях) несення служби особами чергових змін (далі - приміщення чергування).

5. Співробітники призначаються до складу чергової зміни охорони відповідно до графіка несення служби з охорони об’єктів (далі - графік), що складає заступник начальника територіального органу на місяць (за тиждень до його початку) і затверджує начальник територіального органу.

Зміни до графіка вносить заступник начальника територіального органу з дозволу його начальника.

6. Військовослужбовці, призначені для несення служби з охорони об’єктів, озброюються на час несення служби справною зброєю (пістолет з двома спорядженими магазинами), що зазначається у наказі територіального органу про склад чергової зміни охорони на тиждень із зазначенням відповідної доби чергування.

Військовослужбовців, які за рішенням начальника територіального органу несуть службу з охорони об’єктів неозброєними, дозволяється призначати до складу чергової зміни охорони відповідно до графіка без зазначення у наказі територіального органу про склад чергової зміни охорони на тиждень.

За умови загострення суспільно-політичної ситуації в регіоні дислокації територіального органу військовослужбовців чергової зміни охорони дозволяється на час несення служби озброювати зброєю та боєприпасами до неї у кількості та за типами, визначеними наказом територіального органу на підставі письмового дозволу Голови Держспецзв’язку.

У бойовій обстановці або у разі безпосередньої загрози чи нападу на об’єкти територіального органу рішення щодо озброєння (типи зброї та кількість боєприпасів до неї) осіб чергової зміни охорони та інших підпорядкованих військовослужбовців приймає особисто начальник територіального органу, визначаючи це у наказі територіального органу. У неробочий час у разі відсутності зв’язку з начальником територіального органу рішення про додаткове озброєння осіб чергової зміни охорони приймає оперативний черговий територіального органу з подальшим інформуванням про це свого начальника.

7. Військовослужбовців-жінок дозволяється призначати до складу чергової зміни охорони для цілодобового та/або щоденного виконання службових завдань з дотриманням вимог законодавства.

Працівника дозволяється призначати до складу чергової зміни охорони з дотриманням вимог законодавства для виконання службових завдань у робочий час помічником оперативного чергового (черговим оператором), якщо на нього безпосередньо не покладено службових завдань щодо охорони об’єктів.

8. У ніч перед виконанням спеціальних обов’язків зі служби з охорони об’єктів осіб, призначених до складу чергової зміни охорони, звільняють від виконання службових обов’язків та інших робіт.

Особам чергової зміни охорони під час несення служби дозволяється відпочивати лежачи (спати) (не знімаючи спорядження та не роздягаючись) не більше ніж чотири години на добу у час та місці, визначених начальником територіального органу в їхніх інструкціях.

9. Для кожної особи чергової зміни охорони, на яку покладаються спеціальні обов’язки щодо охорони об’єктів, наказом з охорони об’єктів затверджується (затверджуються) перелік (переліки) об’єктів, що підлягають охороні (далі - перелік об’єктів охорони).

Перелік об’єктів охорони розробляється у табличному вигляді, нумерується і має містити такі відомості:

час несення служби, озброєння особи чергової зміни охорони, вид військової форми одягу;

найменування об’єкта (номер сховища або приміщення, кількість вхідних воріт (дверей), вікон та металевих грат (сіток) на них, марки транспортних засобів та їхні державні номери тощо);

посади, військові звання (за наявності), прізвища, імена, по батькові відповідальних осіб, які допускаються до зняття (здавання) об’єктів з-під охорони (під охорону), із зазначенням номерів службових посвідчень встановленого зразка (далі - службове посвідчення) цих відповідальних осіб;

номери особистих металевих печаток (пломб), якими вхідні ворота (двері) об’єктів опечатують;

час зняття (здавання) об’єктів з-під охорони (під охорону);

обладнання об’єктів технічними засобами охорони.

10. Якщо деякі об’єкти знаходяться на відкритій місцевості, до переліку об’єктів охорони додається схема розміщення об’єктів, на якій позначаються:

об’єкти із зазначенням кількості особистих металевих печаток (пломб), якими опечатують вхідні ворота (двері), вхідні двері до кунгів (дверцята автомобілів), ввідні щитки, підкузовні ящики тощо, а також місця їх встановлення;

вхідні ворота (двері) до кунгів (дверцята автомобілів), ввідні щитки, підкузовні ящики, які обладнані засобами сигналізації;

вид огорожі та найнебезпечніші підходи до об’єктів;

місця розташування технічних засобів охорони, засобів пожежогасіння та освітлення.

11. За умови зберігання майна у будівлях (спорудах, сховищах) або на відкритих стоянках, розміщених на внутрішніх подвір’ях адміністративних будівель або у парках машин регіональних органів, питання охорони об’єктів територіального органу вирішуються у взаємодії з начальником відповідного регіонального органу і врегульовуються спільним наказом цих підрозділів або спільною інструкцією, затвердженою начальниками цих підрозділів (далі - спільний наказ).

У спільному наказі визначаються:

найменування об’єкта територіального органу (номер сховища, будівлі, споруди чи відкритої стоянки, кількість вхідних воріт (дверей), вікон та металевих грат (сіток) на них тощо);

посади, військові звання (за наявності), прізвища, імена, по батькові відповідальних осіб територіального органу, які допускаються до зняття (здавання) об’єктів з-під охорони (під охорону), із зазначенням номерів службових посвідчень цих відповідальних осіб та особистих металевих печаток (пломб), якими вхідні ворота (двері) об’єктів опечатують;

стан обладнання об’єктів технічними засобами охорони;

порядок доступу осіб чергової зміни територіального органу до огляду стану об’єктів та цілісності особистих металевих печаток (пломб), якими вхідні ворота (двері) об’єктів опечатано;

порядок допуску відповідальних осіб територіального органу до відкриття (закриття) об’єктів з урахуванням дотримання часових показників, необхідних для своєчасного виконання покладених на територіальний орган завдань;

порядок взаємодії осіб чергових змін охорони територіального та регіонального органів;

межі спільних контрольованих зон (за потреби).

інші питання щодо охорони об’єктів.

12. Порядок доступу співробітників територіального і регіонального органів до об’єктів спільного використання також врегульовується спільним наказом, де зазначаються:

порядок організації охорони об’єктів спільного використання;

відомості про наявність технічних засобів охорони, зокрема засобів сигналізації на відкриття воріт (дверей) об’єктів спільного використання;

порядок пропуску посадових осіб регіонального органу до об’єктів спільного використання;

місце зберігання запасних ключів від воріт (дверей) об’єктів спільного використання;

заходи взаємодії з організації та забезпечення охорони об’єктів спільного використання;

інші питання щодо охорони об’єктів спільного використання.

13. За умови зберігання майна у будівлях (спорудах, сховищах) або на відкритих стоянках, розміщених на внутрішніх подвір’ях адміністративних будівель чи у парках машин інших органів державної влади, або в орендованих приміщеннях закладів, установ, підприємств і організацій незалежно від форм власності, питання охорони об’єктів територіального органу вирішуються у взаємодії з їхніми керівниками і врегульовуються спільним наказом територіального органу і підрозділів охорони, що здійснюють охорону цих органів державної влади, закладів, установ, підприємств і організацій.

14. Усі особи чергової зміни охорони на час несення служби з охорони об’єктів підпорядковуються оперативному черговому територіального органу.

15. Для забезпечення безперервного та ефективного виконання особами чергових змін охорони завдань приміщення чергування обладнуються відповідним майном.

Приміщення чергування оперативного чергового, помічника оперативного чергового та чергового оператора обладнуються у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв’язку.

Приміщення чергування чергового охоронника обладнується за потреби. Перелік обладнання приміщення чергування чергового охоронника наведено у додатку 2 до цієї Інструкції.

16. Для виконання спеціальних обов’язків з охорони об’єктів особи чергової зміни охорони забезпечуються необхідною службовою документацією.

Оперативний черговий, помічник оперативного чергового та черговий оператор забезпечуються службовою документацією згідно з переліками, визначеними наказами Адміністрації Держспецзв’язку з питань організації оперативно-технічного управління ДСУЗ та чергування, а черговий охоронник - згідно з переліком службової документації чергового охоронника (додаток 3).

III. Загальний порядок здавання під охорону (зняття з охорони) режимних приміщень

1. Режимні приміщення здають під охорону особам чергової зміни охорони після закінчення робочого дня.

Роботи у режимних приміщеннях в неробочий час згідно з розпорядком дня територіального органу дозволяється проводити відповідно до письмового дозволу начальника територіального органу, що виконує у довільній формі керівник структурного підрозділу територіального органу щодо підлеглих співробітників, та/або графіків чергувань на місяць.

Копії (другі примірники) графіків чергувань на місяць та дозволи на виконання робіт у режимних приміщеннях у неробочий час зберігаються в оперативного чергового територіального органу для здійснення контролю за встановленим внутрішньооб’єктовим режимом.

2. Право здавання під охорону (зняття з охорони) режимних приміщень разом зі сховищами матеріальних носіїв секретної інформації мають відповідальні особи згідно зі списком, що складає режимно-секретний орган територіального органу та затверджує його начальник.

У списку відповідальних осіб, які мають право здавати під охорону режимні приміщення, відтворюють зразки підписів цих осіб та зазначають номери їх особистих номерних металевих печаток, якими опечатуються режимні приміщення, номери контактних телефонів.

Список відповідальних осіб, які мають право здавати під охорону режимні приміщення, складається один раз на рік одночасно з наказом з охорони об’єктів, періодично (за потреби) уточнюється і зберігається у приміщенні чергування в особи чергової зміни охорони, яка здійснює охорону цих приміщень.

3. Перед здаванням під охорону режимного приміщення відповідальна особа перевіряє вимоги пожежної безпеки, надійність зачинення вікон, замикає і опечатує сховища матеріальних носіїв секретної інформації.

Для опечатування та замикання на ключ відповідальна особа телефонує на пост охорони та запрошує особу чергової зміни охорони до режимного приміщення, яке здають під охорону.

Перевіривши закриття та опечатування режимного приміщення, відповідальна особа залежно від конструкційних особливостей охоронної сигналізації контролює її вмикання особою чергової зміни охорони або вмикає її особисто, після чого здає на зберігання опечатаний тубус (пенал) з ключами від режимного приміщення.

4. Здавання під охорону режимного приміщення і пеналу з ключами фіксується підписами відповідальної особи, яка має право здавати режимне приміщення під охорону, та особи чергової зміни охорони в журналі здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з охорони режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них, форму якого визначено у додатку 33 до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

5. У разі спрацювання охоронної сигналізації режимного приміщення, якщо відбиток печатки не пошкоджено, ознак проникнення в приміщення немає, особа чергової зміни охорони доповідає про це своєму оперативному черговому територіального органу і робить запис у журналі обліку спрацювань охоронно-пожежної сигналізації режимних (службових) приміщень (зон, територій), форму якого встановлює начальник територіального органу.

Оперативний черговий (особа чергової зміни охорони) повідомляє про спрацювання сигналізації відповідальну особу, яка здавала під охорону режимне приміщення, та інформує начальника режимно-секретного органу територіального органу та начальника територіального органу.

У випадках виявлення порушення цілісності відбитка печатки з ознаками проникнення до режимного приміщення або без ознак проникнення до режимного приміщення особа чергової зміни охорони доповідає оперативному черговому, який вживає заходів, визначених нормативно-правовими актами у сферах забезпечення охорони державної таємниці та безпеки спеціальних видів зв’язку.

У разі виявлення сторонніх осіб у режимному приміщенні особа чергової зміни охорони вживає невідкладних заходів щодо затримання порушників відповідно до вимог законодавства та негайно доповідає про це оперативному черговому.

IV. Загальний порядок здавання під охорону (зняття з охорони) службових приміщень

1. Службові приміщення здають під охорону після закінчення в них роботи.

Роботи у службових приміщеннях в неробочий час дозволяється проводити відповідно до письмового дозволу начальника територіального органу або його заступника, що виконує у довільній формі керівник структурного підрозділу територіального органу щодо підлеглих співробітників.

2. Право здавання під охорону (зняття з охорони) службових приміщень мають посадові особи територіального органу, визначені у переліку об’єктів охорони.

3. Перед здаванням під охорону службового приміщення посадова особа перевіряє дотримання вимог пожежної безпеки, правил зберігання документів, надійно зачиняє вікна, замикає вхідні двері та опечатує їх особистими номерними металевими печатками (встановлює пломбу за допомогою пломбувальних лещат), і там, де це передбачено, вмикає сигналізацію.

4. Здавання (приймання) під охорону службового приміщення і пенала з ключами засвідчують підписами посадова особа, яка має право здавати його під охорону, та особа чергової зміни охорони в журналі приймання та здавання під охорону службових приміщень, форму якого встановлює начальник територіального органу.

5. У разі спрацювання охоронної сигналізації службового приміщення, якщо відбиток печатки не пошкоджено, ознак проникнення до приміщення немає, особа чергової зміни охорони доповідає про це своєму оперативному черговому і робить запис у журналі обліку спрацювань охоронно-пожежної сигналізації режимних (службових) приміщень (зон, територій).

Оперативний черговий (особа чергової зміни охорони) повідомляє про спрацювання сигналізації посадову особу, яка здавала під охорону службове приміщення, та інформує начальника територіального органу.

У випадках виявлення порушення цілісності відбитка печатки з ознаками або без ознак проникнення до службового приміщення особа чергової зміни охорони доповідає оперативному черговому, який вживає заходів щодо забезпечення охорони службового приміщення до прибуття посадової особи, яка здавала під охорону службове приміщення.

У разі виявлення у службовому приміщенні сторонніх осіб особа чергової зміни охорони вживає невідкладних заходів щодо затримання порушників відповідно до вимог законодавства та негайно доповідає про це оперативному черговому.

V. Пропускний режим до територіального органу, розташованого відокремлено від регіонального органу або в єдиному з регіональним органом будинковому комплексі (за наявності окремого входу (в’їзду))

1. Пропускний режим на територію територіального органу, розташованого відокремлено від регіонального органу або в єдиному з регіональним органом будинковому комплексі за наявності окремого входу (в’їзду), організовують згідно з правилами пропускного режиму, що розробляє структурний підрозділ територіального органу, де передбачено штатні посади охоронників, погоджує режимно-секретний орган територіального органу та затверджує його начальник.

2. На територію територіального органу пропускаються:

1) у будь-який час доби безперешкодно:

Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Голова Держспецзв’язку та його заступники;

начальник територіального органу та його заступники;

члени комісії (робочої групи), які прибули до територіального органу для перевірки стану його мобілізаційної (бойової) готовності, організації служби з охорони об’єктів, - за службовим посвідченням та посвідченням про службове відрядження за наявності відповідного припису (дозволу) на проведення такої перевірки;

посадові особи територіального органу, які згідно з графіком, затвердженим начальником територіального органу, призначені для контролю повсякденної діяльності у вихідні, святкові та неробочі дні (далі - неробочі дні), - за службовим посвідченням;

військовослужбовці та працівники свого територіального органу, які згідно з графіками чергувань призначені до складу чергової зміни охорони або для виконання визначених завдань щодо організації та забезпечення урядового зв’язку, - за службовим посвідченням;

2) у робочий час безперешкодно:

військовослужбовці та працівники свого територіального органу - за службовим посвідченням або постійною перепусткою, зразок якої наведено у додатку 4 до цієї Інструкції;

військовослужбовці та працівники іншого підрозділу Держспецзв’язку, які прибули до територіального органу у службове відрядження, - за службовим посвідченням та посвідченням про службове відрядження;

3) у робочий час з дозволу начальника територіального органу або його заступника із супроводжуючим:

військовослужбовці та працівники інших підрозділів Держспецзв’язку - за службовим посвідченням;

військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів спеціального призначення (далі - військові формування) або відвідувачі - за документом, який посвідчує особу відвідувача, та за одноразовою перепусткою, зразок якої наведено у додатку 5 до цієї Інструкції;

4) у неробочий час з дозволу начальника територіального органу або його заступника:

водії, що виходять у рейс до початку робочого дня, - за службовим посвідченням та згідно з нарядом на використання транспортних засобів;

військовослужбовці та працівники свого територіального органу - за службовим посвідченням.

3. Одноразові перепустки видаються у порядку, визначеному правилами пропускного режиму територіального органу. Облік виданих одноразових перепусток веде черговий охоронник у журналі обліку відвідувачів та виданих одноразових перепусток (додаток 6).

4. У разі виникнення надзвичайної ситуації пропуск на територію територіального органу працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних та медичних служб, підрозділів пожежної охорони тощо, а також в’їзд (виїзд) на територію (з території) територіального органу їх транспортних засобів здійснюється:

у робочий час - з дозволу начальника територіального органу або його заступника у супроводі одного зі співробітників територіального органу або однієї з осіб чергової зміни охорони;

у неробочий час - з дозволу оперативного чергового територіального органу в супроводі однієї з осіб чергової зміни охорони.

5. Якщо на території територіального органу дислокуються підрозділи інших органів державної влади, порядок пропуску на територію територіального органу їхніх співробітників та відвідувачів, які прибули до них, врегульовується правилами пропускного режиму територіального органу, де вони розташовані. Витяги з правил пропускного режиму надсилаються на адресу керівників цих підрозділів органів державної влади.

6. Доступ на територію та об’єкти територіального органу уповноважених посадових осіб органів державної влади здійснюється відповідно до законодавства.

7. В’їзд (виїзд) на територію (з території) територіального органу здійснюється:

згідно з нарядом на вихід машин за наявності у водія дорожнього листа - для транспортних засобів територіального органу;

з дозволу начальника територіального органу або його заступника - для машин інших територіальних органів та підрозділів Держспецзв’язку, що використовують військовослужбовці та працівники Держспецзв’язку під час службового відрядження.

8. Порядок в’їзду (виїзду) на територію (з території) територіального органу особистих транспортних засобів співробітників територіального органу, відвідувачів, які прибули до начальника територіального органу, та інших транспортних засобів (за потреби) врегульовується правилами пропускного режиму відповідного територіального органу.

9. Винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого майна територіального органу з його території (на його територію) здійснюється за матеріальною перепусткою (дорожнім листом, накладною).

VI. Пропускний режим до територіального органу, розташованого на території регіонального органу в єдиному будинковому комплексі (без наявності окремого входу (в’їзду))

1. Пропускний режим на територію територіального органу, розташованого на території регіонального органу в єдиному будинковому комплексі (без наявності окремого входу (в’їзду)), здійснюється згідно з правилами пропускного режиму територіального органу, розробленими згідно з вимогами розділу V цієї Інструкції, з урахуванням правил пропускного режиму регіонального органу, погодженими з начальниками регіонального органу та режимно-секретного органу регіонального органу. Копія (примірник) затверджених правил пропускного режиму територіального органу надсилається на адресу регіонального органу.

2. Правилами пропускного режиму територіального органу врегульовуються такі основні питання:

порядок пропуску на територію (з території) територіального органу співробітників територіального чи регіонального органу, інших підрозділів Держспецзв’язку та відвідувачів, а також порядок документального оформлення відмови такого пропуску;

порядок в’їзду (виїзду) на територію (з території) територіального органу транспортних засобів, а також порядок документального оформлення відмови такого в’їзду (виїзду);

порядок винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого майна територіального органу з його території (на його територію);

порядок проходу співробітників територіального чи регіонального органу через площі спільного використання та їх межі (за потреби);

межі спільних контрольованих зон (за потреби).

3. Співробітників територіального органу, які обіймають штатні посади охоронників, за потреби дозволяється за погодженням начальників територіального органу і регіонального органу залучати для несення служби на посту охорони регіонального органу, на який покладено виконання завдань пропускного режиму, що врегульовується спільним наказом.

VII. Організація охорони майна територіального органу, що зберігається на інших об’єктах, розташованих поза територією територіального органу

1. Майно територіального органу, яке згідно з дозволом Голови Держспецзв’язку (заступника Голови Держспецзв’язку відповідно до розподілу обов’язків) зберігається на об’єктах територіального підрозділу Держспецзв’язку, охороняється добовим нарядом цього територіального підрозділу Держспецзв’язку.

2. За потреби зберігання майна територіального органу на об’єктах охорони військових частин Збройних Сил України чи інших військових формувань питання зберігання цього майна та його охорони вирішуються начальником територіального органу з дозволу Голови Держспецзв’язку (заступника Голови Держспецзв’язку відповідно до розподілу обов’язків) у взаємодії з командиром військової частини, де зберігається майно територіального органу, та визначаються відповідним спільним наказом, що розробляється з урахуванням вимог законодавства, у тому числі цієї Інструкції.

3. У виданому спільному наказі обов’язково зазначаються:

порядок організації охорони об’єктів, де зберігатиметься майно, з обов’язковим зазначенням умов його зберігання: місця зберігання із зазначенням номерів сховищ та воріт;

наявність технічних засобів охорони, зокрема засобів сигналізації на відкриття воріт (дверей);

місце зберігання запасних ключів від воріт (дверей) об’єкта (об’єктів);

порядок пропуску посадових осіб територіального органу до сховищ на території військової частини, де зберігається майно, та їх допуску до розпечатування (запечатування) об’єкта (об’єктів);

порядок в’їзду (виїзду) на територію (з території) військової частини транспортних засобів територіального органу;

порядок винесення (внесення) з території (на територію) військової частини майна територіального органу;

заходи взаємодії з питань організації та забезпечення служби з охорони об’єктів;

інші питання щодо охорони об’єктів.

4. За умови розміщення об’єктів територіального органу (резервні станції урядового зв’язку, станції урядового зв’язку третьої категорії, вузли (пункти) комутації тощо) у будівлях (спорудах) або на території підрозділів органів державної влади, органів військового управління та місцевого самоврядування питання охорони цих об’єктів, у тому числі правила пропускного та внутрішньооб’єктового режиму, вирішуються у взаємодії з їх керівниками та визначаються відповідними спільними наказами, а у будівлях (спорудах) або на території закладів, установ, підприємств і організацій незалежно від форм власності - відповідними договорами.

Спільні накази розробляються з урахуванням вимог законодавства, у тому числі у сфері організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку.

VIII. Організація посилення охорони об’єктів територіального органу

1. Для посилення охорони територіального органу, розташованого відокремлено від регіонального органу, у разі безпосередньої загрози чи нападу на об’єкти охорони, виходу з ладу технічних засобів охорони, загострення суспільно-політичної ситуації та/або підвищення рівня терористичної загрози в регіоні дислокації територіального органу із кола військовослужбовців призначається група посилення охорони об’єктів (далі - група посилення).

2. Склад, чисельність та озброєння групи посилення і додаткового озброєння осіб чергової зміни охорони (за потреби), а також порядок несення ними служби визначаються окремою інструкцією, затвердженою наказом територіального органу, в якій зазначаються:

підстави і завдання групи посилення;

розрахунок сил і засобів групи посилення;

порядок застосування групи посилення та дії військовослужбовців, які призначені до її складу;

порядок організації зв’язку та взаємодії між черговою зміною охорони і групою посилення.

До інструкції додається схема будівлі, де розміщено територіальний орган, на якій позначаються:

пости оборони (зони відповідальності) та сектори ведення стрільби осіб групи посилення та чергової зміни охорони;

місця встановлення технічних засобів охорони, засобів зв’язку, сигналізації та пожежогасіння.

3. Практичні заняття з особами чергової зміни охорони та групи посилення з питань взаємодії під час відбиття нападу на об’єкти проводить особисто заступник начальника територіального органу не рідше ніж один раз на півріччя.

4. Посилення охорони територіального органу, розташованого на території регіонального органу в єдиному будинковому комплексі (без наявності окремого входу (в’їзду)) або в єдиному з регіональним органом будинковому комплексі (за наявності окремого входу та/або в’їзду), у разі загрози нападу або нападу на об’єкти охорони територіального органу (регіонального органу), виходу з ладу технічних засобів охорони територіального органу (регіонального органу), загострення суспільно-політичної ситуації в регіоні дислокації територіального органу (регіонального органу) та в інших загрозливих випадках (за рішенням начальника регіонального органу) здійснюється згідно з планом посилення охорони об’єктів регіонального органу (далі - план посилення).

Для забезпечення спільних дій військовослужбовців та підготовки підлеглих до узгоджених дій у разі посилення охорони об’єктів начальнику територіального органу надсилається витяг з плану посилення.

IX. Обов’язки посадових осіб щодо служби з охорони об’єктів

1. Начальники територіальних органів зобов’язані встановлювати у підпорядкованому підрозділі такий порядок організації служби з охорони об’єктів, який гарантував би чітке, неухильне та взаємоузгоджене виконання завдань чергування, пропускного режиму та охорони об’єктів.

2. Заступники начальників територіальних органів щодо організації служби з охорони об’єктів зобов’язані:

здійснювати підбір посадових осіб, які відповідно до наказу з охорони об’єктів допущені до виконання спеціальних обов’язків, з урахуванням їхньої підготовки до несення служби (після прийняття заліку з питань, що регламентують службові обов’язки осіб чергової зміни охорони) та досвіду військової служби (роботи) за спеціальністю;

забезпечувати умови для якісного і своєчасного виконання покладених на чергову зміну охорони завдань та обов’язків;

організовувати проведення з особами чергових змін охорони теоретичних занять з підготовки до несення служби згідно з планами службової діяльності;

проводити щоденно у робочі дні напередодні заступання (для осіб, що заступають на чергування у вихідні, святкові та неробочі дні, - в останній робочий день тижня) практичний інструктаж чергових змін охорони, а також підбивати підсумки несення служби з особами, які змінюються;

здійснювати постійний контроль за несенням служби черговою зміною охорони;

забезпечувати дотримання у приміщеннях чергування правил охорони праці, пожежної безпеки та санітарних норм.

3. Оперативний черговий, помічник оперативного чергового та черговий оператор територіального органу під час несення служби виконують спеціальні обов’язки, визначені наказами Адміністрації Держспецзв’язку з питань організації оперативно-технічного управління ДСУЗ та чергування.

4. Черговий охоронник на час несення служби підпорядковується начальнику територіального органу та його заступнику, оперативному черговому та його помічнику.

Черговий охоронник відповідає за охорону та оборону об’єктів (приміщень), доручених йому відповідно до переліку об’єктів охорони, а також за правомірність проходу (проїзду) на територію територіального органу осіб (транспортних засобів), пронесення (провезення) майна.

5. Черговий охоронник під час несення служби у складі чергової зміни охорони зобов’язаний:

безпосередньо брати участь у цілодобовому або щоденному чергуванні;

чітко і неухильно виконувати накази, інструкції та розпорядження посадових осіб, яким підпорядкований, з питань забезпечення охорони об’єктів та пропускного режиму;

приймати під охорону (здавати з-під охорони) об’єкти;

приймати (здавати) службову документацію та обладнання приміщень чергування згідно з описом, пильно нести службу з охорони об’єктів та забезпечувати виконання правил пропускного режиму;

не дозволяти пронесення (провезення) на територію територіального органу заборонених предметів, перелік яких наведено у додатку 7 до цієї Інструкції;

знати зразки службових документів та порядок пропуску посадових осіб (відвідувачів) за цими документами;

у разі виявлення підроблених, неправильно оформлених або невстановленого зразка службових документів особу, яка їх пред’явила, затримати і негайно доповісти оперативному черговому або його помічнику;

у разі спрацювання технічних засобів охорони, пожежної сигналізації або виявлення пожежної небезпеки терміново доповісти про це оперативному черговому або його помічнику і діяти згідно з його наказом та інструкцією щодо дій чергового охоронника у разі спрацювання технічних засобів охорони або виникнення пожежі;

не дозволяти залишати поблизу об’єктів охорони чи приміщень чергування сумки, портфелі, пакунки та інші предмети, а у разі їх виявлення терміново доповідати оперативному черговому або його помічнику;

ретельно перевіряти транспортні засоби і вантажі в них, наявність документів на вивезення (ввезення);

кожні дві години у денний час, не менше ніж один раз на годину у нічний час доповідати оперативному черговому або його помічнику про стан несення служби;

виконувати інші обов’язки щодо забезпечення охорони об’єктів та пропускного режиму, визначені начальником територіального органу.

6. Черговий охоронник під час несення служби у складі чергової зміни охорони має право:

перевіряти документи на право проходу (проїзду) осіб (транспортних засобів) та пронесення (провезення) майна на територію територіального органу;

здійснювати огляд майна, яке проноситься (провозиться) на територію (з території) територіального органу;

застосовувати або використовувати як крайній захід зброю у випадках і в порядку, передбачених законодавством;

відпочивати лежачи (спати) в установлений час у відведеному місці (не знімаючи спорядження та не роздягаючись) не більше ніж чотири години на добу з дозволу оперативного чергового;

затримувати співробітників свого чи інших підрозділів Держспецзв’язку або відвідувачів у разі допущення ними порушень порядку охорони об’єктів (правил пропускного режиму), про що негайно доповідати оперативному черговому або його помічнику, який своєю чергою доповідає про скоєне начальнику територіального органу або його заступнику;

приймати їжу та справляти природні потреби з дозволу оперативного чергового після його тимчасової заміни помічником оперативного чергового;

користуватися іншими правами у порядку, визначеному законодавством та цією Інструкцією.

7. Черговому охороннику під час несення служби у складі чергової зміни охорони забороняється:

передавати без дозволу оперативного чергового будь-кому виконання обов’язків, визначених окремою інструкцією;

відволікатися від несення служби чи займатися справами, не пов’язаними з виконанням визначених окремою інструкцією обов’язків;

без потреби або без дозволу залишати приміщення чергування;

вести приватні розмови по службовому чи мобільному телефону;

надавати будь-яку службову інформацію стороннім особам (по телефону чи в особистому спілкуванні);

допускати до приміщення чергування сторонніх осіб;

діставати зброю без нагальної потреби з кобури та демонструвати її іншим особам;

передавати зброю іншим особам, у тому числі посадовим особам, яким він підпорядкований;

відпочивати у невстановлений час та у невідведеному місці.

Х. Застосування та використання зброї

1. Особи чергової зміни охорони, призначені до її складу із числа військовослужбовців, мають право використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, визначених законодавством.

2. Особи чергової зміни охорони для охорони та оборони об’єктів під час несення служби у виняткових випадках мають право застосовувати зброю з метою:

відбиття нападу на об’єкти, доручені для охорони, а також звільнення їх у разі захоплення;

відбиття нападу на особу чергової зміни охорони у разі загрози її життю або здоров’ю чи у разі спроби насильного заволодіння його зброєю;

затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого злочину і яка намагається втекти;

затримання особи, яка чинить збройний опір, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням вогнепальної зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю чергової зміни охорони;

зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або особи чергової зміни охорони;

подання сигналу тривоги або виклику допомоги, знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю особи чергової зміни охорони та громадян.

3. Особа чергової зміни охорони має право оголити зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Під час затримання осіб, яких особа чергової зміни охорони під час виконання обов’язків з охорони об’єктів або перевірки документів у підозрілих осіб запідозрила у вчиненні злочину чи правопорушення, вона може привести у готовність зброю, що є попередженням про можливість її застосування.

Спроба особи, яку затримує особа чергової зміни охорони зі зброєю в руках, наблизитися до неї, скоротивши при цьому визначену нею відстань, чи доторкнутися до зброї дає право особі чергової зміни охорони застосувати зброю.

4. У разі нападу на особу чергової зміни охорони або об’єкт, що охороняється, вона зобов’язана:

якщо напад явний, - вжити заходів для відбиття такого нападу із застосуванням зброї, за потреби надати потерпілим першу медичну допомогу, викликати бригаду невідкладної медичної допомоги, доповісти про це своєму оперативному черговому, який своєю чергою усно доповідає про подію начальнику територіального органу, вживає заходів щодо забезпечення охорони місця події та інформує правоохоронні органи;

якщо загрожує напад, - вжити за можливості заходів щодо уникнення нападу, попередити про застосування зброї та вжити інших заходів щодо недопущення проникнення сторонніх осіб на об’єкт (зачинити двері, ворота тощо), а якщо напад триває, - здійснити попереджувальний постріл вгору, у разі незупинення нападників - застосувати зброю, за потреби - надати потерпілим першу медичну допомогу, викликати бригаду невідкладної медичної допомоги, доповісти про це своєму оперативному черговому, який своєю чергою усно доповідає про подію начальнику територіального органу, вживає заходів щодо забезпечення охорони місця події та інформує правоохоронні органи.

5. Про кожний випадок використання або застосування зброї особою чергової зміни охорони оперативний черговий доповідає про подію начальнику територіального органу рапортом, у якому зазначає підстави та обставини використання або застосування зброї:

місце та час використання або застосування зброї;

правопорушення, які вчинила особа;

кількість використаних боєприпасів;

відомості про осіб, щодо яких було застосовано зброю;

наслідки використання або застосування зброї;

дані про можливих свідків;

яку допомогу надано потерпілим.

6. За кожним фактом використання або застосування зброї проводиться службове розслідування. В усіх випадках, якщо в результаті використання або застосування зброї спричинено поранення або смерть особи, службове розслідування проводить комісія, призначена Головою Держспецзв’язку, за участю осіб структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку.

Директор Департаменту
організаційного
та інформаційно-аналітичного
забезпечення
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник


К.В. Цмикал


Додаток 1
до Інструкції щодо організації
служби з охорони об’єктів
у територіальних органах
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 1 розділу II)

ПЕРЕЛІК
основних питань, що зазначаються в наказі з охорони об’єктів, та документів, що до нього додаються

1. У тексті наказу територіального органу визначаються:

1) склад чергової зміни охорони на рік, її озброєння, час і місця несення служби, час та місця відпочинку;

2) порядок організації охорони об’єктів у разі повного або часткового виходу з ладу технічних засобів охорони;

3) порядок підготовки чергової зміни охорони (місця та час проведення теоретичних і практичних занять (інструктажів));

4) порядок використання технічних засобів охорони та організації заходів щодо їх технічного обслуговування;

5) порядок зберігання зброї та боєприпасів (приміщення для розміщення кімнати зберігання зброї та її обладнання; посадові особи, відповідальні за організацію обліку, зберігання і видачу (приймання) зброї та боєприпасів; порядок видачі зброї та боєприпасів військовослужбовцям, у тому числі за тривогою; місце зберігання зброї та боєприпасів військовослужбовців інших підрозділів Держспецзв’язку, які прибули у відрядження, тощо);

6) порядок організації догляду за озброєнням (місця заряджання (розряджання) зброї та її чищення; періодичність обслуговування різних видів озброєння; питання контролю за станом озброєння тощо);

7) порядок видачі оперативним черговим територіального органу зброї та боєприпасів військовослужбовцям;

8) порядок озброєння військовослужбовців чергової зміни охорони за умови загострення суспільно-політичної ситуації в регіоні дислокації територіального органу;

9) склад групи посилення охорони об’єктів, місце її розміщення у робочий та неробочий час, порядок її виклику та озброєння;

10) основні заходи з організації пропускного режиму на територію територіального органу із зазначенням реєстраційного номера та дати реєстрації правил пропускного режиму;

11) порядок допуску особового складу до транспортних засобів у разі введення відповідних ступенів готовності із зазначенням порядку зберігання й видачі ключів від замків запалювання транспортних засобів та тривожних дорожніх листів, а також посадової особи, на яку покладено виконання обов’язків начальника контрольно-технічного пункту;

12) обмеження щодо користування мобільними телефонами військовослужбовцями, призначеними до складу чергової зміни охорони, під час несення служби;

13) основні заходи з організації взаємодії територіального органу з регіональним органом з питань охорони об’єктів, визначені спільним наказом із зазначенням його номера та дати видання;

14) основні заходи з організації взаємодії територіального органу з військовою частиною, де зберігається майно територіального органу (за умови зберігання);

15) основні заходи з організації взаємодії територіального органу з територіальним підрозділом Держспецзв’язку, де зберігається майно територіального органу (за умови зберігання);

16) порядок призначення співробітників територіального органу, які обіймають штатні посади охоронників, для несення служби на посту охорони регіонального органу, на який покладено виконання завдань пропускного режиму;

17) основні заходи з організації взаємодії територіального органу з регіональним органом з питань посилення охорони об’єктів відповідно до плану посилення із зазначенням його реєстраційного номера та дати реєстрації;

18) основні заходи щодо забезпечення служби з охорони об’єктів;

19) інші заходи за рішенням начальника територіального органу щодо організації служби з охорони об’єктів.

2. До наказу додаються такі документи:

1) розпорядок дня територіального органу на наступний календарний рік;

2) перелік об’єктів охорони;

3) схема розміщення об’єктів охорони (за потреби);

4) список особового складу, допущеного до несення служби у складі зміни охорони (за складовими зміни охорони);

5) список співробітників регіонального органу, допущених до об’єктів спільного використання, та порядок їхнього допуску;

6) список посадових осіб, допущених для здійснення контролю за повсякденною діяльністю територіального органу у вихідні, святкові та неробочі дні;

7) посадові особи, призначені для підтримання у працездатному стані технічних засобів охорони.Додаток 2
до Інструкції щодо організації
служби з охорони об’єктів
у територіальних органах
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 15 розділу II)

ПЕРЕЛІК
обладнання приміщення чергування чергового охоронника

1. Приміщення чергування чергового охоронника обладнується так, щоб забезпечити зручність для виконання спеціальних обов’язків, визначених окремою інструкцією.

2. У приміщенні чергування чергового охоронника мають бути:

засоби зв’язку (телефони міського автоматичного зв’язку та внутрішнього зв’язку територіального органу);

засоби охоронної сигналізації на відкриття (закриття) режимних (службових) приміщень (зон, територій) з аварійним живленням (за потреби);

технічні засоби охорони (за потреби, за рішенням начальника територіального органу);

сейф (металева шафа) для зберігання документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, і пеналів (тубусів) із ключами від сховищ матеріальних носіїв секретної інформації;

шафа (ящик) для зберігання пеналів (тубусів) із ключами від режимних приміщень (зон, територій) та службових приміщень, що здають черговій зміні під охорону;

стіл однотумбовий та стільці (не менше ніж два);

вішалка;

годинник;

переносний електричний ліхтар;

медична аптечка;

вогнегасник;

внутрішній і зовнішній (за потреби) термометри;

аварійне освітлення;

стенд із документацією чергового охоронника.

3. У місці для відпочинку та вживання їжі (об’єднаному місці для відпочинку та вживання їжі) мають бути:

стіл і два стільці;

ліжко (диван);

шафа для одягу;

електричний чайник;

мікрохвильова піч (за можливості);

холодильник (за можливості);

посуд для вживання їжі (з розрахунку на двох осіб);

графин і склянки для води;

настінне дзеркало;

приладдя для догляду за одягом і чищення взуття;

урна для сміття.

Місця для відпочинку та вживання їжі (об’єднане місце для відпочинку та вживання їжі) можуть не обладнуватися за умови обладнання єдиного місця для відпочинку та вживання їжі для усіх осіб чергової зміни охорони.

4. Вхідні двері до приміщення чергування чергового охоронника обладнують надійним внутрішнім замком, що замикається зсередини.

Приміщення чергування чергового охоронника обладнують кондиціонером, на вікнах встановлюють жалюзі (за можливості).

5. До приміщення чергування чергового охоронника безперешкодно допускаються начальник територіального органу та його заступник, їхні безпосередні начальники, а також оперативний черговий та його помічник, якщо черговий охоронник йому підпорядкований.

Інші посадові особи Держспецзв’язку допускаються до приміщення чергування чергового охоронника з дозволу начальника територіального органу.Додаток 3
до Інструкції щодо організації
служби з охорони об’єктів
у територіальних органах
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 16 розділу II)

ПЕРЕЛІК
службової документації чергового охоронника

1. У чергового охоронника має бути така документація:

загальна інструкція щодо виконання завдань служби з охорони об’єктів;

інструкція про порядок дій у разі отримання сигналів оповіщення про введення відповідних ступенів готовності;

інструкція (витяг з інструкції) про порядок приймання (здавання) під охорону, зняття з охорони режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації (за потреби);

інструкція (витяг з інструкції) на випадок надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха, спрацювання сигналізації тощо) в режимних приміщеннях (зонах, територіях) (за потреби);

інструкція (витяг з інструкції) про порядок користування технічними засобами охорони, у тому числі на випадок їх несанкціонованого спрацювання (за наявності);

інструкція (витяг з інструкції) з пожежної безпеки;

перелік об’єктів охорони та схема розміщення об’єктів охорони (за потреби);

розпорядок дня територіального органу;

витяг з правил пропускного режиму територіального органу;

списки осіб, яким надано право знімати з охорони (здавати під охорону) режимні приміщення (зони, території) (за потреби);

список особового складу територіального органу (із зазначенням їхнього місця проживання, номерів телефонів, черговості оповіщення) у разі отримання сигналів оповіщення про введення відповідних ступенів готовності (за умови залучення до оповіщення особового складу);

книга приймання та здавання чергування чергового охоронника;

журнал здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з охорони режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них установленої форми (за потреби);

журнал приймання та здавання під охорону службових приміщень довільної форми (за наявності);

журнал обліку спрацювань охоронно-пожежної сигналізації режимних (службових) приміщень (зон, територій) довільної форми (за потреби);

журнал обліку спрацювань технічних засобів охорони довільної форми (за наявності);

журнал виходу та повернення транспортних засобів (за потреби);

список осіб, які мають право дозволяти вхід відвідувачам на територію територіального органу та вивезення (винесення) майна;

список номерів телефонів аварійно-рятувальних загонів, аварійних та медичних служб, підрозділів пожежної охорони тощо;

журнал обліку відвідувачів та виданих одноразових перепусток (за потреби);

зразки посвідчення про службове відрядження, перепусток (постійних та одноразових), дорожнього листа, а також бланки одноразових перепусток (за потреби);

робочий зошит;

опис документів, які приймає черговий охоронник.

2. Службова документація чергового охоронника має зберігатися в сейфі (металевій шафі), що замикається на замок. Службова документація, що не містить секретної або службової інформації, може знаходитися на стенді з документацією чергового охоронника.

3. Уся службова документація (інструкції, списки, книги, журнали, зразки тощо) чергового охоронника реєструється у службі діловодства територіального органу.

4. У всіх приміщеннях (кімнатах, місцях) чергування вивішують описи майна встановленої форми.Додаток 4
до Інструкції щодо організації
служби з охорони об’єктів
у територіальних органах
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(підпункт 2 пункту 2 розділу V)

ЗРАЗОК
постійної перепустки


Додаток 5
до Інструкції щодо організації
служби з охорони об’єктів
у територіальних органах
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(підпункт 3 пункту 2 розділу V)

ЗРАЗОК
одноразової перепусткиДодаток 6
до Інструкції щодо організації
служби з охорони об’єктів
у територіальних органах
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 3 розділу V)

ЖУРНАЛ
обліку відвідувачів та виданих одноразових перепусток

№ з/п

Дата відвідування

Прізвище, ім’я, по батькові відвідувача

Документ, що посвідчує особу відвідувача

До якої посадової особи прибув відвідувач

Відмітка про видачу перепустки
(№ перепустки, до якого часу)

Відмітка про вихід відвідувача та здавання перепустки

1

2

3

4

5

6

7


Додаток 7
до Інструкції щодо організації
служби з охорони об’єктів
у територіальних органах
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 5 розділу IХ)

ПЕРЕЛІК
предметів, заборонених для пронесення (провезення) на територію територіального органу

1. Співробітникам Держспецзв’язку:

комп’ютерна техніка, аудіо-, відео-, радіо-, фотоапаратура, інші технічні засоби накопичення інформації - без належно оформлених дозволів (крім мобільних терміналів);

холодна чи вогнепальна зброя, боєприпаси всіх видів і зразків, навчальні або імітаційні боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, засоби підриву, радіаційні й легкозаймисті рідини чи займисті тверді речовини, піротехнічні засоби, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя й здоров’я предмети (колючо-ріжучі тощо) і речовини, які можуть бути використані для вчинення диверсійно-терористичного акту, або речі, які викликають підозру, тощо (за винятком табельної, нагородної зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії);

гази, стиснені та скраплені, для побутового і промислового використання;

отруйні, наркотичні та сильнодіючі речовини.

2. Відвідувачам Держспецзв’язку:

холодна чи вогнепальна зброя, боєприпаси всіх видів і зразків, навчальні або імітаційні боєприпаси, легкозаймисті рідини чи займисті тверді речовини, радіаційні речовини, піротехнічні засоби, вибухові речовини та пристрої, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя й здоров’я предмети (колючо-ріжучі тощо) і речовини, які можуть бути використані для вчинення диверсійно-терористичного акту, або речі, які викликають підозру, тощо;

ракетниці, пристрої світлових сигналів, газові балончики, що містять нервово-паралітичні, сльозоточиві, отруйні та сильнодіючі гази;

електрошокові пристрої;

аудіо-, відео-, радіо-, фотоапаратура, комп’ютерна техніка та інші технічні засоби накопичення інформації - без належно оформлених дозволів;

вибухові речовини, сполуки, споряджені ними предмети та засоби підриву;

гази, стиснені та скраплені, для побутового та промислового використання;

отруйні, наркотичні та сильнодіючі речовини.вгору