Документ z0031-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.01.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2013  № 1116


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2014 р.
за № 31/24808

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я» та підпункту 6.3 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 678/19416, таку зміну:

у заголовку та тексті наказу слова «державна акредитація» у всіх відмінках замінити словом «акредитація» у відповідних відмінках.

2. Затвердити Зміни до Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 678/19416, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Критеріїв державної акредитації закладів охорони здоров'я, затверджених наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 679/19417, що додаються.

4. Затвердити Зміни до Стандартів державної акредитації лікувально-профілактичних закладів, затверджених наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 680/19418, що додаються.

5. Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги (Т. Донченко) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніВ. ЦушкоМ.Ю. Бродський
Г.В. ОсовийО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
20.12.2013 № 1116


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2014 р.
за № 31/24808

ЗМІНИ
до Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 року за № 678/19416

1. У тексті Положення: слова «державна акредитація» у всіх відмінках замінити словом «акредитація» у відповідних відмінках; слово «експертиза» у всіх відмінках замінити словами «експертна оцінка» у відповідних відмінках; слова «управління (головні управління)» у всіх відмінках замінити словами «структурні підрозділи з питань» у відповідних відмінках.

2. Пункт 2.6 розділу ІІ викласти у такій редакції:

«2.6. ГАК вносить акредитовані заклади до реєстру акредитованих закладів охорони здоров’я, що ведеться МОЗ.».

3. У пункті 5.3 розділу V слова «експертизу відповідності стандартам державної акредитації (далі - експертиза)» замінити словами «експертну оцінку відповідності стандартам акредитації (далі - експертна оцінка)».

4. Додаток до Положення викласти у такій редакції:


«Додаток
до Положення про Головну
акредитаційну комісію при Міністерстві
охорони здоров'я України
(пункт 5.6)

Експертний висновок
про відповідність закладу стандартам акредитації

1. Найменування закладу:____________________________________________________

2. Адреса (адреси) закладу:___________________________________________________

3. П.І.Б. керівника:__________________________________________________________

4. Телефон:________________________________________________________________

5. Строк проведення експертної оцінки:________________________________________

6. Експертна група:_________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Результати експертної оцінки:______________________________________________

Стандарти акредитації

Максимально можливе значення

Оцінка відповідності стандартам

1. Управління закладом (134)

1.1

0-3


1.2

0-2-5


1.3

0-2-5


1.4

0-3


1.5

0-10


1.6

0-5


1.7

0-2-5


1.8

0-5-10


1.9

0-1-3


1.10

0-3


1.11

0-3


1.12

0-3


1.13

0-2-3


1.14

0-3


1.15

0-3


1.16

0-1-3


1.17

0-3


1.18

0-1-3


1.19

0-1-3


1.20

0-5


1.21

0-5


1.22

0-5


1.23

0-5


1.24

0-5


1.25

0-5-10


1.26

0-5


1.27

0-5


1.28

0-5


1.29

0-3-5


2. Кадри (78)

2.1

0-1-3


2.2

0-1-3


2.3

0-2-5


2.4

0-2-3


2.5

0-5


2.6

0-3


2.7

0-3


2.8

0-3


2.9

0-3


2.10

0-3


2.11

0-3


2.12

0-3


2.13

0-3


2.14

0-3


2.15

0-3


2.16

0-2-3-20


2.17

0-1-2-3


2.18

0-3


2.19

0-3


3. Управління структурним підрозділом (63)

3.1

0-2-5


3.2

0-3


3.3

0-3


3.4

0-3


3.5

0-1-3


3.6

0-3


3.7

0-3


3.8

0-3


3.9

0-2-5


3.10

0-1-3


3.11

0-3


3.12

0-3


3.13

0-2-5


3.14

0-1-3


3.15

0-3


3.16

0-3


3.17

0-1-2-3


3.18

0-3


3.19

0-3


4. Права, обов’язки та безпека пацієнтів (76)

4.1

0-3


4.2

0-3


4.3

0-3


4.4

0-3


4.5

0-3


4.6

0-3


4.7

0-3


4.8

0-3


4.9

0-3


4.10

0-3


4.11

0-3


4.12

0-3


4.13

0-3


4.14

0-3


4.15

0-3


4.16

0-3


4.17

0-3


4.18

0-5


4.19

0-5-10


4.20

0-5


4.21

0-5


5. Медико-інформаційна служба (23)

5.1

0-3


5.2

0-1-2-3


5.3

0-3


5.4

0-2-5


5.5

0-3


5.6

0-1-3


5.7

0-3


6. Метрологічне забезпечення (102)

6.1

0-2-3


6.2

0-3


6.3

0-3


6.4

0-2-5


6.5

0-2-5


6.6

0-2-5


6.7

0-2-5


6.8

0-2-5


6.9

0-2-5


6.10

0-3


6.11

0-10-30


6.12

0-30


7. Санітарно-епідемічне благополуччя (162)

7.1

0-3-10


7.2

0-2-3


7.3

0-2-5


7.4

0-5


7.5

0-2-5


7.6

0-5


7.7

0-2-5


7.8

0-3


7.9

0-3


7.10

0-3


7.11

0-3


7.12

0-3


7.13

0-3


7.14

0-5


7.15

0-2-3


7.16

0-5


7.17

0-10


7.18

0-5


7.19

0-1-3


7.20

0-5


7.21

0-1-3


7.22

0-1-3


7.23

0-2-3


7.24

0-1-3


7.25

0-2-3


7.26

0-3


7.27

0-3


7.28

0-3


7.29

0-3


7.30

0-1-3


7.31

0-3


7.32

0-3


7.33

0-2-3


7.34

0-5-10


7.35

0-3


7.36

0-3


7.37

0-2-3


7.38

0-3


7.39

0-3


7.40

0-3


7.41

0-1-3


8. Охорона праці (62)

8.1

0-3


8.2

0-3


8.3

0-2-3


8.4

0-2-3


8.5

0-3


8.6

0-3


8.7

0-3


8.8

0-2-5


8.9

0-5


8.10

0-10


8.11

0-3


8.12

0-1-3


8.13

0-3


8.14

0-1-3


8.15

0-1-3


8.16

0-3


8.17

0-1-3


9. Вимоги та експлуатація будівель і споруд закладу (76)

9.1

0-3


9.2

0-3


9.3

0-3


9.4

0-5-30


9.5

0-3


9.6

0-3


9.7

0-1-3


9.8

0-10


9.9

0-5


9.10

0-3


9.11

0-5


9.12

0-5


10. Якість лікувально-профілактичної допомоги (117)

10.1

0-3


10.2

0-3


10.3

0-3


10.4

0-3


10.5

0-3-10


10.6

0-1-3


10.7

0-3


10.8

0-3


10.9

0-3


10.10

0-3


10.11

0-3


10.12

0-3


10.13

0-3


10.14

0-3


10.15

0-3


10.16

0-3


10.17

0-3


10.18

0-3


10.19

0-3


10.20

0-3


10.21

0-3


10.22

0-3


10.23

0-3


10.24

0-3


10.25

0-3


10.26

0-3


10.27

0-3


10.28

0-3


10.29

0-3


10.30

0-3


10.31

0-3


10.32

0-1-3


10.33

0-2-5


10.34

0-3


10.35

0-3


10.36

0-3


11. Первинна медико-санітарна допомога (138)

11.1

0-3


11.2

0-3


11.3

0-3


11.4

0-3


11.5

0-3


11.6

0-3


11.7

0-3


11.8

0-3


11.9

0-3


11.10

0-3


11.11

0-3


11.12

0-5-10


11.13

0-2-3


11.14

0-3


11.15

0-3


11.16

0-5-10


11.17

0-2-5


11.18

0-3


11.19

0-2-5


11.20

0-3


11.21

0-3


11.22

0-3


11.23

0-3


11.24

0-3


11.25

0-3


11.26

0-3


11.27

0-3


11.28

0-3


11.29

0-3


11.30

0-3


11.31

0-3


11.32

0-3


11.33

0-3


11.34

0-3


11.35

0-3


11.36

0-3


11.37

0-3


11.38

0-3


11.39

0-3


11.40

0-3


12. Служба екстреної медичної допомоги (41)

12.1

0-3


12.2

0-3


12.3

0-3-10


12.4

0-3-10


12.5

0-3


12.6

0-3


12.7

0-3


12.8

0-3


12.9

0-3


13. Амбулаторно-поліклінічна служба (147)

13.1

0-1-2-3


13.2

0-1-2-3


13.3

0-3


13.4

0-1-2-5


13.5

0-3-10


13.6

0-5-10


13.7

0-3


13.8

0-3


13.9

0-3


13.10

0-3


13.11

0-3


13.12

0-2-5


13.13

0-2-5


13.14

0-2-5


13.15

0-3


13.16

0-3


13.17

0-2-5


13.18

0-1-2-3


13.19

0-2-5


13.20

0-2-5


13.21

0-2-5


13.22

0-5


13.23

0-1-2-3


13.24

0-3


13.25

0-3


13.26

0-5


13.27

0-5


13.28

0-5


13.29

0-5


13.30

0-5-10


13.31

0-5


13.32

0-5


14. Стаціонарна допомога (27)

14.1

0-3


14.2

0-3


14.3

0-3


14.4

0-3


14.5

0-3


14.6

0-3


14.7

0-3


14.8

0-3


14.9

0-3


15. Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація) (72)

15.1

0-3


15.2

0-3


15.3

0-3


15.4

0-3


15.5

0-3


15.6

0-3


15.7

0-3


15.8

0-3


15.9

0-3


15.10

0-3


15.11

0-3


15.12

0-3


15.13

0-3


15.14

0-3


15.15

0-3


15.16

0-3


15.17

0-3


15.18

0-3


15.19

0-3


15.20

0-3


15.21

0-3


15.22

0-3


15.23

0-1-3


15.24

0-3


16. Служба материнства та дитинства (140)

16.1

0-3


16.2

0-5


16.3

0-3


16.4

0-3


16.5

0-3


16.6

0-3


16.7

0-3


16.8

0-3


16.9

0-3


16.10

0-3


16.11

0-3


16.12

0-3


16.13

0-3


16.14

0-3


16.15

0-3


16.16

0-3


16.17

0-3


16.18

0-3


16.19

0-3


16.20

0-3


16.21

0-3


16.22

0-3


16.23

0-3


16.24

0-3


16.25

0-3


16.26

0-3


16.27

0-3


16.28

0-3


16.29

0-3


16.30

0-3


16.31

0-3


16.32

0-3


16.33

0-3


16.34

0-3


16.35

0-3


16.36

0-3


16.37

0-3


16.38

0-3


16.39

0-3


16.40

0-3


16.41

0-3


16.42

0-3


16.43

0-3


16.44

0-3


16.45

0-3


16.46

0-3


17. Реабілітація (6)

17.1

0-3


17.2

0-3


18. Параклінічні служби (42)

18.1

0-3


18.2

0-1-3


18.3

0-1-3


18.4

0-3


18.5

0-3


18.6

0-3


18.7

0-1-3


18.8

0-3


18.9

0-3


18.10

0-1-3


18.11

0-3


18.12

0-1-3


18.13

0-1-3


18.14

0-3


19. Лабораторна діагностика (для закладів охорони здоров'я, до структури яких входять клініко-діагностичні та інші вимірювальні лабораторії) (105)

19.1

0-2-5


19.2

0-2-5


19.3

0-2-5


19.4

0-2-3


19.5

0-10


19.6

0-5


19.7

0-3


19.8

0-3


19.9

0-3


19.10

0-5-12


19.11

0-3


19.12

0-3


19.13

0-3


19.14

0-3


19.15

0-2-3


19.16

0-30


19.17

0-2-3


19.18

0-3


20. Використання ліків (61)

20.1

0-3


20.2

0-1-3


20.3

0-3


20.4

0-1-3


20.5

0-1-3


20.6

0-2-5


20.7

0-3


20.8

0-1-3


20.9

0-3


20.10

0-3


20.11

0-3


20.12

0-3-10


20.13

0-3


20.14

0-1-3


20.15

0-3-5


20.16

0-3-5


Спеціалізовані служби

21. Трансфузійна допомога (98)

21.1

0-1-3


21.2

0-3


21.3

0-3


21.4

0-3


21.5

0-3


21.6

0-3


21.7

0-3


21.8

0-3


21.9

0-2-3


21.10

0-3


21.11

0-2-3


21.12

0-1-2-5


21.13

0-2-3


21.14

0-2-3


21.15

0-1-3


21.16

0-3


21.17

0-1-3


21.18

0-1-3


21.19

0-2-3


21.20

0-3-5


21.21

0-3


21.22

0-5


21.23

0-5


21.24

0-2-3


21.25

0-2-3


21.26

0-2-3


21.27

0-2-3


21.28

0-2-3


21.29

0-3


21.30

0-3


22. Патолого-анатомічна служба (40)

22.1

0-3


22.2

0-3


22.3

0-3


22.4

0-3


22.5

0-3


22.6

0-1-3


22.7

0-1-3


22.8

0-1-3


22.9

0-3


22.10

0-3


22.11

0-5


22.12

0-5


23. Комбустіологічна служба (42)

23.1

0-3


23.2

0-3


23.3

0-3


23.4

0-3


23.5

0-3


23.6

0-3


23.7

0-3


23.8

0-3


23.9

0-3


23.10

0-3


23.11

0-3


23.12

0-3


23.13

0-3


23.14

0-3


24. Центри трансплантації (21)

24.1

0-3


24.2

0-3


24.3

0-3


24.4

0-3


24.5

0-3


24.6

0-3


24.7

0-3


25. Медико-генетична служба (58)

25.1

0-3


25.2

0-3


25.3

0-3


25.4

0-3


25.5

0-3


25.6

0-3


25.7

0-3


25.8

0-3


25.9

0-3


25.10

0-3


25.11

0-3


25.12

0-3


25.13

0-3


25.14

0-3


25.15

0-3


25.16

0-3


25.17

0-3-10


26. Заклади переливання крові (230)

26.1.1

0-3


26.1.2

0-3


26.1.3

0-3


26.1.4

0-2-3


26.1.5

0-3


26.1.6

0-2-3


26.2.1

0-1-2-5


26.2.2

0-2-3


26.2.3

0-2-3


26.2.4

0-1-3


26.2.5

0-3


26.2.6

0-1-3


26.2.7

0-1-3


26.2.8

0-3


26.3.1

0-1-2-5


26.3.2

0-2-3


26.3.3

0-3-5


26.3.4

0-3


26.3.5

0-1-3


26.3.6

0-1-2-3


26.3.7

0-1-2-3


26.3.8

0-3


26.3.9

0-1-3


26.3.10

0-5


26.3.11

0-2-3


26.3.12

0-3


26.3.13

0-5


26.3.14

0-2-3


26.3.15

0-2-3


26.4.1

0-3


26.4.2

0-2-3


26.4.3

0-3


26.4.4

0-2-5


26.5.1

0-1-2-5


26.5.2

0-2-3


26.5.3

0-2-3


26.5.4

0-3


26.5.5

0-2-3


26.5.6

0-2-3


26.5.7

0-3


26.5.8

0-2-3


26.5.9

0-1-3


26.6.1

0-1-2-5


26.6.2

0-3


26.6.3

0-3


26.6.4

0-2-3


26.6.5

0-3


26.6.6

0-3


26.6.7

0-2-3


26.6.8

0-3


26.6.9

0-5-10


26.6.10

0-5-10


26.6.11

0-5-10


26.6.12

0-5-10


26.6.13

0-3


26.6.14

0-2-5


26.6.15

0-1-3


26.6.16

0-2-3


26.6.17

0-5-10


27. Центр з профілактики та боротьби зі СНІДом (184)

27.1

0-5


27.2

0-3-5


27.3

0-3-5


27.4

0-5


27.5

0-3


27.6

0-3-5


27.7

0-3


27.8

0-3


27.9

0-5-10


27.10

0-3


27.11

0-3


27.12

0-3


27.13

0-3-5


27.14

0-3


27.15

0-1-3


27.16

0-3


27.17

0-1-3


27.18

0-1-3


27.19

0-1-3


27.20

0-3-5


27.21

0-3


27.22

0-1-3


27.23

0-10


27.24

0-5


27.25

0-5


27.26

0-5-10


27.27

0-5-10


27.28

0-3-5


27.29

0-5-10


27.30

0-3-10


27.31

0-3-10


27.32

0-5


27.33

0-5


27.34

0-3


27.35

0-3


27.36

0-3


27.37

0-3


Сума балів закладу:_________________________________________________________

Максимально можлива сума балів:____________________________________________

Показник досягнень результатів, у відсотках:____________________________________

Пропонується присвоєння _____________акредитаційної категорії.

Пропозиції, зауваження і рекомендації членів експертної групи:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Підписи:


Керівник експертної групи

_____________________________________

Експерти:

_____________________________________


_____________________________________


_____________________________________


_____________________________________

Ознайомлений:
«_____»_________________20___ року


Керівник закладу

М.П.»


__________________
(підпис)

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомогиТ. Донченковгору