Документ z0029-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2011
( Остання подія — Втрата чинності, відбудеться 01.07.2020, підстава - z0408-19. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2011 N 950
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2012 р.
за N 29/20342

Про затвердження Змін до Стандарту
інфекційного контролю за туберкульозом
в лікувально-профілактичних закладах,
місцях довгострокового перебування людей
та проживання хворих на туберкульоз

Відповідно до статті 7 Закону України "Про боротьбу із
захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ) таз метою запобігання
внутрішньолікарняному інфікуванню туберкульозом Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Стандарту інфекційного контролю за
туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях
довгострокового перебування людей та проживання хворих на
туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України від 18.08.2010
N 684 ( z0803-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.09.2010 за N 803/18098, що додаються.
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій забезпечити застосування цього наказу в роботі.
3. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Толстанова О.К.
Міністр О.В.Аніщенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок
та профспілкових об'єднань Г.В.Осовий
Голова Профспілки працівників
охорони здоров'я України В.М.Коваль
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.12.2011 N 950
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2012 р.
за N 29/20342

ЗМІНИ
до Стандарту інфекційного контролю
за туберкульозом в лікувально-профілактичних
закладах, місцях довгострокового перебування людей
та проживання хворих на туберкульоз
( z0803-10 )

1. Пункти 3.4 та 3.5 розділу III викласти в такій редакції: "3.4. Оцінка ступеня ризику захворювання на туберкульоз
працівників лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я,
що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз
------------------------------------------------------------------ | Ступінь ризику захворювання на туберкульоз | |----------------------------------------------------------------| | Високий (надання | Середній (надання | Низький | | лікувально- | лікувально- | | | профілактичної | профілактичної | | | допомоги хворим | допомоги хворим | | | на заразну форму | на активну форму | | | туберкульозу) | туберкульозу) | | |------------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | I. Однопрофільні, спеціалізовані лікарняні заклади охорони | | здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз | |----------------------------------------------------------------| |Диспансерне відділення |Відділення для |Аптечний склад | |(амбулаторно- |хворих на |(аптека) | |поліклінічне відділення)|туберкульоз без | | | |бактеріовиділення | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Приймальне відділення |Відділення |Адміністративно- | | |диференційної |управлінські та | | |діагностики |господарсько- | | | |допоміжні | | | |підрозділи | |------------------------+-------------------+-------------------| |Клініко-діагностична |Відділення для |Службові | |лабораторія |хворих на |приміщення | |(мікробіологічна, |позалегеневий |для персоналу | |бактеріологічна |туберкульоз |(кімнати для | |лабораторія (відділ) | |переодягання, | | | |прийому їжі, | | | |душові кабіни, | | | |туалети) | |------------------------+-------------------+-------------------| |Відділення для хворих |Дитяче відділення | | |на туберкульоз з | | | |бактеріовиділенням | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Відділення для хворих |Пункт збору | | |на хіміорезистентний |мокротиння на | | |туберкульоз |відкритих | | | |майданчиках | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Легенево-хірургічне |Санаторно-курортні | | |(хірургічне) відділення |заклади для хворих | | | |на активну форму | | | |туберкульозу | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Відділення | | | |анестезіології з ліжками| | | |для інтенсивної терапії,| | | |відділення (палати) | | | |інтенсивної терапії | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Рентгенодіагностичне | | | |(рентгенівське) | | | |відділення (кабінет), | | | |кабінет ультразвукової | | | |діагностики | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Відділення (кабінет) | | | |функціональної | | | |діагностики | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Фізіотерапевтичне | | | |відділення (кабінет) | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Ендоскопічне відділення | | | |(кабінет) | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Стоматологічний кабінет | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Кабінет | | | |отоларингологічних | | | |захворювань | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Пункт збору мокротиння у| | | |приміщенні | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Пункт знешкодження | | | |інфікованого матеріалу | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Патолого-анатомічне | | | |відділення, у тому числі| | | |у складі | | | |патолого-анатомічного | | | |бюро | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Лікарня (відділення) | | | |"Хоспіс" (відділення, | | | |палати паліативної | | | |допомоги) | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Фтизіатрична | | | |(фтизіопульмонологічна) | | | |МСЕК | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |*Адміністративно- | | | |управлінський персонал з| | | |числа лікарів (головний | | | |лікар, його заступники) | | | |та фахівців з неповною | | | |вищою медичною освітою | | | |(головна медична сестра)| | | |здійснює адміністративні| | | |обходи в палатах усіх | | | |відділень закладу, бере | | | |участь у консиліумах з | | | |питань ведення | | | |тяжкохворих, здійснює | | | |перевірку виконання | | | |інфекційного контролю, | | | |веде прийом хворих з | | | |особистих питань | | | |----------------------------------------------------------------| | II. Структурні підрозділи лікувально-профілактичних закладів | | охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на | | туберкульоз | |----------------------------------------------------------------| |Протитуберкульозний |Відділення (палати)| | |кабінет |для хворих на | | | |туберкульоз без | | | |бактеріовиділення | | | |(для дорослих і | | | |дітей) | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Відділення (палати) для |ДОТ-кабінет | | |хворих на туберкульоз з| | | |бактеріовиділенням (для | | | |дорослих і дітей) | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Фтизіатричні відділення |Пункт мікроскопії з| | |(палати) у складі |діагностики | | |психіатричних лікарень |туберкульозу | | ------------------------------------------------------------------
3.5. Здійснення інфекційного контролю в приміщеннях
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, що надають
медичну допомогу хворим на туберкульоз
---------------------------------------------------------------------------------- | Ступінь ризику, | Компоненти інфекційного контролю та їх реалізація | | структурний підрозділ |--------------------------------------------------------| | |адміністративний| контроль за станом |індивідуальний| | | |навколишнього середовища| захист | | | | | медичних | | | | | працівників | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------------------| |Високий ступінь ризику захворювання на туберкульоз | |--------------------------------------------------------------------------------| |Диспансерне відділення |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |(амбулаторно- |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |поліклінічне |графіком, |закритого/відкритого |спецодяг та | |відділення) |затвердженим |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | |наказом |поверхонь |медичного | | |керівника | |персоналу | | |закладу охорони | | | | |здоров'я (далі -| | | | |графік) | | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Приймальне відділення |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | | |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Клініко-діагностична |розподіл зон |автономна |респіратори з | |лабораторія |роботи (набір |припливно-витяжна |Хепа-фільтром | |протитуберкульозних |приміщень, їх |вентиляція з негативним |при аварійних | |закладів |інфраструктура, |тиском; ламінарні бокси |ситуаціях; | |(мікробіологічна, |розміщення |з Хепа-фільтрами; |спецодяг та | |бактеріологічна |обладнання |загальнообмінна |спецвзуття для| |лабораторія (відділ) |повинні |припливно-витяжна |медичного | | |забезпечувати |вентиляція, |персоналу | | |поточність руху |дезінфекція | | | |досліджуваного |поверхонь; лампи УФО | | | |матеріалу) | | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення для хворих |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |на туберкульоз із |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |бактеріовиділенням |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення для хворих |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |на хіміорезистентний |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |туберкульоз |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Легенево-хірургічне |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |(хірургічне) відділення|хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |анестезіології з |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |ліжками для інтенсивної|затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | |терапії, відділення |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| |(палати) інтенсивної | |поверхонь |медичного | |терапії | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Ендоскопічне відділення|розподіл потоків|хімічна дезінфекція |респіратори з | |(кабінет) |хворих згідно із|фібробронхоскопів, |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |припливно-витяжна/ |спецодяг та | | |графіком |змішана вентиляція, |спецвзуття для| | | |лампи УФО закритого |медичного | | | |типу, дезінфекція |персоналу | | | |поверхонь | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Рентгенодіагностичне |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |(рентгенівське) |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |відділення (кабінет), |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | |кабінет ультразвукової |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| |діагностики | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення (кабінет) |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |функціональної |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |діагностики |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Фізіотерапевтичне |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |відділення (кабінет) |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Стоматологічний кабінет|розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | | |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Кабінет |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |отоларингологічних |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |захворювань |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Пункт збору мокротиння |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |у приміщенні |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Пункт знешкодження |розподіл зон |припливно-витяжна/ |респіратори з | |інфікованого матеріалу |роботи |змішана/природна |Хепа-фільтром,| | | |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | | |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Патолого-анатомічне |розподіл зон |загальнообмінна |респіратори з | |відділення у тому числі|роботи |припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |у складі | |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | |патолого-анатомічного | |закритого/відкритого |спецвзуття для| |бюро | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Лікарня (відділення) |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |"Хоспіс", (відділення, |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |палати паліативної |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | |допомоги) |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Фтизіатрична |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |(фтизіопульмонологічна)|хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |МСЕК |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Протитуберкульозний |обов'язкове |припливно-витяжна/ |респіратори, | |кабінет |дотримання |змішана/природна |спецодяг та | | |масочного режиму|вентиляція, лампи УФО |спецвзуття для| | |для пацієнтів |закритого/відкритого |медичного | | | |типу, дезінфекція |персоналу | | | |поверхонь | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення (палати) для|розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |хворих на туберкульоз |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |з бактеріовиділенням |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | |(для дорослих і дітей) |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Фтизіатричні відділення|розподіл хворих |припливно-витяжна/ |респіратори з | |(палати) у складі |у палати з МБТ+,|змішана/природна |Хепа-фільтром,| |психіатричних лікарень |МБТ- за даними |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |результатів ТМЧ |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |--------------------------------------------------------------------------------| |Середній ступінь ризику захворювання на туберкульоз | |--------------------------------------------------------------------------------| |Відділення для хворих |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |на туберкульоз без |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |бактеріовиділення |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення для |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |диференціальної |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |діагностики |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення для хворих |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |на позалегеневий |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |туберкульоз |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Дитяче відділення |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | | |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Пункт збору мокротиння |розподіл потоків|природна вентиляція |спецодяг та | |на відкритих |хворих згідно із| |спецвзуття для| |майданчиках |затвердженим | |медичного | | |графіком | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Санаторно-курортні |розподіл зон |загальнообмінна |респіратори з | |заклади для хворих на |роботи |припливно-витяжна |Хепа-фільтром | |активну форму | |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | |туберкульозу | |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |--------------------------------------------------------------------------------| |Низький ступінь ризику захворювання на туберкульоз | |--------------------------------------------------------------------------------| |Аптечний склад (аптека)|розподіл зон |припливно-витяжна/ |спецодяг та | | |роботи |змішана/природна |спецвзуття для| | | |вентиляція, лампи УФО |медичного | | | |закритого/відкритого |персоналу | | | |типу, дезінфекція | | | | |поверхонь | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Адміністративно- |розподіл зон |припливно-витяжна/ |спецодяг та | |управлінські та |роботи |змішана/природна |спецвзуття для| |господарсько-допоміжні | |вентиляція, лампи УФО |медичного | |підрозділи | |закритого/відкритого |персоналу | | | |типу, дезінфекція | | | | |поверхонь | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Службові приміщення для|розподіл зон |припливно-витяжна/ |спецодяг та | |персоналу (кімнати для |роботи |змішана/природна |спецвзуття для| |переодягання, прийому | |вентиляція, лампи УФО |медичного | |їжі, душові кабіни, | |закритого/відкритого |персоналу | |туалети) | |типу, дезінфекція | | | | |поверхонь | | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Спецодяг - халат, медичний ковпак/косинка; спецвзуття -
капці/бахили; зміна халатів, ковпаків (косинок) повинна
здійснюватись не рідше двох разів на тиждень. При забрудненні
спецодягу біологічними рідинами (виділеннями) хворих - спецодяг
міняється негайно. Медперсоналу забороняється прати спецодяг
удома."
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзейвгору