Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.12.2011 N 1331
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2012 р.
за N 25/20338
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 579 ( z0879-18 ) від 09.07.2018 }
Про внесення змін до Інструкції
щодо утримання захисних споруд
цивільної оборони у мирний час

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство
надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента
України від 6 квітня 2011 року N 402 ( 402/2011 ), з метою
забезпечення належного контролю за станом готовності до
використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту
(цивільної оборони) у мирний час Н А К А З У Ю:
1. Внести до Інструкції щодо утримання захисних споруд
цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом МНС України
від 9 жовтня 2006 року N 653 ( z1180-06 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 2 листопада 2006 року за
N 1180/13054, такі зміни:
1.1. У главі 4: абзаци третій та двадцятий пункту 4.1 викласти у такій
редакції: "Комплексні перевірки захисних споруд організовуються та
проводяться територіальними органами Держтехногенбезпеки України
один раз на рік. З цією метою ними щороку складаються графіки
перевірок захисних споруд, які завчасно доводяться до керівників
підприємств (установ, організацій), на балансі (у власності) яких
знаходяться захисні споруди, та територіальних органів МНС
України. За запитами територіальних органів Держтехногенбезпеки
України до складу комісій з комплексних перевірок захисних споруд
включаються представники територіальних органів МНС України у
районах, районах у містах, містах обласного, республіканського
(Автономної Республіки Крим) значення та управлінь (відділів) з
питань надзвичайних ситуацій міст (районів). При комплексній
перевірці захисної споруди раз на п'ять років до складу комісії
включаються представники територіального органу МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
і управління з питань надзвичайних ситуацій Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій."; "Результати комплексних перевірок і спеціальних оглядів
оформляються актами комплексних перевірок (спеціальних оглядів)
захисних споруд цивільної оборони за формою, наведеною у додатку
13. За результатами комплексних перевірок ці акти складаються у
трьох примірниках. Один примірник залишається у керівника
підприємства (установи, організації), на балансі (у власності)
якого перебувають захисні споруди, другий - у територіальному
органі Держтехногенбезпеки України, що організовував перевірку,
третій - у відповідному територіальному органі МНС України. Копія
одного примірника залишається в управлінні (відділі) з питань
надзвичайних ситуацій міст (районів).".
1.2. Доповнити Інструкцію ( z1180-06 ) новим додатком 13, що
додається. У зв'язку з цим додатки 13, 14 вважати відповідно
додатками 14, 15. У тексті Інструкції ( z1180-06 ) посилання на додатки 13, 14
замінити посиланнями відповідно на додатки 14, 15.
2. Департаменту цивільного захисту (Квашук В.П.), Управлінню
правового забезпечення (Поворозник Р.Р.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника
Міністра Бута В.П.
Міністр В.Балога
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
гірничого нагляду та промислової
безпеки України О.І.Хохотва
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв
Заступник Міністра охорони
здоров'я України -
керівник апарату Г.М.Калішенко
Заступник Міністра
регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України Д.В.Ісаєнко

Додаток 13
до Інструкції щодо утримання
захисних споруд цивільної
оборони у мирний час
( z1180-06 )

АКТ
комплексної перевірки (спеціального огляду)
захисної споруди цивільної оборони

(сховище, протирадіаційне укриття) N __________
(зазначити обліковий номер та вид: сховище
чи протирадіаційне укриття)
"____" _________ 20___ року
Комісія у складі: ______________________________________________;
(представник територіального органу
Держтехногенбезпеки України (посада, прізвище,
ім'я та по батькові))
______________________________________________;
(представник територіального органу МНС
України (посада, прізвище,
ім'я та по батькові))
______________________________________________;
(представник органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань
надзвичайних ситуацій або відповідного
структурного підрозділу місцевої
держадміністрації (посада, прізвище, ім'я та
по батькові))
_______________________________________________
(представник підприємства (установи,
організації) (посада, прізвище, ім'я та
по батькові))
у присутності _______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали власника
(уповноваженої особи) сховища
(протирадіаційного укриття)
_________________________________________________________________
провела перевірку стану готовності, експлуатації і використання
сховища (протирадіаційного укриття) N __________
За підсумками перевірки встановлено:
1. Місцезнаходження сховища (протирадіаційного укриття) _________ ________________________________________________________________;
Форма власності сховища (протирадіаційного укриття) _____________ ________________________________________________________________;
(державна (на державному підприємстві, не увійшла до статутних
фондів при корпоратизації (приватизації)); комунальна;
приватна (колективна, увійшла до статутних фондів))
Підпорядкованість ______________________________________________;
(орган управління захисної споруди цивільної
оборони як об'єктом нерухомого майна)
Власник (балансоутримувач) сховища (протирадіаційного укриття) _________________________________________________________________
(найменування підприємства
_________________________________________________________________
(установи, організації), місцезнаходження)
2. Загальна характеристика сховища (протирадіаційного укриття) __ _________________________________________________________________
(сховище (клас,) протирадіаційне укриття (група),
___________________________________ місткістю на __________ осіб
окремо розміщене, вбудоване в будівлю (кількість поверхів), у
гірничих виробках, загальна площа)
3. Загальний стан приміщень сховища (протирадіаційного укриття) _________________________________________________________________
(чиста, суха, сира, захламлена майном тощо)
4. Кількість входів, аварійних виходів, їхній стан та стан
повітрозабірних оголовків і вихлопних каналів ___________________ _________________________________________________________________
(відсутні павільйони, які захищають від атмосферних опадів,
входи загороджені (чисті), стан вихідного оголовка,
_________________________________________________________________
металевих віконниць, підземного колектора, повітрозабірні
оголовки та вихлопні канали не обслужені (чисті))
5. Стан обвалування окремо розташованого сховища ________________
_________________________________________________________________
(товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту,
стан обваловки)
6. Кількість і стан захисно-герметичних (герметичних) воріт,
дверей, ставень, стан механізмів задраювання (марка або шифр) _________________________________________________________________
(не зачиняються або зачиняються із зусиллям, немає повного
прилягання гуми до коробки,
_________________________________________________________________
немає розвантажувальних підставок, знаходяться у зачиненому
стані, відсутні захисні екрани, гумова прокладка пошкоджена,
_________________________________________________________________
має тріщини, зафарбована, втратили еластичність, вказівні
написи на штурвалах та ручках "відчинено-зачинено" відсутні,
_________________________________________________________________
порядкові номери на дверях та ставнях відсутні, у наявності не
менше ніж два комплекти ключів, не промарковані)
7. Противибухові пристрої (тип: уніфікована захисна секція (УЗС),
малогабаритна захисна секція (МЗС), їх кількість) _______________ _________________________________________________________________
(іржаві, перекошені, не зачиняються, не змащені, не
пофарбовані, встановлені неправильно)
_________________________________________________________________
8. Система вентиляції (згідно з паспортом споруди):
протипиловий осередковий фільтр (ФЯР) ___________________________
(іржаві, брудні,
________________________________________________________________;
не проварені в індустріальному маслі, немає герметичності по
контуру, неземні-приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)
фільтри-поглиначі (ФП) (кількість) _____________________________;
(марка, рік випуску, іржаві,
________________________________________________________________;
відвологлі, перевірялась, придатність не змонтовані неправильно,
вислужили встановлений термін, пошкоджені)
герметичні клапани (ГК) (кількість) _____________________________
(не зачиняються, прилягають
нещільно, не встановлені,
несправні, не вварені,
________________________________________________________________;
не пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, та не
промарковані, не закриті і не опломбовані)
клапани надмірного тиску (КНТ) (кількість) ______________________
(нумерація згідно
________________________________________________________________;
з експлуатаційною схемою відсутня, не відрегульовані
під надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)
повітропроводи __________________________________________________
(засмічені, іржаві, пофарбовані у відповідний
колір (білий - чиста вентиляція,
жовтий - фільтровентиляція,
________________________________________________________________;
червоний - режим регенерації) або ні, відсутні покажчики руху
повітря, відсутні шибери, немає герметичності по контуру)
електроручні вентилятори _______________________________________;
(не витримані терміни обслуговування,
недостатньо мастила в редукторі,
відсутність зворотного клапана,
пошкоджені лопаті, не працюють
електродвигуни тощо)
вентилятори витяжної, приточної систем вентиляції
(тип, кількість) ________________________________________________
(неправильно встановлені, не працюють,
________________________________________________________________;
невідбалансовані, розукомплектовані, немає в наявності, немає
електродвигунів, втрати повітря на з'єднаннях, пошкоджені
лопаті, недостатньо мастила в редукторі)
прилад для вимірювання підпору повітря __________________________
(є, немає, працює,
не працює)
Режим регенерації _______________________________________________
(є, немає, недоукомплектований)
_________________________________________________________________
фільтри-поглиначі (ФГ-70) _______________________________________
(іржаві, відвологлі, придатність
не перевірялась, змонтовані неправильно,
вислужили встановлений термін)
________________________________________________________________;
регенеративні патрони (РП-100) __________________________________
(рік випуску, іржаві, відвологлі,
придатність не перевірялась,
_________________________________________________________________
змонтовані неправильно, вислужили встановлений термін)
9. Система водопостачання (централізована, з джерела):
запірна арматура ________________________________________________
(наявність пристрою на вводі всередині споруди,
справність, легкість її відчинення та зачинення,
________________________________________________________________;
нумерація задвижок вентилів згідно з експлуатаційною схемою,
терміни обслуговування)
наявність покажчиків руху води _________________________________;
(є, немає)
безнапірні та напірні баки ______________________________________
(чисті, брудні, постійний проток води
в напірних баках, герметичність баків,
водомірні покажчики,
________________________________________________________________;
технологічні люки, повітряні крани, крани видачі води,
тепло-, пароізоляція)
колір водопровідних труб ________________________________________
(не пофарбовані, пофарбовані
неправильно, пофарбовані правильно
(зелений колір))
10. Система каналізації (тип):
санвузли (кількість і стан санітарних приладів) _________________ ________________________________________________________________;
(потреба/наявність (кранів, унітазів, умивальників),
використання приміщень (опечатані, не опечатані))
колір трубопроводів каналізації ________________________________;
(не пофарбовані, пофарбовані
неправильно, пофарбовані
правильно (чорний колір))
резервуари для збору фекальних вод ______________________________
(герметичність резервуара, ________________________________________________________________;
можливість очистки, аварійні резервуари зачинені, не зачинені,
опечатані, не опечатані, останній термін обслуговування)
насоси відкачки ________________________________________________;
(працюють, не працюють, терміни обслуговування,
відповідність нумерації згідно з експлуатаційною
схемою)
запірна арматура _______________________________________________
(справність та легкість зачинення та відчинення
вентилів і засувок всередині сховища;
________________________________________________________________
відповідність нумерації засувок згідно з експлуатаційною
схемою, терміни обслуговування)
11. Система теплопостачання:
запірна арматура _______________________________________________
(наявність пристрою на вводі та звороті у межі
сховища, справність та легкість зачинення
і відчинення;
________________________________________________________________;
наявність покажчиків руху теплоносіїв, нумерація засувок та
вентилів згідно з експлуатаційною схемою)
колір трубопроводів _____________________________________________
(не пофарбовані, пофарбовані неправильно,
пофарбовані правильно (коричневий колір))
12. Електропостачання, електроосвітлення ________________________
(укомплектованість щитів
_________________________________________________________________
освітлення та управління, наявність нумерації і надписів, для
пуску якого агрегату служить пускач або пакетник, справність
системи освітлення, наявність експлуатаційних схем
_________________________________________________________________
та відповідність їх встановленому обладнанню, наявність ламп
люмінесцентних, колір труб електропроводки (чорний колір))
13. Зв'язок (телефон, радіо) ____________________________________
(наявність радіоточки, наявність
телефону та вихід на чергові служби
району, міста, області,
_________________________________________________________________
наявність схеми оповіщення особового складу та формувань,
наявність гучномовця)
14. Наявність заземлення електроспоживачів, електрообігрівачів,
водних охолоджувачів, гравійних охолоджувачів,
повітроохолоджувальних установок, холодильних машин,
кондиціонерів ___________________________________________________
(у наявності, відсутнє, працюють, не працюють)
_________________________________________________________________
15. Шкідлива дія вод (ґрунтових, поверхневих) ___________________
(затоплені водою,
_________________________________________________________________
підтоплені, просочування ґрунтових та техногенних вод,
висновки проектної організації про причини, стан гідроізоляції)
16. Наявність і стан засобів пожежогасіння ______________________
(укомплектованість
пожежних щитів,
________________________________________________________________;
наявність схеми евакуації тощо)
колір труб пожежогасіння ________________________________________
(не пофарбовані, пофарбовані
неправильно, пофарбовані правильно
(червоний колір))
17. Сховище використовується (з ким погоджено) __________________
(під склад,
_________________________________________________________________
навчальний клас, гараж тощо, площа використання, якщо не
використовується, то з якої причини)
18. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного
середовища приміщень:
температура, відносна вологість у приміщенні ___________________;
(наявність
______________________________________________
вимірювальних приладів: термометр, психрометр)
наявність приладів виявлення радіоактивного забруднення _________ _________________________________________________________________
(є, немає, стан дозиметричних приладів;
________________________________________________________________;
індивідуальні дозиметри тощо)
наявність приладів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого
газу у повітрі __________________________________________________
(є, немає, стан газоаналізаторів)
19. Дизельна електростанція (ДЕС):
приміщення ДЕС _________________________________________________;
(сухе, чисте, захламлене)
захисні ворота, двері, ставні, механізми задраювання ____________ ________________________________________________________________;
(не зачиняються або зачиняються із зусиллям, зачинені, гумова прокладка пошкоджена, має тріщини, зафарбована,
порядкові номери на дверях та ставнях відсутні)
оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС ______________________________;
(не обслуговані, зруйновані)
противибухові пристрої (УЗС, МЗС) ______________________________;
(іржаві, не зачиняються,
не змащені, встановлені
неправильно)
фільтр (ФЯР) ____________________________________________________
(іржаві, брудні, не проварені в індустріальному
маслі, немає герметичності по контуру,
________________________________________________________________;
нез'ємні - приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)
система вентиляції (герметичні клапани, клапани надмірного тиску) _________________________________________________________________
(не зачиняються, прилягають нещільно,
_________________________________________________________________
не встановлені, несправні, не вварені, гермоклапани не
пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою та не опломбовані,
нумерація згідно
________________________________________________________________;
з експлуатаційною схемою відсутня, не відрегульовані під
надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)
наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній __________________________;
(є, немає)
наявність піддонів під витратними паливними баками _____________;
(є, немає)
колір мастилопроводів __________________________________________;
(пофарбовані, пофарбовані неправильно,
пофарбовані правильно (коричневий колір))
протипожежний стан приміщень ДЕС _______________________________;
(наявність автоматичного
пожежогасіння, вогнегасники,
пожежні кошми тощо)
наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС ______________;
(є, немає)
наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід",
світильників у входах, розеток для переносних ламп ______________ ________________________________________________________________;
(є, немає)
Документації у приміщеннях ДЕС: _________________________________
(формуляр ДЕС, схема
електрообладнання і автоматики,
_________________________________________________________________
інструкція щодо заходів безпеки при експлуатації ДЕС,
_________________________________________________________________
інструкція з обслуговування ДЕС, журнал обліку роботи ДЕС,
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС,
_________________________________________________________________
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату,
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС (є, немає))
________________________________________________________________;
ДЕС законсервовано _____________________________________________;
(число, місяць, рік)
ДЕС розконсервовано ____________________________________________;
(число, місяць, рік)
перевірка працездатності ДЕС проводилась (не проводилась) _______ ___________________________________________
(число, місяць, рік)
протягом _______ з роботою під навантаженням ___________________;
(годин) (годин)
наявність акумуляторних батарей, пускових балонів із стисненим
повітрям ________________________________________________________
(є, немає, стан зарядки акумуляторних батарей, строки їх
заміни, нормативний тиск у балонах)
20. Наявність робочого інструменту ______________________________
(згідно з формуванням
з обслуговування сховища
_________________________________________________________________
(протирадіаційного укриття) (ланки або групи) перелік
інструменту на кожний вид обладнання (у %))
21. Документація у захисній споруді (сховищі, протирадіаційному
укритті):
інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у
мирний час _____________________________________________________;
(є, немає)
паспорт захисної споруди _______________________________________;
(є, немає)
опис обладнання та майна _______________________________________;
(є, немає)
схеми зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж із вказівками
відключаючих пристроїв _________________________________________;
(є, немає, їх стан)
план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і
лежання та шляхів евакуації ____________________________________;
(є, немає, їх стан)
план приведення захисної споруди у готовність __________________;
(є, немає, їх стан)
інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого
інженерного обладнання, правила користування приладами __________ ________________________________________________________________;
(є, немає, їх стан)
правила користування вимірювальними приладами _____________________________________________;
(формуляри приладів або їх копії: є, немає)
журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання _____________________;
(є, немає, їх стан)
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок
фільтрівпоглиначів ФП, приладів регенерації і підпору повітря _________________________________________________________________ ________________________________________________________________;
(є, немає, їх стан)
формуляр фільтровентиляційних агрегатів ________________________;
(є, немає, їх стан)
відмітки про порядок провітрювання захисної споруди ____________;
(є, немає)
щорічний акт огляду санітарно-епідеміологічними органами ємкостей
для питної води ________________________________________________;
(є, немає)
експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення з вказівкою
відключаючих пристроїв: ________________________________________________________________;
(вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання,
теплозабезпечення (є, немає, якість відпрацювання))
наявність списку сигналів оповіщення цивільного захисту ____________________________;
(є, немає)
список телефонів _______________________________________________;
(є, немає)
журнал перевірки стану сховища (протирадіаційного укриття) ______ ___________________________;
(є, немає, їх стан)
інструкція щодо використання засобів індивідуального захисту ________________________;
(є, немає)
довідки про перевірку захисної споруди на герметичність _______________________;
(є, немає)
правила поведінки у захисній споруді ___________________________;
(є, немає)
покажчики маршруту руху до захисної споруди ____________________;
(є, немає)
обов'язки особового складу груп, ланок, постів _________________;
(є, немає)
список особового складу груп, ланок, постів ____________________;
(є, немає)
проектна документація пристосування захисної споруди для
використання у господарських, культурних та побутових потребах ________________________________________________
(є, немає)
22. Стан навчання та рівень знань і навичок ланок обслуговування _________________________________________________________________
(кількість ланок щодо кількості змін роботи підприємства,
_________________________________________________________________
ланка перевіряється (не перевіряється) практично
(перевірка особового складу ланки за списком)
23. Герметичність захисної споруди (щоквартальна довідка) _______ _________________________________________________________________
(перевірка проводиться згідно з вимогами ДБН А.3.1.9-2000
"Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд
_________________________________________________________________
цивільної оборони та їх утримання", які затверджені наказом
Держбуду України
_________________________________________________________________
від 13.10.2000 N 229 (підпір повітря не менше 5 мм вд. ст.,
дата перевірки, номер акта))
24. Можливість приведення захисної споруди у готовність згідно з
планом __________________________________________________________
(згідно з пунктами плану)
25. Експлуатація захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою
роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції _________ _________________________________________________________________
(проводилась (не проводилась), дата проведення)
_________________________________________________________________
26. Наявність документів, які підтверджують проведення останньої
комплексної перевірки та спеціального і планового огляду ________ _________________________________________________________________
(є, немає, номер і дата останнього акта)
27. Наявність документів щодо результатів технічної
інвентаризації захисної споруди _________________________________ _________________________________________________________________
(є, немає, технічний паспорт бюро технічної інвентаризації)
ВИСНОВОК:
Сховище (протирадіаційне укриття) N ___________ оцінюється
як ____________________________________ до прийняття осіб, що
(готове, обмежено готове, не готове)
укриваються.
З метою приведення сховища (протирадіаційного укриття) N ______ у
готовність до використання за призначенням виконати: ____________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
У термін до ______________ надати до ________________________
план усунення недоліків.
Про усунення недоліків письмово проінформувати ______________
у термін до _________________.
Комісія: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
(підписи, ініціали та прізвища)
З актом ознайомлений
Керівник підприємства
(установи, організації): _______________________________
(підпис, прізвище, ім'я
та по батькові)
М.П. "___" ________20__ року
Примітка. При спеціальних оглядах акт заповнюється згідно з
вимогами цієї Інструкції.


Публікації документа