Документ z0025-02, поточна редакція — Редакція від 18.11.2015, підстава - z1279-15

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2001  № 2357


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2002 р.
за № 25/6313

Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів

{Заголовок в редакції Наказу Фонду державного майна № 1465 від 01.10.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 554 від 23.04.2012 - Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; Наказ скасовано
на підставі Наказу Фонду державного майна № 2965 від 16.06.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 799 від 10.06.2013 -  Наказ скасовано на підставі Постанови КМ
№ 358 від 21.08.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 1465 від 01.10.2015}

Відповідно до пункту 3 Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1668, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів, що додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; в редакції Наказів Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013, № 1465 від 01.10.2015}

2. Управлінню оцінки майна та фінансово-господарського аналізу (Н. Лебідь):

здійснити заходи, передбачені цим Порядком, під час виконання процедури визнання Фондом державного майна України статусу саморегулівної організації оцінювачів;

зареєструвати цей Порядок у Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Фонду Ю. Гришана.

Голова Фонду

О. Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фонду державного майна
України
19.12.2001  № 2357
(у редакції наказу
Фонду державного майна України
01.10.2015 № 1465)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2002 р.
за № 25/6313

ПОРЯДОК
перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1668 (далі - Порядок визнання статусу).

2. Цей Порядок установлює процедуру перевірки Фондом державного майна України документів, які подаються громадською організацією, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів, передбачених Порядком визнання статусу.

3. Фондом державного майна України перевіряються копії установчих документів та свідоцтва про реєстрацію громадської організації.

4. Перевірка достовірності переліку фізичних осіб - членів громадської організації, складеного за формою, установленою згідно з додатком до Порядку визнання статусу, здійснюється вибірково. При цьому Фонд державного майна України виконує такі процедури:

вибіркове опитування фізичних осіб, зазначених у переліку, щодо їх дійсного членства у складі громадської організації згідно з правилами членства, установленими відповідними документами громадської організації, на перше число місяця, у якому громадською організацією подаються документи до Фонду державного майна України;

вибіркову перевірку наявності та чинності кваліфікаційних свідоцтв, інших кваліфікаційних документів оцінювача у фізичних осіб, що зазначені в переліку, згідно з інформацією, що міститься в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

вибіркову перевірку факту здійснення оцінювачами, що зазначені в переліку, професійної оціночної діяльності у будь-якій формі, визначеній статтею 4 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», у складі суб’єктів оціночної діяльності (згідно з довідками з останнього місця їх роботи).

5. Вибірковою перевіркою переліку фізичних осіб - членів громадської організації повинно бути охоплено не менше ніж 10 відсотків фізичних осіб за кожною з ознак, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

6. Під час перевірки документів щодо порядку здійснення процедур внутрішньої сертифікації оцінювачів Фонд державного майна України з'ясовує дату їх затвердження, відповідність процедури затвердження установчим документам громадської організації, а також повноту пакета документів.

7. Перевірка документів здійснюється Фондом державного майна України в строк, що не перевищує 21 календарного дня від дати їх отримання.

За результатами перевірки складається акт перевірки, який підписується особами, що здійснювали перевірку, та затверджується наказом Фонду державного майна України.

{Порядок в редакції Наказу Фонду державного майна № 1465 від 01.10.2015}

Начальник
Управління оцінки майна
та фінансово-господарського
аналізу
Н. Лебідьвгору