Документ z0024-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.10.2018, підстава - z1020-18


ГКЕУ ЗС України здійснює перевірку наданих документів відповідно до дати зарахування на квартирний облік та правомірності визначеного розміру грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення.

озділ ІV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

4.14. Списки громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), погоджені Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України, подаються в установленому порядку на затвердження Міністру оборони України в межах кошторисних призначень, виділених на зазначені цілі на відповідний рік.

Затверджені Міністром оборони України Списки громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), та Розрахунки є підставою для оформлення документів на перерахування коштів військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби, та членам сім'ї військовослужбовця) на його поточний рахунок у банку.

Після затвердження Міністром оборони України Списку громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), та Розрахунку ГКЕУ ЗС України через КЕВ (КЕЧ) району інформує військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) стосовно прийняття рішення про виплату йому грошової компенсації та її розмір.

На підставі отриманого повідомлення військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби, та члени сім'ї військовослужбовця) відкриває поточний рахунок у банку, статутний капітал якого становить не менше як 10 млрд гривень та в якому держава прямо та/або опосередковано володіє не менше як 75 відсотками статутного капіталу та/або голосів та до якого протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступенем ризику та призначення тимчасової адміністрації, за умови, що операції відкриття, ведення і закриття зазначеного рахунку здійснюються безоплатно, проценти на залишок коштів на такому рахунку не нараховуються, та повідомляє про його реквізити через КЕВ (КЕЧ) району до ГКЕУ ЗС України.

озділ ІV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

4.15. Перерахування грошової компенсації на поточний рахунок військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця), відкритий в банку, здійснюється КЕВ (КЕЧ) району з рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України.

Протягом 30 календарних днів від дня перерахування коштів КЕВ (КЕЧ) району надсилає до ГКЕУ ЗС України завірену копію витягу з протоколу засідання житлової комісії про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) з квартирного обліку.

озділ ІV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

4.16. За наявності у військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) права на отримання однокімнатної квартири компенсація нараховується за житло загальною площею 40 кв.м.

озділ ІV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

4.17. Розрахунок здійснюється КЕВ (КЕЧ) району, у зоні відповідальності якого перебуває військова частина, де знаходиться на обліку військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби, та члени сім'ї військовослужбовця), який виявив бажання отримати грошову компенсацію.

Усі документи, пов’язані із виплатою грошової компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової служби, та членам сімей військовослужбовців), зберігаються у КЕВ (КЕЧ) району протягом п’яти років з дати прийняття рішення про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) з квартирного обліку.

озділ ІV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

4.18. За організацію та порядок оформлення документів на виплату грошової компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової служби, та членам сімей військовослужбовців) за належне для отримання жиле приміщення відповідає начальник ГКЕУ ЗС України.

У ГКЕУ ЗС України та КЕВ (КЕЧ) району заводиться окрема справа, до якої підшиваються завірена копія Розрахунку, завірена копія платіжного доручення з відміткою Державної казначейської служби України про здійснення оплати та завірена копія витягу з протоколу житлової комісії про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) з квартирного обліку, яка зберігається протягом п’яти років.

Також у ГКЕУ ЗС України та КЕВ (КЕЧ) району ведеться Журнал обліку громадян, які отримали грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 41).

озділ ІV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

V. Організація надання жилої площі в гуртожитках військових частин, установ, організацій ЗС України та МО України

5.1. Гуртожитки призначені для тимчасового проживання курсантів (слухачів) і військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі, та офіцерського складу під час навчання у військових навчальних закладах МО України або проходження ними військової служби.

Під гуртожитки надаються спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети житлові будинки, казарми та інші будівлі, які мають бути зареєстровані у виконавчому органі сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районній державній адміністрації.

Гуртожитки підрозділяються на два види:

для проживання неодружених (жилі приміщення знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних стосунках);

для проживання сімей (жилі приміщення, що складаються з однієї чи кількох кімнат, перебувають у відокремленому користуванні сімей).

Військовослужбовцям (працівникам) ЗС України можуть виділятися кімнати (у гуртожитках для сімейних) або ліжко-місця (у гуртожитках для неодружених).

У гуртожитках, призначених для проживання неодружених військовослужбовців (працівників) ЗС України, за поданням начальника КЕВ (КЕЧ) району, погодженим з начальником гарнізону, з дозволу виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад (відповідних державних адміністрацій) можуть бути виділені приміщення для проживання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватися в окремих під’їздах (секціях) жилого будинку.

У гуртожитках можуть розміщуватися працівники ЗС України на період роботи за умови відсутності в них місця проживання. Також у гуртожитках можуть розміщуватися інші особи, які прибули у військову частину на визначений строк для виконання службових завдань. Розміщення таких осіб у кімнатах разом з особами, які проживають в гуртожитках на підставі спеціальних ордерів, забороняється.

Військовослужбовці та працівники ЗС України за їх згодою мають право на забезпечення житлом у гуртожитках суміжних гарнізонів за клопотанням командирів військових частин та підрозділів, погодженим із житловою комісією військових частин (для працівників ЗС України - погодженим із профспілковим комітетом), на підставі рішення начальника КЕВ (КЕЧ) району, погодженого ГКЕУ ЗС України, на строк проходження військової служби або працевлаштування.

5.2. Жила площа в гуртожитках надається військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному пункті рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини. Жила площа в гуртожитках навчальних закладів надається військовослужбовцям-курсантам, які перебувають у шлюбі, слухачам за рішенням керівника навчального закладу.

Надання жилої площі в гуртожитках працівникам ЗС України, які працюють у військових частинах, здійснюється на період роботи за умови відсутності в них жилого приміщення за рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини, погодженим із профспілковим комітетом та житловою комісією військової частини.

Список розподілу жилої площі в гуртожитку затверджується начальником гарнізону (у гарнізоні міста Києва - начальником ГКЕУ ЗС України), у військовій частині А0515 - командиром військової частини А0515. Порядок забезпечення житлом у гуртожитках військової частини А0515 визначається командиром військової частини А0515.

Для прийняття рішення про надання жилої площі в гуртожитку командиром (начальником) військової частини подається клопотання начальнику КЕВ (КЕЧ) району на підставі рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22), зареєстрованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23), який ведеться у військовій частині представником житлової комісії.

До рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22) військовослужбовцем додаються такі документи:

копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї;

витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;

копії довідок (додаток 3) про отримання (неотримання, здачу) жилої площі за попередніми місцями проходження служби, завірених належним чином;

Ф-3;

Ф-5;

Ф-7.

Працівник подає заяву про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24) разом з такими документами:

копії паспортів працівника та повнолітніх членів сім’ї;

Ф-3.

Заява про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24) реєструється в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23), який ведеться у військовій частині представником житлової комісії.

У десятиденний строк з дня надходження рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22) або заяви про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24) представник житлової комісії надсилає його (її) копію, завірену в установленому порядку, з рішенням командира військової частини до КЕВ (КЕЧ) району.

Після їх надходження військовослужбовці та працівники ЗС України обліковуються у списку рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 25), який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району.

5.3. На підставі рішення про надання жилого приміщення КЕВ (КЕЧ) району видає військовослужбовцю (працівнику) спеціальний ордер на жилу площу в гуртожитку (додаток 26) (далі - Спеціальний ордер), який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення. У разі якщо гуртожиток перебуває у віданні (на балансі) навчального закладу, Спеціальний ордер видається керівником цього навчального закладу.

Спеціальний ордер видається не пізніше ніж протягом одного місяця з часу прийняття рішення про надання житлового приміщення.

Спеціальний ордер вручається військовослужбовцю (працівнику), на ім’я якого він виданий. Під час одержання Спеціального ордера пред’являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх осіб, включених до Спеціального ордера, з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та реєстрацію за місцем служби (роботи).

Під час вселення в надане жиле приміщення військовослужбовець (працівник) здає Спеціальний ордер до КЕВ (КЕЧ) району або навчального закладу, у віданні (на балансі) якого перебуває цей гуртожиток.

Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів.

Спеціальний ордер може бути визнаний недійсним відповідно до статті 59 Житлового кодексу Української РСР.

5.4. Жила площа в гуртожитках надається в розмірах, не менших, ніж розмір, встановлений Примірним положенням про гуртожитки, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 3 червня 1986 року № 208.

Жила площа в гуртожитку не підлягає обміну, розділу, бронюванню і здаванню в оренду, найому (піднайому).

Займана військовослужбовцем жила площа в гуртожитку в разі переведення його до іншого місця служби (звільнення з військової служби), у складі сім’ї якого є інший військовослужбовець, який перебуває на квартирному обліку в цьому самому гарнізоні (населеному пункті), залишається за цим членом сім’ї.

5.5. Начальник КЕВ (КЕЧ) району або керівник навчального закладу зобов’язаний забезпечити:

вселення на законних підставах військовослужбовців (працівників), яким надано житлову площу в жилих приміщеннях, за наявності в них Спеціальних ордерів;

облік і реєстрацію осіб, які проживають у гуртожитку;

укладання договору про надання комунальних послуг з військовослужбовцями (працівниками), які проживають у гуртожитку, у встановленому законодавством порядку.

5.6. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, разом з членами сім’ї звільняють займане жиле приміщення в гуртожитку за місцем служби за умови забезпечення на час навчання жилим приміщенням у гуртожитку військового навчального закладу (службовим житлом, приміщенням у спеціально пристосованій казармі) відповідно до складу сім’ї.

5.7. За військовослужбовцями, направленими у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням зі списків військових частин, на період виконання службових обов’язків залишається жиле приміщення в гуртожитку за місцем попередньої служби за умови проживання в ньому членів його сім’ї.

5.8. У разі переміщення військовослужбовця по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, жиле приміщення в гуртожитку, яке він займав за попереднім місцем служби, підлягає звільненню ним та членами його сім’ї в місячний строк з дня отримання жилого приміщення (службового жилого приміщення, жилого приміщення в гуртожитку, спеціально пристосованій казармі) або орендованого жилого приміщення за новим місцем служби.

Військовослужбовець або особа, звільнені з військової служби, та члени їх сімей зобов’язані у двотижневий строк звільнити займане ними жиле приміщення в гуртожитку в разі надання службового жилого приміщення, отримання жилого приміщення для постійного проживання, придбання в межах гарнізону жилого приміщення для постійного проживання або вибуття для виконання службових обов’язків за кордон разом із членами сім’ї.

Працівник та члени його сім’ї зобов’язані у двотижневий строк звільнити займане ними жиле приміщення в гуртожитку у разі звільнення з роботи, крім звільнення на пенсію за віком і у разі, якщо працівник пропрацював на підприємстві більше 10 років, та інших випадків, передбачених законодавством.

Звільнення жилого приміщення у гуртожитку в цьому випадку відбувається в разі наявності (отримання, придбання) іншого жилого приміщення в межах населеного пункту, де розміщений гуртожиток.

5.9. Начальник КЕВ (КЕЧ) району або керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти жиле приміщення в гуртожитку за актом приймання-передавання, до якого додаються дефектний акт (за потреби) та довідка про оплату комунальних послуг.

Особи, які вибувають з гуртожитку, зобов’язані здати все майно, що надавалося їм у користування.

У разі нездачі зазначеного майна, його псування, пошкодження жилих та інших приміщень, меблів, обладнання, інвентарю той, хто вибуває з гуртожитку, відшкодовує заподіяну шкоду в установленому законодавством порядку.

Після цього військовослужбовцю видається довідка про здачу жилого приміщення у КЕВ (КЕЧ) району (додаток 4) та робляться відповідні записи в обох примірниках Карток обліку (додаток 8).

5.10. Особа, яка звільнена з військової служби і має вислугу менше ніж 10 років у календарному обчисленні, підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

У разі якщо особа, звільнена з військової служби, не перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов у ЗС України, вона підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством, незалежно від кількості вислуги років у календарному обчисленні.

Працівник, який звільнений з роботи і має стаж роботи менше ніж 10 років, підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім’ї, які з ним проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Підлягають виселенню з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення особи, які самоправно зайняли жилу площу, і колишні члени сім’ї військовослужбовця чи працівника, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу, а також особи, які підпадають під підстави, передбачені статтею 116 Житлового кодексу Української РСР.

5.11. Військовослужбовці, які навчались у військових навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню разом з членами сім’ї з гуртожитку, який їм було надано у зв’язку з навчанням, без надання іншого жилого приміщення у двотижневий строк з дня виключення зі списків перемінного особового складу навчального закладу.

5.12. Не можуть бути виселені з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення особи, зазначені у статті 125 Житлового кодексу Української РСР.

Військовослужбовці та працівники, які проживають у гуртожитку, підлягають виселенню в разі знесення чи переобладнання будинку (жилого приміщення) у нежитловий, а також, якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом. При цьому особам, які підлягають виселенню, надається інша жила площа або інше жиле приміщення не менше займаного, яке повинно відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР.

5.13. Усі спори щодо виселення вирішуються в судовому порядку. Здійснення представництва в судових органах покладається на орган, на балансі якого перебуває гуртожиток.

5.14. Відомості про надання (здавання) військовослужбовцям та членам їх сімей жилого приміщення в гуртожитку вносяться до Картки обліку секретарем житлової комісії військової частини - до першого примірника, начальником КЕВ (КЕЧ) району чи керівником навчального закладу - до другого примірника.

VI. Надання місць у спеціально пристосованих казармах, переобладнаних будівлях і спорудах для проживання військовослужбовців, працівників ЗС України та членів їх сімей

6.1. За відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі (у тому числі одинока (одинокий) мати (батько)), розміщуються безкоштовно в спеціально пристосованих казармах, будівлях і спорудах (далі - казарма) у розташуванні військової частини.

При наданні жилого приміщення в казармі перевагу необхідно надавати військовослужбовцям військової служби за контрактом, спеціальності яких визначають бойову готовність військової частини.

Казарми - будівлі, розташовані на територіях військових містечок, які переобладнані для тимчасового проживання військовослужбовців та не зареєстровані в органах місцевого самоврядування як об’єкти житлового фонду.

Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які висуваються до гуртожитків, призначених для проживання одиноких громадян.

За відсутності потреби в наданні житлових приміщень у казармах у розташуванні військової частини для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, зазначені приміщення за рішенням командира військової частини надаються особам офіцерського складу за їх письмовою згодою, а також особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі.

бзац п’ятий пункту 6.1 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

За рішенням Міністра оборони України може бути порушено клопотання перед сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою (відповідною державною адміністрацією) про реєстрацію казарми як гуртожитку чи житлового будинку, а у військовій частині А0515 - за рішенням командира військової частини А0515.

Проект рішення готується у ГКЕУ ЗС України за клопотанням начальника КЕВ (КЕЧ) району, погодженим із начальником гарнізону. Після отримання відповідного рішення Міністра оборони України начальник КЕВ (КЕЧ) району подає клопотання до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради (відповідної державної адміністрації) про реєстрацію казарми як гуртожитку чи житлового будинку з одночасним поданням документів, передбачених законодавством.

6.2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих військовослужбовцями, які розміщені в казармах і переобладнаних будівлях, здійснюється військовою частиною за рахунок кошторису Міністерства оборони України.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих військовослужбовцями, які розміщені у казармах і переобладнаних будівлях, що перебувають на балансі Дніпровської КЕЧ, організовуються військовою частиною А0515.

Військовослужбовці офіцерського складу, а також особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі, та особи, звільнені з військової служби в запас або відставку, які залишились перебувати на квартирному обліку у гарнізонах ЗС України і проживають у казармах та переобладнаних будівлях, компенсують військовій частині вартість отриманих ними комунальних послуг і спожитих енергоносіїв за тарифами для населення.

бзац третій пункту 6.2 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

Військовослужбовці офіцерського складу, а також особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі, та особи, звільнені з військової служби в запас або відставку, які проживають у казармах і переобладнаних будівлях, укладають з балансоутримувачем переобладнаної будівлі (казарми) договір на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв. У разі відсутності приладів обліку енергоносіїв, тепла та води у договорі відображаються норми їх споживання як для гуртожитку у цьому населеному пункті.

бзац четвертий пункту 6.2 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом, які не перебувають у шлюбі та проживають у казармах і переобладнаних будівлях, оплату такої компенсації не здійснюють.

6.3. Місце для проживання в казармах надається військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному пункті рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини. Список розподілу місць для проживання в казармі затверджується начальником гарнізону.

Для прийняття рішення про надання місця для проживання в казармі командиром (начальником) військової частини подається клопотання начальнику КЕВ (КЕЧ) району на підставі рапорту про надання місця для проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 27), зареєстрованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23), який ведеться у військовій частині.

До рапорту про надання місця для проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 27) військовослужбовцем додаються такі документи:

копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї;

Ф-3;

Ф-5;

Ф-7.

У десятиденний строк з дня надходження рапорту про надання місця для проживання у спеціально пристосованій казармі (додаток 27) представник житлової комісії надсилає його копію, завірену в установленому порядку, з резолюцією командира військової частини до КЕВ (КЕЧ) району.

У КЕВ (КЕЧ) району на підставі отриманих документів військовослужбовці обліковуються у списку рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 25), який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району.

6.4. На підставі рішення про надання місця для проживання в казармі квартирно-експлуатаційний орган видає спеціальний дозвіл на проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 28) (далі - Спеціальний дозвіл), який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.

Спеціальний дозвіл вручається військовослужбовцю, на ім’я якого він виданий. Під час одержання Спеціального дозволу пред’являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх осіб, включених до Спеціального дозволу, з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та реєстрацію за місцем служби. Під час видачі Спеціального дозволу вносяться відповідні відмітки до обох примірників Карток обліку.

Під час вселення в надане приміщення військовослужбовець здає Спеціальний дозвіл у КЕВ (КЕЧ) району або навчальний заклад, на балансі якого перебуває казарма. Спеціальний дозвіл дійсний на час навчання або проходження військової служби військовослужбовцем у ЗС України в цьому населеному пункті.

6.5. Місця для проживання в казармах надаються в розмірі не менше ніж розмір, встановлений Примірним положенням про гуртожитки, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 3 червня 1986 року № 208.

Приміщення в казармі не підлягають обміну, розділу, бронюванню і здаванню в оренду, найому (піднайому).

6.6. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, разом з членами сім’ї звільняють займане приміщення в казармі за місцем служби за умови забезпечення на час навчання жилим приміщенням у гуртожитку військового навчального закладу (службовим жилим приміщенням, приміщенням у казармі) відповідно до складу сім’ї.

6.7. За військовослужбовцями, направленими у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням зі списків військових частин, на період виконання службових обов’язків залишається місце для проживання в казармі за місцем попередньої служби.

6.8. У разі переміщення військовослужбовця по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, місце для проживання в казармі, яке він займав за попереднім місцем служби, підлягає звільненню ним та членами його сім’ї в місячний строк з дня отримання жилого приміщення за новим місцем служби.

Військовослужбовець та члени його сім’ї зобов’язані у двотижневий строк звільнити займане ними місце для проживання в казармі в разі надання службового жилого приміщення, отримання жилого приміщення для постійного проживання, придбання в межах гарнізону жилого приміщення для постійного проживання або вибуття для виконання службових обов’язків за кордон разом з членами сім’ї.

6.9. Начальник КЕВ (КЕЧ) району зобов’язаний прийняти місце для проживання в казармі за актом приймання-передавання, до якого додаються дефектний акт (за потреби) та довідка про оплату користування комунальними послугами (для осіб офіцерського складу).

Особи, які вибувають з казарми, зобов’язані здати все майно, що надавалося їм у користування.

У разі нездачі зазначеного майна, його псування, пошкодження жилих та інших приміщень, меблів, обладнання, інвентарю військовослужбовець, який вибуває з казарми, відшкодовує заподіяну шкоду відповідно до Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 червня 1995 року № 243/95-ВР.

Після цього військовослужбовцю видається довідка (додаток 4) про здачу жилого приміщення у КЕВ (КЕЧ) району та вносяться відповідні відмітки до обох примірників Карток обліку (додаток 8).

6.10. Особа, яка звільнена з військової служби і має вислугу менше ніж 10 років, підлягає виселенню з казарми з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

6.11. Підлягають виселенню з казарми без надання іншого жилого приміщення особи в разі, якщо вони систематично руйнують, або пошкоджують приміщення в казармі, або використовують його не за призначенням, або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб у цій казармі.

У разі якщо особа, звільнена з військової служби, не перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов у ЗС України, вона підлягає виселенню з казарми з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством, незалежно від вислуги років у календарному обчисленні.

Підлягають виселенню з казарми без надання іншого жилого приміщення особи, які самоправно зайняли жилу площу, і колишні члени сім’ї військовослужбовця, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу, а також особи, які підпадають під підстави, передбачені статтею 116 Житлового кодексу Української РСР.

6.12. Військовослужбовці, які проживають у казармі, підлягають виселенню в разі знесення чи переобладнання казарми в нежилу, а також, якщо будівля загрожує обвалом. При цьому особам, які підлягають виселенню, надається інша жила площа або інше жиле приміщення не менше займаного, яке повинне відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР.

6.13. Усі спори щодо виселення вирішуються в судовому порядку. Здійснення представництва в судових органах покладається на орган, на балансі якого перебуває казарма.

VII. Порядок оренди й оплати орендованого жилого приміщення у Збройних Силах України

7.1. Військові частини (в особі командира військової частини) зобов’язані орендувати житло (ліжко-місця, кімнати у гуртожитках, квартири) для військовослужбовців ЗС України, якщо в них відсутнє житло за місцем проходження служби (крім військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу), жилі приміщення підприємств, організацій та установ інших міністерств (крім МО України), державних підприємств МО України та інших центральних органів виконавчої влади, а також приміщення в жилих будинках (квартирах), що перебувають у приватній або в інших формах власності (далі - жилі приміщення).

Таким правом користуються курсанти і слухачі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі.

Для ведення обліку осіб, які орендують житло, командирами військових частин призначаються посадові особи (як правило із числа особового складу фінансових органів), до функціональних обов’язків (посадових інструкцій) яких включаються зазначені завдання.

Командирам військових частин забороняється орендувати житло для військовослужбовців у їх близьких осіб та членів сім’ї, які визначені у статті 1 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

7.2. Оренда жилих приміщень здійснюється на підставі рапорту на оренду житла (додаток 29) військовослужбовця, облікованого в журналі обліку осіб, які орендують житло (додаток 30), із зазначенням суми фактичних витрат на оренду жилого приміщення (без вартості житлово-комунальних послуг), до якого військовослужбовцем додаються:

проект договору оренди жилого приміщення, який укладається між орендодавцем та командиром військової частини, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства, підписаний орендодавцем і попередньо погоджений з КЕВ (КЕЧ) району;

копії паспортів, особи для якої орендується житло, та повнолітніх членів її сім’ї, з відмітками про реєстрацію в населеному пункті за місцем проходження служби;

довідка КЕВ (КЕЧ) району про перебування на квартирному обліку військовослужбовця, який орендуватиме житло;

Ф-3;

копії довідок (додаток 4), видані військовослужбовцю, для якого орендується житло, про здачу ним службових жилих приміщень, засвідчених у встановленому законодавством порядку, крім військовослужбовців, зазначених у абзаці дев’ятому пункту 2.5 розділу ІІ Інструкції.

бзац шостий пункту 7.2 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

Після підписання сторонами договір про оренду жилого приміщення разом з копіями документів, зазначених у цьому пункті, завіреними в установленому законодавством порядку, передаються в КЕВ (КЕЧ) району для реєстрації. Договір оренди жилого приміщення між орендодавцем та командиром військової частини реєструється в журналі обліку договорів оренди жилих приміщень (додаток 31), який ведеться в КЕВ (КЕЧ) району.

Щороку під час проведення перереєстрації облікових справ проводяться підсумкові річні звірки даних обліку військовослужбовців, що орендують житло, між військовою частиною та КЕВ (КЕЧ) району, про що складається відповідний акт.

Зареєстрований у КЕВ (КЕЧ) району договір про оренду жилого приміщення повертається військовій частині і є підставою для виплати коштів.

Оплата оренди жилих приміщень здійснюється в безготівковій формі в межах кошторисних призначень, затверджених для цих потреб, бюджетних асигнувань за відповідною бюджетною програмою військовослужбовцям, а також курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі, за місцем виплати їм грошового забезпечення.

7.3. За новим місцем служби не мають права на оплату оренди житлових приміщень за рахунок кошторису МО України військовослужбовці, які не здали службове житло (у тому числі в гуртожитку чи спеціально пристосованих казармах, переобладнаних будівлях і спорудах, які були надані особам офіцерського складу за їх згодою) за попереднім місцем служби, за винятком житла, розміщеного на тимчасово окупованій території України, та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

бзац перший пункту 7.3 розділу VІІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

У разі якщо члени сім’ї військовослужбовця залишилися проживати за попереднім місцем служби, такий військовослужбовець може орендувати жилу площу лише на одну особу.

7.4. Розмір орендної плати визначається в договорі на підставі розрахунків.

Розмір орендної плати (без урахування вартості комунальних послуг, які військовослужбовець сплачує за рахунок власних коштів) не може перевищувати розміри, визначені в наведеній нижче таблиці:

Таблиця

Найменування населеного пункту

Розмір орендної плати (у грн) на місяць залежно від кількості членів сім’ї

1 особа

2 особи

3 особи

4 особи і більше

Місто Київ

2000

2000

3000

3500

Місто Севастополь

1400

1500

2000

2500

Місто Сімферополь

1400

1500

2000

2500

Обласні центри

1400

1500

2000

2500

Інші населені пункти

600

1000

1200

1500

ГКЕУ ЗС України щороку до 1 лютого коригується максимальний розмір орендної плати. У разі непроведення таких коригувань розмір орендної плати автоматично збільшується на встановлений індекс інфляції за минулий рік.

7.5. Оплата комунальних послуг здійснюється за рахунок власних коштів військовослужбовців без відшкодування їх вартості за рахунок кошторису МО України.

7.6. Оплата оренди жилих приміщень розпочинається з дати фактичного заселення, але не раніше дати, визначеної договором, укладеним відповідно до чинного законодавства, і припиняється:

з наступного дня після закінчення строку дії договору оренди жилого приміщення;

за умов, визначених у договорі оренди жилого приміщення.

7.7. Військовослужбовець та члени його сім’ї негайно звільняють займане ними орендоване жиле приміщення у разі одержання службового жилого приміщення, житлового приміщення для постійного проживання або іншого жилого приміщення, а також у разі придбання жилого приміщення для постійного проживання.

У разі невиконання військовослужбовцем або членами його сім’ї вимог абзацу першого цього пункту командир військової частини вирішує в установленому законодавством порядку питання щодо стягнення з цього військовослужбовця вартості оренди жилих приміщень за строк, який пройшов з дати одержання відповідного ордера на заселення в службове житло, житлове приміщення для постійного проживання або інше жиле приміщення чи придбання жилого приміщення для постійного проживання до дати звільнення орендованого жилого приміщення.

7.8. Контроль за використанням орендованої жилої площі та своєчасністю виплати орендної плати покладається на командира військової частини.

VIII. Порядок та розмір виплати грошової компенсації деяким категоріям військовослужбовців ЗС України за піднайом (найом) ними жилих приміщень

8.1. Грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення (далі - грошова компенсація) виплачується:

особам офіцерського складу у разі, якщо вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби (навчання), не отримали за рахунок держави грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина не орендує для них та членів їх сімей житло;

курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї, у разі ненадання їм жилої площі в сімейних гуртожитках, відсутності таких гуртожитків та жилого приміщення за місцем проходження ними військової служби (навчання).

8.2. Грошова компенсація особам, зазначеним у пункті 8.1 цього розділу, виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірах, що не перевищують:

у місті Києві - 2 мінімальні заробітні плати;

у містах Сімферополі, Севастополі та обласних центрах - 1,5 мінімальні заробітні плати;

в інших населених пунктах - 1 мінімальну заробітну плату.

Військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.

Конкретний розмір грошової компенсації на відповідний рік визначається щороку в наказі Міністерства оборони України про бюджетну політику виходячи з наявного фінансового ресурсу, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України для цієї виплати на відповідний бюджетний період.

8.3. Виплата грошової компенсації особам офіцерського складу та курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі, здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених для цих потреб, за місцем проходження військової служби (навчання) або (у разі відсутності за місцем проходження військової служби (навчання) фінансового органу) за місцем виплати їм грошового забезпечення.

Грошова компенсація виплачується починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла (додаток 42), незалежно від дати видання наказу командира (начальника) військової частини чи керівника вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу:

особам офіцерського складу - за місцем проходження військової служби (навчання) згідно з наказом командира (начальника) військової частини;

курсантам - за місцем проходження військової служби (навчання) згідно з наказом керівника вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

8.4. Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру особа офіцерського складу (курсант) разом з рапортом (додаток 42) щорічно подає командиру військової частини (начальнику вищого військового навчального закладу та/або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) такі документи:

бзац перший пункту 8.4 розділу VІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 542 від 08.10.2015}

копії паспортів військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

документ у формі витягу, інформаційної довідки чи виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

Ф-3 (особи офіцерського складу військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу));;

{Абзац п'ятий пункт 8.4 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства оборони № 371 від 29.07.2015}

довідку (додаток 43) про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (для осіб офіцерського складу) (особи офіцерського складу військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку квартирно-експлуатаційного органу, в зоні відповідальності якого розташована військова частина (підрозділ), за новим місцем дислокації на підставі облікових списків станом на 01 липня 2014 року);

{Абзац шостий пункт 8.4 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства оборони № 371 від 29.07.2015}

копію завіреної підписом командира військової частини та печаткою військової частини довідки (додаток 4) про отримання (неотримання, здавання) жилого приміщення військовослужбовцем з попереднього місця проходження військової служби (для осіб офіцерського складу, крім тих, що виведені з території Автономної Республіки Крим та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження);

{Абзац сьомий пункт 8.4 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства оборони № 371 від 29.07.2015}

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (за наявності).

8.5. Для ведення обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень, та перевірки документів, наданих військовослужбовцями разом з рапортом на отримання цієї грошової компенсації, командирами військових частин призначаються посадові особи з числа особового складу фінансових органів, до функціональних обов’язків (посадових інструкцій) яких включаються зазначені завдання.

8.6. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї за місцем проходження військової служби жилого приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площею, що відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;

нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

{Абзац третій пункту 8.6 розділу VІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 21 від 14.01.2015, № 371 від 29.07.2015}

8.7. Особи офіцерського складу повинні повідомляти військову частину, а курсанти - вищий військовий навчальний заклад чи військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу про зміни у складі сім’ї, що впливають на розмір виплати грошової компенсації, протягом десяти днів з дня їх настання. Якщо про такі зміни повідомлено пізніше, грошова компенсація виплачується з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця про такі зміни.

У разі отримання (придбання) військовослужбовцем або членами його сім’ї жилого приміщення за місцем проходження служби військовослужбовець зобов’язаний у триденний строк письмово повідомити про це військову частину, а курсант - вищий військовий навчальний заклад чи військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу.

Якщо військовослужбовець (курсант) не повідомив про зміни у складі сім’ї або отримання (придбання) жилого приміщення та відмовляється добровільно повернути отримані грошові кошти, питання щодо повернення суми отриманої грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення вирішуються в судовому порядку за позовом відповідного командування.

8.8. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) військовослужбовцем жилого приміщення;

виключення зі списків особового складу військової частини (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України);

вибуття особи офіцерського складу у закордонне відрядження разом із сім’єю.

8.9. На кожного військовослужбовця за місцем виплати йому грошової компенсації оформлюється облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення (додаток 44), яка обліковується в журналі обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла (додаток 45), який зберігається у фінансовому органі військової частини протягом трьох років після його закінчення. Облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення (додаток 44) зберігається у фінансовому органі військової частини протягом трьох років після припинення виплати військовослужбовцю (курсанту) зазначеної компенсації.вгору