Документ z0022-95, поточна редакція — Редакція від 29.05.1996, підстава - z0255-96

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 21/6/11/70 від 24.01.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 січня 1995 р.
N 22/558

Про затвердження Порядку проведення індексації
балансової вартості основних фондів підприємств,
організацій та установ за станом на 1 січня
1995 року (крім основних фондів по житлу)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінстатистики
N 148/64/103/563 ( z0255-96 ) від 23.05.96 )

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
3 серпня 1993 року N 598 ( 598-93-п ) "Про проведення індексації
основних фондів у народному господарстві України" і від 17 січня
1995 року N 34 ( 34-95-п ) "Про проведення індексації основних
фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне
їх відновлення у 1995 році" всім підприємствам та організаціям
належить провести індексацію балансової вартості основних фондів
за станом на 1 січня 1995 року у зв'язку з цим, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити "Порядок індексації балансової вартості
основних фондів підприємств, організацій та установ за станом на
1 січня 1995 року (крім основних фондів по житлу)" (додається). 2. Відповідним структурним підрозділам Мінстату
(Максименко Н.І., Компалов В.В.), Мінекономіки (Шумков Г.В.),
Мінфіну (Хівріч В.Д., Пархоменко В.М.), Фонду державного майна
(Кальніченко Л.) надавати організаціям методичну допомогу у
проведенні індексації. 3. Визнати таким, що втратив чинність наказ про затвердження
"Порядку проведення індексації балансової вартості основних фондів
підприємств, організацій та установ за станом на 1 липня 1994 року
(крім основних фондів по житлу)" від 22 червня 1994 року
N 141/78/55/365 ( z0145-94 ).
Міністр статистики М.І.Борисенко
N 21 від 24.01.95
Міністр економіки Р.В.Шпек
N 6 від 24.01.95
Міністр фінансів С.Ф.Буковинський
N 11 від 24.01.95
Голова Фонду державного майна Ю.І.Єхануров
N 70 від 25.01.95
( Порядок проведення індексації балансової вартості основних
фондів підприємств, організацій та установ за станом на 1 січня
1995 року (крім основних фондів по житлу) втратив чинність на
підставі Наказу Мінстатистики N 148/64/103/563 ( z0255-96 ) від
23.05.96 )вгору