Документ z0022-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2018  № 613


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2019 р.
за № 22/32993

Про затвердження Порядку знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях

Відповідно до частин п’ятої, шостої статті 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», статей 18, 19 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», пунктів 7-9 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року № 50 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Державної регуляторної служби України

В. Лапа

К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20 грудня 2018 року № 613


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2019 р.
за № 22/32993

ПОРЯДОК
знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях

1. Цей Порядок визначає процедуру знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, а також садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях.

2. Вимоги цього Порядку поширюються на суб’єктів господарювання, які є власниками насіння та/або садивного матеріалу.

3. Передбачені у цьому Порядку заходи здійснюються за рахунок власника насіння та/або садивного матеріалу.

4. У разі прийняття рішення про необхідність знищення насіння та/або садивного матеріалу власник цього насіння та/або садивного матеріалу направляє заяву до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби (додаток 1).

5. Насіння та/або садивний матеріал підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів під наглядом посадової особи територіального органу Держпродспоживслужби, яка здійснює державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва (далі - інспектор).

Про час та місце знищення інспектор у триденний строк після отримання заяви від власника насіння та/або садивного матеріалу повідомляє місцеву державну адміністрацію або орган місцевого самоврядування, на території якої (якого) заплановано здійснення знищення насіння та/або садивного матеріалу.

6. Інспектор до знищення насіння та/або садивного матеріалу зобов’язаний:

1) здійснити візуальний огляд насіння та/або садивного матеріалу, за яким ініційовано знищення;

2) провести відеофіксацію (фотофіксацію) знищення;

3) за зверненням власника встановити можливість самостійного знищення насіння та/або садивного матеріалу власником за місцем його зберігання та/або необхідність направлення насіння та/або садивного матеріалу на знищення до підприємства, яке відповідає вимогам статті 19 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

7. За фактом знищення насіння та/або садивного матеріалу інспектор територіального органу Держпродспоживслужби складає акт знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях (додаток 2), у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для територіального органу Держпродспоживслужби; власника насіння та/або садивного матеріалу, що знищено; підприємства, що здійснювало знищення (у разі залучення); державної адміністрації або місцевого органу самоврядування (за необхідності). До акта долучається копія заяви як невід’ємна його частина.

У разі необхідності кожна із сторін, відображена в акті про знищення, висловлює окрему думку щодо знищення, яка додається до акта про знищення як невід’ємна його частина.

Директор Департаменту
аграрної політики та сільського
господарстваВ. Топчій


Додаток 1
до Порядку знищення насіння,
яке не може бути використане
на посів, продовольчі, кормові
та інші цілі, та садивного матеріалу,
який не може бути використаний
для створення багаторічних насаджень
або в інших цілях
(пункт 4)

ЗАЯВА


Додаток 2
до Порядку знищення насіння,
яке не може бути використане
на посів, продовольчі, кормові
та інші цілі, та садивного матеріалу,
який не може бути використаний
для створення багаторічних насаджень
або в інших цілях
(пункт 7)

АКТ
знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших ціляхвгору