Документ z0021-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.01.2014. Подивитися в історії? )

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

18.12.2013  № 16


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2014 р.
за № 21/24798

Про затвердження Порядку укладання договору про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та форми договору про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відповідно до статті 3 Закону України «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок укладання договору про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що додається.

2. Затвердити форму договору про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що додається.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України:

1) забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України цієї постанови в установленому законодавством порядку;

2) довести цю постанову до управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

М.Ю. БродськийВ. Коломієць


Е.А. Ставицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України
18.12.2013 № 16


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2014 р.
за № 21/24798

ПОРЯДОК
укладання договору про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» (далі - Закон).

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів, визначених у статті 1 Закону (далі - державні підприємства вугільної галузі).

3. Розстрочення заборгованості здійснюється за заявою (форма наведена у додатку 1 до цього Порядку) державного підприємства вугільної галузі на строк не більш як 60 календарних місяців з дати укладання з відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - відділення виконавчої дирекції Фонду) договору про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

4. Заява державного підприємства вугільної галузі, що надійшла пізніше ніж 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом, не розглядається, про що державне підприємство вугільної галузі повідомляється у письмовій формі.

5. На підставі заяви державного підприємства вугільної галузі про розстрочення суми заборгованості, що подається ним до відділення виконавчої дирекції Фонду, акта звірки суми заборгованості, складеного між державним підприємством вугільної галузі та відділенням виконавчої дирекції Фонду у довільній формі, та проведеної юридичною службою відділення виконавчої дирекції Фонду (а за відсутності такої - юридичною службою управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) правової експертизи доданих до заяви документів, викладеної у юридичному висновку до договору, що підтверджується підписом керівника цієї служби, відділення виконавчої дирекції Фонду визначає суму заборгованості, яка підлягає розстроченню, та протягом 10 робочих днів з дня подання заяви укладає договір про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

6. Для укладення договору про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України до відділення виконавчої дирекції Фонду державним підприємством вугільної галузі разом із заявою подаються такі документи:

1) копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) копія довіреності на уповноважену особу для підписання договору (у разі необхідності), засвідчена в установленому законодавством порядку;

3) копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку державного підприємства вугільної галузі, засвідчені в установленому законодавством порядку;

4) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (розширений), виданий не раніше як за 10 календарних днів до дати подання заяви.

7. На розстрочену суму заборгованості не нараховуються штрафні санкції (пеня), крім випадків, коли договір про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України підлягає розірванню.

З дати розірвання договору про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на непогашену суму заборгованості зі сплати страхових внесків нараховуються штрафні санкції (пеня) у порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.

8. Договір про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України підлягає розірванню за наявності обставин (однієї з обставин), передбачених статтею 4 Закону.

За наявності обставин, що є підставою для розірвання договору про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, відділення виконавчої дирекції Фонду повідомляє державне підприємство вугільної галузі про розірвання договору про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

Повідомлення про розірвання договору про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України вручається нарочним під розписку уповноваженій особі підприємства вугільної галузі або надсилається поштовим листом з оголошеною цінністю та описом вкладення за місцезнаходженням підприємства вугільної галузі, вказаним ним у зазначеному договорі.

Начальник управління
правового забезпечення


А. Фреюк
Додаток 1
до Порядку укладання договору
про розстрочення заборгованості
державних підприємств вугільної галузі
із сплати страхових внесків
та штрафних санкцій (пені)
до Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
(пункт 3)

ЗАЯВА

Начальник управління
правового забезпечення


А. Фреюк


Додаток 2
до Порядку укладання договору
про розстрочення заборгованості
державних підприємств вугільної галузі
із сплати страхових внесків
та штрафних санкцій (пені)
до Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
(пункт 8)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розірвання договору про розстрочення заборгованості

Начальник управління
правового забезпечення


А. Фреюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України
18.12.2013  № 16

ДОГОВІР
про розстрочення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Начальник управління
правового забезпечення


А. Фреюквгору