Документ z0018-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2010 N 1608
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2011 р.
за N 18/18756

Про внесення змін
до Типового переліку бюджетних програм
та результативних показників їх виконання
для місцевих бюджетів у галузі
"Державне управління"

З метою удосконалення методологічних документів, необхідних
для складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом відповідно до положень Концепції реформування місцевих
бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ), Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Типового переліку бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Державне управління", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 01.10.2010 N 1147 ( z0945-10 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за
N 945/18240, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів
України (Карп Г.В.):
2.1. Забезпечити доведення цього наказу до Міністерства
фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів
для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за
програмно-цільовим методом.
2.2. У встановленому законодавством порядку подати цей наказ
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кузькіна Є.Ю.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.10.2010 N 1147
( z0945-10 )
(у редакції наказу
Міністерства
фінансів України
22.12.2010 N 1608

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Державне управління"*

------------------------------------------------------------------ |Програма|Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- | | | технічне забезпечення діяльності | | | Верховної Ради Автономної Республіки Крим (Код | | | тимчасової класифікації видатків та кредитування | | | місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 010105) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- | | | технічне забезпечення діяльності | | | Верховної Ради Автономної Республіки Крим | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+-----------------+-------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |виконання |кількість штатних одиниць, од.; | | |наданих |площа адміністративних приміщень, | | |законодавством |кв.м. | | |повноважень |Показники продукту: | | | |кількість отриманих листів, звернень,| | | |заяв, скарг, од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів, од.; | | | |кількість прийнятих нормативно- | | | |правових актів, од.; | | | |кількість перевірок, од.; | | | |кількість проведених засідань, нарад,| | | |семінарів, од.; | | | |кількість придбаного обладнання та | | | |предметів довгострокового | | | |користування (окремо в розрізі видів | | | |обладнання та предметів: оргтехніка, | | | |автомобілі, побутова техніка, тощо), | | | |од.; | | | |площа об'єктів, на яких проведено | | | |капітальний ремонт (реконструкцію), | | | |кв.м. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість виконаних листів, звернень,| | | |заяв, скарг на одного працівника, | | | |од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів на одного працівника, | | | |од.; | | | |кількість перевірок на одного | | | |працівника, од.; | | | |витрати на утримання однієї штатної | | | |одиниці, тис.грн; | | | |середні витрати на придбання одиниці | | | |обладнання та предметів | | | |довгострокового користування, | | | |тис.грн; | | | |середні витрати на проведення | | | |капітального ремонту (реконструкції) | | | |1 кв.м площі, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток прийнятих нормативно- | | | |правових актів у загальній кількості | | | |підготовлених, %; | | | |відсоток вчасно виконаних листів, | | | |звернень, заяв, скарг у їх загальній | | | |кількості, %; | | | |рівень виконання робіт з капітального| | | |ремонту (реконструкції), % | |--------+-------------------------------------------------------| |Програма|Забезпечення діяльності депутатів Автономної Республіки| | | Крим (КТКВК 010106) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Розробка та прийняття нормативно-правових актів з | | | питань, віднесених до компетенції Верховної Ради | | | Автономної Республіки Крим | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+-----------------+-------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |виконання |кількість депутатів, осіб. | | |депутатами |Показники продукту: | | |Верховної Ради |кількість отриманих листів, звернень,| | |Автономної |заяв, скарг, од.; | | |Республіки Крим |кількість підготовлених нормативно- | | |наданих |правових актів, од.; | | |законодавством |кількість прийнятих нормативно- | | |повноважень, |правових актів, од.; | | |пов'язаних |кількість проведених засідань, нарад,| | |із розробкою |од. | | |та прийняттям |Показники ефективності: | | |нормативно- |кількість розглянутих листів, | | |правових актів |звернень, заяв, скарг на одного | | | |депутата, од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів на одного депутата, | | | |од.; | | | |витрати на утримання одного депутата,| | | |тис.грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток прийнятих нормативно- | | | |правових актів у загальній кількості | | | |підготовлених, %; | | | |відсоток вчасно виконаних листів, | | | |звернень, заяв, скарг у їх загальній | | | |кількості, % | |--------+-------------------------------------------------------| |Програма|Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- | | | технічне забезпечення діяльності | | | Рахункової палати Автономної Республіки Крим ( КТКВК | | | 010108) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- | | | технічне забезпечення діяльності | | | Рахункової палати Автономної Республіки Крим | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+-----------------+-------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |виконання |кількість штатних одиниць, од.; | | |наданих |площа адміністративних приміщень, | | |законодавством |кв.м. | | |повноважень |Показники продукту: | | | |кількість отриманих листів, звернень,| | | |заяв, скарг, од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів, од.; | | | |кількість прийнятих нормативно- | | | |правових актів, од.; | | | |кількість перевірок, од.; | | | |кількість проведених засідань, нарад,| | | |семінарів, од.; | | | |кількість придбаного обладнання та | | | |предметів довгострокового | | | |користування (окремо в розрізі видів | | | |обладнання та предметів: оргтехніка, | | | |автомобілі, побутова техніка, тощо), | | | |од.; | | | |площа об'єктів, на яких проведено | | | |капітальний ремонт (реконструкцію), | | | |кв.м. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість виконаних листів, звернень,| | | |заяв, скарг на одного працівника, | | | |од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів на одного працівника, | | | |од.; | | | |кількість перевірок на одного | | | |працівника, од.; | | | |витрати на утримання однієї штатної | | | |одиниці, тис.грн; | | | |середні витрати на придбання одиниці | | | |обладнання та предметів | | | |довгострокового користування, | | | |тис.грн; | | | |середні витрати на проведення | | | |капітального ремонту (реконструкції) | | | |1 кв.м площі, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток прийнятих нормативно- | | | |правових актів у загальній кількості | | | |підготовлених, %; | | | |відсоток вчасно виконаних листів, | | | |звернень, заяв, скарг у їх загальній | | | |кількості, %; | | | |рівень виконання робіт з капітального| | | |ремонту (реконструкції), % | |--------+-------------------------------------------------------| |Програма|Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- | | | технічне забезпечення діяльності | | | Ради міністрів Автономної Республіки Крим ( КТКВК | | | 010114) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- | | | технічне забезпечення діяльності | | | Ради міністрів Автономної Республіки Крим | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+-----------------+-------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |виконання |кількість штатних одиниць, од.; | | |наданих |площа адміністративних приміщень, | | |законодавством |кв.м. | | |повноважень |Показники продукту: | | | |кількість отриманих листів, звернень,| | | |заяв, скарг, од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів, од.; | | | |кількість прийнятих нормативно- | | | |правових актів, од.; | | | |кількість перевірок, од.; | | | |кількість проведених засідань, нарад,| | | |семінарів, од.; | | | |кількість придбаного обладнання та | | | |предметів довгострокового | | | |користування (окремо в розрізі видів | | | |обладнання та предметів: оргтехніка, | | | |автомобілі, побутова техніка, тощо), | | | |од.; | | | |площа об'єктів, на яких проведено | | | |капітальний ремонт (реконструкцію), | | | |кв.м. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість виконаних листів, звернень,| | | |заяв, скарг на одного працівника, | | | |од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів на одного працівника, | | | |од.; | | | |кількість перевірок на одного | | | |працівника, од.; | | | |витрати на утримання однієї штатної | | | |одиниці, тис.грн; | | | |середні витрати на придбання одиниці | | | |обладнання та предметів | | | |довгострокового користування, | | | |тис.грн; | | | |середні витрати на проведення | | | |капітального ремонту (реконструкції) | | | |1 кв.м площі, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток прийнятих нормативно- | | | |правових актів у загальній кількості | | | |підготовлених, %; | | | |відсоток вчасно виконаних листів, | | | |звернень, заяв, скарг у їх загальній | | | |кількості, %; | | | |рівень виконання робіт з капітального| | | |ремонту (реконструкції), % | |--------+-------------------------------------------------------| |Програма|Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- | | | технічне забезпечення діяльності обласної ради, | | | районної ради, районної у місті ради (у разі її | | | створення), міської, селищної, сільської рад та їх | | | виконавчих комітетів (КТКВК 010116) | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета |Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- | | | технічне забезпечення діяльності | | |обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у | | |разі її створення), міської, селищної, сільської рад та| | | їх виконавчих комітетів | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+-----------------+-------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |виконання |кількість штатних одиниць, од.; | | |наданих |площа адміністративних приміщень, | | |законодавством |кв.м. | | |повноважень |Показники продукту: | | | |кількість отриманих листів, звернень,| | | |заяв, скарг, од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів, од.; | | | |кількість прийнятих нормативно- | | | |правових актів, од.; | | | |кількість перевірок, од.; | | | |кількість проведених засідань, нарад,| | | |семінарів, од.; | | | |кількість придбаного обладнання та | | | |предметів довгострокового | | | |користування (окремо в розрізі видів | | | |обладнання та предметів: оргтехніка, | | | |автомобілі, побутова техніка, тощо), | | | |од.; | | | |площа об'єктів, на яких проведено | | | |капітальний ремонт (реконструкцію), | | | |кв.м. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість виконаних листів, звернень,| | | |заяв, скарг на одного працівника, | | | |од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів на одного працівника, | | | |од.; | | | |кількість перевірок на одного | | | |працівника, од.; | | | |витрати на утримання однієї штатної | | | |одиниці, тис.грн; | | | |середні витрати на придбання одиниці | | | |обладнання та предметів | | | |довгострокового користування, | | | |тис.грн; | | | |середні витрати на проведення | | | |капітального ремонту (реконструкції) | | | |1 кв.м площі, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток прийнятих нормативно- | | | |правових актів у загальній кількості | | | |підготовлених, %; | | | |відсоток вчасно виконаних листів, | | | |звернень, заяв, скарг у їх загальній | | | |кількості, %; | | | |рівень виконання робіт з капітального| | | |ремонту (реконструкції), % | |--------+-------------------------------------------------------| |Програма| Керівництво і управління у відповідній сфері в | | | Автономній Республіці Крим (КТКВК 010114)** | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Керівництво і управління у відповідній сфері | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+-----------------+-------------------------------------| | |Здійснення |Показники затрат: | | |виконавчими |кількість штатних одиниць, од.; | | |органами |площа адміністративних приміщень, | | |Автономної |кв.м. | | |Республіки |Показники продукту: | | |Крим наданих |кількість отриманих доручень, листів,| | |законодавством |звернень, заяв, скарг, од.; | | |повноважень |кількість підготовлених нормативно- | | |у відповідній |правових актів, од.; | | |сфері |кількість прийнятих нормативно- | | | |правових актів, од.; | | | |кількість перевірок, од.; | | | |кількість проведених засідань, нарад,| | | |семінарів, од.; | | | |кількість придбаного обладнання та | | | |предметів довгострокового | | | |користування (окремо в розрізі видів | | | |обладнання та предметів: оргтехніка, | | | |автомобілі, побутова техніка, тощо), | | | |од.; | | | |площа об'єктів, на яких проведено | | | |капітальний ремонт (реконструкцію), | | | |кв.м. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість виконаних доручень, листів,| | | |звернень, заяв, скарг на одного | | | |працівника, од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів на одного працівника, | | | |од.; | | | |кількість перевірок на одного | | | |працівника, од.; | | | |витрати на утримання однієї штатної | | | |одиниці, тис.грн; | | | |середні витрати на придбання одиниці | | | |обладнання та предметів | | | |довгострокового користування, | | | |тис.грн; | | | |середні витрати на проведення | | | |капітального ремонту (реконструкції) | | | |1 кв.м площі, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток прийнятих нормативно- | | | |правових актів у загальній кількості | | | |підготовлених, %; | | | |відсоток вчасно виконаних доручень, | | | |листів, звернень, заяв, скарг у їх | | | |загальній кількості, %; | | | |рівень виконання робіт з капітального| | | |ремонту (реконструкції), % | |--------+-------------------------------------------------------| |Програма| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | | | республіканського Автономної Республіки Крим та | | | обласного значення (КТКВК 010116)** | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Керівництво і управління у відповідній сфері | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+-----------------+-------------------------------------| | |Здійснення |Показники затрат: | | |виконавчими |кількість штатних одиниць, од.; | | |органами |площа адміністративних приміщень, | | |міських (міст |кв.м. | | |республіканського|Показники продукту: | | |Автономної |кількість отриманих доручень, листів,| | |Республіки Крим |звернень, заяв, скарг, од.; | | |та обласного |кількість підготовлених нормативно- | | |значення) рад, |правових актів, од.; | | |районних у містах|кількість прийнятих нормативно- | | |рад (у разі їх |правових актів, од.; | | |створення) |кількість перевірок, од.; | | |наданих |кількість проведених засідань, нарад,| | |законодавством |семінарів, од.; | | |повноважень |кількість придбаного обладнання та | | |у відповідній |предметів довгострокового | | |сфері |користування (окремо в розрізі видів | | | |обладнання та предметів: оргтехніка, | | | |автомобілі, побутова техніка, тощо), | | | |од.; | | | |площа об'єктів, на яких проведено | | | |капітальний ремонт (реконструкцію), | | | |кв.м. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість виконаних доручень, листів,| | | |звернень, заяв, скарг на одного | | | |працівника, од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів на одного працівника, | | | |од.; | | | |кількість перевірок на одного | | | |працівника, од.; | | | |витрати на утримання однієї штатної | | | |одиниці, тис.грн; | | | |середні витрати на придбання одиниці | | | |обладнання та предметів | | | |довгострокового користування, | | | |тис.грн; | | | |середні витрати на проведення | | | |капітального ремонту (реконструкції) | | | |1 кв.м площі, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток прийнятих нормативно- | | | |правових актів у загальній кількості | | | |підготовлених, %; | | | |відсоток вчасно виконаних доручень, | | | |листів, звернень, заяв, скарг у їх | | | |загальній кількості, %; | | | |рівень виконання робіт з капітального| | | |ремонту (реконструкції), % | |--------+-------------------------------------------------------| |Програма| Керівництво і управління у відповідній сфері у місті | | | Києві (КТКВК 010117)** | |--------+-------------------------------------------------------| | Мета | Керівництво і управління у відповідній сфері | |--------+-------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+-----------------+-------------------------------------| | |Здійснення |Показники затрат: | | |виконавчими |кількість штатних одиниць, од.; | | |органами |площа адміністративних приміщень, | | |Київської |кв.м. | | |міської ради |Показники продукту: | | |наданих |кількість отриманих доручень, листів,| | |законодавством |звернень, заяв, скарг, од.; | | |повноважень |кількість підготовлених нормативно- | | |у відповідній |правових актів, од.; | | |сфері |кількість прийнятих нормативно- | | | |правових актів, од.; | | | |кількість перевірок, од.; | | | |кількість проведених засідань, нарад,| | | |семінарів, од.; | | | |кількість придбаного обладнання та | | | |предметів довгострокового | | | |користування (окремо в розрізі видів | | | |обладнання та предметів: оргтехніка, | | | |автомобілі, побутова техніка, тощо), | | | |од.; | | | |площа об'єктів, на яких проведено | | | |капітальний ремонт (реконструкцію), | | | |кв.м. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість виконаних доручень, листів,| | | |звернень, заяв, скарг на одного | | | |працівника, од.; | | | |кількість підготовлених нормативно- | | | |правових актів на одного працівника, | | | |од.; | | | |кількість перевірок на одного | | | |працівника, од.; | | | |витрати на утримання однієї штатної | | | |одиниці, тис.грн; | | | |середні витрати на придбання одиниці | | | |обладнання та предметів | | | |довгострокового користування, | | | |тис.грн; | | | |середні витрати на проведення | | | |капітального ремонту (реконструкції) | | | |1 кв.м площі, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток прийнятих нормативно- | | | |правових актів у загальній кількості | | | |підготовлених, %; | | | |відсоток вчасно виконаних доручень, | | | |листів, звернень, заяв, скарг у їх | | | |загальній кількості, %; | | | |рівень виконання робіт з капітального| | | |ремонту (реконструкції), % | ------------------------------------------------------------------
---------------- * При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений. ** Програма стосується виконавчих органів (органів виконавчої
влади Автономної Республіки Крим).
Директор Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства
фінансів України Г.В.Карп
Директор Департаменту
фінансів органів
державного управління
Міністерства
фінансів України О.Л.Вовченковгору