Документ z0017-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.09.2005, підстава - z0919-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 8 від 05.01.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 січня 1995 р.
за N 17/553
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 430 ( z0919-05 ) від 03.08.2005 )
Про затвердження Інструкції з службового
розслідування, обліку пожеж та наслідків
від них на залізничному транспорті

З метою виконання Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 26.07.94 року N 508 ( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання
Закону України "Про пожежну безпеку", своєчасного і якісного
службового розслідування, обліку пожеж, наслідків та потерпілих
при цьому осіб, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з службового розслідування, обліку
пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті з додатками
та ввести її в дію з 1 лютого 1995 року.
2. Заступникам генерального директора Укрзалізниці,
начальникам головних управлінь, управлінь Укрзалізниці (за
списком), залізниць України, Укрзалізпрому, Укрпромзалізтрансу,
Укрзалізпостачу, Інтертрансу "Інструкцію з службового
розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному
транспорті" прийняти до керівництва, ознайомити усіх причетних.
3. Інструкцію з службового розслідування, обліку пожеж
(загорань) на залізничному транспорті і визначення матеріального
збитку затверджену МШС СРСР, видання 1981 року, N ЦУО-3966,
вважати такою, що не застосовується в Україні.
Перший заступник Міністра
транспорту України -
генеральний директор
Укрзалізниці Л.Л.Железняк
Затверджено
наказом Міністерства
транспорту України від
05.01.95 р. N 8
Інструкція
з службового розслідування, обліку пожеж та
наслідків від них на залізничному транспорті
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 26.07.94 року N 508 ( 508-94-п ) "Про заходи щодо
виконання Закону України "Про пожежну безпеку", постанови Кабінету
Міністрів України від 11.01.94 року N 7 ( 7-94-п ) "Про
затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону на
залізничному транспорті" і встановлює обов'язковий для всіх
підприємств, організацій і установ залізничного транспорту України
порядок службового розслідування, обліку пожеж і потерпілих при
цьому осіб, а також визначає розмір завданого збитку і
відповідальність за цей збиток. 1.2. Службове розслідування пожеж на стаціонарних об'єктах і
в рухомому складі залізничного транспорту проводиться в усіх
випадках, незалежно від розмірів і наслідків, з метою встановлення
причин їх виникнення і розвитку, визначення збитків, ефективності
заходів, прийнятих при гасінні, виявлення ступеню відповідальності
безпосередніх винуватців чи посадових осіб, які порушили правила
пожежної безпеки. 1.3. Облік пожеж і наслідків від них проводиться з метою
аналізу обставин їх виникнення і прийняття рішення у відповідності
із законодавством, прогнозування кризових явищ, розробки
запобіжних заходів і своєчасного реагування на обставини, які
складаються, та проведення профілактичної роботи, спрямованої на
забезпечення безпеки людей, збереження від вогню матеріальних
цінностей, створення умов для успішного гасіння пожеж. 1.4. Пожежею вважається неконтрольоване горіння, яке здатне
самостійно розповсюджуватися поза межами спеціального вогнища. Не відносяться до пожеж: - випадки горіння, зумовлені специфікою технологічного
процесу виробництва чи умовами роботи промислових установок та
агрегатів; - вибухи та спалахи без наступного горіння; - випадки самоспалювання, якщо це не призвело до поширення
вогню.
2. Порядок повідомлення, первинного оформлення
і подання документів про пожежу
2.1. Керівники підприємств, закладів, організацій, начальники
станцій (надалі керівники підприємств), на об'єктах яких
відбувалася пожежа, незалежно від місця розташування об'єкту,
зобов'язані негайно повідомити про даний випадок начальнику служби
(загону), черговому по службі (загону), в найближчий пожежний
підрозділ воєнізованої охорони Укрзалізниці за місцем дислокації
об'єкту, черговому по відділку залізниці, а також до належного
вищого органу. Начальник (черговий) загону (служби), черговий по відділку
залізниці негайно доповідає про пожежу згідно з підлеглістю -
начальнику (черговому) служби воєнізованої охорони залізниці,
начальнику відділку залізниці, керівнику підприємства по
перевезенню вантажів і пасажирів, черговому по управлінню
залізниці, які після уточнення обставин доповідають начальнику
залізниці, доводять до відома начальників відповідних служб,
обласних управлінь (відділів) пожежної охорони. При виникненні аварійних ситуацій з небезпечними вантажами,
що супроводжуються пожежами, керівники підприємств у відповідності
з Правилами безпеки і порядком ліквідації аварійних ситуацій з
небезпечними вантажами при перевезенні їх по залізницях,
організовують виклик на ліквідацію наслідків пожежі спеціалістів
служб вантажовідправників чи формувань цивільної оборони. 2.2. Первинне донесення про пожежу в Укрзалізницю подається
не пізніше 3 годин з моменту її виявлення: 2.2.1. Начальниками служб воєнізованої охорони залізниці,
метрополітену - в Управління воєнізованої охорони. 2.2.2. Керівниками підприємств безпосередньо підпорядкованих
Укрзалізниці - у відповідні по підлеглості Управління
Укрзалізниці. 2.2.3. В первинному донесенні про пожежу повинні бути вказані
всі обставини виникнення пожежі, з'ясовані на даний час.
2.3. Після уточнення обставин, але не пізніше 24 годин з часу
виявлення пожежі, начальник служби воєнізованої охорони залізниці
зобов'язаний повідомити в Управління воєнізованої охорони
Укрзалізниці дані про пожежу по встановленій формі (додаток N 3). У ці ж строки начальник станції, в межах якої виявлено пожежу
і проводилось її гасіння, а при перебуванні палаючого рухомого
складу на перегоні, начальник станції, яка відправила поїзд, дає
телеграфне повідомлення: при пожежах у навантажених вагонах, контейнерах, які належать
Укрзалізниці, а також в орендованому рухомому складі, що не
належить Укрзалізниці, - станціям відправлення і призначення,
начальникам служби вантажної і комерційної роботи і служби
воєнізованої охорони своєї залізниці, залізниці відвантаження і в
копії Головному комерційному управлінню Укрзалізниці. 2.4. При пожежах у пасажирських вагонах, рефрижераторних
секціях, на локомотивах, моторвагонному рухомому складі начальник
поїзда чи особа, яка супроводжує даний рухомий склад, дає
телеграфне повідомлення керівникам депо (дільниць, дирекцій),
відповідним службам, службі воєнізованої охорони залізниці, до
якої приписаний рухомий склад, а копії - у відповідне Головне
управління (Управління) і Управління воєнізованої охорони
Укрзалізниці. 2.5. На кожну пожежу протягом доби після її ліквідації
призначається комісія, у складі не менше трьох чоловік, очолювана
представником керівного складу воєнізованої охорони залізниці
(метрополітену) чи керівником гасіння пожежі. До складу комісії
включаються представники адміністрації об'єкта (власник), а також
потерпілий. Крім цього до складу комісії можуть включатися
представники органів внутрішніх справ, страхових організацій
(компаній) та інші особи. Матеріали оформляються актом
(додаток N 1). Акт про пожежу, на гасіння якої пожежні підрозділи не
викликалися, і повідомлення про неї надійшло від потерпілих,
органів внутрішніх справ, страхових організацій (компаній) та
інших джерел, складається не менше як у двох примірниках і не
пізніше двох діб з моменту надходження інформації комісією у вище
названому складі. Про кожну пожежу службою воєнізованої охорони складається
статистичний лист, який подається в Управління воєнізованої
охорони Укрзалізниці не пізніше 10 днів з моменту ліквідації
пожежі. 2.6. Керівник гасіння пожежі, начальник пожежного підрозділу
залізниці, який брав участь у гасінні пожежі, або ж обслуговуючий
дану дільницю (об'єкт), до прибуття комісії, призначеної для
проведення службового розслідування, разом із керівником
підприємства вживають заходів по збереженню матеріальних
цінностей, речових доказів та інших матеріалів, що характеризують
обставину виникнення, розвитку і гасіння пожежі.
3. Порядок службового розслідування пожеж
3.1. Всі випадки пожеж, які сталися на об'єктах і рухомому
складі, розслідуються комісіями, призначеними відповідно
керівниками об'єктів, підприємств, управлінь і відділків залізниць
чи Укрзалізниці. Службове розслідування пожеж проводиться відразу після
одержання повідомлення про пожежу. До складу комісій залежно від
розміру завданого збитку та інших наслідків повинні входити: 3.1.1. При особливо великих пожежах, які спричинили збитки на
суму 10000 і більше розмірів мінімальної заробітної плати, чи
спричинили тяжкі наслідки - комісію очолює начальник (заступник
начальника) залізниці, до складу комісії включаються керівники
відповідних служб, в тому числі воєнізованої охорони залізниці. 3.1.2. При великих пожежах, які спричинили збитки на суму від
1000 до 10000 розмірів мінімальної заробітної плати - комісію
очолює начальник відповідної служби (керівник підприємства) в
господарстві якого сталася пожежа. У роботі комісії беруть участь
начальник (заступник) служби воєнізованої охорони, керівники і
фахівці відповідних служб залізниці. 3.1.3. При пожежах, які спричинили збитки на суму до 1000
розмірів мінімальної заробітної плати - комісію очолює начальник
(заступник) відділку залізниці (державного підприємства по
перевезенню вантажів і пасажирів). В комісії бере участь начальник
загону воєнізованої охорони, керівники відповідних відділів
відділку (державного підприємства по перевезенню вантажів і
пасажирів) залізниці. 3.1.4. При пожежах, які спричинили збитки на суму до 50
розмірів мінімальної заробітної плати - комісію очолює керівник
(заступник) підприємства. В комісії беруть участь начальники
відповідних відділів відділку залізниці, старший інструктор з
поженої профілактики чи пожежного (стрілецько-пожежного)
підрозділу залізниці і відповідні фахівці. В усіх випадках псування, пошкодження чи втрати вантажу у
вагоні внаслідок пожежі, в роботі комісій беруть участь
представники служби вантажної і комерційної роботи (відділу
відділку, державного підприємства по перевезенню вантажів і
пасажирів залізниці, станції). При пожежах у вантажних вагонах, які прямують у супроводі
провідників, у роботі комісії беруть участь представники
вантажовідправника (вантажоодержувача). 3.2. Пожежі з надзвичайно великими матеріальними збитками,
які відносяться до надзвичайних ситуацій на транспорті, чи такі,
що призвели до порушення експлуатаційної роботи дільниці
залізниць, розслідуються комісіями, призначеними керівництвом
Державної адміністрації залізничного транспорту України
(Укрзалізниці). Порядок віднесення пожеж до надзвичайних ситуацій на
залізничному транспорті визначається Державним комітетом України у
справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідацій
наслідків стихійного лиха. 3.3. Пожежі на підприємствах і в організаціях, безпосередньо
підлеглих Укрзалізниці, незалежно від завданого матеріального
збитку, розслідуються комісією на чолі з керівниками (заступниками
керівників) цих організацій при участі представників пожежної
охорони залізниці (територіально). 3.4. Пожежі, що сталися на об'єктах нетранспортних
організацій, які розташовані на землях залізничного транспорту,
розслідуються відповідними відомчими комісіями із залученням при
необхідності працівників пожежної охорони і відповідних відділів
служб залізниці. 3.5. До розслідування лісових пожеж, а також пожеж хлібних
масивів і торфяних розробок, якщо припускається, що вони виникли
з вини залізниці, залучаються керівники загонів, служб
воєнізованої охорони і представники відповідних служб залізничного
транспорту. 3.6. Пожежі в рухомому складі, які виникли на одній із
залізниць, а виявлені при пересуванні його по іншій залізниці,
розслідуються при участі представників залізниці, на якій виникла
пожежа. 3.7. Пожежі в локомотивах і моторвагонному рухомому складі
розслідуються на місці пригоди з обов'язковою участю керівників
служби локомотивного господарства залізниці, на дільниці якої
виникла пожежа, і локомотивного депо приписки, а в період
гарантійного строку - представників локомотиворемонтних заводів. Пожежі в локомотивах, моторвагонному рухомому складі, що
експлуатуються не на залізниці приписки, розслідуються разом із
відповідними представниками обох залізниць. 3.8. При розслідуванні пожеж, які сталися в вантажних і
автономних рефрижераторних вагонах, рефрижераторних секціях, у
роботі комісій повинні обов'язково брати участь представники
причетних служб залізниці, а в період гарантійного строку
експлуатації вагону (крім пожеж у вантажних вагонах) -
представники вагоноремонтних заводів Укрзалізпрому. При
розслідуванні пожеж у вантажному рухомому складі враховуються
вимоги Інструкції по актово-претензійній роботі на залізницях. 3.9. По всіх пожежах на стаціонарних об'єктах і рухомому
складі залізничного транспорту, що перебуває у розпорядженні
Укрзалізниці, але розташованих не на землях залізничного
транспорту, органами державного пожежного нагляду проводиться
додаткова перевірка. 3.10. Для участі в роботі комісій по розслідуванню пожеж,
зазначених у пунктах 3.7., 3.8. цієї інструкції, керівникам
відповідних залізниць, а також заводів і підприємств Укрзалізниці,
на основі оперативного подання з місця надається право відряджати
своїх представників. 3.11. Пожежі, що виникли в результаті зіткнення, сходження з
рейок рухомого складу і порушення технології маневрової роботи,
розслідуються згідно з Інструкцією про порядок службового
розслідування і обліку порушень безпеки руху у поїзній та
маневровій роботі на залізницях України. При необхідності до
матеріалів розслідування причин цих пожеж додаються висновки
відповідального працівника пожежної охорони залізниці про причини
виникнення пожежі, характер її розвитку і ефективність вжитих
заходів по гасінню. 3.12. Розслідування пожеж у рухомому складі і контейнерах з
вантажем, не прийнятим до перевезення, а також при перевезенні,
яке відбулося (вантаж переданий відправнику, одержувачу),
проводиться відповідними представниками міністерств, відомств та
інших організацій за участю, при необхідності, представників служб
(відділів) пожежної охорони залізниці (територіально) на предмет
відшкодування збитку за завдану шкоду рухомому складу. 3.13. Розслідування пожежі повинно бути завершене в
п'ятиденний строк з моменту її виникнення. В окремих випадках,
якщо цього вимагають обставини, строк розслідування може бути
продовжений за дозволом Укрзалізниці, але не більше п'ятнадцяти
днів. 3.14. Якщо припустимою причиною пожежі є навмисне підпалення
та у випадках, що супроводжуються людськими жертвами, керівник
підприємства, організації, відділку (державного підприємства по
перевезенню вантажів і пасажирів), управління залізниці повинен
негайно повідомити про це органи внутрішніх справ на транспорті і
прокуратури для організації виїзду на місце пригоди
оперативно-слідчої групи.
4. Оформлення і порядок розгляду матеріалів службового
розслідування пожеж
4.1. Результати службового розслідування пожеж оформляються
актом з відображенням у ньому обставин виникнення пожежі з
урахуванням вимог цієї інструкції (додаток N 2 ). На підставі
висновку про причину пожежі, даних про матеріальні збитки та інших
свідчень в акті робляться висновки про вину причетних осіб і
рекомендуються конкретні організаційні і технічні заходи по
запобіганню пожеж у подальшому. 4.2. При пожежах у рухомому складі з вантажами в акті повинні
бути винятково чітко сформульовані з'ясовані в ході розслідування
порушення з боку вантажовідправника (станцією відвантаження), які
могли прямо чи побічно сприяти виникненню пожежі, з обов'язковим
посиланням на відповідні пункти (параграфи), статті документів, що
регламентують відповідальність сторін за збереження вантажів при
залізничних перевезеннях, а також порушення проведення поїзної і
маневрової роботи, якщо вони сприяли виникненню пожежі.
Відображається також стан іскрогасних і шлакозаливних приладів на
паровозах, виплескного тракту, дренажного обладнання та
іскрогасників на тепловозах (при їх наявності), якщо був причинний
зв'язок з виникненням пожежі. 4.3. Акт складається в чотирьох примірниках і підписується
всіма членами комісії по проведенню службового розслідування. При
необхідності кількість примірників акту може бути збільшена
методом зняття копій. 4.4. Якщо члени комісії не дійшли до згоди при визначенні
причини пожежі чи інших обставин, в акті фіксуються особливі думки
з обов'зковим підписом осіб, які їх висловили. 4.5. До акта службового розслідування пожежі додаються
пояснення причетних осіб, висновки про причину пожежі, довідки
бухгалтерії про завданий збиток чи висновок комісії по визначенню
матеріального збитку при пожежі в вагонах (контейнерах) з
вантажами, технічний акт стану рухомого складу після пожежі, копії
перевізних документів, довідка гідрометеослужби про погодні умови
в день пожежі в даному районі, схеми, фотографії, при необхідності
акт про результати реостатних випробувань виплескних трактів
локомотива, а також інші документи і матеріали, які підтверджують
правильність висновків комісії. 4.6. Матеріали розслідування пожеж в залежності від їх
розмірів і наслідків розглядають на оперативних нарадах у
керівників підприємств, установ, організацій залізничного
транспорту, відділків залізниць. Найбільш характерні випадки
пожеж, зокрема ті, що викликали порушення ритмічної роботи
підприємства і спричинили значні збитки, особливо важкі наслідки,
незалежно від розгляду їх на місці, можуть також розглядатися на
спеціальній нараді в Управлінні воєнізованої охорони Укрзалізниці
за участю керівників відповідних управлінь Укрзалізниці і
викликом, при необхідності, представників залізниць та інших
підприємств, на яких сталася пожежа. Пожежі, що виникли в пасажирських вагонах, на локомотивах і
моторвагонному рухомому складі, підлягають розгляду у відповідних
управліннях Укрзалізниці за участю представників пожежної охорони
Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці і викликом при
необхідності керівників відділків (державних підприємств по
перевезенню вантажів і пасажирів) і управлінь залізниць. Про результати розгляду таких пожеж начальник Управління
воєнізованої охорони Укрзалізниці разом з начальником причетного
Управління Укрзалізниці доповідає керівництву Укрзалізниці зі
своїми висновками і пропозиціями. 4.7. Оперативна нарада встановлює правильність висновків
комісії, яка проводила розслідування, вирішує питання про
відповідальність причетних осіб за завданий збиток, неприйняття
необхідних заходів для своєчасного виклику пожежних підрозділів,
відправлення і прослідування пожежних поїздів і інші причини, що
заважали успішному гасінню пожежі. На основі матеріалів
розслідування визначається ступінь відповідальності за виникнення
і наслідки пожежі з боку залізниці, вантажовідправника і
орендатора, а також розробляється необхідний комплекс заходів по
запобіганню подібних випадків і встановленню порядку контролю за
їх виконанням. Матеріали оперативної наради оформляє служба, в
господарстві якої було допущено пожежу. 4.8. Коли оперативна нарада встановила, що службове
розслідування проведене неякісно, а висновки комісії про причину
виникнення пожежі недостатньо обгрунтовані, начальник відділку
(державного підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів)
залізниці, начальник залізниці, а також керівники інших
підприємств і організацій чи Укрзалізниця, можуть призначити
повторне розслідування. 4.9. Матеріали службового розслідування пожеж у пасажирських
поїздах (вагонах) із людськими жертвами, а також по особливо
великих пожежах на інших об'єктах і в рухомому складі із збитком
понад 10000 мінімальних розмірів заробітної плати, служби
воєнізованої охорони залізниць подають матеріали в управління
воєнізованої охорони Укрзалізниці не пізніше 15 днів після
ліквідації пожежі; відповідні служби залізниць подають в
Управління Укрзалізниці згідно з підлеглістю незалежно від
наслідків пожежі. 4.10. Матеріали службового розслідування пожеж зберігаються: - із сумою збитку до 50 м. р. зарплати - в підрозділах
воєнізованої охорони чи у старшого інспектора по пожежній
профілактиці; - із сумою збитку від 50 до 1000 м.р. зарплати - у загонах
воєнізованої охорони; - із сумою збитку понад 1000 м.р. зарплати - в службах
воєнізованої охорони. Матеріали службового розслідування по всіх інших пожежах
зберігаються в службах воєнізованої охорони залізниць і можуть
бути надані в Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці в
порядку, передбаченому у пункті 4.9. цієї Інструкції. 4.11. Необхідні дані про всі пожежі повинні викладатися в
додатку до статистичних листів, направлених в Управління
воєнізованої охорони Укрзалізниці в порядку, передбаченому у
пункті 2.4. цієї інструкції.
5. Визначення та облік збитку від пожежі
5.1. Збитки від пожеж визначаються сумою прямих і побічних
втрат за цінами, що діють на час пожеж. Прямі збитки - це втрати, пов'язані зі знищенням або
пошкодженням вогнем, водою, димом і внаслідок високої температури
основних фондів та іншого майна підприємства, установи і
організації, а також громадян, якщо ці втрати мають прямий
причинний зв'язок з пожежою. Побічні збитки - це втрати, пов'язані з ліквідацією пожежі, а
також зумовлені з простоєм виробництва, перервою в роботі, зміною
графіка руху транспортних засобів та іншою втраченою внаслідок
пожежі вигодою. Прямі і побічні збитки беруться на облік окремо. 5.2. У разі знищення (пошкодження) продукції інтелектуальної
та творчої діяльності збитки обчислюються на підставі договірних
та інших документів чи експертиз. 5.3. Збитки від пожежі обчислюються повністю незалежно від
того, відшкодовуються вони чи ні. 5.4. Збитки від пожежі обчислюються на підставі документів,
поданих керівником (власником) підприємства, установи,
організації, іншої юридичної особи і громадянами, яким вони
заподіяні, а стосовно застрахованого майна - за розрахунковою
сумою відшкодувань страхових організацій (компаній).
Відповідальність за достовірність даних про збитки несуть особи,
що підписали відповідний документ. 5.5. У випадках знищення (псування) одночасно кількох видів
власності, збиток враховується окремо по кожному виду власності. 5.6. У випадку знищення пожежею цінних паперів, грошових
знаків враховується збиток, що дорівнює їх номінальній вартості. 5.7. Збитки від втрати (знищення) вантажу при пожежі
встановлюється згідно з поданими вантажовідправником
(вантажоодержувачем) документами. 5.8. Збитки від пожежі, що сталася по причині катастрофи,
аварії, випадків браку в роботі, враховуються тільки в частині
збитку від пожежі. У звітність КНО-1 включаються збитки, виплачені
згідно з претензіями вантажовідправників (вантажоодержувачів), у
зв'язку з втратою, псуванням вантажів при пожежі. 5.9. Коли до моменту складання акта про пожежу точна сума
збитку не встановлена, то в акті повинна бути вказана орієнтовна
вартість знищених і зіпсованих матеріальних цінностей при пожежі,
а при остаточному підрахунку, до матеріалу розслідування додається
довідка бухгалтерії підприємства, установи чи бюро товарної
експертизи.
6. Визначення відповідальності за завданий пожежами
матеріальний збиток
6.1. Спричинені пожежами збитки відшкодовуються у
встановленому законодавством порядку підприємством, організацією,
які у відповідності з матеріалами службового розслідуваня і
рішенням оперативної наради визнані винними. Відшкодування збитків від пожеж винними особами здійснюється
у відповідності з чинним законодавством. 6.2. Відповідальність за вчинений збиток від пожеж, що
сталися в рухомому складі з вантажами, визначається у
відповідності з положеннями, викладеними в законодавстві, що
регулють діяльність залізничного транспорту. 6.2.1. Відповідальність залізниць, служб і підприємств за
завданий збиток від пожеж в рухомому складі з вантажами
визначається відповідними керівниками служб вантажної і
комерційної роботи, пожежної охорони залізниць чи Укрзалізниці. 6.2.2. Віднесення збитків від пожеж на підприємства
проводиться на основі матеріалів службового розслідування пожеж,
висновку фахівців пожежної охорони залізниць чи Укрзалізниці і у
відповідності з Інструкцією по актово-претензійній роботі на
залізничному транспорті, з урахуванням положень цієї Інструкції. 6.3. Відповідальність залізниць, заводів за завданий збиток
від пожеж в пасажирських чи спеціальних вагонах, на локомотивах,
моторвагонному рухомому складі та іншому приписному рухомому
складі на основі матеріалів службового розслідування визначається
Управлінням воєнізованої охорони спільно з причетними управліннями
Укрзалізниці.
7. Облік загиблих потерпілих на пожежі
7.1. Реєстрація та облік всіх випадків загибелі і травмування
людей на пожежах проводиться в організаціях, установах,
підприємствах залізничного транспорту за місцем подій згідно з
Положенням про розслідування та облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1993 р. N 623 ( 623-93-п ). 7.1.1. До переліку загиблих на пожежах включаються особи,
смерть яких має прямий причинний зв'язок з пожежею. 7.1.2. До переліку потерпілих на пожежах включаються особи,
що отримали тілесні пошкодження, опіки чи отруєння, котрі
спричинили тимчасову або постійну втрату працездатності, що
підтверджено документами, виданими лікувально-профілактичними та
іншими медичними закладами.
8. Облік пожеж
8.1. Облік пожеж ведеться: 8.1.1. Пожежними і стрілково-пожежними підрозділами
воєнізованої охорони Укрзалізниці. 8.1.2. Загонами воєнізованої охорони Укрзалізниці. 8.1.3. Службами воєнізованої охорони Укрзалізниці. 8.1.4. Управлінням воєнізованої охорони Укрзалізниці. 8.1.5. Підприємствами, організаціями, службами (відділами)
залізниць, галузевими головними управліннями (управліннями)
Укрзалізниці. 8.2. Обліку підлягають усі випадки пожеж, які сталися на
об'єктах і рухомому складі Укрзалізниці, незалежно від місця їх
виникнення і наслідків (крім випадків, вказаних у пункті 1.4.). 8.3. Не підлягають обліку: 8.3.1. Пожежі, що сталися на об'єктах власності міжнародних
організацій, іноземних юридичних осіб і громадян, якщо ними не
заподіяні збитки юридичним і фізичним особам України, а також на
об'єктах що не перебувають у юрисдикції України незалежно від
наслідків пожеж. 8.3.2. Випадки горіння сміття поза будинками і спорудами,
сухої трави, листя, пожнивних залишків, якщо для їх гасіння не
залучались пожежні підрозділи. 8.4. Не беруться на облік Укрзалізницею пожежі у вантажних
вагонах і контейнерах, які виникли на під'їзних коліях
вантажовідправників (вантажоодержувачів), а також в місцях
спільного користування, якщо вантаж не прийнятий до перевезення
(не оформлені перевізні документи). Не враховуються також пожежі у випадку, коли вантаж зданий
одержувачу (відправнику), тобто розкредитований. 8.5. Пожежі на транспортних засобах, що перебувають у дорозі,
враховуються за місцем їх виникнення. Матеріали службового розслідування таких пожеж у терміни
встановлені пунктом 3.13, цієї Інструкції подаються в служби
воєнізованої охорони відповідних залізниць. 8.6. Відповідальність за втрату вантажу і рухомого складу при
пожежі визначається у встановленому порядку. Служба воєнізованої охорони залізниці, на об'єкті якої
відбулася пожежа, в 15-денний термін зобов'язана передати в службу
воєнізованої охорони залізниці навантаження один примірник
матеріалу службового розслідування пожежі для прийняття
відповідних заходів. 8.7. Пожежі, які виникли в результаті порушення безпеки руху
в поїзній і маневровій роботі (катастрофи, аварії, браку в роботі)
враховуються залізницею, на якій сталася пригода, відповідними
службами, Головними управліннями і управліннями Укрзалізниці
згідно з порядком, встановленим Укрзалізницею для даного виду
порушення безпеки руху поїздів. У підрозділах воєнізованої охорони і в Управлінні
воєнізованої охорони Укрзалізниці ці пожежі і збиток від них також
враховуються і включаються до державної статистичної звітності. 8.8. Облік пожеж у пожежних підрозділах, загонах ведеться у
відповідності з установленими Укрзалізницею формами звітності. 8.9. Служби воєнізованої охорони залізниць у визначені
терміни подають в Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці
звіт про виконану роботу по запобіганню пожеж і заходи, що
вживаються, по забезпеченню пожежної безпеки об'єктів і рухомого
складу за встановленою формою. 8.10. Зведені дані про пожежі на залізничому транспорті і
матеріальні збитки від них щомісячно подаються начальниками
залізниць, об'єднань, концернів в Управління воєнізованої охорони
Укрзалізниці до 5 числа наступного місяця за встановленою формою.
Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці щомісячно подає
узагальнені дані про пожежі та їх наслідки у Міністерство
транспорту до 8 числа наступного місяця. 8.11. Пожежі, що виникли на об'єктах і в рухомому складі
залізничного транспорту, оперативно враховуються за відповідним
Управлінням, Головним управлінням Укрзалізниці, у підпорядкуванні
якого знаходяться дані об'єкти, рухомий склад і технічні засоби,
через несправність яких виникла пожежа, крім випадків, коли
причиною пожежі став зовнішній вплив від вибуху, вогню, який
розповсюджується з іншого об'єкту. 8.12. Пожежі в рухомому складі з вантажами і в контейнерах,
які сталися внаслідок порушення правил перевезення вантажів,
стандартів на тару і упаковку вантажів, а також технічних умов при
навантаженні і кріпленні вантажів, враховуються за відповідним
управлінням Укрзалізниці, яке здійснює контроль за виконанням цих
документів, чи управлінь Укрзалізниці, працівники підвідомчих
служб яких допустили вказані порушення. 8.13. Пожежі у вантажному рухомому складі, які виникли в
результаті його пошкодження, враховуються за відповідним Головним
управлінням (управлінням) Укрзалізниці, яке здійснює ремонт і
обслуговування вагонного парку, контейнерів. 8.14. Пожежі, що виникли в рухомому складі, який перебуває на
коліях підприємства, заводу, в очікуванні ремонту і після
виконання ремонтних робіт, незалежно від причин пожежі,
враховуються за відповідним Головним управлінням (управлінням)
Укрзалізниці, якому підпорядковані ці заводи (підприємства). 8.15. Пожежі, що виникли в результаті порушення безпеки руху
в поїзній і маневровій роботі (катастрофи поїздів, аварії, браку в
роботі), враховуються за відповідним Головним управлінням
Укрзалізниці, службою якого допущені ці порушення. 8.16. Управлінням воєнізованої охорони щоквартально подаються
статистичні дані про пожежі у відповідні управління Укрзалізниці,
на об'єктах яких були допущені пожежі.
9. Контроль за обліком пожеж
9.1. Контроль за достовірністю обліку пожеж у головних
управліннях Укрзалізниці і службах воєнізованої охорони залізниць
здійснюється Управлінням воєнізованої охорони Укрзалізниці; на
підприємствах, в організаціях і установах залізниць - підрозділами
воєнізованої охорони. 9.2. Відповідальність за повноту обліку пожеж, потерпілих при
цьому осіб і завданий збиток, а також за своєчасність і
достовірність представлених даних, несуть керівники підприємств і
керівні працівники воєнізованої охорони залізниць, а також інші
посадові особи, які подають статистичні дані. 9.3. Служби і загони воєнізованої охорони Укрзалізниці
регулярно роблять звірку повідомлень про пожежі з обласними, міст
Києва і Севастополя, Автономної Республіки Крим органами пожежної
охорони МВС УКраїни, а також контролюють правильність обліку пожеж
у підлеглих підрозділах при всіх перевірках їх діяльності. 9.4. Виявлені в результаті перевірки факти незареєстрованих
пожеж і їх наслідки враховуються у відповідності цієї Інструкцією.
Одночасно вносяться виправлення у звітність по пожежах за той
період, коли мала місце пригода, в тому числі у звітність, що
подається до Міністерства транспорту України. Щодо осіб, які припустили приховування фактів пожеж і їх
наслідків, викривлення інших статистичних даних, вживаються заходи
по притягненню їх до відповідальності згідно з чинним
законодавством. 9.5. Поправки у звіти вносяться незалежно від того, ким і як
були виявлені викривлення у звітності.

Додаток N 1
до Інструкції з службового
розслідування, обліку пожеж
та наслідків від них на
залізничному транспорті
Акт про пожежу
"___"____________________199__р.

1. Комісія в складі:_________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
склала цей акт про пожежу, що сталася "___"____________ 199__р. _________________________________________________________________ __________ (адреса, найменування об'єкту, його належність, ______ __________ номер поїзда, вид рухомого складу, його номер і ______ __________ коротка характеристика, найменування вантажу, ______ __________ номер відправки і аварійна картка, станція і ______ __________ дорога відправлення-призначення; відправник- ______ __________ одержувач; коротка характеристика будівлі чи ______ __________ споруди: розмір, поверховість, рік побудови сту- _____ __________ пінь вогнетривкості, категорія виробництва) ______ _________________________________________________________________
2. Час виявлення пожежі _______ год. _______ хв. 3. Хто виявив пожежу і спосіб повідомлення про неї в пожежну
охорону __________________________________________________________ 4. Час надходження повідомлення про пожежу в пожежну охорону ______ год. ______ хв.
5. Час виїзду пожежної машини ______ год. ______ хв. Подача
локомотива під пожежний поїзд ______ год. ______ хв. 6. Час прибуття пожежних підрозділів до місця пожежі _____
год. ______ хв. __________________________________________________ _________________________________________________________________
7. Обстановка на пожежі до часу прибуття пожежних підрозділів _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8. Брали участь у гасінні пожежі (використано техніки) ______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
9. Керівник гасіння пожежі (ПІБ, посада, звання) ____________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
10. Пожежа локалізована ______ год. ______ хв. 11. Пожежу погашено ______ год. ______ хв. 12. Що пошкоджено і знищено вогнем __________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
13. При гасінні пожежі врятовано ____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
14. Збитки від пожежі (встановлені чи орієнтовні) ___________
прямі: ___________________________________________________________ _________________________________________________________________
побічні: _________________________________________________________ _________________________________________________________________
13. Причина пожежі (встановлені чи припустимі) ______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
14. Особи, винні у виникненні пожежі ________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
15. Нещасні випадки на пожежі _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16. Особливі зауваження: ____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

Додаток N 2
до Інструкції з службового
розслідування, обліку пожеж
та наслідків від них на
залізничному транспорті
Акт
службового розслідування пожежі
_________________________________
(вказується місце, дата та об'єкт
пожежі)
"____"___________ 199__р. ________________________з-ця
станція (перегін) _________
Комісія в складі ____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
склала цей акт про пожежу, що сталася "____"_____________199__р. 1. Обставини виникнення пожежі: _____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Відомості про перевізні документи (тільки для вантажного
рухомого складу) _________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Відомості рухомого складу (об'єкта) ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Організація гасіння пожежі: ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Пошкодження вантажу і рухомого складу (об'єкта) при
пожежі, матеріальні збитки (орієнтовні чи встановлені) ___________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6. Порушення, які сприяли виникненню пожежі: ________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7. Причина пожежі: __________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8. Висновок комісії про відповідальність та виникнення
пожежі: __________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________
Особливі зауваження (думки) _________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
До акту додаються: __________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Додаток N 3
до Інструкції з службового
розслідування, обліку пожеж
та наслідків від них на
залізничному транспорті

Телефонограма N_____
від ____________ 199__р.
1. Залізниця ______________________ 2. Дата пожежі ___________________ 3. Загін воєнізованої охорони _______________________________ 4. Адміністративно-господарський пункт ______________________ _________________________________________________________________
5. Об'єкт пожежі і його коротка характеристика (належність
НГЧ, ПЧ, ШЧ, М, Т...) ____________________________________________ _________________________________________________________________
6. Найменування вантажу _____________________________________ 7. Залізниця і загін де було навантаження, приписка (номер
відправлення) ____________________________________________________ _________________________________________________________________
8. Час виявлення пожежі _____ год. _____ хв. 9. Час ліквідації пожежі _____ год. _____ хв. 10. Причина пожежі __________________________________________ _________________________________________________________________
11. Загинуло ________ чол. 12. Кількість діставших травм _______ чол. 13. Прямий збиток (тис.крб.) і ступінь пошкодження об'єкта
(вантажа) ________________________________________________________ _________________________________________________________________
14. Брали участь в гасінні пожежі (використано техніки) _____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
15. Робота пожежної автоматики (спрацювала, не спрацювала) __ _________________________________________________________________
16. Затримка поїздів (кількість, годин) пас.________ вант.___ 17. Розслідування проводять: ________________________________ _________________________________________________________________
Передав: ____________________ Прийняв: __________________вгору