Документ z0017-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2011, підстава - z0026-11

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.12.2005 N 587
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2006 р.
за N 17/11891
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 1010 ( z0026-11 ) від 24.12.2010 }
Про затвердження Змін до форми
податкового розрахунку збору за забруднення
навколишнього природного середовища
та Інструкції щодо складання податкового
розрахунку збору за забруднення навколишнього
природного середовища

Відповідно до Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) та керуючись статтею 8 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до форми податкового розрахунку збору за
забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо
складання податкового розрахунку збору за забруднення
навколишнього природного середовища, затверджених наказом
Державної податкової адміністрації України від 17.03.2005 N 111
( z0357-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
1 квітня 2005 року за N 357/10637, що додаються.
2. Департаменту податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.):
2.1 подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів і банківської діяльності;
2.2 після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з
питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Департаменту інформатизації процесів оподаткування
(Шаров І.Б.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення
комп'ютерної обробки даних податкових розрахунків збору за
забруднення навколишнього природного середовища.
4. Департаменту інформаційної політики та
масово-роз'яснювальної роботи (Андронова А.О.) у 10-денний строк
після державної реєстрації довести цей наказ через засоби масової
інформації до відома платників податків.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
Голова О.І.Кірєєв
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
20.12.2005 N 587
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2006 р.
за N 17/11891

ЗМІНИ
до Інструкції щодо складання податкового
розрахунку збору за забруднення навколишнього
природного середовища
( z0357-05 )

1. У розділі 1 "Загальні положення" пункт 1.3 доповнити
словами "з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових
знаків за загальновстановленими правилами".
2. У пункті 3.3 розділу 3 "Порядок заповнення розрахунку":
2.1. У підпункті 3.3.1: абзац шостий виключити. У зв'язку з цим абзаци
сьомий-шістнадцятий уважати відповідно абзацами
шостим-п'ятнадцятим; абзац десятий виключити. У зв'язку з цим абзаци
одинадцятий-п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами
десятим-чотирнадцятим.
2.2. У підпункті 3.3.3: абзац шостий виключити. У зв'язку з цим абзац
сьомий-п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами
шостим-чотирнадцятим; абзац десятий виключити. У зв'язку з цим абзаци
одинадцятий-чотирнадцятий уважати відповідно абзацами
десятим-тринадцятим.
2.3. У підпункті 3.3.4: в абзаці першому слова "Величина індексу споживчих цін
(індекс інфляції)" замінити словами та цифрами "Коефіцієнт,
зазначений в останньому абзаці додатка 1 до Порядку"; в абзаці п'ятому слова "записуються величина індексу
споживчих цін (індексу інфляції), яка встановлена Державним
комітетом статистики України" замінити словами та цифрами
"вказується коефіцієнт, зазначений в останньому абзаці додатка 1
до Порядку". абзац шостий - виключити.
3. За всім текстом розділу 3 слова "у гривнях з двома
десятковими знаками" замінити словами "у гривнях, з копійками, з
відповідним округленням до двох десяткових знаків за
загальновстановленими правилами".
Заступник директора
Департаменту податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) О.М.Задорожний

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Комітету Верховної Ради Наказ Державної податкової
України з питань фінансів адміністрації України
і банківської діяльності 20.12.2005 N 587
17 листопада 2005 року
N 06-10/10-1162
Голова Комітету С.В.Буряк

ЗМІНИ
до форми податкового
розрахунку збору за забруднення навколишнього
природного середовища
( z0357-05 )

У податковому розрахунку збору за забруднення навколишнього
природного середовища та додатку до цього податкового розрахунку
"Перерахунок податкового зобов'язання збору за забруднення
навколишнього природного середовища за минулий період":
1. Назву колонки 4 викласти в редакції: "Коефіцієнт, установлений в останньому абзаці додатка 1 до
Порядку встановлення нормативів збору, затвердженого постановою
КМУ від 01.03.99 N 303 ( 303-99-п )".
2. У назвах колонок 8, 9 і 10 слово "грн." замінити словами
"грн. коп.".
3. У назві колонки 3 слово "постанови" замінити словами
"Порядку встановлення нормативів збору, затвердженого постановою".
Заступник директора
Департаменту податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) О.М.Задорожнийвгору