Документ z0015-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.09.2018, підстава - z0952-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З

N 54 від 23.03.93 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
30 березня 1993 р.
за N 15
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 1097 ( z0952-18 ) від 08.06.2018 }
Про затвердження Переліку робіт, на яких
встановлюються доплати за несприятливі умови
праці працівникам організацій та установ
медичної освіти України

З метою упорядкування оплати праці в медичних вищих
навчальних закладах та їх наукових підрозділах н а к а з у ю:
1. Затвердити погоджений з Міністерством праці України,
Міністерством фінансів України та ЦК профспілки працівників
охорони эдоров'я України Перелік робіт з несприятливими умовами
праці, на яких встановлюються доплати (додається).
2. Керівникам організацій та установ медичної освіти
провести атестацію робочих місць відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 серпня 1992 року N 442 ( 442-92-п ) "Про
порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" і
Методичних рекомендацій, затверджених постановою Міністерства
праці України від 1 вересня 1992 року N 41 ( v0041205-92 ).
Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого
заступника міністра охорони здоров'я України В. Г. Передерія.

Міністр Ю. П. СПІЖЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
23.03.1993 N 54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 1993 р.
за N 15
ПЕРЕЛІК
робіт з несприятливими умовами праці, на яких
встановлюються доплати робітникам, спеціалістам
і службовцям з тяжкими і шкідливими, особливо
тяжкими і особливо шкідливими умовами праці
організацій та установ медичної освіти України

1. Види робіт з тяжкими і шкідливими умовами праці, на яких
встановлюються доплати в розмірі 12 відсотків посадового окладу
(тарифної ставки). 1.1. Робота в клініко-діагностичних лабораторіях. 1.2. Робота у відділеннях реаніматології і анестезіології. 1.З. Робота в стаціонарах, відділеннях, кабінетах з
туберкульозними та інфекційними хворими, інфекційним матеріалом. 1.4. Робота з живими культурами. 1.5. Робота в дермато-венерологічних стаціонарах,
відділеннях, кабінетах. 1.6. Робота в нейрохірургічних відділеннях. 1.7. Робота в організаціях, призначених для лікування хворих
з ураженням центральноЇ нервовоЇ системи, порушенням
опорно-рухового апарату, опіковими, спинальними хворобами. 1.8. Робота з генетичноконструйованими та вперше виділеними
(неідентифікованими) мікроорганізмами. 1.9. Робота по плануванню рекомбінантних ДНК. 1.10. Роботи, пов'язані з аналізом, синтезом, переробкою,
розфасовкою, розливом та іншими операціями з застосуванням
хімічних шкідливих речовин 2-4 класів небезпечності. 1.11. Проведення робіт на мікроскопах, які мають
ультрафіолетові джерела світла. 1.12. Роботи, пов'язані з використанням речовин, що в своєму
складі мають сілікат, кремнезем та інші пилові матеріали і
відповідають 2-4 класу небезпечності. 1.1З. Пресування та лиття виробів із пластмас на основі
хімічних речовин 2-4 класу небезпечності та наплавлення пластмас
на металеві деталі методом вихрового напилення, термічна обробка в
печах. 1.14. Робота на апаратах ВЧ, УВЧ, СВЧ. 1.15. Робота з постійним магнітним полем і роботи, пов'язані
з постійними магнітами або з постійними електромагнітами при
напруженості магнітного поля 100 е і більше. 1.16. Склодувні та кварцедувні роботи. 1.17. Роботи з застосуванням отруйних хімікатів. 1.18. Догляд за тваринами. 1.19. Роботи з використанням хімічних реактивів, а також їх
зберіганням (складуванням). 1.2О. Роботи, пов'язані з миттям посуду, тари і
технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот та інших
хімічних речовин. 1.21. Обслуговування тепломережних бойлерних установок,
установок в котельних спорудах. 1.22. Аварійно-відновлювальні роботи по обслуговуванню
зовнішніх каналізаційних мереж. 1.23. Малярні роботи у закритих приміщеннях з використанням
нітрофарб і лаків, алкідних, пентафталієвих і ПХВ фарб,
використання хімічних речовин 2-4 класу небезпечності. 1.24. Нанесення на поверхні штукатурного розчину вручну. 1.25. Укладання паркетних, плиточних, лінолеумних підлог на
гарячій мастиці і бітуму, гумових клеях і мастиках, зроблених на
основі синтетичних смол і хімічних розчинників, віднесених до 2-4
класу небезпечності. 1.26. Робота по фальцуванню віддрукованої продукції. 1.27. Репрографічні роботи на світлокопіювальних та інших
розмножувальних апаратах. 1.28. Обслуговування каналізаційних колодязів і мереж,
котельних установок, які працюють на вугіллі і мазуті. 1.29. Ремонт теплопроводів і споруд теплових мереж. 1.ЗО. Газозварювальні, газоріжучі і електрозварювальні
роботи, які проводяться у приміщеннях. 1.З1. Прання, сушка та прасування спецодягу. 1.З2. Вантажно-розвантажувальні роботи, які проводяться
вручну. 1.ЗЗ. Робота на друкарських та лінотипних машинах. 1.З4. Робота за дисплеями ЕОМ. 1.З5. Прибирання приміщень, де ведуться роботи, передбачені в
цьому розділі (розділ 1 ). 1.З6. Ремонт та очищення вентиляційних систем. 1.З7. Роботи, пов'язані з очищенням вигрібних ям,
сміттєзбірників і каналізаційних колодязів, проведенням їх
дезинфекцій. 1.38. Робота по пранню білизни вручну з застосуванням миючих
і дезинфекційних засобів. 1.З9. Робота на деревообробних верстатах. 1.40. Вивіз сміття та нечистот. 1.41. Забезпечення та проведення занять у закритих плавальних
басейнах.
2. Види робіт з особливо тяжкими і особливо шкідливими
умовами праці, на яких встановлюються доплати в розмірі 24
відсотків посадового окладу (тарифної ставки). 2.1. Роботи з використанням токсичних речовин 1 класу
небезпечності, в т.ч. речовин, які мають канцерогенні, мутагенні
фіброгенні та інші властивості. 2.2. Роботи з хімічними речовинами, які одночасно мають
вибухові і високотоксичні властивості. 2.3. Роботи по відбору і аналізу проб, що мають в своєму
складі хімічні речовини 1 класу небезпечності. 2.4. Роботи з використанням радіоактивних речовин у
відкритому вигляді (переробка, фасування, перевезення та інше). 2.5. Збирання, перевезення, перероблення і заховання
радіоактивних відходів. 2.6. Дезактивація обладнання, інструментів, приміщень,
прийняття та обробка спецодягу, спецвзуття та інших звсобів
власного захисту забруднених радіоактивними речовинами. 2.7. Роботи на рентгенівських установках при налагодженні і
експлуатації. 2.8. Роботи з джерелом невикористаного рентгенівського
випромінювання (електронні мікроскопи, електронографи та інші) з
напругою понад 1О кв. 2.9. Роботи з переносними і стаціонарними радіоізотопними
установками та приладами. 2.10. Роботи на циклотронах, бетатронах, лінійних
прискорювачах та інших прискорювальних установках. 2.11. Роботи по відбору проб, які в своєму складі мають
радіоактивні речовини, Їх аналіз. 2.12. Роботи по проведенню радіоактивного контролю. 2.1З. Ремонтні та монтажні роботи, які виконуються в
приміщеннях, в яких використовуються ізотопні джерела іонізуючого
випромінювання. 2.14. Роботи в аварійній зоні, яка пов'язана з наслідками
радіоактивних аварій. 2.15. Робота в токсикологічних лабораторіях з отрутами та
отрутохімікатами. 2.16. Робота у віваріях з тваринами, зараженимн грибковими,
параэитарними, туберкульозними, інфекційними захворюваннями, з
тваринами-пухлиноносіями чи зараженими радіоактивними речовинами. 2.17. Робота в гельмінтологічних стаціонарах і відділеннях. 2.18. Робота в стаціонарах, диспансерах, відділеннях і
кабінетах для лікування психічнохворих, в т.ч. наркологічних
(робота в наркокабінетах). 2.19. Робота з культурами ракових клітин. 2.2О. Робота з трупним матеріалом. 2.21. Робота з живими збудниками інфекційних паразитарних
хвороб, туберкульозу. 2.22. Прибирання приміщень, де ведуться роботи, які
передбачені в розділі 2.
З. Види робіт з особливо тяжкими і особливо шкідливими
умовами праці, на яких встановлюються доплати в розмірі 25
відсотків посадового окладу (тарифної ставки). Роботи, пов'язані з безпосереднім наданням
лікувально-діагностичної допомоги особам, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
4. Види робіт, на яких встановлюються доплати в розмірі 6О
відсотків посадового окладу (тарифної ставки). 4.1. Робота в центрах по профілактиці і боротьбі із СНІДом,
пов'язана з діагностикою, лікуванням і безпосереднім
обслуговуванням хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих. 4.2. Роботи в установах і спеціалізованих відділеннях
установ, призначених для лікування і безпосереднього
обслуговування хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих. 4.З. Робота в установах та їх структурних підрозділах, крім
перерахованих в пунктах 4.1, 4.2, при беэпосередньому контакті з
хворими на СНІД і ВІЛ-інфікованими під час надання медичної
допомоги, оглядів, проведення консультацій, судово-медичної
експертизи та іншої роботи. 4.4. Проведення всіх видів лабораторних досліджень крові
населення на ВІЛ-інфекцію і біологічних рідин, що надходять від
хворйх на СНІД і ВІЛ-інфікованих.вгору