Документ z0015-18, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.08.2018, підстава - z0812-18

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2017  № 679


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 січня 2018 р.
за № 15/31467

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 392 від 20.06.2018}

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок присвоєння класної кваліфікації в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463, Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, та з метою удосконалення порядку присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок присвоєння класної кваліфікації в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 10 грудня 2015 року № 762, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2015 року за № 1652/28097, що додаються.

2. Департаменту спеціального зв’язку Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу обов’язків.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
11.12.2017 № 679


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 січня 2018 р.
за № 15/31467

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок присвоєння класної кваліфікації в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. У пункті 8 розділу І слова “державного закладу “Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” замінити словами “Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

2. Пункт 15 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

“15. Військовослужбовцям, які мають класну кваліфікацію та вступили до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти і виключені зі списків особового складу Держспецзв’язку, де вони проходили військову службу за контрактом або які перебувають у довгострокових відрядженнях, класна кваліфікація зберігається протягом всього часу навчання або відрядження.

Після закінчення навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти або повернення до місця служби із довгострокового відрядження зазначені військовослужбовці повинні скласти іспит з підтвердження класної кваліфікації під час проведення чергових іспитів.

Військовослужбовцям, які мають класну кваліфікацію та перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи відпустці, якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, якщо дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, класна кваліфікація зберігається протягом року. У разі непідтвердження класної кваліфікації протягом року класна кваліфікація понижується до 3 класу.”.

3. Пункт 1 розділу V доповнити абзацом такого змісту:

“Військовослужбовцям, зазначеним в абзаці третьому пункту 15 розділу ІІІ цієї Інструкції, класна кваліфікація понижується до 3 класу у разі, якщо вони перебувають у відпустці більше ніж один рік.”.

Директор Департаменту
спеціального зв’язку
Адміністрації Державної
служби спеціального
зв’язку та захисту
інформації України
полковникВ.М. Дзюндзіквгору