Документ z0015-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.05.2005, підстава - z0441-05

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 524 від 17.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2002 р.
за N 15/6303
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 123 ( z0441-05 ) від 08.04.2005 )
Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій
із використанням платіжних карток у банках України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 123 ( z0274-03 ) від 19.03.2003 )

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою приведення нормативно-правових
актів Національного банку України у відповідність до Закону
України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"
( 2346-14 ) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку операцій із
використанням платіжних карток у банках України (додаються).
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови
Правління Національного банку України від 30.12.96 N 353
( va353500-96 ) "Про затвердження нормативних документів".
3. Департаменту бухгалтерського обліку після державної
реєстрації довести зміст цієї постанови до відома територіальних
управлінь Національного банку України та банків для використання в
роботі.
4. Постанова набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.12.2001 N 524
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2002 р.
за N 15/6303
Правила
бухгалтерського обліку операцій з
використанням платіжних карток у банках України
Розділ I. Загальні положення
1. Ці Правила визначають порядок обліку банками України
операцій з використанням платіжних карток внутрішньодержавних та
міжнародних платіжних систем під час здійснення оплати вартості
товарів і послуг, проведення операцій через банківські автомати
самообслуговування, (далі - банкомати), через касу банку за
допомогою платіжних терміналів та іншого обладнання, під час
фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних систем.
2. Правила розроблені відповідно до Законів України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про платіжні системи та переказ грошей в
Україні" ( 2346-14 ), Положення про порядок емісії платіжних
карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001
N 367 ( z0954-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.11.2001 за N 954/6145, інших законодавчих актів України та
нормативно-правових актів Національного банку України і
грунтуються на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та
національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.
3. Правила регулюють лише бухгалтерський облік операцій з
використанням платіжних карток, що здійснюються як у національній,
так і в іноземній валюті.
4. Банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського
обліку операцій з використанням платіжних карток з урахуванням
особливостей внутрішньобанківської платіжної системи, дотримуючись
основних принципів бухгалтерського обліку, визначених цими
Правилами та положеннями внутрішньої платіжної системи.
5. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних
карток Національної системи масових електронних платежів
регулюється внутрішніми документами платіжної системи та нормами
цих Правил.
6. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних
карток здійснюється на підставі первинних документів, визначених
Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення
операцій з їх застосуванням, затвердженим постановою Правління
Національного банку України від 27.08.2001 N 367 ( z0954-01 ) і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за
N 954/6145, та іншими нормативно-правовими актами Національного
банку України.
Розділ II. Рахунки, що використовуються для відображення в
бухгалтерському обліку операцій з використанням платіжних карток
1. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних
карток здійснюється згідно з Планом рахунків бухгалтерського
обліку банків, затвердженим постановою Правління Національного
банку України від 21.11.97 N 388 ( va493500-97 ) (із змінами і
доповненнями), із застосуванням таких рахунків: ( Абзац перший
пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 123 ( z0274-03 ) від 19.03.2003 ) а) балансові: 1001 А "Банкноти та монети в касі банку"; 1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку"; 1003 А "Банкноти та монети в обмінних пунктах"; 1004 А "Банкноти та монети в банкоматах"; 1007 А "Банкноти та монети в дорозі"; 1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку
України"; 1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках"; 1511 А "Гарантійні депозити та грошове покриття в інших
банках"; 1520 А "Овердрафт за рахунками інших банків"; 1521 А "Кредити овернайт, які надані іншим банкам"; 1523 А "Інші короткострокові кредити, які надані іншим
банкам"; 1528 А "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим
банкам"; 1600 П "Кореспондентські рахунки інших банків"; 1611 П "Гарантійні депозити та грошове покриття інших
банків"; 1620 П "Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках"; 1621 П "Кредити овернайт, які отримані від інших банків"; 1623 П "Інші короткострокові кредити, які отримані від інших
банків"; 1628 П "Нараховані витрати за кредитами, які отримані від
інших банків"; 2061 А "Кредити під платіжні картки, які надані суб'єктам
господарської діяльності"; 2068 А "Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну
діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності"; 2200 А "Рахунки за овердрафтом фізичних осіб"; 2201 А "Кредити під платіжні картки, які надані фізичним
особам"; 2208 А "Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним
особам на поточні потреби"; 2600 АП "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності"; 2605 АП "Кошти суб'єктів господарської діяльності для
розрахунків платіжними картками"; 2607 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані
суб'єктам господарської діяльності"; 2608 П "Нараховані витрати за коштами до запитання суб'єктів
господарської діяльності"; 2620 АП "Поточні рахунки фізичних осіб"; 2625 АП "Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними
картками"; 2627 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані
фізичним особам"; 2628 П "Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних
осіб"; 2630 П "Короткострокові депозити фізичних осіб"; 2902 П "Кредиторська заборгованість за прийняті платежі"; 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку"; 2920 АП "Транзитний рахунок за операціями, здійсненими
платіжними картками через банкомат"; 2924 АП "Транзитний рахунок за операціями з платіжними
картками"; 3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання господарських
матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів"; 3550 А "Аванси працівникам банку на витрати з відрядження"; 3551 А "Аванси працівникам банку на господарські витрати"; 3552 А "Нестачі та інші нарахування на працівників банку"; 3559 А "Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку та іншими особами"; 3570 А "Нараховані доходи за розрахунково-касове
обслуговування"; 3580 А "Сумнівна дебіторська заборгованість"; 3590 КА "Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю"; 3670 П "Нараховані витрати за розрахунково-касове
обслуговування"; 3705 АП "Клірингові рахунки за розрахунками платіжними
картками"; 3710 А "Дебетові суми до з'ясування"; 3720 П "Кредитові суми до з'ясування"; 3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів"; 3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів"; 6014 П "Процентні доходи за кредитами овернайт в банках"; 6016 П "Процентні доходи за овердрафтом та короткостроковими
кредитами банкам"; 6020 П "Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської
діяльності за овердрафтом"; 6026 П "Процентні доходи за іншими кредитами суб'єктам
господарської діяльності в поточну діяльність"; 6040 П "Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за
овердрафтом"; 6041 П "Процентні доходи за кредитами під платіжні картки
фізичним особам"; 6110 П "Комісійні доходи від розрахунково-касового
обслуговування клієнтів"; 6204 АП "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами"; 6399 П "Інші операційні доходи"; 7014 А "Процентні витрати за кредитами овернайт інших
банків"; 7016 А "Процентні витрати за іншими короткостроковими
кредитами інших банків"; 7020 А "Процентні витрати за коштами до запитання суб'єктів
господарської діяльності"; 7040 А "Процентні витрати за коштами до запитання фізичних
осіб"; 7100 А "Комісійні витрати на розрахунково-касове
обслуговування"; 7399 А "Інші операційні витрати"; 7431 А "Господарські витрати"; 7705 АП "Відрахування в резерв під можливі втрати за
дебіторською заборгованістю та іншими активами банку"; ( Підпункт "а" пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 123 ( z0274-03 ) від 19.03.2003 )
б) позабалансові: 9129 А "Інші зобов'язання з кредитування, які надані
клієнтам"; 9510 А "Надана застава"; 9618 А "Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими
активами"; 9821 А "Бланки суворого обліку"; 9892 А "Бланки суворого обліку в підзвіті"; 990 "Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95"; 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98". ( Підпункт "б" пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 123 ( z0274-03 ) від 19.03.2003 )
Розділ III. Визначення окремих термінів
Терміни, що наведені в цих Правилах, уживаються в такому
значенні: банк-агент - банк, що згідно з договором з емітентом
розповсюджує емітовані ним платіжні картки; банк-агент з розрахунків - основний член платіжної системи,
який на підставі належним чином оформленого права (ліцензії
платіжної системи, укладеного договору) надає послуги банкам -
учасникам розрахунків щодо проведення розрахунків за фінансовими
зобов'язаннями, що виникають у результаті виконання операцій із
застосуванням платіжних карток; банк-еквайр - банк, що здійснює діяльність щодо
технологічного, інформаційного обслуговування торговців та
виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із
застосуванням платіжних карток; банк-емітент - банк - член платіжної системи, який здійснює
емісію платіжних карток; банк - основний член платіжної системи - банк, який має
ліцензію платіжної системи на здійснення емісії або еквайрингу
платіжних карток та на підставі належним чином оформленого права,
надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення
розрахунків за фінансовими зобов'язаннями, що виникають у
результаті виконання операцій із застосуванням платіжних карток; банк - учасник розрахунків - суб'єкт відносин, що виникають
під час проведення розрахунків за фінансовими зобов'язаннями в
результаті виконання операцій із застосуванням платіжних карток; розрахунковий банк - уповноважений платіжною організацією
відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам
платіжної системи та проводить взаєморозрахунки між ними. Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються
в значеннях, наведених у: Законі України "Про платіжні системи та переказ грошей в
Україні" ( 2346-14 ); Положенні про порядок емісії платіжних карток і здійснення
операцій з їх застосуванням, затвердженому постановою Правління
Національного банку України від 27.08.2001 N 367 ( z0954-01 ) і
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за
N 954/6145 (далі - Положення).
Розділ IV. Бухгалтерський облік операцій з емісії платіжних
карток
Глава 1. Облік бланків платіжних карток 1. Бланки платіжних карток внутрішньодержавних та міжнародних
платіжних систем обліковуються банком в умовній оцінці (одна
гривня за одну штуку) на окремому аналітичному рахунку
позабалансового рахунку 9821 "Бланки суворого обліку". ( Пункт 1
глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 123 ( z0274-03 ) від 19.03.2003 )
2. У разі придбання банком бланків платіжних карток
здійснюються такі проводки: на суму вартості бланків у національній валюті: Дебет - 3510; Кредит - 1200, 2600; на суму вартості бланків в іноземній валюті: Дебет - 3800; Кредит - 1500; на суму гривневого еквівалента вартості бланків: Дебет - 3510; Кредит - 3801.
3. Під час віднесення вартості отриманих бланків на витрати
здійснюється така проводка: Дебет - 7431; Кредит - 3510.
4. Під час оприбуткування отриманих бланків здійснюється така
проводка: Дебет - 9821; Кредит - 991.
5. Видані під звіт бланки платіжних карток обліковуються за
позабалансовим рахунком 9892 "Бланки суворого обліку в підзвіті".
При цьому здійснюється така проводка: Дебет - 9892; Кредит - 9821. Надалі на підставі відповідних звітів про використання
здійснюється списання бланків з підзвіту. При цьому здійснюється
така проводка: Дебет - 991; Кредит - 9892. ( Пункт 5 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 123 ( z0274-03 ) від 19.03.2003 )
Глава 2. Облік коштів за операціями з емісії та видачі
банківської платіжної картки 1. Для зарахування коштів під час емісії платіжних карток у
банку-емітенті клієнтам відкривають рахунки: картковий рахунок для банків в інших банках - на балансовому
рахунку 1600; картковий рахунок для юридичних та фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності - на балансовому рахунку 2605; картковий рахунок для фізичних осіб - на балансовому рахунку
2625. Для обліку коштів за операціями фізичних осіб з використанням
наперед оплачених платіжних карток банк відкриває картрахунок для
всіх емітованих ним наперед оплачених платіжних карток на
балансовому рахунку 2625.
2. Під час застосування в розрахунках платіжної картки
банком-емітентом для власних потреб банку як карткові
використовуються такі рахунки: 3550 - під час використання корпоративної платіжної картки
для оплати витрат у відрядженні; 3551 - під час використання корпоративної платіжної картки
для здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими
(господарськими) потребами; 3559 - під час використання корпоративної платіжної картки
для здійснення інших операцій, передбачених Положенням
( z0954-01 ).
Глава 3. Унесення, перерахування коштів на картрахунки
фізичної особи
1. Унесення, перерахування або поповнення коштів на
картрахунки фізичної особи може виконуватися за рахунок унесення
готівкових коштів через банкомат, касу банку-емітента, банку, що
працює за агентською угодою, іншого банку шляхом переказу коштів
із своїх поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків
інших осіб за їх дорученням.
2. Під час проведення операції з поповнення коштів на
картковий рахунок в банку-емітенті здійснюються такі проводки: у разі внесення готівкових коштів через касу: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2625; у разі переказу з поточних та інших рахунків: Дебет - 2620, 2630, інші рахунки; Кредит - 2625. У разі потреби банк може використовувати транзитний рахунок
2924. Облік операцій з нарахування та сплати комісійних розглянуто
в розділі XI цих Правил.
3. Унесення (поповнення) коштів на картрахунки може
здійснюватися через банк-агент як у національній, так і в
іноземній валюті. У разі відкриття картрахунків у банку-емітенті в банку-агенті
на суму коштів, яка може включати суму поповнення, комісійні та
вартість платіжної картки, здійснюються такі проводки: у разі внесення в касу готівкових коштів у відповідній
валюті: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2924; у разі безготівкового переказу: Дебет - 2620, 2630; Кредит - 2924; у разі переказу коштів банку-емітенту: Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600. У банку-емітенті в разі внесення (поповнення) коштів на
картрахунки через банк-агент здійснюються такі проводки: під час зарахування коштів на коррахунки: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924; під час зарахування коштів на картрахунки: Дебет - 2924; Кредит - 2625.
4. У разі відкриття картрахунків у банку-агенті під час
унесення (поповнення) коштів на картрахунки банк-агент здійснює
такі проводки: у разі внесення в касу готівкових коштів у відповідній
валюті: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2625; у разі безготівкового переказу: Дебет - 2620, 2630; Кредит - 2625; під час списання коштів за операціями з платіжними картками з
коррахунку банку-агента, відкритому в банку-емітенті: Дебет - 2924; Кредит - 1500; під час списання з картрахунків держателів платіжних карток: Дебет - 2625; Кредит - 2924.
5. У разі внесення коштів на картрахунки, які відкриті в
банку-емітенті, через касу іншого банку або перерахування з
рахунків, відкритих в інших банках, здійснюються такі проводки: у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів під час
унесення готівкових коштів у відповідній валюті через касу: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2902; 2909; Дебет - 2902; 2909; Кредит - 1200, 1500, 1600; у разі безготівкового переказу: Дебет - 2620, 2630; Кредит - 1200, 1500, 1600. У банку-емітенті під час зарахування суми поповнення
здійснюється така проводка: Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - 2625. Облік операцій з нарахування та сплати комісійних
розглядається в розділі XI цих Правил. ( Пункт 5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 123 ( z0274-03 ) від 19.03.2003 )
Глава 4. Унесення, перерахування коштів на картрахунки
юридичних осіб
1. Поповнення картрахунків юридичних осіб здійснюється шляхом
переказу коштів з їх поточних рахунків та за рахунок готівки, що
вноситься в установленому порядку до каси банку-емітента.
2. Під час виконання операцій поповнення картрахунків у
банку-емітенті здійснюються такі проводки: у разі внесення готівки у відповідній валюті в касу банку: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2605; у разі перерахування з поточних рахунків: Дебет - 2600; Кредит - 2605.
3. Під час поповнення картрахунків юридичних осіб, які
відкриті в банку-емітенті, через банк-агент здійснюються такі
проводки: Дебет - 1001, 1002, 2600; Кредит - 2924; під час переказу суми коштів банку-емітенту: Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600. У банку-емітенті під час зарахування суми поповнення на
картрахунки юридичних осіб здійснюються такі проводки: у разі зарахування коштів на коррахунок: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924; у разі зарахування на картрахунки: Дебет - 2924; Кредит - 2605.
4. У разі відкриття картрахунків у банку-агенті банк-агент
здійснює такі проводки: під час унесення (поповнення) коштів на картрахунки: Дебет - 1001, 1002, 2600; Кредит - 2605. під час списання коштів за операціями з платіжними картками з
коррахунків, відкритих у банку-емітенті: Дебет - 2924; Кредит - 1500; під час списання з карткових рахунків: Дебет - 2605; Кредит - 2924.
5. У разі переказу (поповнення) коштів з поточних рахунків
юридичних осіб в інших банках на картрахунки, які відкриті в
банку-емітенті, здійснюються такі проводки: у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів на суму
поповнення та комісійних: Дебет - 2600; Кредит - 1200, 1500, 1600; у банку-емітенті під час зарахування суми поповнення: Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - 2605. Облік операцій з нарахування та сплати комісійних
розглядається в розділі XI цих Правил.
Глава 5. Бухгалтерський облік операцій з використанням
корпоративних карток банку
1. У разі використання корпоративної картки довіреною особою
- працівником банку для проведення розрахунків під час здійснення
витрат, пов'язаних з відрядженням, з виробничими (господарськими)
потребами, для здійснення інших операцій, передбачених Положенням,
( z0954-01 ) використовується кредитна схема. Банком з метою контролю може встановлюватися витратний ліміт
за кожною платіжною карткою щодо кожної довіреної особи -
працівника банку, який обліковуватиметься позасистемно.
2. Після використання коштів на господарські та інші потреби
або на витрати, пов'язані з відрядженням, працівник банку в
установлені строки подає авансовий звіт використаних коштів.
3. Під час оформлення звіту працівником банку до отримання
банком платіжного повідомлення з процесингового центру
здійснюються такі проводки: на загальну суму використаних працівником коштів
установленого ліміту: Дебет - 74xx; Кредит - 2924; на суму повернення коштів, використаних на власні потреби: Дебет - 1001; Кредит - 2924; у разі надходження платіжного повідомлення з процесингового
центру (розрахункового банку): Дебет - 2924; Кредит - 1500.
4. Під час оформлення звіту працівником банку після отримання
платіжного повідомлення з процесингового центру (розрахункового
банку) здійснюються такі проводки: на суму списаних коштів з коррахунку в розрахунковому банку: Дебет - 2924; Кредит - 1500; одночасно: Дебет - 3550, 3551, 3559; Кредит - 2924; на суму оформленого працівником банку авансового звіту: Дебет - 74xx; Кредит - 3550, 3551, 3559.
Розділ V. Бухгалтерський облік операцій еквайрингу під час
розрахунків платіжними картками за товари (послуги)
1. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними за
операціями, здійсненими із застосуванням платіжних карток,
банк-еквайр проводить на підставі договору.
2. У разі проведення розрахунків за придбані із застосуванням
платіжної картки товари та отримані послуги в банку-еквайрі
здійснюються такі проводки: на суму оплати за товари (послуги), здійсненої
банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента: Дебет - 2924; Кредит - 2600; на суму одержаного грошового покриття з банку-емітента: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.
3. У разі переказу коштів торговцю за товари (послуги) після
одержання коштів з банку-емітента здійснюються такі проводки: на суму одержаних коштів від банку-емітента: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924; на суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців: Дебет - 2924; Кредит - 2600.
4. Якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом, то в разі
переказу / зарахування коштів торговцям за товари (послуги)
здійснюються такі проводки: під час переказу: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 2924; під час зарахування: Дебет - 2924; Кредит - 2600.
5. У банку-емітенті під час переказу коштів за товари
(послуги) та комісійних банку-еквайру здійснюються такі проводки: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 2924; Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.
6. У разі повернення держателем платіжної картки придбаного
товару торговцю після здійснення трансакції торговець повертає
кошти готівкою шляхом видачі їх з каси або в безготівковій формі
шляхом переказу коштів на картковий рахунок. Під час переказу коштів на картковий рахунок за повернений
товар у банку-еквайрі, який одночасно є банком-емітентом,
здійснюється така проводка: Дебет - 2600; Кредит - 2605, 2625. Під час переказу коштів на карткові рахунки в інший
банк-емітент у банку-еквайрі здійснюються такі проводки: Дебет - 2600; Кредит - 2924; Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600. Облік операцій з нарахування та сплати комісійних
розглядається в розділі XI цих Правил.
7. У разі проведення розрахунків банком-еквайром через
розрахунковий банк за кліринговою схемою бухгалтерський облік
операцій здійснюється за схемою, описаною в розділі VIII цих
Правил.
8. Приклад з відображення в бухгалтерському обліку операцій з
використанням платіжних карток під час переказу коштів за товари
та отримані послуги наведено в додатку 1.
Розділ VI. Бухгалтерський облік операцій з готівкою, здійснених
із використанням платіжних карток
Глава 1. Відображення в бухгалтерському обліку операцій із
завантаження та розвантаження банкоматів
1. Обслуговування держателів платіжних карток через банкомат
здійснюється відповідно до чинного законодавства України,
Положення ( z0954-01 ) та нормативно-правових актів Національного
банку України щодо організації касової роботи в банках України.
2. У разі завантаження готівкою банкомата, що розташований на
території банку, здійснюється така проводка: Дебет - 1004; Кредит - 1001.
3. У разі завантаження банкомата, що розташований за межами
банку, здійснюються такі проводки: під час отримання завантажених касет інкасатором: Дебет - 1007; Кредит - 1001, 1002; після завантаження банкомата касетами з готівкою: Дебет - 1004; Кредит - 1007.
4. У разі оприбуткування залишку готівки в касетах, вилучених
касиром з банкомата, який розташований на території банку,
здійснюється така проводка: Дебет - 1001; Кредит - 1004.
5. У разі оприбуткування залишку готівки в касетах, вилучених
інкасаторами з банкоматів, що розташовані за межами банку,
здійснюються такі проводки: на суму залишку в касеті: Дебет - 1007; Кредит - 1004; на суму готівки після перерахування залишку та здавання її в
касу банку: на суму розвантаження: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 1007; на суму надлишку готівки в касетах: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2924. У разі неможливості видачі надлишку готівки держателю
платіжної картки протягом строку, установленого відповідною
платіжною системою для опротестування операцій, банк відображає
зазначену суму за рахунками доходів банку. При цьому здійснюється
така проводка: ( Абзац дванадцятий пункту 5 глави 1 розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 123 ( z0274-03 )
від 19.03.2003 ) Дебет - 2924; Кредит - 6399.
6. У разі виявлення недостачі готівки під час перерахування
вилученої готівки з касет здійснюється така проводка: Дебет - 2924; Кредит - 1007. Суми недостач обліковуються за зазначеним рахунком протягом
строку, установленого відповідною платіжною системою для
опротестування операцій. Після закінчення цього строку суми
відносяться на рахунки витрат банку. При цьому здійснюється така
проводка: ( Абзац четвертий пункту 6 глави 1 розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 123 ( z0274-03 )
від 19.03.2003 ) Дебет - 7399; Кредит - 2924. Одночасно суми недостач до встановлення осіб, які мають
відшкодувати зазначені недостачі, відображаються за позабалансовим
рахунком. При цьому здійснюється така проводка: Дебет - 9618; ( Абзац восьмий пункту 6 глави 1 розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 123 ( z0274-03 )
від 19.03.2003 ) Кредит - 991.
7. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки,
належна до відшкодування сума зараховується до дебіторської
заборгованості та доходу звітного періоду. При цьому здійснюються
такі проводки: Дебет - 3552; Кредит - 6399; Дебет - 991; Кредит - 9618. ( Абзац п'ятий пункту 7 глави 1 розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 123 ( z0274-03 )
від 19.03.2003 ) У разі відшкодування винними особами недостачі здійснюється
така проводка: Дебет - 1001, 2620, 1200; Кредит - 3552.
8. Якщо невідшкодована частина збитків буде визнана
сумнівною, то вона відображається за балансовим рахунком 3580,
безнадійна заборгованість списується за рахунок створених
резервів. Формування та використання резервів здійснюються відповідно
до нормативно-правових актів Національного банку України. ( Абзац
другий пункту 8 глави 1 розділу VI в редакції Постанови Нацбанку
N 123 ( z0274-03 ) від 19.03.2003 )

Глава 2. Відображення в бухгалтерському обліку операцій за
розрахунками платіжними картками через банкомат
1. У разі видачі готівки через банкомат держателю платіжної
картки здійснюється така проводка: на суму заявленої готівки за вирахуванням комісійної
винагороди: Дебет - 2920; Кредит - 1004. Приклад з відображення в бухгалтерському обліку операцій з
використанням платіжних карток під час видачі готівки з банкомата
наведено в додатку 2.
2. У разі закриття транзитного рахунку 2920 за операціями з
видачі готівки через банкомат здійснюються такі проводки: під час переказу з карткових рахунків, відкритих у
банку-емітенті, що одночасно є банком-еквайром: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 2920; під час переказу з З карткових рахунків держателів платіжних
карток, відкритих в інших банках: у банку-емітенті: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 1200, 1500, 1600; у банку-еквайрі: Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - 2920.
3. У разі видачі готівкових коштів у національній валюті
через банкомат держателю платіжної картки, рахунок якого відкрито
в іноземній валюті, у банку-еквайрі здійснюються такі проводки: у разі видачі коштів у національній валюті: Дебет - 2920; Кредит - 1004; у разі надходження відшкодування з карткових рахунків в
іноземній валюті: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента іноземної валюти: Дебет - 3801; Кредит - 2920. Курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених
операцій, обліковуються за рахунком 6204.
4. У разі внесення готівкових коштів через депозитні
банкомати для зарахування на рахунки держателів платіжних карток
здійснюються такі проводки: у банку-еквайрі на суму внесеної готівки: Дебет - 1004; Кредит - 2920; під час зарахування внесених коштів на рахунки одержувачів у
банку-еквайрі: Дебет - 2920; Кредит - 2620, 2625. Під час перерахування внесених коштів на картрахунки в інших
банках здійснюються такі проводки: у банку-еквайрі на суму внесеної готівки: Дебет - 2920; Кредит - 1200, 1600 або Дебет - 2920; Кредит - 2902; Дебет - 2902; Кредит - 1200, 1600; у банку-емітенті, іншому банку на суму одержаних коштів: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2620, 2625.
5. У разі внесення готівкових коштів через депозитні
банкомати для сплати комунальних та інших послуг здійснюються такі
проводки: Дебет - 1004; Кредит - 2920; під час зарахування коштів за призначенням у банку-еквайрі: Дебет - 2920; Кредит - 2600. У разі перерахування за призначенням унесених готівкових
коштів за послуги в банк, що обслуговує отримувача, здійснюються
такі проводки: у банку-еквайрі на суму сплачених комунальних та інших
послуг: Дебет - 2920; Кредит - 2902; Дебет - 2902; Кредит - 1200, 1600; у банку, що обслуговує отримувача, на суму отриманих
комунальних та інших послуг: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2600. Облік операцій з нарахування та сплати комісійних
розглядається в розділі XI цих Правил.
Глава 3. Бухгалтерський облік операцій з видачі готівкових
коштів із використанням платіжних карток через каси банку
1. Операції з видачі готівкових коштів через каси банку в
гривні та іноземній валюті з використанням платіжних карток
здійснюються відповідно до чинного законодавства України та
нормативно-правових актів Національного банку України з питань
організації касової роботи та валютного регулювання в банках
України.
2. У разі видачі готівкових коштів у національній та
іноземній валюті з картрахунків клієнтів з використанням платіжних
карток через каси банку, пункти обміну валюти на суму заявленої
готівки здійснюється така проводка: Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002, 1003. Під час списання сум коштів, які отримані держателями
платіжних карток через каси банку, з карткових рахунків, відкритих
у банку-емітенті, що є одночасно банком-еквайром, здійснюється
така проводка: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 2924. 3. У разі видачі готівки через каси банку держателям
платіжних карток, емітованих іншими банками, здійснюються такі
проводки: на суму заявленої готівки: Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002, 1003; на суму одержаних коштів від інших банків-емітентів: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.
Розділ VII. Бухгалтерський облік операцій під час здійснення
розрахунків із використанням платіжних карток за
рахунок наданого банком кредиту
1. У разі обслуговування карткового рахунку
банк-емітент/банк-агент може надавати держателю платіжної картки
кредит. Порядок надання кредиту регламентується чинним
законодавством України, нормативно-правовими актами Національного
банку України та угодою, укладеною між клієнтом і банком.
2. Після укладення угоди між клієнтом і банком зобов'язання з
надання кредиту обліковуються за позабалансовим рахунком. При
цьому здійснюється така проводка: Дебет - 9129; Кредит - 990. У разі надання кредиту здійснюються такі проводки: Дебет - 2061, 2201; Кредит - 2605, 2625; одночасно на суму виконаного зобов'язання з кредитування: Дебет - 990; Кредит - 9129.
3. У разі погашення кредиту фізичними особами в
банку-емітенті або банку-агенті здійснюється така проводка: Дебет - 1001, 1002, 1200, 2620, 2625, 2630; Кредит - 2201.
4. У разі погашення кредиту юридичними особами здійснюється
така проводка: Дебет - 1200, 2600, 2605; Кредит - 2061.
5. У разі застосування кредитної схеми обслуговування
карткового рахунку можливе використання рахунків 2061, 2201 як
карткових. При цьому переказ коштів за товари та отримані послуги
з використанням платіжних карток здійснюється за дебетом
зазначених рахунків.
6. За користування кредитом держатель платіжної картки
сплачує банку проценти, при цьому здійснюються такі проводки: на суму нарахованих процентів у національній валюті: Дебет - 2068, 2208; Кредит - 6026, 6041; на суму нарахованих процентів в іноземній валюті: Дебет - 2068, 2208; Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента нарахованих доходів: Дебет - 3801; Кредит - 6026, 6041; на суму сплачених процентів фізичними особами: Дебет - 1001, 1002, 1200, 1500, 2620, 2625; Кредит - 2208; на суму сплачених процентів юридичними особами: Дебет - 1200, 1500, 2600, 2605;; Кредит - 2068.
7. У разі визнання нарахованих процентів за користування
кредитом простроченими чи сумнівними щодо отримання їх облік
здійснюється відповідно до Правил бухгалтерського обліку
процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 25.09.97
N 316 ( v0474500-97 ) (із змінами і доповненнями).
8. У разі надання держателю платіжної картки кредиту
овердрафт здійснюється така проводка:
після укладення угоди про кредит овердрафт на суму
зобов'язання з кредитування:
Дебет - 9129; Кредит - 990.
Сума використаних коштів кредиту овердрафт відображається за
дебетом карткових рахунків 2605 та 2625, одночасно на суму
використаного кредиту здійснюється така проводка:
Дебет - 990; Кредит - 9129;
на суму нарахованих процентів:
Дебет - 2607, 2627; Кредит - 6020, 6040;
на суму нарахованих процентів в іноземній валюті:
Дебет - 2607, 2627; Кредит - 3800;
на суму гривневого еквівалента нарахованих процентів:
Дебет - 3801; Кредит - 6020, 6040. ( Пункт 8 розділу VII в редакції Постанови Нацбанку N 123
( z0274-03 ) від 19.03.2003 )
9. Погашення заборгованості за кредитом овердрафт
здійснюється за рахунок надходження коштів на картковий рахунок.
Погашення заборгованості за нарахованими процентами
відображається такою проводкою:
Дебет - 1001, 1002, 1200, 2600, 2605, 2620, 2625; Кредит - 2607, 2627. ( Пункт 9 розділу VII в редакції Постанови Нацбанку N 123
( z0274-03 ) від 19.03.2003 )
10. У разі прострочення або непогашення заборгованості за
наданими кредитами, визнання її сумнівною чи безнадійною
бухгалтерський облік здійснюється відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку України. ( Пункт 10 розділу VII в редакції Постанови Нацбанку N 123
( z0274-03 ) від 19.03.2003 )
Розділ VIII. Бухгалтерський облік операцій з використанням
платіжних карток за кліринговою схемою міжбанківських
розрахунків
1. Міжбанківський переказ грошей за операціями, що здійснені
в межах України з використанням платіжних карток, виконується
розрахунковим банком на основі клірингу або за кожним платіжним
повідомленням окремо в порядку, передбаченому нормативно-правовими
актами Національного банку України з питань організації
міжбанківських розрахунків.
2. У розрахунковому банку для обліку коштів у розрахунках
платіжними картками кожному банку - основному члену платіжної
системи відкривається кореспондентський рахунок на балансовому
рахунку 1600 (або використовується раніше відкритий
кореспондентський рахунок).
3. Для обліку взаємних грошових зобов'язань та зведення
результатів клірингу в розрахунковому банку відкривається
кліринговий рахунок на балансовому рахунку 3705.
4. У разі переказу коштів з коррахунку банку, що за
результатами клірингу перебуває в дебетовій позиції, на
кліринговий рахунок у розрахунковому банку здійснюється така
проводка: Дебет - 1600; Кредит - 3705.
5. Банк - основний член платіжної системи на підставі
повідомлення з розрахункового банку здійснює такі проводки: за результатами клірингу: Дебет - 2924; Кредит - 1500. під час зарахування коштів на відповідні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - 2600, 2605, 2620, 2625, 2920; під час списання коштів з відповідних рахунків клієнтів: Дебет - 2605, 2620, 2625; Кредит - 2924.
6. Під час зарахування коштів на коррахунок банку - основного
члена платіжної системи, що за результатами клірингу перебуває в
кредитовій кліринговій позиції, з клірингового рахунку в
розрахунковому банку здійснюється така проводка: Дебет - 3705; Кредит - 1600.
7. Банк - основний член платіжної системи на підставі
платіжного повідомлення з розрахункового банку здійснює такі
проводки: за результатом клірингу: Дебет - 1500; Кредит - 2924; під час зарахування коштів на відповідні рахунки: Дебет - 2924;; Кредит - 2600, 2605, 2620, 2625, 2920; під час списання коштів з відповідних рахунків: Дебет - 2605, 2620, 2625; Кредит - 2924. Приклад відображення в бухгалтерському обліку операцій,
здійснених через розрахунковий банк за кліринговою схемою,
наведено в додатку 3.
8. У разі виконання банком - основним членом платіжної
системи функцій банку - агента з розрахунків за операціями з
платіжними картками між банками - членами платіжної системи, а
також між банками, що не є членами платіжної системи, але беруть
участь у розповсюдженні платіжних карток за агентськими угодами
(далі - банки - учасники розрахунків), банк - агент з розрахунків
за результатами проведеного розрахунковим банком переказу та на
підставі платіжних повідомлень платіжної системи виконує
розрахунки.
9. У банку - агенті з розрахунків кожному банку - учаснику
розрахунків відкривається кореспондентський рахунок на балансовому
рахунку 1600 (або використовується раніше відкритий
кореспондентський рахунок).
10. У разі здійснення розрахунків з банками - учасниками
розрахунків за кожним платіжним повідомленням окремо здійснюються
такі проводки: під час зарахування коштів банком-агентом на коррахунки
банків - учасників розрахунків: у банку - агенті з розрахунків: Дебет - 2924; Кредит - 1600; у банку - учаснику розрахунків: Дебет - 1500; Кредит - 2924. Під час переказу коштів з коррахунків банків - учасників
розрахунків: у банку-агенті з розрахунків: Дебет - 1600; Кредит - 2924; у банках - учасниках розрахунків: Дебет - 2924; Кредит - 1500. Під час переказу коштів клієнтами в банку - учаснику
розрахунків здійснюється така проводка: Дебет - 2600, 2605, 2620, 2625; Кредит - 2924. Під час зарахування коштів на відповідні рахунки в банку -
учаснику розрахунків здійснюється така проводка: Дебет - 2924; Кредит - 2600, 2605, 2620, 2625, 2920.
11. За здійсненим розрахунковим банком переказом у банку -
основному члені платіжної системи, що виконує функції банку -
агента з розрахунків, під час здійснення розрахунків з банками -
учасниками розрахунків за результатами взаємозаліку на основі
клірингу для обліку взаємних грошових зобов'язань відкривається
кліринговий рахунок на балансовому рахунку 3705. Під час здійснення розрахунків банком - агентом з розрахунків
з банками - учасниками розрахунків на основі клірингу
бухгалтерський облік операцій здійснюється за аналогією з
бухгалтерським обліком за кліринговою схемою розрахунків у
розрахунковому банку.
12. Розрахунковий банк виступає гарантом завершення
розрахунків за операціями, виконаними із застосуванням платіжних
карток. Гарантування завершення розрахунків передбачає кредитування
розрахунковим банком банків - основних членів платіжної системи,
що здійснюється на загальних принципах банківського кредитування
згідно з внутрішніми правилами банку та взаємним договором. При
цьому в розрахунковому банку здійснюються такі проводки: під час надання кредиту: Дебет - 1520, 1521, 1523;; Кредит - 1600; на суму нарахованих процентів за кредит: Дебет - 1528; Кредит - 6014, 6016. У банку - члені платіжної системи здійснюються такі проводки:
на суму одержаного кредиту: Дебет - 1500; Кредит - 1620, 1621, 1623; на суму нарахованих процентів за кредит: Дебет - 7014, 7016; Кредит - 1628.
13. У разі повернення суми кредиту та процентів за
користування ним згідно з укладеним договором здійснюються такі
проводки: у розрахунковому банку: на суму поверненого кредиту: Дебет - 1600; Кредит - 1520, 1521, 1523; на суму нарахованих процентів: Дебет - 1600; Кредит - 1528; у банку - основному члені платіжної системи: на суму поверненого кредиту: Дебет - 1620, 1621, 1623; Кредит - 1500; на суму нарахованих процентів: Дебет - 1628; Кредит - 1500.
14. Якщо розрахунковим банком є Національний банк України, то
бухгалтерський облік у банках - основних членах платіжної системи
здійснюється з використанням рахунку 1200, відкритого в
Національному банку України. Порядок надання кредиту розрахунковим банком, функції якого
виконує Національний банк України, визначається відповідними
нормативно-правовими актами Національного банку України.
15. Відповідно до правил платіжної системи розрахунковий банк
може здійснювати облік та контроль за формуванням основними
членами платіжної системи страхового фонду, призначеного для
погашення платіжною організацією або розрахунковим банком (крім
випадку, коли розрахунковим банком є Національний банк України)
заборгованості члена платіжної системи в разі його
неплатоспроможності. Зазначені в бухгалтерському обліку операції відображаються
відповідно до порядку формування та використання страхового фонду,
визначеного правилами відповідної платіжної системи.
Розділ IX. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з платіжними картками під час фінансових розрахунків між
членами міжнародних платіжних систем
1. Міжбанківський переказ коштів між членами міжнародних
платіжних систем за операціями із застосуванням платіжних карток,
емітованих нерезидентами, що здійснені в межах України, та за
операціями з застосуванням платіжних карток, емітованих
резидентами, що здійснені за межами України, проводиться через
кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку
міжнародної платіжної системи або в банку - кореспонденті
розрахункового банку міжнародної платіжної системи.
2. Розрахунки з платіжною системою банком - основним членом
цієї системи здійснюються після надходження платіжного
повідомлення з розрахункового банку. При цьому в банку - основному
члені платіжної системи здійснюються такі проводки: під час списання коштів з коррахунку банку: Дебет - 2924; Кредит - 1500, 1505. під час зарахування коштів на коррахунок банку: Дебет - 1500; Кредит - 2924.
3. У разі виставлення міжнародними платіжними системами
комісій уповноваженим банкам за обслуговування операцій з
платіжними картками здійснюються такі проводки: Дебет - 2924; Кредит - 1500; на суму виставлених комісій в іноземній валюті: Дебет - 3800; Кредит - 2924; на суму гривневого еквівалента комісій: Дебет - 7100; Кредит - 3801.
4. У разі одержання банком від міжнародних платіжних систем
суми винагороди за проведення операцій з платіжними картками цих
платіжних систем здійснюються такі проводки: на суму винагороди: Дебет - 1500; Кредит - 2924; на суму винагороди в іноземній валюті: Дебет - 2924; Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента винагороди: Дебет - 3801; Кредит - 6110.
5. У банку - основному члені платіжної системи під час
здійснення розрахунків здійснюються такі проводки: під час перерахування коштів з рахунків держателів платіжних
карток: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 2924; під час зарахування коштів на відповідні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - 2600, 2605, 2620, 2625, 2920.
6. У разі виконання банком - основним членом платіжної
системи функцій банку - агента з розрахунків здійснюються такі
проводки: під час списання коштів з коррахунків банків - учасників
розрахунків: Дебет - 1600; Кредит - 2924; під час зарахування коштів на коррахунки банків - учасників
розрахунків: Дебет - 2924; Кредит - 1600.
7. У банку - учаснику розрахунків здійснюються такі проводки: під час зарахування коштів на коррахунок: Дебет - 1500; Кредит - 2924; під час списання коштів з коррахунку: Дебет - 2924; Кредит - 1500; під час списання коштів з рахунків держателів платіжних
карток: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 2924; під час зарахування на відповідні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - 2600, 2620, 2920.
8. У разі здійснення розрахунків банком - основним членом
платіжної системи з банками - учасниками розрахунків на основі
клірингу операції проводяться за бухгалтерською схемою здійснення
розрахунків, відображеною в розділі VIII цих Правил.
9. Якщо валюта, у якій проводиться міжбанківський переказ, не
відповідає валюті, переказаній з рахунку клієнта, то банк може
виконати операції з купівлі-продажу необхідної валюти на
міжбанківському валютному ринку відповідно до порядку,
установленого чинним законодавством України та
нормативно-правовими актами Національного банку України. Під час списання з коррахунку банку коштів в іноземній
валюті, якщо картрахунки клієнтів відкриті в національній валюті,
здійснюються такі проводки: під час списання коштів в іноземній валюті з коррахунку банку
платіжною системою: Дебет - 3800; Кредит - 1500; на суму гривневого еквівалента іноземної валюти: Дебет - 2924; Кредит - 3801; під час списання коштів у національній валюті з відповідних
рахунків: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 2924. Під час зарахування на коррахунок банку коштів в іноземній
валюті, якщо розрахунок з клієнтами здійснюється в національній
валюті, банк здійснює такі проводки: під час зарахування коштів на коррахунок банку: Дебет - 1500; Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента іноземної валюти: Дебет - 3801; Кредит - 2924; під час зарахування коштів у національній валюті на
відповідні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - 1600, 2600. Курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених
операцій, обліковуються за рахунком 6204.
10. Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти здійснюється відповідно до Правил бухгалтерського обліку
уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній
валюті та банківських металах, затверджених постановою Правління
Національного банку України від 16.12.98 N 520 ( v0604500-99 ), у
редакції постанови Правління Національного банку України від
07.12.2000 N 471 ( z0950-00 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 26.12.2000 за N 950/5171.
Розділ X. Бухгалтерський облік за незавершеними та
опротестованими операціями з використанням платіжних карток
1. За операціями з використанням платіжних карток можуть
виникати суми до з'ясування. У разі виявлення розбіжностей у реквізитах документів на
переказ суми за такими переказами зараховуються на рахунки 3710 та
3720. Порядок завершення розрахунків та контроль за їх
урегулюванням здійснюються відповідно до чинного законодавства
України, нормативно-правових актів Національного банку України з
питань організації безготівкових розрахунків, валютного
регулювання та правил міжнародних платіжних систем.
2. Якщо за проведеною операцією з використанням платіжної
картки надійшло опротестування клієнта, то списання та зарахування
таких сум здійснюється згідно з правилами відповідної платіжної
системи, нормативно-правовими актами Національного банку України.
Розділ XI. Бухгалтерський облік операцій з нарахування доходів
та витрат за операціями з використанням
платіжних карток
1. За здійснення розрахункових операцій з використанням
платіжних карток установлюється комісійна винагорода (далі -
комісійні). Комісійні поділяються на загальносистемні та
банківські. Загальносистемні комісійні встановлюються відповідною
платіжною організацією централізовано. Банківські комісійні встановлюються банками і є предметом їх
фінансової політики під час визначення тарифів за банківські
послуги.
2. Операції з нарахування та сплати комісійних здійснюються
відповідно до Правил бухгалтерського обліку процентних та
комісійних доходів і витрат банків, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 25.09.97 N 316
( v0474500-97 ) (із змінами і доповненнями).
3. У бухгалтерському обліку в разі сплати та/або одержанні
банком комісійних за одноразові послуги за розрахунковими
операціями з використанням платіжних карток здійснюються такі
проводки: одержання комісійних банком: Дебет - 1001, 1002, 1003, 1200, 1500, 2600, 2605, 2620, 2625; Кредит - 6110; одержання комісійних в іноземній валюті: Дебет - 1001, 1002, 1003, 1500, 2600, 2605, 2620, 2625; Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента валютної комісії: Дебет - 3801; Кредит - 6110; на суму сплачених комісійних банком: Дебет - 7100; Кредит - 1200,1500; на суму сплачених комісійних в іноземній валюті: Дебет - 3800; Кредит - 1500; на суму гривневого еквівалента комісійних: Дебет - 7100; Кредит - 3801.
4. Під час нарахування банком комісійних за надані послуги
здійснюється така проводка: Дебет - 3570; Кредит - 6110. Під час нарахування банком комісійних в іноземній валюті
здійснюються такі проводки: на суму комісійних в іноземній валюті: Дебет - 3570; Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента комісійних: Дебет - 3801; Кредит - 6110;
5. У разі сплати держателем платіжної картки комісійних
здійснюється така проводка: Дебет - 1001, 1002, 1003, 1200, 1500, 2600, 2605, 2620, 2625; Кредит - 3570.
6. Під час нарахування для сплати банком комісійних витрат у
національній валюті здійснюється така проводка: Дебет - 7100; Кредит - 3670.
7. Під час нарахування банком комісійних витрат в іноземній
валюті здійснюються такі проводки: на суму гривневого еквівалента комісійних: Дебет - 7100; Кредит - 3801; на суму комісійних в іноземній валюті: Дебет - 3800; Кредит - 3670; на суму сплачених банком комісійних в іноземній валюті: Дебет - 3670; Кредит - 1200, 1500. Приклади бухгалтерського обліку операцій зі сплати та
розподілу комісійних під час проведення розрахунків за товари та
надані послуги та одержання готівки з використанням платіжних
карток наведені в додатках 1 та 2.
8. Банк-емітент та/або банк-агент згідно з укладеним з
держателем платіжної картки договором може нараховувати проценти
за залишками коштів на картрахунку відповідно до тарифів банку.
При цьому здійснюються такі проводки: на суму нарахованих процентів: Дебет - 7020, 7040; Кредит - 2608, 2628; на суму сплачених процентів: Дебет - 2608, 2628; Кредит - 2605, 2625.
Розділ XII. Бухгалтерський облік за операціями в разі
припинення функціонування карткового рахунку
1. Повернення залишків коштів з карткових рахунків
здійснюється у випадках, визначених нормативно-правовими актами
Національного банку України.
2. Повернення коштів може бути виконане як у безготівковій,
так і в безготівковій формі. При цьому здійснюються такі проводки: під час видачі готівки: Дебет - 2625, 2605; Кредит - 1001; під час безготівкового переказу коштів: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 2600, 2620.
Заступник директора Департаменту
бухгалтерського обліку Б.В.Лукасевич
Додаток 1
до Правил бухгалтерського
обліку операцій із
використанням платіжних
карток у банках України
ПРИКЛАД
з відображення в бухгалтерському обліку операцій з
використанням платіжних карток під час придбання товарів на
підприємстві торгівлі та сплати і розподілу комісійних
Держатель платіжної картки придбав товар вартістю 100 умовних
одиниць (далі - у.о.) і розрахувався в торговій точці через
торговельний термінал з використанням платіжної картки. Комісійна винагорода за здійснення зазначеної операції
становить 4 у.о. Комісійна винагорода (далі - комісійні) розподіляється між
банком-еквайром у розмірі 1 у.о., банком-емітентом - 1 у.о. та
платіжною системою - 2 у.о. На поточний рахунок торговця, що відкритий у банку-емітенті,
надійдуть кошти в сумі 96 у.о. Розглянемо два варіанти розрахунків: 1 варіант. Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк
за кліринговою системою із застосуванням договірного списання Для здійснення переказу коштів підприємству торгівлі
розрахунковий банк на підставі даних процесингового центру
здійснює відповідні розрахунки. У бухгалтерському обліку будуть здійснені такі проводки: у розрахунковому банку: під час списання з кореспондентського рахунку банку-емітента
коштів на суму клірингових вимог: Дебет - 1600; Кредит - 3705 - 99 у.о.; під час зарахування суми комісійних платіжній системі: Дебет - 3705; Кредит - 1500, 2600, 6110 - 2 у.о.; під час зарахування коштів на коррахунок банку-еквайра: Дебет - 3705; Кредит - 1600 - 97 у.о. У банку-емітенті здійснюються такі проводки: під час списання коштів у сумі клірингових вимог з
кореспондентського рахунку: Дебет - 2924; Кредит - 1500 - 99 у.о.; під час списання коштів з картрахунків в оплату за придбаний
товар: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 2924 - 100 у.о.; під час зарахування комісійних банку: Дебет - 2924 ; Кредит - 6110 - 1 у.о. У банку-еквайрі здійснюються такі проводки: на суму коштів, зарахованих на коррахунок: Дебет - 1500; Кредит - 2924 - 97 у.о.; під час зарахування коштів на рахунки торговців: Дебет - 2924; Кредит - 2600 - 96 у.о.; під час зарахування комісійних банку: Дебет - 2924; Кредит - 6110 - 1 у.о.
2 варіант. Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк
за кожним повідомленням окремо із застосуванням договірного
списання Зазначені у прикладі операції відображаються в
бухгалтерському обліку такими проводками: у розрахунковому банку: під час списання з коррахунку банку-емітента та зарахування
на коррахунок банку-еквайра на підставі платіжного повідомлення з
процесингового центру: Дебет - 1600 коррахунок банку-емітента; Кредит - 1600 коррахунок банку-еквайра - 97 у.о.; під час списання з коррахунку банку-емітента та зарахування
комісійних процесинговому центру: Дебет - 1600 коррахунок банку-емітента; Кредит - 1500, 2600 - 2 у.о.; у банку-емітенті: під час списання з картрахунків держателів платіжних карток: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 1500 - 99 у.о.; під час зарахування комісійних банку: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 6110 - 1 у.о.; у банку-еквайрі: під час здійснення покупки: Дебет - 2924; Кредит - 2600 - 96 у.о.; під час зарахування грошового покриття на коррахунок банку: Дебет - 1500; Кредит - 2924 - 97 у.о.; під час зарахування комісійних: Дебет - 2924; Кредит - 6110 - 1 у.о.

Додаток 2
до Правил бухгалтерського
обліку операцій із
використанням платіжних
карток у банках України
ПРИКЛАД
з відображення в бухгалтерському обліку операцій з
використанням платіжних карток під час видачі готівки з банкомата
та сплати і розподілу комісійних
Держатель платіжної картки одержав готівку з банкомата
банку-еквайра із застосуванням платіжної картки в розмірі 100
умовних одиниць (далі - у.о.). Комісія за видачу готівки
банком-еквайром становить 1,5 у.о., вартість авторизації, що
здійснюється процесинговим центром - 0,5 у.о. Крім того,
банк-емітент установлює комісійні в розмірі 1 у.о. за одержання
готівки в банкоматі іншого банку-еквайра. Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк за
кліринговою схемою на умовах договірного списання. Згідно з інформацією з процесингового центру здійснюються
такі проводки: у розрахунковому банку: під час списання коштів з коррахунку банка-емітента в сумі
клірингових вимог: Дебет - 1600; Кредит - 3705 - 102 у.о.; під час зарахування суми комісійних процесинговому центру: Дебет - 3705; Кредит - 1600, 2600 - 0,5 у.о.; під час зарахування коштів на коррахунок банку-еквайра: Дебет - 3705; Кредит - 1600 - 101,5 у.о.; у банку-емітенті: під час списання суми клірингових вимог: Дебет - 2924; Кредит - 1500 - 102 у.о.; під час списання з картрахунків держателів платіжних карток
на суму авторизації: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 2924 - 102 у.о.; під час зарахування комісійних банку: Дебет - 2605, 2625; Кредит - 6110 - 1 у.о.; у банку-еквайрі: під час видачі готівки держателю платіжної картки: Дебет - 2920; Кредит - 1004 - 100 у.о.; під час зарахування коштів на коррахунок на суму клірингу: Дебет - 1500; Кредит - 2924 - 101,5 у.о.; під час зарахування грошового покриття та комісійних на
відповідні рахунки: Дебет - 2924 - 101,5 у.о.; Кредит - 2920 - 100 у.о.; Кредит - 6110 - 1,5 у.о.
Додаток 3
до Правил бухгалтерського
обліку операцій із
використанням платіжних
карток в банках України
ПРИКЛАД
відображення в бухгалтерському обліку операцій,
здійснених через розрахунковий банк за кліринговою схемою
Розрахунковий банк отримав платіжне повідомлення від
платіжної системи у вигляді нетто-файлів від процесингового
центру, згідно з яким за результатами розрахунків банки
перебувають у таких позиціях (в умовних одиницях): банк А - в дебетовій позиції - 100 у.о.; банк В - в дебетовій позиції - 200 у.о.; банк С - в кредитовій позиції - 300 у.о. Операції з використанням платіжних карток при розрахунках за
кліринговою схемою в бухгалтерському обліку відображатимуться
такими проводками. 1. У розрахунковому банку для обліку взаємних грошових
зобов'язань між основними членами платіжної системи за
результатами клірингу відкрито рахунок 3705. 2. Основним членам платіжної системи (банк А, банк В, банк С)
у розрахунковому банку відкрито коррахунки на балансовому рахунку
1600. 3. Розрахунковий банк, отримавши платіжні повідомлення від
платіжної системи (нетто-файл від процесингового центру), здійснює
такі проводки: проводить переказ коштів із кореспондентських рахунків
банків, що за результатами клірингу перебувають у дебетовій
позиції (банк А - 100 у.о., банк В - 200 у.о.), на кліринговий
рахунок. При цьому здійснюються такі проводки: Дебет - 1600 (коррахунок банку А); Кредит - 3705 - 100 у.о.; Дебет - 1600 (коррахунок банку В); Кредит - 3705 - 200 у.о.; перераховує кошти з клірингового рахунку на кореспондентський
рахунок банку, що за результатами клірингу перебуває в кредитовій
позиції (банк С - 300 у.о.). При цьому здійснюється така проводка: Дебет - 3705 - 300 у.о.; Кредит - 1600 (коррахунок банку С).
4. Банки - основні члени платіжної системи відображають
зазначені операції за рахунком 1500 та за відповідними рахунками
одержувачів і платників. При цьому здійснюються такі проводки: у банку А: у разі списання з коррахунку: Дебет - 2924; Кредит - 1500 - 100 у.о.; у разі зарахування на відповідні рахунки: Дебет - 2924 - 20 у.о; Кредит - 2600, 2605, 2620, 2625, 2920 та інші рахунки залежно
від характеру операції; у разі списання з картрахунків: Дебет - 2605, 2625, інші рахунки; Кредит - 2924 - 120 у.о.; у банку В: у разі списання з коррахунку: Дебет - 2924; Кредит - 1500 - 200 у.о.; у разі зарахування на відповідні рахунки: Дебет - 2924 - 20 у.о.; Кредит - 2600, 2605, 2620, 2625, 2920; у разі списання з картрахунків: Дебет - 2605, 2625, інші рахунки; Кредит - 2924 - 220 у.о.; у банку С: у разі зарахування на коррахунок: Дебет - 1500; Кредит - 2924 - 300 у.о.; у разі зарахування на відповідні рахунки: дебет - 2924; Кредит - 2600, 2605, 2620, 2625, 2920, інші рахунки - 350
у.о.; у разі списання з картрахунків: Дебет - 2605, 2625, інші рахунки; Кредит - 2924 - 50 у.о.вгору