Документ z0013-97, поточна редакція — Прийняття від 28.12.1996
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 28.01.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 389 від 28.12.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 січня 1997 р.
за N 13/1817

Про затвердження Інструкції про облік роздрібного
товарообороту і товарних запасів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
04.05.93 N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепцію побудови національної
статистики України та Державну програму переходу на міжнародну
систему обліку і статистики" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про облік роздрібного товарообороту
і товарних запасів, що додається. 2. Поширити дію Інструкції на підприємства, установи,
організації незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм
власності і господарювання, які знаходяться на території України. 3. Установити, що Інструкція набирає чинності в порядку,
встановленому законодавством. 4. Управлінню статистики торгівлі та послуг (Москот В.Ф.)
своєчасно забезпечити Київське мале поліграфічне підприємство
"Друкар" затвердженою Інструкцією для виготовлення необхідного
тиражу. 5. Економічному управлінню (Шевченко Т.М.) забезпечити
фінансування робіт по виготовленню та розсилці Інструкції
Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики. 6. З введенням в дію вказаної Інструкції не застосовується
Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів,
що затверджена постановою Держкомстату СРСР від 18.09.90 N 204. 7. Скасувати наказ Мінстату України від 16.09.96 N 272 "Про
затвердження Інструкції про облік роздрібного товарообороту і
товарних запасів". 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кавуна М.Г.
Міністр О.Г.Осауленко
Затверджено
наказом Міністерства
статистики України
від 28.12.96 N 389
Інструкція
про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів
У період становлення ринкової економіки, коли відбувається
розширення кола учасників торгової діяльності і споживчий ринок в
Україні набуває різноманітних форм, для забезпечення відповідності
показників статистики торгівлі міжнародним рекомендаціям виникла
необхідність переглянути методологічні підходи щодо обліку
роздрібного товарообороту. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних
запасів розроблена на виконання заходів, передбачених Концепцією
побудови національної статистики та Державною програмою переходу
України на міжнародну систему обліку і статистики, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України від 04.05.93 N 326
( 326-93-п ) та від 08.06.95 N 403 ( 403-95-п ), з метою одержання
найбільш повної інформації про стан організованого споживчого
ринку на державному і регіональних рівнях.
1. Загальні положення
1.1. Роздрібний товарооборот - це виручка від продажу
безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого
споживання як за готівку, так і за розрахункові чеки установ
банків, через організований споживчий ринок, тобто спеціально
організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски,
автозаправні станції, їдальні, кафе, ресторани тощо) усіма
діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості,
форм власності та господарювання, а також виручка, одержана через
касу неторгових підприємств, організацій, установ від продажу
безпосередньо населенню товарів власного виготовлення, закуплених
на стороні або одержаних по бартеру (враховується як продаж поза
торговою мережею). До складу роздрібного товарообороту включається також відпуск
товарів по безготівковому розрахунку із роздрібної мережі і мережі
громадського харчування окремим категоріям установ (п.2.2 цієї
Інструкції). 1.2. У роздрібному товарообороті враховується продаж як нових
товарів, так і уживаних - скуплених у населення, прийнятих
торговими підприємствами від населення на комісію. 1.3. Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної
реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від
часу сплати грошей. Обсяг роздрібного товарообороту визначається за звітний
період на основі первинних документів (товарно-грошового звіту і
прикладених до нього документів), які підтверджують здачу виручки
і витрати, що зроблені з виручки (квитанції установ банків,
поштового відділення, видаткового касового ордеру і т.ін.), продаж
товарів за безготівковим розрахунком, у кредит. 1.4. Роздрібний товарооборот розподіляється на товарооборот
роздрібної торгівлі і товарооборот громадського харчування.
2. Товарооборот роздрібної торгівлі
2.1. До складу роздрібного товарообороту роздрібної торгівлі
по продажу товарів населенню за готівку включається: 2.1.1. Продаж товарів із роздрібної мережі (магазинів, аптек,
палаток, ларків, кіосків, автозаправних станцій, автоматів,
розвозної, розносної та іншої торгової мережі) за готівку, за
розрахункові чеки установ банків, по перерахунках з рахунків
вкладників установ банків (за їх дорученнями); продаж товарів
через підприємства і секції посилкової торгівлі при універмагах та
інших магазинах; а також продаж товарів на бортах літаків і в
пасажирських поїздах. Продаж товарів населенню за розрахункові чеки установ банків,
по перерахунках з рахунків вкладників (за їх дорученнями)
враховується як продаж за готівку. Вартість товарів (включаючи вартість посилкових ящиків), що
відправлені через секції і підприємства посилкової торгівлі,
включається в обсяг товарообороту на момент здачі їх підприємством
торгівлі відділенню зв'язку. Продаж товарів на бортах літаків і в пасажирських поїздах
враховується в роздрібному товарообороті магазину-складу на момент
здачі йому грошової виручки бортпровідниками і провідниками
поїздів. Вартість розфасованих у магазинах продовольчих товарів
враховується в роздрібному товарообороті, включаючи вартість
упаковки. 2.1.2. Продаж населенню товарів тривалого користування
(меблів, телерадіоапаратури, холодильників, транспортних засобів
тощо) за зразками за моментом фактичного відпуску (доставки) їх
покупцеві, незалежно від часу сплати грошей. 2.1.3. Продаж населенню товарів у кредит із розстрочкою
платежів, товарів, що прийняті від населення на комісійній основі,
причому в товарооборот включається повна вартість товарів за
роздрібними цінами на момент фактичного одержання їх покупцями. 2.1.4. Продаж цукру з цукрових заводів, олії з олійних
заводів і масложиркомбінатів (обминаючи організації споживчої
кооперації) при закупівлі сільськогосподарських продуктів від
населення, вартість концентрованих кормів та інших товарів, що
реалізовані населенню в порядку зустрічного продажу. 2.1.5. Виручка пунктів-магазинів вторинної сировини від
продажу населенню товарів за здану вторинну сировину. 2.1.6. Продаж друкованих видань (книг, газет, журналів,
видань у грамзапису) за підпискою за моментом фактичної видачі
підписних видань. 2.1.7. Продаж робітникам і службовцям форменого одягу як із
роздрібної мережі, так і зі складів організацій, установ і
підприємств за моментом фактичної видачі речей в сумі, що підлягає
сплаті робітниками і службовцями. 2.1.8. Продаж споживчих товарів за іноземну валюту (у
встановленому діючим законодавством порядку) включається у
роздрібний товарооборот у перерахунку на гривню за курсом
Національного банку України на момент продажу. 2.1.9. Продаж сільськогосподарських продуктів, худоби, птиці
та інших товарів сільськогосподарськими підприємствами
(колективними і міжгосподарськими підприємствами, радгоспами,
спільними та іншими господарствами, створеними на базі
сільськогосподарських підприємств, підсобними господарствами
підприємств і організацій, що мають самостійний баланс) через
торгову мережу і зі складів господарств; продаж із підсобних
господарств, які належать організаціям, установам і підприємствам,
при цьому виручка від продажу продукції враховується в
товарообороті господарств за місцем їх знаходження в цінах
фактичної реалізації (крім п.2.3.9 цієї Інструкції). 2.1.10. Продаж населенню будівельних матеріалів та інших
споживчих товарів (власного виробництва, одержаних за рахунок
товарообмінних операцій, закуплених за кордоном) безпосередньо
об'єднаннями, підприємствами, організаціями, установами з оплатою
через їх каси. Примітка. Вартість матеріалів і виробів, що використані при
наданні послуг населенню, в обсяг виручки від продажу
матеріалів і виробів не включається.
2.1.11. Продаж населенню лісоматеріалів, деревного палива (зі
складів, безпосередньо з лісових ділянок, ліса на корені)
лісозаготівельними підприємствами. 2.1.12. Продаж пільговим категоріям населення легкових
автомобілів з ручним керуванням через торгову мережу,
санітарно-гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними
закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що
постачають паливо, в розмірі фактично сплаченої населенням
вартості. 2.1.13. Роздрібний продаж товарів пільговим категоріям
населення в частині, що оплачена безпосередньо з бюджету або
організаціями соціального забезпечення, лікарняними,
профілактичними установими, у статистичній звітності
відображається окремим рядком.
2.2. До складу роздрібного товарообороту роздрібної торгівлі
по продажу товарів установам, організаціям, підприємствам по
безготівковому розрахунку включається: 2.2.1. Продаж продуктів харчування з роздрібної торгової
мережі і мережі громадського харчування окремим закладам охорони
здоров'я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним,
профілактичним, будинкам відпочинку, для престарілих, загальної
освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без
опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів
населення. 2.2.2. Продаж продовольчих товарів суднам морського і
річкового флоту, риболовецьким промисловим суднам для харчування
екіпажів суден, туристів і пасажирів у суднових ресторанах,
геологорозвідувальним партіям для харчування працівників
експедицій, а також окремих непродовольчих товарів на поточні
потреби (мило, сірники тощо) для реалізації членам екіпажів. 2.2.3. Продаж товарів подарункового асортименту до свят і
новорічних подарунків для дітей. 2.2.4. Продаж молока і соків, в яких міститься пектин,
виробничим підприємствам для робітників і службовців, що зайняті у
цехах зі шкідливими умовами праці. 2.2.5. Продаж непродовольчих товарів суднам морського і
річкового флоту для реалізації в барах, буфетах і кіосках,
оскільки суднові бари, буфети і кіоски не подають звітність про
роздрібний товарооборот. 2.2.6. Продаж (відпуск) із роздрібної торгової мережі товарів
культурно-побутового і господарського призначення пунктам і
спеціалізованим магазинам, які надають населенню товари напрокат,
а також продаж товарів для комплектування баз прокату спортивного
і культурно-побутового інвентаря. 2.2.7. Продаж продовольчих товарів і речей першої
необхідності з роздрібної торгової мережі виправно-трудовим
установам для відпуску спецконтингенту за рахунок їх особистих
коштів, що зберігаються в установах банків. 2.2.8. Продаж продовольчих товарів військовим частинам для
поліпшення харчування військовослужбовців за рахунок коштів,
зароблених особовим складом у підсобних господарствах, на
сільгоспроботах та зарахованих на окремий рахунок військових
частин. 2.2.9. Продаж організаціям, установам і підприємствам
друкованих видань (книжок, газет, журналів) за передплатою, продаж
книжок бібліотекам, підручників загальноосвітнім школам магазинами
та бібліотечними колекторами, вартість літератури, відправленої
окремими примірниками (а не великими партіями) накладною платою
підприємствам і організаціям за їх замовленням. При цьому в
товарооборот включається вартість відправленої літератури по мірі
здачі посилок та бандеролей у відділення зв'язку. Примітка. Відпуск друкованих видань (книжок, плакатів бланків,
довідкової та нормативної літератури тощо) організаціям,
підприємствам за рознарядками книготоргових організацій
або за їх вказівками, за нарядами і рознарядками
міністерств, відомств і громадських організацій за
адресою підпорядкованих їм підприємств і установ не
включається в роздрібний товарооборот.
2.3. У роздрібний товарооборот роздрібної торгівлі не
включається: 2.3.1. Продаж товарів по безготівковому розрахунку
організаціям, установам і підприємствам (крім перелічених у п.2.2
цієї Інструкції). 2.3.2. Відпуск товарів своїм працівникам підприємствами,
організаціями, установами в рахунок оплати праці. 2.3.3. Вартість тари, яка повернена постачальникам. 2.3.4. Внутрішній відпуск товарів у межах торгової
організації (зі складу в магазин або в їдальню, з магазину в
палатку, пересування товарів поміж магазинами, повернення товарів
із магазинів на склад), а також іншим торговим організаціям у
порядку передачі, відпуск товарів промисловим підприємствам для
переробки на давальницьких засадах. 2.3.5. Відпуск продовольчих товарів військовим частинам,
школам міліції, виправно-трудовим таборам, лікувально-трудовим
профілакторіям та іншим (крім продажу, вказаного в пунктах 2.2.7,
2.2.8 цієї Інструкції). 2.3.6. Продаж медичного обладнання, інструменту, спеціальних
медичних меблів та медикаментів лікарняним закладам, дитячим
садкам та іншим організаціям і підприємствам. 2.3.7. Продаж роздрібними торговими підприємствами населенню
проїзних квитків і талонів на всі види міського пасажирського
транспорту, лотерейних квитків. 2.3.8. Продаж населенню поштових марок, конвертів з маркою,
поштових листівок відділеннями зв'язку. 2.3.9. Продаж сільськогосподарськими підприємствами товарів
на ринках. 2.3.10. Вартість скляного посуду, що має заставну ціну,
проданого з товаром (з-під алкогольних і безалкогольних напоїв,
молочних продуктів та інших товарів). У звіті про товарооборот підприємства і організації торгівлі
(крім споживчої кооперації) показують дані про вартість проданого
з товаром скляного посуду (умовно в обсязі надходження його від
постачальників з товаром) і скляного посуду, який прийнято від
населення (в обсязі зданого постачальникам). Коригування товарообороту на вартість склопосуду, який
продано і не повернуто населенням в торгову мережу, проводиться
органами державної статистики. Примітка. У споживчій кооперації вартість скляного посуду,
проданого населенню з товаром, включається в торгову
виручку; при визначенні роздрібного товарообороту
вартість повернутого населенням порожнього скляного
посуду і зданого постачальникам виключається з торгової
виручки.
2.3.11. Виручка, яка враховується у платних послугах, у тому
числі побутових: пошиття та ремонт речей особистого вжитку, ремонт
предметів тривалого користування, будівництво і ремонт житла
(квартир), послуги пралень, перукарень, хімчисток, фотографій,
прокат споживчих товарів (у тому числі і спортивного інвентаря
спортивними організаціями), ритуальні послуги.
2.4. Виключається з торгової виручки і не входить в обсяг
роздрібного товарообороту вартість повернутих населенням товарів,
що не витримали гарантійних строків служби, товарів, повернутих у
секції посилкової торгівлі покупцями і відділеннями зв'язку.
3. Товарооборот громадського харчування
3.1. Загальний обсяг товарообороту підприємств громадського
харчування (їдалень, кафе, кафетеріїв, ресторанів, барів тощо)
складається з: - обороту по реалізації продукції власного виготовлення
підприємствами громадського харчування; - обороту по роздрібному продажу купованих товарів. Реалізація продукції власного виготовлення розподіляється за
своїм призначенням на дві групи: - роздрібний продаж безпосередньо населенню; - оптовий продаж іншим підприємствам громадського харчування
і роздрібної торгівлі.
3.2. До продукції власного виготовлення громадського
харчування відносяться готові вироби і напівфабрикати, що
виготовлені на кухні або в підсобних виробничих цехах даного
підприємства громадського харчування шляхом теплової або холодної
обробки сировини і продуктів, незалежно від того, як реалізується
ця продукція - на даному підприємстві безпосередньо населенню,
іншим підприємствам громадського харчування або роздрібним
торговим підприємствам для подальшого продажу населенню. До продукції власного виготовлення відносяться такі види
виробів: 3.2.1. Обідня продукція у вигляді перших, других і третіх
страв, включаючи страви, що виготовлені з купованих
напівфабрикатів, а також хліб, якщо він входить у вартість страви
(обіду) або відпускається на роздачі разом з обідом. 3.2.2. Гарячі та холодні закуски порціями: сосиски,
сардельки, салати, вінегрети, м'ясна та рибна гастрономія,
оселедці тощо. 3.2.3. Кулінарні вироби (варені м'ясо, птиця, риба; смажені
м'ясо, птиця, дичина, риба; печені м'ясо і риба; копчені м'ясо,
птиця, риба, ковбасні вироби власного виробництва; паштети,
заливні, холодці, кулінарні вироби заморожені, різноманітні вироби
з тіста з начинкою, пироги тощо). 3.2.4. Напівфабрикати, що виготовлені для продажу (м'ясні,
рибні, з круп, картопля чищена, овочі чищені, овочі варені, тісто
тощо). 3.2.5. Борошняні вироби власного виготовлення (хліб, булочки,
пончики, пиріжки, ватрушки, марципани тощо). 3.2.6. Борошняні кондитерські вироби власного виготовлення
(торти, тістечка, кекси, ромові баби, рулети, вафлі, печиво,
медяники і таке інше). 3.2.7. Бутерброди з маслом, сиром, м'ясною і рибною
гастрономією і кулінарними виробами, включаючи вартість хліба. 3.2.8. Яйця варені. 3.2.9. Кип'ячене молоко. 3.2.10. Гарячі напої (чай, кава, какао). 3.2.11. Безалкогольні напої власного виготовлення (квас,
морс, молочні коктейлі і таке інше). 3.2.12. Морозиво власного вироблення, морозиво промислового
вироблення, яке реалізують з різноманітними наповнювачами у
вигляді цукатів, консервованих фруктів, варення, ягід. 3.2.13. Фрукти, ягоди, виноград, баштанні, цитрусові та свіжі
овочі, які реалізуються через кухню у вигляді третіх страв або
закусок. 3.2.14. Консервовані компоти, соки, які відпускаються через
кухню у вигляді третіх страв. 3.2.15. Інші вироби власного виготовлення. 3.2.16. До складу продукції власного виготовлення включається
також виручка підприємств громадського харчування за виготовлення
обідньої продукції із сировини замовника (без включення вартості
давальницької сировини).
3.3. До купованих товарів відносяться товари, що придбані
підприємствами громадського харчування на стороні і продаються
населенню без усякої обробки, а саме: 3.3.1. Хліб і хлібобулочні вироби (крім врахованих в обідній
продукції і бутербродах). 3.3.2. Ковбасні вироби, які реалізуються на вагу. 3.3.3. Яйця сирі. 3.3.4. Фрукти, ягоди, виноград, баштанні, цитрусові. 3.3.5. Консерви, які реалізуються банками; кондитерські
вироби. 3.3.6. Морозиво промислового виготовлення, за винятком
морозива, яке реалізується з наповнювачами. 3.3.7. Алкогольні вироби і пиво; безалкогольні напої не
власного вироблення; тютюнові вироби і сірники. 3.3.8. Напівфабрикати, які одержані на стороні і продаються
споживачам у сирому вигляді без переробки. 3.3.9. Кулінарні вироби, які одержані на стороні для продажу
споживачам. 3.3.10. Інші продукти, які продаються без усякої переробки. 3.3.11. Квіти, сувеніри та інші непродовольчі товари, що
реалізуються ресторанами, кафе та іншими підприємствами
громадського харчування.
3.4. Роздрібний продаж продукції власного виготовлення
безпосередньо населенню включає: 3.4.1. Продаж готових виробів і напівфабрикатів власного
виготовлення населенню через обідній зал і буфет даного
підприємства, включаючи відпуск обідів додому, а також продаж
через магазини кулінарії і напівфабрикатів, палатки, розвозну та
розносну мережу, яка належить даному підприємству громадського
харчування. 3.4.2. Продаж по безготівковому розрахунку готових виробів і
напівфабрикатів власного виготовлення лікарняним, профілактичним
установам, оздоровчим закладам і закладам відпочинку, соціального
забезпечення і освіти для харчування населення, яке вони
обслуговують. 3.4.3. Продаж продукції пересувних їдалень, які обслуговують
працівників сільськогосподарських підприємств на польових станах,
на лісорозробках, лісосплаві та шляхових машинних станціях.
3.5. Оптовий продаж продукції власного виготовлення іншим
підприємствам громадського харчування і роздрібної торгівлі
включає: 3.5.1. Оптовий продаж готових виробів і напівфабрикатів
власного виготовлення їдальням, ресторанам, буфетам та іншим
підприємствам громадського харчування. 3.5.2. Оптовий продаж готових виробів і напівфабрикатів
власного виготовлення підприємствам і організаціям роздрібної
торгівлі (магазинам і палаткам).
3.6. Із загального обсягу товарообороту громадського
харчування виділяється у тому числі роздрібний товарооборот
громадського харчування, до складу якого включається: - роздрібний продаж продукції власного виготовлення
безпосередньо населенню; - продаж купованих товарів. У роздрібному товарообороті громадського харчування
враховується вартість гарячого харчування працівників з подальшим
утриманням із заробітної плати. При цьому вартість харчування, що
відпускається по абонементах або талонах, враховується за моментом
фактичного відпуску харчування по повній продажній вартості,
враховуючи доплати за рахунок організацій, установ і підприємств
на здешевлення харчування. Відпуск харчування працівникам
підприємств громадського харчування включається у роздрібний
товарооборот в розмірі фактично сплаченої працівниками вартості
харчування.
3.7. Із обсягу роздрібного товарообороту громадського
харчування виділяється у тому числі продаж по безготівковому
розрахунку. До його складу входить продаж готових виробів і
напівфабрикатів власного виготовлення лікарняним, профілактичним
установам, оздоровчим закладам і закладам відпочинку, соціального
забезпечення і освіти для організації харчування відповідних
контингентів населення.
3.8. У роздрібний товарооборот громадського харчування не
включається: 3.8.1. Вартість сировини замовника (так звана давальницька
сировина). 3.8.2. Вартість тари, яка повернена постачальникам. 3.8.3. Внутрішній відпуск продукції і товарів у межах
організації громадського харчування (з комори в їдальню,
повернення товарів на базу або в комору, переміщення товарів між
їдальнями, буфетами тощо). 3.8.4. Виручка перукарень, більярдних, танцювальних залів,
відеосалонів і інших побутових підприємств, які належать
організаціям і підприємствам громадського харчування, а також
виручка за перегляд концертних програм.
4. Товарні запаси
4.1. Товарні запаси в роздрібній торгівлі обліковуються: - у роздрібній мережі, на складах і сховищах; - у мережі громадського харчування (фабриках-кухнях,
їдальнях, ресторанах, закусочних, чайних, буфетах тощо). Товарні запаси в роздрібній торгівлі відображаються у
звітності за продажними (роздрібними) цінами. Товарні запаси на
базах, складах і сховищах враховуються за продажними (роздрібними)
цінами або за цінами, за якими їх закуплено.
4.2. У товарних запасах роздрібної торгівлі враховуються
запаси всіх товарів, які належать торговому підприємству, що
знаходяться на його балансі і призначені для роздрібної торгівлі
та громадського харчування, зокрема: 4.2.1. Товарні запаси поточного зберігання, які забезпечують
повсякденні потреби торгівлі. 4.2.2. Товарні запаси сезонного зберігання, включаючи
картоплю, овочі та фрукти, які забезпечують торгівлю ними по
сезонах року. 4.2.3. Товарні запаси дострокового завозу, які створені у
важкодоступних районах для забезпечення торгівлі протягом всього
періоду між строками завозу.
4.3. У товарні запаси роздрібної торгівлі, її складів і
сховищ включаються: 4.3.1. Товари, які є в наявності у роздрібній мережі
(магазинах, лавках, аптеках, ларках, кіосках, розвозній та
розносній мережі), а також на дрібнооптових базах, розподільчих
складах і базах, в овочекартоплефруктосховищах. 4.3.2. Товари, які є в наявності на базах і складах, що
належать роздрібним підприємствам, організаціям. 4.3.3. Товари, які закуплені та оплачені даним торговим
підприємством, організацією і залишені на відповідальне зберігання
у постачальників. 4.3.4. Товари, які здані на переробку і на звітну дату
знаходяться на виробничих підприємствах як власних, так і інших.
4.4. У державну статистичну звітність про товарні запаси в
роздрібній торгівлі не включаються: 4.4.1 Товари в дорозі. 4.4.2. Готова продукція в підсобних виробничих підприємствах
торгових організацій. 4.4.3. Товари постачальника, які прийняті даною торговою
організацією на відповідальне зберігання. 4.4.4. Товари, які прийняті від населення і кооперативів на
комісію. 4.4.5. Вільна тара всіх видів - м'яка, тверда, скляна. 4.4.6. Тара всіх видів, яка зайнята під товарами, що
знаходяться в роздрібній торгівлі. 4.4.7. Товари матеріально-технічного забезпечення. 4.4.8. Товари заготівель. 4.4.9. Сировина і допоміжні матеріали, одержані для
промислової переробки.вгору