Документ z0013-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.02.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2016  № 1556


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 січня 2017 р.
за № 13/29881

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 23 вересня 2014 року № 683

Відповідно до пункту 15 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства соціальної політики України від 23 вересня 2014 року № 683 ,,Про затвердження Порядку взяття на облік інваліда, дитини-інваліда, іншої особи для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за № 1216/25993, що додаються.

2. Департаменту соціального захисту осіб з інвалідністю (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Спільного
представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Всеукраїнської  громадської організації
"Асоціація інвалідів-спинальників України"

Голова Всеукраїнської організації
інвалідів України "Союз організацій
інвалідів України"

Генеральний секретар
Національної Асамблеї
осіб з інвалідністю України

Д. ОлійникГ.В. Осовий


І.М. МарусевичВ.В. НазаренкоВ.М. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
19.12.2016  № 1556


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 січня 2017 р.
за № 13/29881

ЗМІНИ
до наказу Міністерства соціальної політики України від 23 вересня 2014 року № 683

1. У заголовку та тексті наказу Міністерства соціальної політики України від 23 вересня 2014 року № 683 ,,Про затвердження Порядку взяття на облік інваліда, дитини-інваліда, іншої особи для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за № 1216/25993 (зі змінами), слова „інвалід” і „дитина-інвалід” у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами „особа з інвалідністю” та „дитина з інвалідністю” у відповідних відмінках і числах.

2. У Порядку взяття на облік інваліда, дитини-інваліда, іншої особи для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 23 вересня 2014 року № 683, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за № 1216/25993 (зі змінами):

1) у заголовку та тексті слова „інвалід” і „дитина-інвалід” у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами „особа з інвалідністю” та „дитина з інвалідністю” у відповідних відмінках і числах;

2) у пункті 3:

в абзацах першому та другому слова „громадянина України” виключити;

доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

„Якщо у банку даних є інформація про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, яка переселилася з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, технічним чи іншим засобом реабілітації, але цей засіб відсутній за фактичним місцем проживання, перебування такої особи, спеціалістами органу соціального захисту населення та територіального відділення Фонду соціального захисту інвалідів складається акт про відсутність в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічного чи іншого засобу реабілітації за фактичним місцем проживання, перебування за формою, що додається.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

3) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

„4. Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або їхніх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 16 Порядку забезпечення, орган соціального захисту населення перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в банку даних, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні зазначених документів за місцем фактичного проживання (перебування):”.

Директор Департаменту
соціального захисту
осіб з інвалідністюО. Полякова


Додаток
до Порядку взяття на облік
особи з інвалідністю,
дитини з інвалідністю, іншої особи
для забезпечення технічними
та іншими засобами реабілітації
за їх фактичним місцем проживання,
перебування
(пункт 3)

АКТ
про відсутність в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічного чи іншого засобу реабілітації за фактичним місцем проживання, перебування

Директор Департаменту
соціального захисту
осіб з інвалідністюО. Поляковавгору