Про внесення змін до наказу Держстандарту України від 19 лютого 2002 року N 100
Держспоживстандарт України; Наказ від 01.11.2005320
Документ z0013-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.07.2016, підстава - z0914-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
01.11.2005 N 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2006 р.
за N 13/11887
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 972 ( z0914-16 ) від 14.06.2016 }
Про внесення змін до наказу Держстандарту
України від 19 лютого 2002 року N 100

На виконання Прикінцевих положень Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Держстандарту України від
19 лютого 2002 року N 100 ( z0222-02 ) "Про затвердження Порядку
оформлення та видачі сертифікатів затвердження типу засобів
вимірювальної техніки, сертифікатів відповідності засобів
вимірювальної техніки затвердженому типу та свідоцтв про визнання
затвердження типу засобів вимірювальної техніки (ПМУ 24-2002)",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 березня 2002 року
за N 222/6510 (далі - Наказ), такі зміни:
1.1. З назви та пункту 1 Наказу ( z0222-02 ) виключити слово
та цифри "(ПМУ 24-2002)".
1.2. У преамбулі Наказу ( z0222-02 ) цифри "12, 18 і 40"
замінити на цифри "14, 26 та 48".
2. Унести до Порядку оформлення та видачі сертифікатів
затвердження типу засобів вимірювальної техніки, сертифікатів
відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу та
свідоцтв про визнання затвердження типу засобів вимірювальної
техніки (ПМУ 24-2002), затвердженого наказом Держстандарту України
від 19 лютого 2002 року N 100 ( z0222-02 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 4 березня 2002 року за N 222/6510
(далі - Порядок), такі зміни:
2.1. З назви Порядку ( z0222-02 ) виключити слово та цифри
"(ПМУ 24-2002)".
2.2. У першому абзаці вступної частини Порядку ( z0222-02 )
цифри "12, 18 та 40" замінити на цифри "14, 26 та 48".
2.3. У другому абзаці вступної частини Порядку ( z0222-02 )
слова "Державним комітетом стандартизації, метрології та
сертифікації України" замінити на слова "спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері метрології".
2.4. За всім текстом Порядку ( z0222-02 ) слова "Держстандарт
України" замінити на слово "ЦОВМ"; слово "УкрЦСМ" замінити на
слово "Укрметртестстандарт"; слова "НТК із метрології" замінити на
слова "Комісія з метрології" у відповідних відмінках.
2.5. Пункт 1.1 Порядку ( z0222-02 ) викласти в такій
редакції: "Видача сертифікатів і свідоцтв передбачена нормативним
документом з метрології ЦОВМ".
2.6. У пункті 1.2 Порядку ( z0222-02 ) слова "Українського
державного науково-виробничого центру стандартизації, метрології
та сертифікації Держстандарту України" замінити на слова
"Державного підприємства "Всеукраїнський державний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів"; слова "науково-технічної комісії з
метрології" замінити на слова "Науково-технічної комісії з
метрології".
2.7. У пункті 2.1 Порядку ( z0222-02 ) слово та цифри "ДСТУ
3400-2000" замінити на слова "нормативному документі з метрології
ЦОВМ".
2.8. З першого абзацу пункту 2.5 Порядку ( z0222-02 )
виключити слова "допущених до застосування в Україні".
2.9. Другий абзац пункту 2.12 Порядку ( z0222-02 ) викласти в
такій редакції: "Оплата зазначених робіт проводиться у порядку,
встановленому чинним законодавством щодо вартості метрологічних
робіт".
3. Управлінню метрології (Домницький Р.А.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України згідно з чинним законодавством.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови (Дрогомирецький В.В.).
Голова М.М.Негричвгору