Про порядок реалізації на зовнішньому ринку сільськогосподарської продукції.
Мінсільгосппрод України, Мінекономіки (до2000р.), МЗЕЗ [...]; Положення від 18.01.199437-19-1-12/314
Документ z0012-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.12.2005, підстава - z1521-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

N 37-19-1-12/314 від 18.01.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 січня 1994 р.
за N 12/221
( Положення втратило чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики
N 693/496/1224 ( z1521-05 ) від 12.12.2005 )
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реалізації на зовнішньому ринку
сільськогосподарської продукції.
Розроблено згідно з Указом Президента України
N 3/94 від 3 січня 1994 р. "Про невідкладні
заходи щодо підготовки і проведення весняних
польових робіт, догляду за посівами та
збирання урожаю сільськогосподарських культур
у 1994 році"

Положення поширюється на здійснення бартерних
(товарообмінних) операцій, які передбачають експорт
сільськогосподарської продукції, що згідно з чинним законодавством
України підпадає під режим квотування та ліцензування. Мінсільгосппрод за участю Мінекономіки доводить загальні
обсяги квот у натуральних показниках до Мінсільгосппроду
Республіки Крим та обласних управлінь сільського господарства і
продовольства, які розподіляють експортні квоти між районними
управліннями сільського господарства і продовольства та одночасно
повідомляють Комітет зовнішньоекономічних зв'язків Республіки Крим
та управління зовнішніх економічних зв'язків держобладміністрацій. На підставі виділених квот та відповідних документів,
передбачених чинним законодавством, Комітетом зовнішньоекономічних
зв'язків Республіки Крим, управліннями зовнішніх економічних
зв'язків держобладміністрацій видаються генеральні ліцензії на
експорт у визначених обсягах сільськогосподарської продукції
суб'єктам підприємницької діяльності, які уповноважені на це
районними управліннями сільського господарства і продовольства. Районні управління сільського господарства і продовольства
можуть визначити одного або декілька уповноважених на отримання
генеральних ліцензій суб'єктів підприємницької діяльності з
урахуванням специфіки району. Генеральні ліцензії оформляються на бартерній
(товарообмінній) основі з обов'язковим зазначенням митниці, в зоні
діяльності якої розташований одержувач ліцензії, при дотриманні
індикативного рівня цін на експортну продукцію, визначенні валюти
платежу та вартості товару в американських доларах. З метою проведення експертизи контрактів, контролю за
дотриманням світових цін при здійсненні експортно-імпортних
операцій в районних управліннях сільського господарства і
продовольства створюють ліцензійні комісії, до яких входять
начальник управління (голова), керівники основних галузевих
підрозділів, юрист та інші. За рішенням ліцензійних комісій та в межах оформлених
генеральних ліцензій організації, уповноважені районним
управлінням сільського господарства і продовольства, видають
сільськогосподарським товаровиробникам довідки, підписані їх
керівниками або заступниками (форма довідки додається). Забороняється передача іншим суб'єктам підприємницької
діяльності довідок на експорт сільськогосподарської продукції, за
винятком випадків передачі довідок на виконання бартерних
контрактів (договорів) посереднику на підставі договору комісії,
доручення або агентської угоди. Видані довідки є підставою для вивозу сільгосппродукції за
межі України та підлягають суворому обліку і оформляються в 3-х
примірниках, перший з яких видається заявнику, другий подається в
податкову інспекцію за місцем знаходження заявника, третій -
зберігається в організації, уповноваженій районним управлінням
сільського господарства і продовольства. Відбитки печаток керівника або заступника організації,
уповноваженої районним управлінням сільського господарства і
продовольства, надсилаються митниці, в зоні діяльності якої
знаходиться відповідне райсільгосппродуправління. Для митного оформлення товару з метою пропуску його через
кордон товаровиробник (або за його дорученням інша організація)
подає в митницю за місцем свого розташування, де знаходиться
другий екземпляр генеральної ліцензії, довідку організації,
уповноваженої районним управлінням сільського господарства і
продовольства, та оформлену вантажну митну декларацію. Вантажна митна декларація оформляється відповідними записами
митних органів і є підставою для перетинання вантажем кордонів
України. Районні управління сільського господарства і продовольства
разом з суб'єктами підприємницької діяльності, які є власниками
генеральних ліцензій, ведуть облік експортно-імпортних операцій та
несуть повну відповідальність за обсяги вивезеної продукції та
ефективність товарообмінних операцій. Мінсільгосппрод Республіки Крим та обласні управління
сільського господарства і продовольства щомісячно повідомляють
Мінсільгосппродом України про обсяги вивезеної
сільськогосподарської продукції та імпортованих за рахунок цього
товарів.

Міністр Виконуючий обов'язки міністра
сільського господарства економіки України
і продовольства України
Ю.М.Карасик В.П.Попов
Заступник міністра Голова Державного митного
зовнішніх економічних комітету України зв'язків України
І.П.Санін А.В.Колос

Додаток
до Положення про порядок
реалізації на зовнішньому
ринку сільськогосподарської
продукції

____________________
Назва організації, яку уповноважило районне управління сільського
господарства і продовольства _____________________________________
Д О В І Д К А N ____
від _____________
Видана ______________________________________________________
на підставі Указу Президента України від 3 січня 1994 р. N 3/94
"Про невідкладні заходи щодо підготовки і проведення весняних
польових робіт, догляду за посівами та збирання урожаю
сільськогосподарських культур у 1994 р." дозволяється здійснювати
експорт ________________________ / ___________ / _______________ /
(найменування товару) (код ТН ЗЕД) (обсяг) ____________________ / за умови імпорту
(сума) _____________________ / ___________ / ____________ / ___________ /
(найменування товару) (код ТН ЗЕД) (обсяг) (сума)
за контрактом N __________________ від ________________ укладено з __________________________________________________________________
(назва підприємства, фірми / країна)
Експорт вказаної продукції звільняється від оплати вивізного
мита. Імпортовані матеріально-технічні ресурси звільняються від
сплати вивізного мита.
Керівник організації, уповнова- женої районним управлінням сіль- ського господарства і продовольства Підписвгору