Документ z0012-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.12.2015, підстава - z1437-15

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2014  № 2802


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2015 р.
за № 12/26457

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 1576 від 26.10.2015}

Про встановлення розмірів коефіцієнтів, які застосовуються для розрахунку прогнозної вартості державних підприємств - об'єктів приватизації

Відповідно до статті 9 Закону країни «Про Фонд державного майна України», Указу Президента України від 19 березня 2002 року № 267 «Про організаційні заходи з підготовки об`єктів права державної власності до приватизації», постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1141 «Про затвердження Порядку складання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна», з метою визначення прогнозної вартості державних підприємств - об'єктів приватизації НАКАЗУЮ:

1. Установити розміри коефіцієнтів, які застосовуються для розрахунку прогнозної вартості державних підприємств - об`єктів приватизації у 2016 році, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 13 грудня 2013 року № 4243 «Про встановлення розмірів коефіцієнтів, які застосовуються для розрахунку прогнозної вартості державних підприємств - об'єктів приватизації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за № 2209/24741.

3. Встановлені цим наказом розміри коефіцієнтів використовувати під час складання розрахунку прогнозної вартості державних підприємств відповідно до Інструкції розрахунку прогнозної вартості об`єктів приватизації, затвердженої наказом Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 листопада 2002 року № 2110/354, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 950/7238.

4. Управлінню планування та пільгового продажу Департаменту оперативного планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України забезпечити надання цього наказу органам виконавчої влади, уповноваженим управляти державним майном, з метою подання ними до Фонду державного майна України пропозицій щодо включення державних підприємств до переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу, і складання прогнозу надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна.

5. Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до функціональних обов`язків.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко
Додаток
до наказу
Фонду державного майна України
19.12.2014  № 2802

РОЗМІРИ
коефіцієнтів, які застосовуються для розрахунку прогнозної вартості державних підприємств - об’єктів приватизації у 2016 році

Вид необоротного активу

Позначення

Розмір, разів

Нематеріальні активи

Кна

4,71

Незавершене будівництво

Кнб

0,91

Основні засоби

Коз

2,04

Довгострокові фінансові інвестиції

Кдф

0,96

Начальник
Управління оцінки майна
та професійної оціночної
діяльності
Ю. Федоренковгору