Документ z0012-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2005, підстава - z0371-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 113 від 10.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 січня 2000 р.
за N 12/4233

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного казначейства
N 49 ( z0371-05 ) від 21.03.2005 )

Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку та
звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства
N 66 ( z0393-02 ) від 11.04.2002 )

З метою врегулювання питань бухгалтерського обліку та
звітності отримувачами гуманітарної допомоги, що надійшла до
бюджетної установи та на виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 13.11.99 N 24952/1 та Закону України "Про гуманітарну
допомогу" від 22.10.99 N 1192-XIV ( 1192-14 ) щодо встановлення
порядку бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок бухгалтерського обліку та звітності в
бюджетних установах гуманітарної допомоги (додається). 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
здійснювати облік гуманітарної допомоги та звітність про неї
відповідно до даного Порядку.
Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г.Петрашко
Затверджено
Наказ Головного управління
Державного казначейства України
10.12.99 N 113
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2000 р.
за N 12/4233
Порядок бухгалтерського обліку та звітності
в бюджетних установах гуманітарної допомоги
1. Облік гуманітарної допомоги, в бухгалтерському обліку
бюджетних установ здійснюється у загальному порядку, згідно з
Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та
Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ затверджених наказом Головного управління
Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за
N 890/4183 із змінами та доповненнями. ( Пункт 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 66
( z0393-02 ) від 11.04.2002 ) 2. При надходженні основних засобів, інших оборотних
матеріальних та нематеріальних активів отримувачами та набувачами
гуманітарної допомоги дебетується відповідний субрахунок рахунків
10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12
"Нематеріальні активи" та кредитується субрахунок 401 "Фонд у
необоротних активах за їх видами". Отримані малоцінні та швидкозношувані предмети відображаються
за дебетом субрахунку 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети,
що знаходяться на складі і в експлуатації" та за кредитом
субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за
їх видами". Матеріали і продукти харчування, отримані як гуманітарна
допомога, відображаються за дебетом відповідного субрахунку
рахунку 23 "Матеріали і продукти харчування" і кредитом субрахунку
712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ". Отримана гуманітарна допомога в грошовій формі
супроводжується записом за дебетом субрахунків обліку коштів у
касі, на рахунках в банках і в казначействі та за кредитом
субрахунку 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ". Гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт та/або надання
послуг, в результаті якої отримані матеріальні цінності,
оприбутковується набувачами, як і при надходженні гуманітарної
допомоги у вигляді матеріальних цінностей. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 66 ( z0393-02 ) від 11.04.2002 )
3. Списання вартості матеріалів і продуктів харчування,
витрачених на потреби установи, набувачами відображається за
дебетом субрахунку 812 "Видатки за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ" і кредитом відповідного субрахунку
рахунку 23 "Матеріали і продукти харчування". Доходи за отриманою гуманітарною допомогою, що відображаються
на субрахунку 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ" та проведені протягом поточного року фактичні
видатки за витраченою гуманітарною допомогою, що відображаються на
субрахунку 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ", у кінці року заключними оборотами списуються
на субрахунок 432 "Результат виконання кошторису за спеціальним
фондом". ( Пункт 3 в редакції Наказу Державного казначейства N 66
( z0393-02 ) від 11.04.2002 )
4. Дані про надходження та використання гуманітарної
допомоги відображаються отримувачами та набувачами у формах
звітності. У пояснювальній записці до квартальних та річного
звітів наводяться короткі роз'яснення щодо отриманої гуманітарної
допомоги. Дані про отримані основні засоби, інші необоротні матеріальні
та нематеріальні активи відображаються у формі N 5 "Звіт про рух
необоротних активів". Дані про отримані матеріали і продукти харчування
відображаються у формі N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів
харчування". ( Пункт 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 66
( z0393-02 ) від 11.04.2002 )
Начальник управління методології
по виконанню бюджету бухгалтерського
обліку та звітності О.О.Чечулінавгору