Документ z0011-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.01.2012, підстава - z0055-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2010 N 605
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 січня 2011 р.
за N 11/18749
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 8 ( z0055-12 ) від 13.01.2012 }
Про затвердження Порядку видачі
погодження для отримання ліцензії
на експорт та імпорт озоноруйнівних
речовин і продукції, що їх містить

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 22.12.2010 N 1183 ( 1183-2010-п ) "Про затвердження переліків
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на
2011 рік" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі погодження для отримання
ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції,
що їх містить (додається).
2. Департаменту державного екологічного моніторингу та
атмосферного повітря забезпечити приймання заяв, оформлення та
видачу погоджень на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і
продукції, що їх містить, та листів-роз'яснень, якщо продукція не
містить озоноруйнівних речовин.
3. Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з
охорони навколишнього природного середовища, державним управлінням
охорони навколишнього природного середовища в областях, містах
Києві та Севастополі забезпечити приймання заяв, оформлення та
видачу суб'єктам господарювання, що зареєстровані у відповідних
регіонах, листів-роз'яснень, якщо продукція не містить
озоноруйнівних речовин, за контрактами (договорами), загальна
вартість яких не перевищує 300 тис. грн.
4. Департаменту державного екологічного моніторингу та
атмосферного повітря (Овчиннікова Н.Б.) подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та після державної
реєстрації довести цей наказ до відома Міністерства економічного
розвитку та торгівлі України, Державної митної служби України,
спеціальних підрозділів та територіальних органів Міністерства
екології та природних ресурсів України.
5. Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з
охорони навколишнього природного середовища, державним управлінням
охорони навколишнього природного середовища в областях, містах
Києві та Севастополі подавати щокварталу в письмовому вигляді та
1 числа кожного місяця в електронному вигляді (на адресу:
kindrativ@menr.gov.ua) до Департаменту державного екологічного
моніторингу та охорони атмосферного повітря інформацію про видані
листи-роз'яснення.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди
від 12.02.2010 N 79 ( z0206-10 ) "Про затвердження Порядку видачі
погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт
озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить", зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 04.03.2010 за N 206/17501.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Володіна А.В.
Міністр М.В.Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
промислової політики України С.В.Сиротюк
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова Державної
митної служби України І.Г.Калєтнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
30.12.2010 N 605
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 січня 2011 р.
за N 11/18749

ПОРЯДОК
видачі погодження для отримання
ліцензії на експорт та імпорт
озоноруйнівних речовин і продукції,
що їх містить

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі погодження для
отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин
(далі - ОРР) і продукції, що їх містить (далі - Погодження), та
листів-роз'яснень, якщо продукція не містить ОРР (далі -
лист-роз'яснення), розповсюджується на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від форм власності,
організаційно-правової форми та місця їх реєстрації і є
обов'язковим для виконання.
2. До сфери дії Порядку входять ОРР та продукція, що може
містити ОРР, згідно з переліками, наведеними в додатках 3, 4 до
постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1183
( 1183-2010-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік" (далі -
Постанова) (крім продукції, що перевозиться у контейнерах з
особистим майном).
3. Розгляд документів, наданих суб'єктами господарювання, і
підготовку Погоджень, листів-роз'яснень забезпечує Міністерство
екології та природних ресурсів України. Погодження та
листи-роз'яснення підписуються посадовою особою, уповноваженою
Міністром екології та природних ресурсів України, та завіряється
гербовою печаткою. Погодження, яке видає Міністерство екології та природних
ресурсів України, - це документ, який є однією з підстав для
видачі ліцензії на експорт / імпорт ОРР та продукції, що їх
містить.
4. Для одержання Погодження суб'єкт господарювання має подати
такі документи: супровідний лист; заяву про отримання Погодження (додаток 1) у двох
примірниках; копію контракту (договору) та специфікацію до нього; копію рахунку-фактури (інвойсу) до контракту (договору); копію сертифіката походження ОРР або продукції, що їх
містить; підтвердження коду товару згідно з Українським класифікатором
товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності; копію документа, що підтверджує якість ОРР чи продукції, що
їх містить, копію сертифіката відповідності (можливе надання
одного із зазначених документів); копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
(фізичної особи - підприємця); відомості щодо хімічного складу речовин та продукції; обґрунтування доцільності ввезення на територію України ОРР
(найменування ОРР або суміші, що їх містить, запропонований до
ввезення обсяг ОРР або суміші, що їх містить, таблиця технічних
параметрів, опис технологічного процесу, де будуть
використовуватись ОРР, методи та засоби контролю за поводженням з
ОРР, транспортування, умови зберігання, умови експлуатації,
обґрунтування необхідності та доцільності використання
запропонованих до ввезення ОРР). Якщо текст контракту (договору), специфікації (доповнення,
інвойсу) та інших документів викладено іноземною мовою, то заявник
додає завірений переклад документів українською мовою. Копії документів необхідно завірити в установленому
законодавством порядку. Суб'єкт господарювання оформлює документи
в окрему справу. Відповідальним за достовірність інформації у наданих для
отримання Погодження документах є керівник суб'єкта
господарювання.
5. Якщо наданий пакет документів відповідає вимогам цього
Порядку, то готуються три примірники Погодження. Суб'єкту
господарювання надаються два примірники Погодження (додаток 2):
один - для передачі до Міністерства економічного розвитку та
торгівлі України для подальшого оформлення в установленому порядку
ліцензії на експорт чи імпорт, другий - для пред'явлення державним
інспекторам з охорони навколишнього природного середовища на
постах екологічного контролю у пунктах пропуску через державний
кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, третій
примірник Погодження зберігається в Міністерстві екології та
природних ресурсів України.
6. Рішення про видачу (відмову у видачі) Погодження суб'єкту
господарювання приймається у строк не більше ніж 10 робочих днів
від дати реєстрації поданих документів.
7. Відривний талон екологічного контролю, що зазначений у
Погодженні, заповнюється державним інспектором з охорони
навколишнього природного середовища під час митного оформлення
вантажу. Після кожної відмітки про поставку копія Погодження (разом з
талоном) надсилається суб'єктом господарювання до Міністерства
екології та природних ресурсів України. Після завершення поставок за кожним наданим Погодженням талон
відривається екологічним інспектором і надсилається до
Міністерства екології та природних ресурсів України. Надання звіту щодо поводження з озоноруйнівними речовинами та
продукцією, що їх містить, за попередній рік суб'єктом
господарювання до Міністерства екології та природних ресурсів
України про кількість ввезених чи вивезених речовин (продукції) за
виданим Погодженням після завершення терміну його дії є
обов'язковим (додаток 3).
8. Причинами відмови у видачі Погодження є порушення вимог
пункту 4 та абзаців другого і четвертого пункту 7 цього Порядку та
положень постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 N 624
( 624-2002-п ) "Про посилення державного регулювання стосовно
ввезення в Україну та вивезення з України озоноруйнівних речовин"
(із змінами).
9. При встановленні фактичного порушення вимог цього Порядку
Міністерство екології та природних ресурсів України має право
скасувати Погодження та повідомити про це Міністерство
економічного розвитку та торгівлі України та суб'єкта
господарювання, що отримав Погодження. Суб'єкт господарювання може оскаржити рішення Міністерства
екології та природних ресурсів України у встановленому
законодавством порядку.
10. У разі встановлення факту відсутності ОРР у переліку
продукції, що може їх містити, митне оформлення вантажів
здійснюється на підставі листів-роз'яснень Міністерства екології
та природних ресурсів України (його територіальних органів), що
така продукція не містить озоноруйнівних речовин і ліцензуванню
відповідно до Постанови не підлягає (додаток 4).
11. У разі порушення цього Порядку суб'єкти господарювання
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Заступник
Директора департаменту
державного екологічного
моніторингу та атмосферного
повітря В.Ольшевський

Додаток 1
до Порядку видачі погодження
для отримання ліцензії
на експорт та імпорт
озоноруйнівних речовин
і продукції, що їх містить

ЗАЯВА
про отримання погодження
на експорт та імпорт озоноруйнівних
речовин та продукції, що їх містить

Заявник _____________________________________________________
(для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
_________________________________________________________________
господарювання, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові,
серія, номер паспорта, ким та коли виданий)
Місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Контракт ________________________________________________________
(номер, дата, загальна сума контракту)
_________________________________________________________________
(фірма-виробник, фірма-постачальник)
Предмет контракту _______________________________________________
(код товару за УКТЗЕД, його повна назва,
_________________________________________________________________
кількість, одиниця виміру, ціна одиниці виміру товару словами)
Керівник організації імпортера (експортера) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
___________________ ________________________
(дата) (підпис)
М.П.

Додаток 2
до Порядку видачі погодження
для отримання ліцензії
на експорт та імпорт
озоноруйнівних речовин
і продукції, що їх містить
Міністерство екології та природних ресурсів України

ПОГОДЖЕННЯ
для отримання ліцензії
на експорт та імпорт
озоноруйнівних речовин
та продукції, що їх містить

від ________________________ N __________________________
(дата цифрами)
Видане __________________________________________________________
(для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
_________________________________________________________________
господарювання, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові,
серія, номер паспорта, коли та ким виданий)
Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________
Контракт ___________________________________________________________
(номер, дата, загальна сума контракту)
_________________________________________________________________
(фірма-виробник, фірма-постачальник)
Предмет погодження ______________________________________________
(код за УКТЗЕД, повна назва, кількість, одиниця виміру, ціна)
Посадова особа _________________ ____________________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П. _____________________________________
Відривний талон екологічного контролю
------------------------------------------------------------------ | Дата | Назва | Кількість | Пункт | Підпис, | | митного |продукції|вивезеного/ввезеного|екологічного| штамп | |оформлення| | товару за | контролю | | | вантажу | | контрактом, номер | | | | | | Положення | | | | | | | | | |----------+---------+--------------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку видачі погодження
для отримання ліцензії
на експорт та імпорт
озоноруйнівних речовин
і продукції, що їх містить

ЗВІТ
щодо поводження
з озоноруйнівними речовинами
та продукцією, що їх містить,
за попередній рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Повне |Номер ліцензії|Номер |Речовина |Кількість |Повне |Кількість |Сфера, де буде | |з/п|найменування та |Міністерства |Погодження |(продукція),|речовини |найменування та |речовини |застосовуватись| | |місцезнаходження|економічного |Міністерства |що була |(продукції),|місцезнаходження|(продукції),|речовина | | |(прізвище, ім'я,|розвитку та |екології та |ввезена |кг, шт. |(прізвище, ім'я,|що |(продукція) | | |по батькові та |торгівлі |природних | | |по батькові та |продана, кг | | | |місце |України на |ресурсів | | |місце | | | | |проживання) |експорт/імпорт|України на | | |проживання) | | | | |суб'єкта |продукції |експорт/імпорт| | |суб'єкта | | | | |господарювання, | |ОРР та | | |господарювання, | | | | |контактні тел., | |продукції, що | | |контактні тел., | | | | |код за ЄДРПОУ | |їх містить | | |код за ЄДРПОУ | | | | |(для юридичних | | | | |(для юридичних | | | | |осіб) | | | | |осіб), якому | | | | | | | | | |була продана | | | | | | | | | |речовина | | | | | | | | | |(продукція) | | | | | | | | | |(найменування, | | | | | | | | | |адреса, | | | | | | | | | |контактні тел., | | | | | | | | | |код за ЄДРПОУ) | | | |---+----------------+--------------+--------------+------------+------------+----------------+------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Порядку видачі погодження
для отримання ліцензії
на експорт та імпорт
озоноруйнівних речовин
і продукції, що їх містить

ЛИСТ-РОЗ'ЯСНЕННЯ

Надані документи підтверджують, що продукція (речовина): ________________________________________________________________,
(назва продукції, код (коди) за УКТЗЕД, виробництво фірми
(назва фірми, країна))
яка планується до ввезення/вивезення суб'єктом господарювання
(найменування суб'єкта та його місцезнаходження/місце проживання)
згідно з контрактом (договором) N __________ та специфікацією
(доповненням, інвойсом) до нього з фірмою (назва фірми, країна),
не містить озоноруйнівних речовин (не є озоноруйнівною
речовиною), імпорт та експорт яких підлягає ліцензуванню, і тому
не підпадає під дію постанови Кабінету Міністрів України
від 22.12.2010 N 1183 "Про затвердження переліків товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на
2011 рік".
Посадова особа
Міністерства екології та
природних ресурсів України/
начальник територіального
органу Міністерства екології
та природних ресурсів України ________________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.вгору