Документ z0010-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.01.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2017  № 1023


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 січня 2018 р.
за № 10/31462

Про затвердження Положення про вахтовий метод служби (роботи) поліцейських, державних службовців та працівників органів і підрозділів Національної поліції України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», частини другої статті 14 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну службу», «Про охорону праці», підпункту 29 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою забезпечення діяльності поліцейських, державних службовців та працівників органів і підрозділів Національної поліції України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про вахтовий метод служби (роботи) поліцейських, державних службовців та працівників органів і підрозділів Національної поліції України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21 грудня 2000 року № 920 «Про затвердження Положення про вахтовий метод служби (роботи) органів і підрозділів внутрішніх справ України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення Чорнобильської АЕС», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 березня 2001 року за № 279/5470 (із змінами).

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

Голова Національної поліції України

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України

Голова Державного агентства України
з управління зоною відчуження
О.О. Шубін
Р. Іллічов


О. Крентовська

С.М. Князєв


В.М. Вакараш


В.В. ПетрукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
13.12.2017  № 1023


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 січня 2018 р.
за № 10/31462

ПОЛОЖЕННЯ
про вахтовий метод служби (роботи) поліцейських, державних службовців та працівників органів і підрозділів Національної поліції України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення

І. Загальні положення

1. Дія цього Положення поширюється на поліцейських, державних службовців та працівників органів і підрозділів Національної поліції України і визначає правові та організаційні засади застосування вахтового методу служби (роботи) в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення (далі - зона відчуження).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

вахта - час виконання службових обов’язків (роботи) і міжзмінного відпочинку;

вахтовий метод - особлива форма організації служби (роботи) поліцейських, державних службовців та працівників територіальних органів і підрозділів поліції, міжрегіональних територіальних органів, які направляються в зону відчуження, коли щоденне повернення до місця постійного проживання неможливе;

вахтовий персонал - поліцейські, державні службовці та працівники, які перебувають у штатах територіальних органів і підрозділів поліції та міжрегіональних територіальних органів, яких за їх згодою та за умови, що вони не мають медичних протипоказань щодо перебування в зоні відчуження, направлено для виконання службових обов’язків (роботи) та завдань до такої зони;

вахтовий підрозділ - підрозділ, підпорядкований територіальному (відокремленому) підрозділу головних управлінь Національної поліції в Київській та Житомирській областях, на який покладено виконання завдань за призначенням у зоні відчуження;

вахтові селища - польові селища, містечка, а також інші спеціально обладнані під житло приміщення, де проживає вахтовий персонал у період перебування на вахті.

Інші терміни вживаються в значеннях, визначених у Законі України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

3. Рішення про застосування вахтового методу служби (роботи) у зоні відчуження приймає Голова Національної поліції України або особа, яка виконує його обов’язки, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) Національної поліції України.

4. Тривалість вахти встановлюється строком до 30 діб. З дозволу Голови Національної поліції України або особи, яка виконує його обов’язки, за погодженням з профспілковою організацією тривалість вахти може бути збільшена до 60 діб.

5. Визначеним особам з числа вахтового персоналу наказом керівника Головного управління Національної поліції в Київській області, Головного управління Національної поліції в Житомирській області тривалість вахти може встановлюватись окремо.

6. Штатна чисельність вахтового підрозділу та його матеріально-технічне оснащення визначаються у встановленому законодавством порядку.

7. Вахтовий персонал, який направляється на службу в зоні відчуження, проходить первинний та цільовий інструктажі, у тому числі щодо дотримання вимог безпеки під час служби (роботи) вахтовим методом та з питань надання домедичної допомоги, а також перевірку знань з радіаційної безпеки.

Вахтовий персонал, який не пройшов зазначені інструктажі, до виконання службових обов’язків (роботи) у зоні відчуження не допускається.

8. Місцем виконання службових обов’язків (роботи), завдань вахтового персоналу при вахтовому методі вважаються включені до дислокації маршрути, пости, дільниці та інші об’єкти, що розміщені у зоні відчуження.

9. Вахтовий персонал у період його перебування на вахті забезпечується проживанням у спеціально обладнаних для цього жилих приміщеннях з дотриманням вимог будівельних і санітарно-гігієнічних норм.

10. Проживання вахтового персоналу в період міжвахтового відпочинку у вахтових селищах та інших місцях зони відчуження забороняється.

11. Питання, пов’язані із застосуванням вахтового методу служби (роботи), не обумовлені цим Положенням, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

ІІ. Організаційно-кадрові питання

1. Вахтовий підрозділ укомплектовується вахтовим персоналом, який направляється для виконання службових обов’язків (роботи), завдань у зоні відчуження за умови, що він не має медичних протипоказань щодо перебування в цій зоні (пройшов попередній і періодичний медичний огляд відповідно до Порядку проведення обов'язкових попереднього і періодичних медичних оглядів (диспансеризації) у закладах охорони здоров'я МВС, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01 листопада 2016 року № 1146, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2016 року за № 1543/29673).

2. Забороняється направляти для виконання службових обов’язків (роботи), завдань у зоні відчуження вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також осіб, які мають медичні протипоказання щодо виконання службових обов’язків (роботи) у цій зоні.

3. Вахтовий персонал, який проходить службу (роботу) вахтовим методом у зоні відчуження, зобов’язаний щороку проходити медичні огляди.

Не може бути направлений для подальшого виконання службових обов’язків (роботи) вахтовим методом у зоні відчуження вахтовий персонал в разі виявлення в нього медичних протипоказань або отримання максимально допустимих доз радіаційного опромінення та з інших поважних причин (вагітність, наявність у жінки дітей віком до трьох років).

4. Вахтовий персонал, який проходить службу (працює) вахтовим методом у зоні відчуження, у разі встановлення захворювання, причина виникнення якого пов’язана з впливом радіаційного опромінення, переводиться до інших органів і підрозділів Національної поліції на посади, не нижчі від тих, які він обіймає.

5. Вахтовий персонал до направлення для виконання службових обов’язків (роботи) у зону відчуження повинен бути ознайомлений під підпис з умовами проходження служби (роботи) вахтовим методом, заходами безпеки, своїми правами та обов’язками, соціальними гарантіями, а також з можливою наявністю на робочому місці небезпечних шкідливих факторів, можливими наслідками впливу на здоров’я та правом на пільги і компенсації за службу (роботу) в таких умовах відповідно до законодавства.

6. Вахтовому персоналу, який проходить службу (працює) у зоні відчуження, грошове забезпечення (заробітна плата) виплачується в порядку та розмірах, установлених законодавством.

7. Вахтовому персоналу, звільненому до кінця облікового періоду, дата звільнення (за його згодою) вказується з урахуванням відповідної кількості днів міжвахтового відпочинку.

8. Час служби (роботи) у зоні відчуження зараховується до вислуги років (страхового стажу) для призначення пенсії відповідно до законодавства України.

ІІІ. Організація службової діяльності

1. Службова діяльність (робота) вахтового персоналу, що виконує службові обов’язки (роботу) у зоні відчуження, організовується відповідно до Законів України «Про Національну поліцію», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», нормативно-правових актів МВС та актів Національної поліції України організаційно-розпорядчого характеру з урахуванням особистої безпеки працівників і має забезпечувати:

1) охорону публічної (громадської) безпеки та порядку;

2) контрольно-пропускний режим при в'їзді у зону відчуження та виїзді з неї.

2. З метою організації службової діяльності (роботи) вахтового персоналу, створення умов для відпрацювання необхідної норми робочого часу та повноцінного відпочинку чисельність осіб зазначеної категорії ділиться на дві рівні зміни, які почергово заступають на вахту.

3. Під час комплектування змін необхідно дотримуватися принципу взаємозамінності, щоб у кожній зі змін були спеціалісти, здатні забезпечувати функціонування підрозділу за всіма напрямами службової діяльності (роботи) з урахуванням відпусток, хвороб та інших причин відсутності працівників на вахті.

4. Розпорядок дня для вахтового персоналу, який перебуває на вахті, установлюється керівником вахтового підрозділу та затверджується начальником територіального (відокремленого) підрозділу головних управлінь Національної поліції в Київській та Житомирській областях з урахуванням забезпечення у повному обсязі виконання функціональних обов'язків, місцевих умов, вимог радіаційної безпеки і власної гігієни в місцях несення служби, виконання господарських робіт і відпочинку.

5. Прийняття вахти відбувається одночасно всім складом зміни з реєстрацією в журналах, актах приймання-передавання територій, що обслуговуються, документації, техніки, озброєння, речового та іншого майна.

6. Для підтримання встановленого розпорядку дня і вимог гігієни в службових приміщеннях, а також на території вахтових селищ, постів призначаються внутрішні наряди у складі персоналу вахтової зміни.

7. Заняття зі службової підготовки вахтового персоналу проводяться під час служби (роботи) вахтовим методом згідно з наказами Національної поліції.

8. У разі ускладнення оперативної обстановки та за надзвичайних ситуацій працівники поліції на вахті у вільний від служби (роботи) час можуть залучатися до охорони публічної (громадської) безпеки та порядку з наданням після цього часу для відпочинку.

9. З метою покращення службової діяльності (роботи) працівників вахтового персоналу, що несуть службу (працюють) у зоні відчуження, надання їм практичної допомоги працівники апарату центрального органу управління поліції, міжрегіональних територіальних органів поліції, територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, їх територіальних (відокремлених) підрозділів можуть виїжджати в службові відрядження у зону відчуження в установленому порядку. Під час відрядження ці особи прирівнюються до вахтового персоналу і на них поширюються пільги, передбачені чинним законодавством.

10. Контроль за службовою діяльністю (роботою) вахтового підрозділу покладається на керівників структурних підрозділів головних управлінь Національної поліції в Київській та Житомирській областях за напрямами діяльності.

11. Доставлення вахтового персоналу на зміну від місця збору до місця служби (роботи) вахтовим методом у зоні відчуження і назад здійснюється автомобільним транспортом, який закріплений за вахтовим підрозділом.

IV. Режим роботи і відпочинку та облік службового (робочого) часу

1. Тривалість службового (робочого) часу за обліковий період (місяць, квартал) не повинна перевищувати норм робочого часу, установлених законодавством. Норма робочого часу в зоні відчуження та по її периметру розраховується, виходячи з установленої законодавством скороченої тривалості робочого тижня. З цією метою щодо служби (роботи) вахтовим методом запроваджується підсумований облік службового (робочого) часу.

2. Обліковий період охоплює весь службовий (робочий) час (у тому числі час службової підготовки), час міжзмінного відпочинку, час у дорозі від пункту збору до місця виконання службових обов’язків (роботи) вахтовим методом у зоні відчуження та час міжвахтового відпочинку, що припадає на цей календарний відрізок часу.

3. У кожному підрозділі ведеться облік несення вахтовим персоналом служби (роботи) вахтовим методом у зоні відчуження.

Контроль за правильністю ведення такого обліку покладається на начальників територіальних (відокремлених) підрозділів головних управлінь Національної поліції в Київській та Житомирській областях.

Довідка обліку несення служби (роботи) поліцейськими, державними службовцями та працівниками складається за формою згідно з додатком до цього Положення щомісяця кадровим підрозділом, підписується керівником вахтового підрозділу та затверджується наказом головних управлінь Національної поліції в Київській та Житомирській областях. Зазначені довідка та наказ в подальшому подаються до фінансового підрозділу.

4. Службовий (робочий) час в обліковому періоді регламентується графіками служби, що затверджуються керівником вахтового підрозділу і доводяться до вахтового персоналу.

5. У графіках служби також передбачаються дні, необхідні для проїзду працівників на вахту і назад. Ці дні до норми службового (робочого) часу не включаються і можуть припадати на дні міжвахтового відпочинку.

6. У разі неприбуття вахтового персоналу наступної вахтової зміни до місця служби можна залучати до служби (роботи) вахтовий персонал, який перебуває на вахті, на час, що перевищує тривалість службового (робочого) часу, встановленого графіком змінності, але не більше ніж на добу з дотриманням норми підсумованого службового (робочого) часу.

V. Соціально-побутове забезпечення

1. Головні управління Національної поліції в Київській та Житомирській областях забезпечують вахтовий персонал під час виконання службових обов’язків (роботи) у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення:

автотранспортними засобами;

засобами зв’язку;

одностроєм поліцейських відповідно до норм забезпечення (належності);

пально-мастильними матеріалами;

приладами радіаційної розвідки і дозиметричного контролю, у тому числі індивідуального.

Підприємства, установи, заклади та організації, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення в установленому законодавством порядку надають для забезпечення вахтового персоналу послуги:

радіаційно-дозиметричного контролю;

дезактивації, хімічного чищення;

лікувально-профілактичного харчування;

зв’язку (крім стільникового) та інтернету;

з надання в користування житлових, службових і побутових приміщень;

водопостачання та водовідведення;

теплопостачання;

вивезення сміття та відходів;

житлово-комунальні.

Забезпечення вахтового персоналу спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри здійснюється у встановленому законодавством порядку.

2. Постільна білизна замінюється не рідше одного разу на тиждень.

3. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту підлягають радіаційно-дозиметричному контролю.

4. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту замінюються в кожному випадку, якщо після їх дезактивації радіаційне забруднення перевищує визначені законодавством норми.

5. Побутове обслуговування вахтових селищ, гуртожитків, місць загального користування, житлових та службових приміщень здійснюється силами чергового наряду, який щодня призначається з числа вахтового персоналу, який перебуває у вахтовому містечку на відпочинку між змінами.

VІ. Порядок надання гарантій і компенсацій

1. Щорічна основна і додаткова відпустки вахтового персоналу, що виконує службові обов’язки (роботу) вахтовим методом у зоні відчуження, надаються відповідно до законодавства.

2. На вахтовий персонал, який проходить службу (працює) вахтовим методом у зоні відчуження, поширюються пільги та компенсації, установлені законодавством.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток
до Положення про вахтовий метод
служби (роботи) поліцейських,
державних службовців
та працівників органів і підрозділів
Національної поліції України
в зоні відчуження і зоні
безумовного (обов’язкового) відселення
(пункт 3 розділу IV)

ДОВІДКА
обліку несення служби (роботи) поліцейськими, державними службовцями та працівникамивгору