Документ z0008-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2017, підстава - z0555-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
29.10.2009 N 790
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2010 р.
за N 8/17303
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 947 ( z0555-17 ) від 06.04.2017 }
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов
провадження діяльності з надання фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів
кредитними установами

Відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та
підпунктів 2 та 10 пункту 6 Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), з метою
удосконалення державного регулювання діяльності з надання
фінансових послуг фінансовими установами Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження
діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених
коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 18.10.2005 N 4802 ( z1459-05 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за N 1459/11739, що
додаються.
2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за
фінансовими установами та управлінню правового забезпечення
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Держфінпослуг в
мережі Інтернет після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
5. Розпорядження набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації.
Голова Комісії В.Суслов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Протокол N 520 засідання
Комісії від 29.10.2009

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
29.10.2009 N 790
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2010 р.
за N 8/17303

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження діяльності
з надання фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів кредитними установами
( z1459-05 )

1. У главі 2:
1.1. Підпункт 4 пункту 2.1 викласти в такій редакції: "4) фінансова звітність, складена відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689, та Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 397/3690, за попередній календарний рік, достовірність та
повнота якої підтверджена аудитором, унесеним до реєстру
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ (крім новостворених заявників та фінансових установ -
юридичних осіб публічного права), звітні дані в паперовій та
електронній формах, складені відповідно до Порядку складання та
подання звітності кредитними установами до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2007 N 6832 ( z0234-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2007 за
N 234/13501, за станом на останній день місяця, що передує даті
подання заяви для отримання ліцензії, а також засвідчена в
установленому порядку довідка, що підтверджує наявність власного
капіталу заявника у розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент
подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру;".
1.2. Пункт 2.18 викласти в такій редакції: "2.18. У разі наявності у ліцензіата відокремлених
підрозділів ліцензіат повинен мати копії ліцензії, засвідчені в
установленому законодавством порядку, із зазначенням на копії
ліцензії назви відокремленого підрозділу, для якого вона видана.".
2. У главі 4: Підпункт 4 пункту 4.1 глави 4 викласти в такій редакції: "4) наявності копії ліцензії, завіреної підписом керівника та
печаткою ліцензіата, із зазначенням на копії ліцензії назви
відокремленого підрозділу, для якого вона видана.".
В.о. члена Комісії - директора
департаменту стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами Г.М.Третьяковавгору