Про затвердження форм нарядів на відпуск спирту етилового
Мінстат, Мінфін України; Наказ, Форма, Інструкція від 03.01.1997377/2
Документ z0007-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.03.2003, підстава - z0183-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 377/2 від 03.01.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 січня 1997 р.
за N 7/1811
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 41/149 ( z0183-03 ) від 21.02.2003 )
Про затвердження форм нарядів
на відпуск спирту етилового
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстату
N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98
N 191/98/144 ( z0389-99 ) від 18.06.99 )

Відповідно до пункту 3 Положення про порядок контролю за
зберіганням, відпуском і транспортуванням спирту етилового,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня
1996 р. N 1438 ( 1438-96-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити форми N Н-1 (спирт) "Наряд на відпуск спирту
етилового" та N Н-2 (спирт) "Наряд на відпуск спирту етилового на
експорт" і Інструкцію про порядок їх застосування і заповнення
(додаються). 2. Забезпечення користувачів бланками нарядів здійснюється
державним концерном "Укрспирт".
Міністр статистики А.Г.Осауленко
Міністр фінансів В.М.Короневський
ПОГОДЖЕНО:
Державна митна служба України А.Б.Єгоров
Заступник міністра економіки України В.К.Пошивайло
Затверджено
наказом Мінстату і Мінфіну України
від 3 січня 1997 р. N 377/2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 1997 р.
за N 7/1811

Інструкція
про порядок застосування та заповнення форм
нарядів на відпуск спирту етилового (форма N Н-1
(спирт) та на відпуск спирту етилового на експорт
(форма N Н-2 (спирт)
( У тексті слово "об'єднання" в усіх відмінках замінено словом
"управління"; слово "Держспецмонополія" в усіх відмінках
замінено словом "Спецмонополія" згідно з Наказом Держкомстату
N 191/98/144 ( z0389-99 ) від 18.06.99 )
1. Загальні положення
1.1. Інструкція встановлює порядок застосування та
заповнення форм нарядів на відпуск спирту етилового (форма N Н-1
спирт) і на відпуск спирту етилового на експорт (форма N Н-2
спирт) Комітетом України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (надалі - Комітет),
обласними управліннями з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів (надалі - управління) та
суб'єктами підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на
експорт спирту етилового (далі - спецекспортери). ( Пункт 1.1 в
редакції Наказів Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від
18.12.98, N 191/98/144 ( z0389-99 ) від 18.06.99 )
1.2. Наряди на відпуск спирту етилового є документами суворої
звітності, що вимагають: їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до Правил
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25
листопада 1993 р. N 98 ( z0008-94 ), Служби безпеки України від
15 листопада 1993 р. N 118, Міністерства внутрішніх справ України
від 24 листопада 1993 р. N 740; обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків
суворої звітності; пронумерування, прошнурування та скріплення печаткою та
підписами керівника й головного бухгалтера Спецмонополії
України (управління або спецекспортера) журналу реєстрації бланків
нарядів; ( Абзац 4 пункт 1.2 в редакції Наказу Держкомстату
N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 ) видача бланків і журналів особі, на яку покладені обов'язки з
реєстрації виданих, повернутих і використаних бланків нарядів за
видатковою накладною. Бланки нарядів, що зберігаються в Спецмонополії України
(управлінні або спецекспортера), відображаються на підставі
платіжно-прибуткових документів за вартістю, що складається з
витрат на їх виготовлення (придбання) та доставку, за дебетом
рахунка 05 "Матеріали" (субрахунок 3 "Інші матеріали"). Одночасно
на позабалансовий рахунок 004 "Бланки суворої звітності"
зараховується вартість указаних бланків, виходячи з ціни за 1
бланк не менше однієї гривні 50 копійок.( Абзац пункт 1.2 в
редакції Наказу Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від
18.12.98 ) В аналітичному обліку наводяться дані про місце зберігання,
нумерацію, кількість і вартість таких бланків. ( Абзац пункт 1.2 в
редакції Наказу Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від
18.12.98 ) Передача бланків нарядів із місця зберігання особі, яка
призначена для виписування і реєстрації виданих, повернутих і
використаних бланків нарядів, проводиться за документами на
відпуск цінностей (вимога, накладна тощо) із місць зберігання і
відображається в аналітичному обліку оборотами на рахунках 05
субрахунок 3 та 004. На підставі затвердженого керівником акта про списання
бланків нарядів із зазначенням їх нумерації і кількості, що
складається не рідше одного разу на квартал, вартість використаних
бланків списується з рахунка 05 субрахунок 3 у кореспонденції з
рахунками обліку витрат, пов'язаних з управлінням виробництвом, та
одночасно з рахунка 004. 1.3. Управління отримують бланки нарядів форми Н-1 (спирт)
на підставі поданих до Спецмонополії України заявок. Спецекспортери отримують бланки нарядів форми Н-2 (спирт) на
підставі поданих до Спецмонополії України заявок. ( Інструкцію доповнено пунктом 1.3 згідно з Наказом
Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 )
1.4. Бланки нарядів форми N Н-1 (спирт) оформляються тільки
Спецмонополією України, а на підставі нарядів Спецмонополії
України - управліннями. Бланки нарядів форми N Н-2 (спирт) оформляються тільки
спецекспортерами. ( Пункт 1.4 в редакції Наказу Держкомстату N 406/12/259
( z0817-98 ) від 18.12.98 )
1.5. Виправлення та внесення змін при оформленні нарядів
забороняється.
( Пункт 1.5 вилучено згідно із Наказом Держкомстату
N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 ) 1.5. Наряд діє протягом
терміну, зазначеного при його оформленні, і після закінчення
терміну вважається недійсним, а у разі його невикористання
підлягає поверненню концерну (управлінню).
2. Порядок оформлення наряду на відпуск спирту
етилового (форма Н-1 (спирт)
2.1. На підставі повідомлень Мінекономіки, що надіслані
Спецмонополії України та всім покупцям (споживачам),
міністерства, відомства або окремі покупці (споживачі) направляють
Спецмонополії України розподільчі відомості (або окремі листи)
на оформлення нарядів для одержання спирту етилового з урахуванням
пропозицій концерну "Укрспирт". ( Абзац перший пункт 2.1 в
редакції Наказу Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від
18.12.98 ) У розподільчих відомостях або окремих листах вказується: - повне найменування покупця (споживача) та кількість спирту
етилового, що виділяється; - повні поштові та розрахункові реквізити з адресою банку,
ідентифікаційний код покупця (споживача), мета використання
спирту, адреса місць зберігання спирту етилового (у випадку
виробництва продукції, що ліцензується); - номер, дата видачі та термін дії спеціального дозволу
(ліцензії), якщо покупці (споживачі) отримують спирт етиловий на
виробництво продукції, що ліцензується. 2.2. Повідомлення Мінекономіки та розподільчі відомості або
окремі листи покупців (споживачів) розглядаються
Спецмонополією України і щодо кожного конкретного звернення
надається письмовий дозвіл керівника Спецмонополії України або
уповноваженої ним особи на оформлення наряду. ( Пункт 2.2 в
редакції Наказу Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від
18.12.98 ) 2.3. Управління оформляє наряд лише за наявності наряду
Спецмонополії України та за письмовим дозволом керівника
управління. ( Пункт 2.3 в редакції Наказу Держкомстату
N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 ) 2.4. Оформлення наряду здійснюється працівниками
Спецмонополії України (управління), призначеними наказом
керівника Спецмонополії України (управління). ( Пункт 2.4 в
редакції Наказу Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від
18.12.98 ) 2.5. Бланк наряду оформляється у трьох примірниках за
допомогою друкарських машинок, засобів механізації, які б
забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну
зберігання документів. 2.6. У верхньому рядку бланка наряду вказується:
"Спецмонополія України" або повне найменування обласного
управління з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів у разі оформлення наряду на підставі
наряду Комітету. ( Пункт 2.6 в редакції Наказів Держкомстату N
406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98, N 191/98/144 ( z0389-99 )
від 18.06.99 )
2.7. При оформленні наряду заповнюються такі відомості: У рядку: - "Наряд N": порядковий номер по журналу Спецмонополії
України (управління), дата його видачі; ( Абзац 3 пункту 2.7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстату
N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 ) - "Повідомлення Мінекономіки": номер і дата повідомлення
(листа); - "Розподіл міністерства, відомства": найменування
міністерства, відомства, N і дата листа, найменування покупця
(споживача), номер і дата їх окремого листа; - "Розпорядження Спецмонополії України": номер і дата
видачі наряду Спецмонополії України (оформлюється
управліннями); ( Абзац 6 пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від
18.12.98 ) - "Постачальник": повне найменування постачальника спирту
етилового і його адреса; - "Споживач (покупець)": повне найменування споживача
(покупця), адреса, банківські реквізити, ідентифікаційний код,
номер і дата видачі ліцензії (для виробництв, що ліцензуються),
адреса місць зберігання спирту етилового (для виробництв, що
ліцензуються), мета використання спирту; - "Інше": повідомлення або доповнення до раніше надісланих
(поданих) документів, їх номер, дата видачі та інші відомості. У графі: - "Найменування спирту етилового": вид спирту (екстра, вищої
очистки, зерновий, мелясний, технічний, головна фракція спирту
етилового); ( Абзац 11 пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 ) - "Одиниця виміру": тис.декалітрів або декалітрів; - "Всього на 199_ р.: загальна кількість прописом; - "У тому числі по кварталах": кількість прописом у графі з
номером кварталу, протягом якого наряд дійсний. В інших графах з
номерами кварталів - прочерк; - "Примітка": додаткові відомості про умови відпуску
(передоплата, вимоги державної податкової адміністрації тощо). 2.8. Після заповнення всіх відомостей бланку наряду він
підписується керівником Спецмонополії України (управління) або
уповноваженою ним особою (керівником управління) та начальником
відділу, що оформляє наряди, і засвідчується печаткою
Спецмонополії України (управління). ( Пункт 2.8 в редакції
Наказу Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 ) 2.9. Усі наряди реєструються в журналі обліку нарядів
Спецмонополії України (управління). ( Пункт 2.9 в редакції
Наказу Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 ) 2.10. Перший примірник наряду надсилається
Спецмонополією України (управлінням) спецпоштою постачальнику. Другий примірник наряду надсилається споживачу (покупцю)
згідно з його поштовими реквізитами. Третій примірник наряду залишається в Спецмонополії
України (управлінні) разом з документами, на підставі яких
оформлений цей наряд. ( Пункт 2.9 в редакції Наказу Держкомстату N 406/12/259
( z0817-98 ) від 18.12.98 )
2.11. Наряд діє протягом терміну, зазначеного при його
оформленні, і по закінченні терміну вважається недійсним, а в разі
його невикористання підлягає поверненню Спецмонополії України
(управлінню). ( Інструкцію доповнено пунктом 2.11 згідно з
Наказом Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 )
3. Порядок оформлення наряду на відпуск спирту
етилового на експорт (форма N Н-2 (спирт)
3.1. На підставі контракту (договору), договору-комісії (у
разі його укладання), доповнення до контракту (договору) (у разі
його укладання), і довідки банку про надходження коштів або інших
документів, які гарантують їх надходження, керівником
спецекспортера надається письмовий дозвіл на оформлення наряду на
відпуск спирту етилового на експорт. ( Пункт 3.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомстату N 406/12/259
( z0817-98 ) від 18.12.98 )
( Пункт 3.2 виключено на підставі Наказу Держкомстату
N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 ) 3.2. Порядок оформлення
наряду здійснюється відповідно до пунктв 2.3, 2.4, 2.6, 2.8 та
2.9. цієї Інструкції.
( Пункт 3.3 виключено на підставі Наказу Держкомстату
N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 ) 3.3. Бланк наряду
оформляється у чотирьох примірниках відповідно до пункту 2.5. цієї
Інструкції.
3.2. Спецекспортер оформляє наряд лише за письмовим дозволом
керівника спецекспортера. ( Інструкцію доповнено пунктом 3.2
згідно з Наказом Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від
18.12.98 ) 3.3. Оформлення наряду здійснюється працівниками
спецекспортера, призначеними наказом керівника спецекспортера.
( Інструкцію доповнено пунктом 3.3 згідно з Наказом
Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 ) 3.4. Бланк наряду оформляється в чотирьох примірниках за
допомогою друкарських машинок, засобів механізації, які б
забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну
зберігання документів. ( Інструкцію доповнено пунктом 3.4
згідно з Наказом Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від
18.12.98 ) 3.5. У верхньому рядку бланка наряду вказується повне
найменування суб'єкта підприємницької діяльності, який одержав
ліцензію на експорт спирту етилового. ( Інструкцію доповнено
пунктом 3.5 згідно з Наказом Держкомстату N 406/12/259
( z0817-98 ) від 18.12.98 ) 3.6. При оформленні бланку наряду заповнюються такі
відомості: У рядку: - "Наряд N": порядковий номер згідно з журналом обліку
спецекспортера, дата його видачі; ( Абзац 3 пункту 3.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомстату N 406/12/259
( z0817-98 ) від 18.12.98 ) - "Контракт (договір) N": його номер і дата укладення; - "Договір-комісії N": його номер і дата укладання (у разі
його укладання); - "Доповнення до контракту (договору) N": його номер і дата
укладання (у разі його укладання); - "Довідка банку про надходження коштів або інші документи,
які гарантують їх надходження": номер довідки і дата видачі, повне
найменування установи банку, сума коштів прописом; - "Інше": повідомлення або доповнення до раніше надісланих
(поданих) документів, їх номер, дата видачі та інші відомості, а
також N і дата листа Мінекономіки (у разі їх надходження) або N і
дата наряду концерну для управління (для управлінь, що отримали
повноваження на експорт спирту етилового); - "Постачальник": повне найменування, його адреса; - "Ідентифікаційний код ЄДРПОУ": номер коду; - "Покупець": повне найменування покупця і його адреса. У графі: - "Найменування спирту етилового та код згідно з ТН ЗЕД":
його найменування і код продукції згідно з товарною номенклатурою
зовнішньоекономічної діяльності; - "Одиниця виміру" - тис.декалітрів чи декалітрів; - "Всього по наряду на 199_ рік": кількість прописом на рік; - "Примітка": у разі необхідності зазначається вид спирту -
екстра, вищої очистки, зерновий, мелясний, технічний, головна
фракція спирту етилового. ( Абзац 16 пункту 3.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомстату N 406/12/259
( z0817-98 ) від 18.12.98 ) 3.7. Після заповнення всіх відомостей бланка наряду він
підписується керівником спецекспортера та начальником відділу, що
оформляє наряди, і скріплюється печаткою спецекспортера.
( Інструкцію доповнено пунктом 3.5 згідно з Наказом
Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 ) 3.8. Всі наряди реєструються у журналі обліку нарядів
спецекспортера. ( Інструкцію доповнено пунктом 3.5 згідно з
Наказом Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від
18.12.98 ) 3.9. До митниці за місцем реєстрації (обліку) спецекспортера
подаються три примірники наряду на відпуск спирту етилового на
експорт. Перший і другий примірники, з відміткою митниці за місцем
реєстрації (обліку) спецекспортера, надсилаються спецекспортером
постачальнику. Другий примірник подається постачальником до митниці, яка
здійснює митне оформлення експорту спирту. Третій примірник залишається в митниці за місцем реєстрації
(обліку) спецекспортера. Четвертий примірник залишається у спецекспортера разом з
документами, на підставі яких оформлений цей наряд. ( Пункт 3.9 в редакції Наказу Держкомстату N 406/12/259
( z0817-98 ) від 18.12.98 )
3.10. По закінченні терміну дії наряд вважається недійсним, а
в разі його невикористання підлягає поверненню спецекспортеру. По закінченні терміну дії наряд вважається недійсним, а в
разі його невикористання підлягає поверненню спецекспортеру. ( Пункт 3.10 доповнено частиною другою згідно з Наказом
Держкомстату N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 )
4. Відповідальність
Особи, які призначені наказами керівника Спецмонополії
України (управління, спецекспортера) відповідальними за оформлення
нарядів, несуть відповідальність за достовірність відомостей,
вказаних у наряді, відповідно до чинного законодавства. ( Розділ 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомсту N 406/12/259 ( z0817-98 ) від 18.12.98 )
Затверджено
1-й прим. - постачальнику Наказ Держкомстату України,
2-й прим. - споживачу (покупцю) Спецмонополії України
3-й прим. - Спецмонополії та Мінфіну України
України (управлінню) 18 грудня 1998 р.
N 406/12/259
Форма N Н-1 (спирт) —————————————————————— Код за ДКУД | | —————————————————————— Серія N ____________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Наряд N ___ від "___" ______ 199_ року Прим. N ___________
на відпуск спирту етилового
Підстава для оформлення:
Повідомлення Мінекономіки ________________________________________
Розподіл міністерства (відомства) ________________________________
Розпорядження Спецмонополії ______________________________________
Постачальник _____________________________________________________
(повне найменування, адреса) __________________________________________________________________
Споживач (покупець) ______________________________________________
(повне найменування, адреса, банківські реквізити,
ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії,
адреса місць зберігання, мета використання спирту) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Інше _____________________________________________________________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування|Одиниця| Всього на | У тому числі по |Примітка| | спирту |виміру | 199__ рік | кварталах | | | етилового | | | | | |————————————+———————+——————————————+———————————————————| | | | | | I | II | III | IV | | |————————————+———————+——————————————+———+————+—————+————+————————| |————————————+———————+——————————————+———+————+—————+————+————————| |————————————+———————+——————————————+———+————+—————+————+————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————— М.П. Керівник _______________ Начальник відділу _________
( Форма N Н-1 в редакції Наказу Держкомстату N 406/12/259
( z0817-98 ) від 18.12.98 )
Затверджено
1-й і 2-й прим. - постачальнику Наказ Держкомстату України,
3-й прим. - митній службі Спецмонополії України
4-й прим. - спецекспортеру та Мінфіну України
18 грудня 1998 р.
N 406/12/259
Форма N Н-2 (спирт) —————————————————————— Код за ДКУД | | —————————————————————— Серія N ____________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Наряд N _____ від "___" ______ 199_ року Прим. N _________
на відпуск спирту етилового на експорт
Підстава для оформлення:
Контракт (договір) N ___________ від "___" _____________ 199_ року
Договір комісії N ______________ від "___" _____________ 199_ року
Доповнення до контракту (договору) N ___ від "___" _____ 199_ року
Довідка банку про ________________________________________________
надходження (номер, дата видачі, повне найменування установи
коштів або інші ________________________________________________
документи, які банку, сума коштів)
гарантують їх ________________________________________________
надходження ________________________________________________ ________________________________________________
Інше _____________________________________________________________ __________________________________________________________________
Постачальник _____________________________________________________
Ідентифікаційний код——————————————————(повне найменування, адреса) ЄДРПОУ | |____________________________ ——————————————————____________________________
Покупець _________________________________________________________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування спирту|Одиниця|Всього за нарядом на 199__|Примітка| | етилового та |виміру |рік ______________________| | |код згідно з ТН ЗЕД | | | | |————————————————————+———————+——————————————————————————+————————| |————————————————————+———————+——————————————————————————+————————| |————————————————————+———————+——————————————————————————+————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————— М.П. Керівник _______________ Начальник відділу ______________
( Форма N Н-2 в редакції Наказу Держкомстату N 406/12/259
( z0817-98 ) від 18.12.98 )вгору