Документ z0007-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.02.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2014  № 362


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2015 р.
за № 7/26452

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2011 року № 93

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою удосконалення роботи Атестаційної архітектурно-будівельної комісії НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2011 року № 93 «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2011 року за № 878/19616, замінивши у преамбулі слова та цифри «статті 18 Закону України «Про архітектурну діяльність» словами та цифрами «підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197,».

2. Затвердити Зміни до Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2011 року № 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2011 року за № 878/19616, що додаються.

3. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О.М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

Перший заступник Міністра

В.Є. Кістіон

ПОГОДЖЕНО:

Президент
Національної спілки архітекторів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок




В.М. Гусаков



Д.М. Олійник



О.Л. Шейко



С.М. Кондрюк




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
22.12.2014  № 362


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2015 р.
за № 7/26452

ЗМІНИ
до Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію

1. Абзац перший пункту 2.5 розділу ІІ доповнити реченням такого змісту: «Виготовлення особистої печатки виконавець забезпечує самостійно.».

2. Абзац перший пункту 3.3 розділу ІІІ після слів «цих органів» доповнити словами «у кількості до двох представників від кожного органу».

3. Пункт 4.2 розділу IV викласти в такій редакції:

«4.2. Засідання Комісії, президії або секції вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від затвердженого персонального складу членів Комісії, президії або секції.».

4. Пункт 5.1 розділу V доповнити новим підпунктом такого змісту:

«5.1.4. Установлювати перелік робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, спроможність виконання яких визначається кваліфікаційним сертифікатом.».

5. У розділі VІ:

1) пункт 6.3 після слова «секції» доповнити словами «саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності»;

2) пункт 6.6 викласти в такій редакції:

«6.6. У разі проведення професійної атестації на підставі делегованих повноважень саморегулівними організаціями у сфері архітектурної діяльності такі організації подають Комісії відомості, визначені пунктом 6.2 цього розділу, для їх внесення до Реєстру протягом двох робочих днів після прийняття ними відповідного рішення.».

6. Додаток до Положення доповнити приміткою такого змісту:

«Примітка: У разі делегування повноважень саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності у формі особистої печатки замість слів «Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» зазначається найменування відповідної організації.».

Директор Департаменту
державних програм
та розвитку житлового
будівництва




О.М. Непомнящий



вгору