Документ z0004-93, поточна редакція — Редакція від 14.08.2018, підстава - z0814-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
УКРАЇНИ
Н А К А З

N 3 від 01.02.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 лютого 1993 р.
за N 4

Про затвердження Інструкції про порядок видачі
дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, форм клопотання
та бланків дозволів на таке добування
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
екології та природних ресурсів
N 196 ( z0794-11 ) від 09.06.2011
N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }

На виконання п.13 Положення про Червону книгу України,
затвердженого постановою Верховної Ради України від 29 жовтня
1992 р. ( 2750-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволів на
добування (збирання) тварин і рослин, занесених до Червоної книги
України, форму клопотання (заявки) та форми бланків дозволів на
добування (збирання) тварин і рослин, занесених до Червоної книги
України, що додаються.
2. Вважати такими, що втратили чинність, Правила видачі
дозволів на добування (збирання) рідкісних і таких, які
знаходяться під загрозою зникнення видів тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, форми клопотання (заявки) та
бланку дозволу на таке добування (збирання), затверджені
Держкомприроди УРСР від 12.06.1989 р.
3. Внести зміни в Положення про порядок обліку, паспортизації
та видачі дозволів на переселення, добування (відлов, відстріл) з
метою селекції зубрів, затверджене Мінприроди України від
19.12.1991 р.: в пункті 1 слова "використання його для культурно-освітніх та
інших цілей" замінити словами: "і селекційних цілей, у тому числі
для розмноження і розведення".
4. Управлінню заповідних та рекреаційних територій (М.
Стеценко) направити затверджені Інструкцію про порядок видачі
дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених
до Червоної книги України, форми клопотання (заявки) та бланків
дозволів на добування (збирання) тварин і рослин, занесених до
Червоної книги України, держуправлінням охорони навколишнього
природного середовища по Республіці Крим, областях, містах Києву і
Севастополю, дирекціям заповідників, національних природних
парків, зацікавленим міністерствам, відомствам.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого
заступника Міністра Рубана Ю.Г.

Міністр Ю.КОСТЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом Мінприроди України
від 1 лютого 1993 р. N 3

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів
тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
{ У тексті Інструкції та додатках до неї слова "держуправління
охорони навколишнього природного середовища по Республіці
Крим, відповідних областей, міст Києва і Севастополя",
"Державне управління охорони навколишнього природного
середовища" у всіх відмінках замінено словами "орган
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідних
відмінках, слова "Мінприроди України" замінено словом
"Мінприроди" згідно з Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція встановлює єдиний порядок видачі дозволів
на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до
Червоної книги України. 1.2. Об'єктами видачі дозволів є види тварин і рослин,
занесені до Червоної книги України, їх гнізда, яйця, плоди,
насіння, частини або продукти цих тварин і рослин (надалі -
тварини і рослини, занесені до Червоної книги України). 1.3. Дозвіл на добування (збирання) тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, - це офіційний документ, який
засвідчує право наукових організацій та інших установ на
використання цих видів. 1.4. Добування (збирання) тварин і рослин, занесених до
Червоної книги України, здійснюється у виняткових випадках тільки
для наукових і селекційних цілей, в тому числі для розмноження і
розведення у спеціально створених умовах, за дозволом Міністерства
екології та природних ресурсів України. { Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 196 ( z0794-11 ) від
09.06.2011 }
1.5. Дозволи, згідно з клопотаннями (заявками), видаються
лише науковим організаціям та іншим установам, завдання яких щодо
виконання робіт з видами, занесеними до Червоної книги України,
визначені відповідними державними науковими програмами.
2. Порядок видачі дозволів на добування (збирання)
тварин і рослин, занесених до Червоної книги
України
2.1. Клопотання (заявки) на добування (збирання) тварин і
рослин, занесених до Червоної книги України, подаються науковими
організаціями, іншими установами до Мінприроди за три місяці до
запланованого добування (збирання) згідно з формою (додаток N 1).
{ Пункт 2.2 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
2.2. Клопотання (заявки) готуються в двох примірниках, один з
яких надсилається до Мінприроди, другий - до органу виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, які протягом 7 днів після
надходження заявки подають свої висновки Мінприроди. 2.3. При необхідності добування (збирання) тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, на територіях заповідників,
національних природних парків та інших установ
природно-заповідного фонду України, клопотання (заявка)
погоджується з постійним користувачем цих природних ресурсів.
{ Пункт 2.4 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
2.4. Клопотання (заявки) розглядаються протягом місяця. При
необхідності, Мінприроди організовує експертизу представлених
матеріалів через Національну комісію з питань Червоної книги
України, яка протягом 10 днів дає свої висновки. Мінприроди може
зажадати від заявника у разі необхідності додаткового погодження
даного клопотання (заявки) з іншими заінтересованими
міністерствами і відомствами. 2.5. Мінприроди при позитивному вирішенні питання надсилає
дозвіл в двох примірниках встановленої форми (додаток N 2, додаток
N 3), органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській
та Севастопольській міським державним адміністраціям, про що
сповіщає заявника, а в разі відмови - надсилає обгрунтовану
відповідь заявнику. { Пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від
19.06.2018 }
2.6. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань охорони навколишнього природного середовища, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в
тижневий термін з моменту надходження дозволу реєструє його і один
примірник видає заявникові, а другий залишає в себе та направляє
для контролю завірену в установленому порядку його копію до
територіального органу Держекоінспекції відповідної території. { Пункт 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від
19.06.2018 }
3. Порядок дії дозволів на добування (збирання) тварин і
рослин, занесених до Червоної книги України
3.1. Добування (збирання) тварин і рослин, занесених до
Червоної книги України, без реєстрації в природоохоронних органах
та без документів, які засвідчують відповідальну за добування
(збирання) особу, не дозволяється. 3.2. У випадку відстрілу тварин, занесених до Червоної книги
України, дозвіл дійсний при наявності мисливських посвідчень та
інших необхідних документів. 3.3. Дозвіл на добування (збирання) тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, є іменним документом, тобто
видається відповідній особі. Передача дозволу іншим особам
забороняється. 3.4. Добування (збирання) тварин і рослин, занесених до
Червоної книги України, допускається лише в присутності
відповідальних службових осіб Мінприроди або Держекоінспекції. { Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від
19.06.2018 }
3.5. Дозвіл дійсний тільки на строк та на території, вказаних
в ньому.
{ Пункт 3.6 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
3.6. Після закінчення строку дії дозвіл повертається
заявником до Мінприроди протягом місяця із звітом про його
використання (невикористання), актами про добування (збирання),
результатами ветеринарних досліджень (при селекційному добуванні
тварин). { Пункт 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від
19.06.2018 }
3.7. Використання тварин і рослин, занесених до Червоної
книги України, оформляється відповідними звітними документами.
Невикористану для наукових цілей продукцію чи частини тварин,
гербарій рослин необхідно: - м'ясо тварин у встановленому порядку здати заготівельним чи
торговельним організаціям; - пушну сировину, скелети, шкіру, роги, ентомологічні та інші
збори, визначений гербарій рослин (після відповідної підготовки та
консервації) передати в зоологічні, ботанічні музеї або фондові
колекції заповідників, національних природних парків, наукових
установ з оформленням документів про передачу. 3.8. Дозвіл на добування (збирання) тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, може бути скасований
Мінприроди у разі порушення користувачем умов природокористування,
різкого погіршення стану навколишнього середовища у процесі
природокористування, а також у разі: ліквідації установи, організації, яким було видано дозвіл; порушення норм і правил використання природних ресурсів; надходження вимоги від органів державного санітарного нагляду
та інших спеціально уповноважених органів державного нагляду. 3. Порядок дії дозволів на добування (збирання) тварин і
рослин, занесених до Червоної книги України
3.1. Добування (збирання) тварин і рослин, занесених до
Червоної книги України, без реєстрації в природоохоронних органах
та без документів, які засвідчують відповідальну за добування
(збирання) особу, не дозволяється. 3.2. У випадку відстрілу тварин, занесених до Червоної книги
України, дозвіл дійсний при наявності мисливських посвідчень та
інших необхідних документів. 3.3. Дозвіл на добування (збирання) тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, є іменним документом, тобто
видається відповідній особі. Передача дозволу іншим особам
забороняється. 3.4. Добування (збирання) тварин і рослин, занесених до
Червоної книги України, допускається лише в присутності
відповідальних службових осіб Мінприроди або уповноважених від
Мінприроди. 3.5. Дозвіл дійсний тільки на строк та на території, вказаних
в ньому. 3.6. Плата за добування тварин, занесених до Червоної книги
України, проводиться згідно з чинним законодавством. 3.7. Після закінчення строку дії дозвіл повертається
заявником до Мінприроди протягом місяця із звітом про його
використання (невикористання), актами про добування (збирання),
результатами ветеринарних досліджень (при селекційному добуванні
тварин), відомостями про оплату компенсації за добування. 3.8. Використання тварин і рослин, занесених до Червоної
книги України, оформляється відповідними звітними документами.
Невикористану для наукових цілей продукцію чи частини тварин,
гербарій рослин необхідно: - м'ясо тварин у встановленому порядку здати заготівельним чи
торговельним організаціям; - пушну сировину, скелети, шкіру, роги, ентомологічні та інші
збори, визначений гербарій рослин (після відповідної підготовки та
консервації) передати в зоологічні, ботанічні музеї або фондові
колекції заповідників, національних природних парків, наукових
установ з оформленням документів про передачу. 3.9. Дозвіл на добування (збирання) тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, може бути скасований
Мінприроди у разі порушення користувачем умов природокористування,
різкого погіршення стану навколишнього середовища у процесі
природокористування, а також у разі: ліквідації установи, організації, яким було видано дозвіл; порушення норм і правил використання природних ресурсів; надходження вимоги від органів державного санітарного нагляду
та інших спеціально уповноважених органів державного нагляду.

Додаток N 1
до Інструкції про порядок видачі дозволів
на добування (збирання) видів тварин і
рослин, занесених до Червоної книги
України, затвердженої наказом Мінприроди
України від 1 лютого 1993 р. N 3

ФОРМА КЛОПОТАННЯ (ЗАЯВКИ)
В клопотанні (заявці) на добування (збирання) видів тварин і
рослин, занесених до Червоної книги України, вказуються: а) повне найменування заявника (установи, організації) та
його адреса; б) назва та коротка анотація відповідної державної наукової
програми, в завдання якої входить виконання робіт з вказаними в
клопотанні (заявці) видами тварин чи рослин, занесеними до
Червоної книги України; в) вид тварини або рослини, кількість необхідних особин чи
рослин, гнізд, яєць, плодів, насіння, інших частин чи продуктів та
обгрунтування добування (збирання) такої кількості тварин
(рослин), занесених до Червоної книги України; г) місце добування (збирання) - область, район, водойма,
урочище; строки добування (збирання) тварин чи рослин, занесених
до Червоної книги України; д) мета добування (збирання) тварин чи рослин, занесених до
Червоної книги України, та їх подальше використання; е) передбачений спосіб добування тварин, занесених до
Червоної книги України; є) прізвище, ім'я, по-батькові відповідальної особи, на яку
необхідно видати дозвіл; ж) пропозиції про місце та спосіб зберігання зібраного
наукового та колекційного матеріалу. До клопотання (заявки) додаються відомості про чисельність
видів тварин чи рослин (вказаних у заявці) в районах можливого
добування (збирання), які заносяться Мінприроди до банку даних. Заявка підписується керівником установи, організації.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
Додаток N 2
до Інструкції про порядок видачі дозволів
на добування (збирання) видів тварин і
рослин, занесених до Червоної книги
України, затвердженої наказом Мінприроди
України від 1 лютого 1993 р. N 3

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДОЗВІЛ N ____________
на добування тварин, занесених до Червоної книги України
Дійсний з __________ 20__ р.
до __________ 20__ р.
(Невикористаний в зазначені строки дозвіл вважається
недійсним та підлягає поверненню до Мінприроди)
Дозвіл видано ———————————————————————————————————————————————— (прізвище, ім'я, по-батькові, посада) ———————————————————————————————————————————————— (назва установи, організації)
на добування
———————————————————————————————————————————————— (назва виду, кількість особин, гнізд, яєць) ———————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— на території ————————————————————————————————————————————————— (район, урочище, квартал, виділ, водойма) ————————————————————————————————————————————————— Мета добування —————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————

Посадова особа центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує
формування і реалізує державну
політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища (прізвище)
М.П.

Дозвіл зареєстровано:
Орган виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища,
обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації М.П. (прізвище)
" "____________ 20__ р.

Фактично здобуто: ——————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— (Вказати: дату добування тварини, вік тварини, причину
селекції, номер акту, підписи відповідальних та
контролюючих осіб)
відповідальний по контролю за добуванням —————————————————————————————————————————————————————— (Службова особа Держекоінспекції)
Примітки: Дозвіл є іменним документом, передача його іншим особам
забороняється. Дозвіл дійсний тільки на території, вказаній в ньому, після
реєстрації в органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань охорони навколишнього природного середовища, обласних,
Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях. Добування тварин проводиться в присутності відповідальних
службових осіб Мінприроди або Держекоінспекції. Після закінчення строку дії дозвіл підлягає поверненню до
Мінприроди протягом місяця, із звітом про його використання
(невикористання), актами про добування, результатами ветеринарних
досліджень, довідками про використання здобутих тварин (в т.ч.
м'яса, трофеїв).
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
екології та природних ресурсів N 196 ( z0794-11 ) від 09.06.2011,
N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
Додаток N 3
до Інструкції про порядок видачі дозволів
на добування (збирання) видів тварин і
рослин, занесених до Червоної книги
України, затвердженої наказом Мінприроди
України від 1 лютого 1993 р. N 3
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДОЗВІЛ N
на збирання рослин, занесених
до Червоної книги України
дійсний з ____________20__ р.
до ____________20__ р.
(Невикористаний в зазначені строки дозвіл вважається
недійсним і повертається до Мінприроди).
Дозвіл видано_________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, __________________________________________________________________
назва установи, підприємства, організації) на збирання_______________________________________________________
(рослин, їх частин, плодів, насіння, __________________________________________________________________
назва рослини, кількість особин, частин, вага насіння) __________________________________________________________________
на території______________________________________________________
(адреса, назва урочища, квартал, виділ)
Мета збирання___________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Посадова особа центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує
формування і реалізує державну
політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища
М.П. (прізвище)

Дозвіл зареєстрований:
Орган виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища,
обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації М.П. (прізвище)
"___"_____________20__ р.

Фактично зібрано _______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Службова особа Держекоінспекції підпис прізвище
Збирання зазначених видів рослин, їх частин здійснюється лише
на території, вказаній в дозволі.
Примітка. Через місяць після закінчення строку дії дозвіл
повертається до Мінприроди разом з актом про
використання зібраних рослин чи їх частин.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
екології та природних ресурсів N 196 ( z0794-11 ) від 09.06.2011,
N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }вгору