Документ z0004-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.06.2012, підстава - z0865-12

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2011  №  723


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2012 р.
за № 4/20317

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 297 від 25.05.2012}

Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва

Відповідно до Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 246 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми:

зведений реєстр виробників молока;

зведена відомість про суми нарахованої та сплаченої дотації за продане для переробки молоко;

реєстр фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

відомість про суми часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

зведена відомість про нарахування сум часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

реєстр суб’єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності;

журнал обліку суб’єктів господарювання, які подали документи на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту тваринництва, Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б.Р.) у встановленому порядку довести цей наказ до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим і головних управлінь агропромислового розвитку обласних держадміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

М.Д. Безуглий

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі УкраїниА.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
15.12.2011  № 723

__________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання,  район, область)

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
виробників молока №__
за ____________ 20__ року


Найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість проданого молока базисної жирності, кілограм

Середня ціна за 1 кг молока базисної жирності без дотації, грн.

Суб’єкти господарювання
Фізичні особи
Разом

х____________
(кількість)

суб’єктів господарювання

____________
(кількість)

фізичних осіб

____________
(кількість)

усіх виробників молока

Керівник
молокопереробного підприємства


__________
(підпис)


________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
молокопереробного підприємства


__________
(підпис)


________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М.П.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
15.12.2011  № 723

________________
              (регіон)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про суми нарахованої та сплаченої дотації за продане для переробки молоко
за ____________ 20__ року


Кількість суб'єктів - отримувачів дотації

Зданого на переробку молока базисної жирності*, тонн

Середня ціна за 1 кг молока базисної жирності без дотації, грн.

Нараховано дотації*, тис. грн.

Сплачено дотації*, тис. грн.

Суб’єкти господарювання


Фізичні особи


Разом


Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим__________
(підпис)________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації__________
(підпис)________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління
промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового
комплексу Севастопольської
міської державної адміністрації

__________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М.П.

__________
* Інформація подається з наростаючим підсумком з початку року.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
15.12.2011  № 723

РЕЄСТР
фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)
на __________________ 20___ року


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість УІД
Разом

х


______________ фізичних осіб
     (кількість)

Голова комісії

_________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

_________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
15.12.2011  № 723

ВІДОМІСТЬ
про суми часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)
на __________________ 20___ року


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість УІД

Нараховано*,
грн.

Сплачено*,
грн.


Разом

х
       ______________ фізичних осіб
             (кількість)

Начальник управління
агропромислового розвитку
районної державної адміністрації_________
(підпис)______________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління
промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового
комплексу Севастопольської
міської державної адміністрації

________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М.П.

__________
* Інформація подається з наростаючим підсумком з початку року.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
15.12.2011  № 723

________________
              (регіон)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)
на ________________ 20___ року

Усього закуплено УІД,
одиниць

Нараховано*,
тис. грн.

Сплачено*,
тис. грн.
      ______________ фізичних осіб
            (кількість)

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим__________
(підпис)________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації__________
(підпис)________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління
промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового
комплексу Севастопольської
міської державної адміністрації

__________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М.П.

__________
* Інформація подається з наростаючим підсумком з початку року.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
15.12.2011  № 723

________________
              (регіон)

РЕЄСТР
суб’єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності
на ____________ 20___ року

Кількість суб'єктів господарювання 

Закуплено племінних нетелей та корів, за які нараховується часткове відшкодування, голів*

Загальна жива вага, тонн*

Сума нарахованого часткового відшкодування,
тис. гривень *

Сплачено, тис. гривень *


      ______________ суб’єктів господарювання
            (кількість)

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим__________
(підпис)________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації__________
(підпис)________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління
промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового
комплексу Севастопольської
міської державної адміністрації

__________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М.П.

__________
* Інформація подається з наростаючим підсумком з початку року.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
15.12.2011  № 723

ЖУРНАЛ
обліку суб’єктів господарювання, які подали документи на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивностівгору