Документ z0003-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.02.2012, підстава - z1531-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
N 133 від 30.12.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 січня 1995 р.
за N 3/539
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій
N 826 ( z1531-11 ) від 11.08.2011 }
Про затвердження Інструкції про порядок зупинки
експлуатації об'єктів при наявності порушень
нормативних актів про охорону праці

З метою виконання вимог Закону "Про охорону праці"
( 2694-12 ) щодо неприпустимості експлуатації виробничих об'єктів,
які створюють небезпеку життю або здоров'ю працюючих,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок зупинки експлуатації
об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону
праці, що додається. 2. Начальнику управління справами Бочкарьову Ю.О. забезпечити
територіальні управління необхідною кількістю пломбіраторів і
пломб. 3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
начальників галузевих управлінь і відділів Комітету.
Голова Комітету С.П.Ткачук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України по нагляду за
охороною праці
30.12.1994 N 133
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 січня 1995 р.
за N 3/539
Інструкція
про порядок зупинки експлуатації об'єктів
при наявності порушень нормативних актів
про охорону праці

1. Загальні положення
Дана Інструкція встановлює єдиний порядок передбаченої ст.45
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) зупинки
експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць,
робочих місць і устаткування (далі - об'єктів) до усунення
порушення вимог щодо охорони праці, які створюють загрозу життю
або здоров'ю працюючих. Дія Інструкції поширюється на всі підприємства, установи і
організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Інструкція обов'язкова для виконання посадовими особами
(державними інспекторами) органів Держнаглядохоронпраці України.
2. Порядок зупинки експлуатації об'єктів
2.1. У разі прийняття посадовими особами (державними
інспекторами) Держнаглядохоронпраці відповідно до Закону "Про
охорону праці" ( 2694-12 ) і Положення про Державний комітет
України по нагляду за охороною праці рішення про зупинку
експлуатації об'єктів, які створюють загрозу життю або здоров'ю
працюючих, повинно застосовуватися пломбування виробничих
об'єктів. 2.2. Пломби накладаються: у разі зупинки експлуатації підприємств, окремих виробництв,
цехів, дільниць, робочих місць і технологічних процесів, які
створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих - на основні машини
і агрегати, без включення в роботу яких неможлива в цілому
експлуатація об'єкта, робота якого забороняється; у разі зупинки роботи машин, механізмів, устаткування, які
експлуатуються з порушенням вимог нормативних актів про охорону
праці - безпосередньо на це обладнання. Залежно від конкретної ситуації пломби можуть накладатися й
на інші конструктивні елементи будівель і споруд (двері, люки,
лази), пускову апаратуру, органи управління устаткуванням тощо. 2.3. Для пломбування використовуються стандартні свинцеві або
поліетиленові пломби з камерою або з двома паралельними отворами
та металевий дріт. За своєю конструкцією пломба повинна не допускати її зняття
без руйнування цілісності, чим запобігається самовільне
відновлення зупинених робіт. 2.4. Накладання свинцевих і поліетиленових пломб повинно
проводитись у порядку згідно з додатком. 2.5. Пломби затискуються пломбіратором таким чином, щоб з
обох її сторін залишився чіткий і ясний відбиток, а дротину
неможливо було витягти з пломби. Після затискування пломба повинна
бути пильно оглянута і у разі виявлення дефектів (неясність
ознаків, зріз ознаків тощо) замінена іншою. 2.6. Пломби, що накладаються, після затискування
пломбіраторами повинні мати слідуючі ознаки: з одного боку - літери ДІОП (Державна інспекція охорони
праці); з другого боку - коди Державної інспекції охорони праці, що
визначаються в установленому Держнаглядохоронпраці порядку, та
інспектора, що визначаються начальником інспекції. Наприклад:
Код ——————————— Дзержинської ДІОП у вугільній | промисловості 12
ДІОП 10 ——————————— Код інспектора

2.7. У приписі в пункті, де вказуються відомості про заборону
експлуатації підприємства, окремих виробництв, цехів, дільниць,
робочих місць і устаткування, вказується їх назва, дата, час та
місце накладання пломби, а також посада і прізвище особи, під
відповідальність якої здана на збереження пломба. 2.8. Накладання пломби повинно здійснюватися таким чином, щоб
забезпечувалась безпека особи, яка її накладає, а машини,
механізми і устаткування, що підлягають пломбуванню, не створювали
аварійних ситуацій з причини їх зупинки. 2.9. Зняття пломби без дозволу посадових осіб органів
Держнаглядохоронпраці вважається порушенням вимог законодавчих та
інших нормативних актів про охорону праці і тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством. 2.10. Територіальне управління видає пломбіратори Державним
інспекціям охорони праці з врахуванням чисельності державних
інспекторів. 2.11. Начальник Державної інспекції охорони праці видає
пломбіратори державним інспекторам під розписку. У разі звільнення
інспектора з роботи пломбіратор повертається в Державну інспекцію. 2.12. Посадові особи (державні інспектори) територіальних
управлінь і Державних інспекцій охорони праці повинні утримувати
пломбіратори в місцях, які забезпечують їх надійне зберігання.
Додаток відсутнійвгору