Документ z0003-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.01.2019. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2018  № 754


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 3/32974

Про деякі питання оформлення та адресування відправлень, які надсилаються через Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до пунктів 9, 19, 41 Порядку забезпечення урядовим фельд’єгерським зв’язком, приймання, доставки, збереження, знищення кореспонденції, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 152, підпункту 6 пункту 4 та пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Інструкцію з оформлення та адресування відправлень, які надсилаються через Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

форму реєстру;

форму опису.

2. Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр оборони України

Т.в.о. Міністра
Заступник Міністра закордонних справ України

Перший заступник Голови Служби безпеки України
генерал-лейтенантС. Полторак


В.М. Боднар


П. ДемчинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
10 грудня 2018 року № 754


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 3/32974

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення та адресування відправлень, які надсилаються через Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає вимоги до оформлення та адресування відправлень державних органів, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, закордонних дипломатичних установ (далі - відправники), які надсилаються через Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - підрозділи фельд’єгерського зв’язку).

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Порядку забезпечення урядовим фельд’єгерським зв’язком, приймання, доставки, збереження, знищення кореспонденції, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 152 (далі - Порядок № 152).

II. Види відправлень, їх гранична вага та розміри

1. Види відправлень, їх граничну вагу та розміри, які приймаються підрозділами фельд’єгерського зв’язку, наведено у додатку 1 до цієї Інструкції.

2. Для формування відправлень використовуються папір, тканина, а також дерев’яні та металеві ящики, які мають відповідати таким вимогам:

1) папір для пакування повинен бути суцільним, міцним, цупким та світлонепроникним. Для секретних відправлень використовується крафт-папір;

2) тканина для пакування має бути лляною або брезентовою, суцільною, міцною, цупкою та світлонепроникною;

3) дерев’яні ящики, в які упаковується техніка, мають бути міцними і приховувати контури та вид відправлення. Кожна зі сторін дерев’яного ящика має бути виготовлена із суцільної фанери або сухих струганих щільно підігнаних одна до одної дощок без наскрізних сучків. Товщина фанери (дощок) має бути не менше ніж 6 мм;

4) металеві ящики повинні бути зварними, мати кришки, замки, а також дужки для опломбовування.

3. Відправлення відправників, що приймаються підрозділами фельд’єгерського зв’язку для доставки авіаційним транспортом, мають відповідати вимогам Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2219/22531.

III. Вимоги до адресування

1. На адресному боці усіх видів секретних відправлень (адресних бирках) реквізити зазначаються згідно зі схемою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції.

2. На адресному боці усіх видів несекретних відправлень (адресних бирках) реквізити зазначаються згідно зі схемою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції.

3. На усіх видах секретних та несекретних відправлень адреса зазначається у такій послідовності:

найменування одержувача;

назва держави (застосовується для офіційної кореспонденції);

назва населеного пункту, вулиці, номер будинку (за потреби корпусу тощо).

Наприклад:

«Адреса одержувача:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Захисні системи»

м. Одеса, вул. Дибенка, 2, корп. 7».

Кореспонденція може адресуватися за умовним найменуванням «Військова частина».

Наприклад:

«Адреса одержувача:

Командиру частини

Військова частина А3586

м. Вінниця».

4. Адреса та інші написи наносяться на відправлення чи адресну бирку друкарським способом або чітко та розбірливо пишуться чорнилами чи кульковою ручкою чорного, синього або фіолетового кольору.

5. Під час оформлення адресної бирки (додаток 4) реквізити наносяться безпосередньо на бирку або на наклеєний на неї адресний ярлик відповідно до вимог пунктів 1-4 цього розділу.

Адресна бирка для нанесення реквізитів відправлень кріпиться до таких видів відправлень: посилок в упаковці з тканини, рулонів циліндричної форми, постпакетів в упаковці з тканини.

Адресна бирка може прикріплюватися до упаковки з технікою (метвиробу).

Під час опечатування відправлень сургучем з відтиском металевої печатки відправника (свинцевою пломбою) на зворотному боці адресної бирки зазначається номер металевої печатки (пломби).

Наприклад:

«Опечатано сургучевою печаткою № 1»

або

«Опломбовано пломбою № ДСК-1».

Напис засвідчується підписом відправника та відтиском мастичної печатки «Для пакетів».

Адресна бирка виготовляється з деревини (фанери) завтовшки не менше ніж 5 мм. Максимальні розміри адресної бирки - 140 х 80 мм, мінімальні - 120 х 70 мм.

6. На пакети та посилки у паперовій упаковці, в яких пересилаються несекретні документи, допускається наклеювання адресних ярликів (додаток 5).

Адресний ярлик опечатується мастичною печаткою «Для пакетів» з чотирьох боків так, щоб охоплювати адресний ярлик та упаковку відправлення.

Для адресних ярликів використовується папір білого кольору.

7. Реквізити та додаткові позначки на відправленнях (адресних бирках) зазначаються українською мовою без скорочень (крім загальноприйнятих географічних скорочень: м. (місто), вул. (вулиця) тощо).

Відправлення можуть мати також літерні позначки «Літер «М», Літер «СІ», Літер «К» тощо.

8. Обмін дипломатичною поштою між відправниками та закордонними дипломатичними установами України (далі - ЗДУ) здійснюється виключно через МЗС, яке надає відправленням статус дипломатичної пошти.

На відправленнях з дипломатичною поштою (додаток 6) у лівій верхній частині конверта (адресної бирки, адресного ярлика) зазначаються підпис, ініціали та прізвище посадової особи МЗС (ЗДУ), яка надала відправленню статус дипломатичної пошти. Відправлення завіряються печаткою МЗС «Для пакетів».

Під час адресування дипломатичної пошти зазначаються назви ЗДУ та населеного пункту.

9. Офіційна кореспонденція, яка адресується каналами Міжурядового фельд’єгерського зв’язку, оформлюється відповідно до вимог Інструкції про порядок оформлення і перевезення офіційної кореспонденції між державами - учасницями Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, затвердженої постановою Координаційної Ради Міжурядового фельд’єгерського зв’язку від 31 травня 2001 року № 191 (зі змінами).

IV. Вимоги до оформлення пакетів

1. Пакети із секретними документами оформлюються відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

Зразок оформлення пакета, прошитого з проколюванням вкладеного (ниткою, скріпкою) і опечатаного паперовою наклейкою, наведено в додатку 7 до цієї Інструкції.

Зразок оформлення пакетів із додатковими позначками «Особисто» і «Терміново» наведено в додатку 8 до цієї Інструкції.

Зразок оформлення пакета, прошитого без проколювання вкладеного, опечатаного п’ятьма паперовими наклейками, наведено в додатку 9 до цієї Інструкції.

Зразок оформлення пакета вагою більше ніж один кілограм наведено в додатку 10 до цієї Інструкції.

2. Пакети з несекретними документами оформлюються відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736, і таких вимог:

1) несекретні пакети не прошиваються;

2) усі клапани паперового конверта мають бути надійно заклеєні;

3) на лінії склеювання усіх клапанів проставляються відтиски мастичної печатки «Для пакетів» (додаток 11) або наклеюються паперові наклейки з відтиском мастичної печатки «Для пакетів» (додаток 12);

4) пакети вагою більше ніж 1 кілограм додатково перев’язуються навхрест суцільним міцним шпагатом (кордовою ниткою), кінці якого опечатуються так, щоб не можна було його зняти без пошкодження упаковки та/або відтисків мастичних печаток або паперових наклейок;

5) дозволяється пересилання несекретних документів у паперових конвертах європейського зразка.

3. Під час оформлення подвійних пакетів (додаток 13) необхідно дотримуватися таких вимог:

1) на зовнішньому конверті секретних та несекретних відправлень у лівому верхньому куті робиться напис (додаткова позначка) «Подвійний пакет»;

2) зовнішній конверт секретних та несекретних відправлень не прошивається;

3) секретний подвійний пакет опечатується п’ятьма паперовими наклейками з відтиском мастичної печатки «Для пакетів»;

4) несекретні подвійні пакети оформлюються відповідно до вимог пункту 2 цього розділу.

V. Вимоги до оформлення посилок

1. Секретні посилки формуються в упаковці з тканини, несекретні - у паперовій упаковці або упаковці з тканини.

Секретні посилки з дипломатичною поштою дозволяється формувати у паперовій упаковці.

2. Під час оформлення секретних та несекретних посилок в упаковці з тканини (додаток 14) необхідно дотримуватися таких вимог:

1) упаковка виготовляється у вигляді мішка із внутрішнім швом;

2) після вкладення відправлень в упаковку її горловина збирається у складки. Навколо неї робляться два оберти шпагатом, кінці якого зав’язуються двома тугими вузлами. Одним кінцем шпагату прошивається зібрана горловина упаковки нижче обертів зав’язки, цим самим кінцем шпагату зі зворотного боку прошивається горловина упаковки з тканини вище обертів зав’язки.

Кінці шпагату зав’язуються тугим подвійним вузлом, протягуються крізь отвори адресної бирки і опечатуються сургучевою печаткою.

Сургуч накладається в заглиблення на зворотному боці адресної бирки тонким шаром так, щоб його неможливо було зняти без пошкодження відтиску печатки або адресної бирки.

З метою недопущення переміщення вкладень горловину упаковки з тканини прошивають якомога ближче до вкладення. Відстань від вузла прошивання до краю горловини упаковки має бути не менше ніж 80 мм;

3) дозволяється опломбування адресної бирки посилки свинцевою пломбою з використанням пломбіратора. Відстань між пломбою і вузлом зав’язування не має перевищувати 10 мм;

4) опечатувати посилки в упаковці з тканини паперовими наклейками та перев’язувати їх паперовим шпагатом забороняється.

3. Під час оформлення секретних та несекретних посилок рулонами циліндричної форми (додаток 15) необхідно дотримуватися таких вимог:

1) посилки у рулонах циліндричної форми незалежно від ваги та розмірів повинні бути упаковані в упаковку з тканини і мати стержень із твердого матеріалу;

2) інші вимоги до оформлення посилок у рулонах циліндричної форми відповідають вимогам пункту 2 цього розділу.

4. Під час оформлення посилок у паперовій упаковці (додаток 16) необхідно дотримуватися таких вимог:

1) документи попередньо вкладаються у картонну коробку таким чином, щоб вкладене не переміщувалося;

2) коробка обгортається в крафт-папір та по лінії склеювання через кожні 80 мм опечатується паперовими наклейками з відтиском мастичної печатки «Для пакетів»;

3) посилки у паперовій упаковці перев’язуються навхрест міцним суцільним шпагатом (кордовою ниткою). Одна з паперових наклейок з відтиском мастичної печатки «Для пакетів» накладається на кінці шпагату, не закриваючи їх повністю;

4) секретні посилки з дипломатичною поштою у паперовій упаковці (додаток 17) оформлюються відповідно до вимог підпунктів 1-3 пункту 4 цього розділу. Крім того, усі боки посилки додатково прошиваються.

VI. Вимоги до оформлення упаковок з технікою (метвиробів)

1. Секретна та несекретна техніка (метвироби) упаковується у дерев’яні або металеві ящики.

2. Під час оформлення упаковки із секретною технікою (метвиробом) у дерев’яному ящику (додаток 18) необхідно дотримуватися таких вимог:

1) секретна техніка (метвиріб) укладається у дерев’яний ящик, який перев’язується навхрест міцним (крученим) шпагатом або суцільним дротом діаметром не менше ніж 1 мм. Кінці перев’язування протягуються в отвори на відстані 15-20 мм від кожного ребра ящика та зв’язуються подвійним вузлом, а кінці дроту двічі скручуються.

Кінці шпагату припечатуються сургучевою печаткою до одного з боків ящика або адресної бирки у спеціальне заглиблення (не більше ніж 5 мм), а кінці дроту опломбовуються свинцевою пломбою з використанням пломбіратора.

Дерев’яні (фанерні) ящики, боки яких скріплено за допомогою шипів, а кришку прибито цвяхами, а також ящики вагою до 20 кг з кришками, які мають зовнішні завіси та шурупи, перев’язуються дротом або шпагатом. Ящики вагою більше ніж 20 кг слід окантовувати по периметру торців на відстані 30 мм від краю суцільною металевою стрічкою, закріпленою цвяхами. Кінці металевої стрічки, виведені на кришку ящика, а також відрізок стрічки, який проходить по дну ящика, прошиваються дротом, захоплюючи при цьому кришку, дно та торці ящика, і опломбовуються.

Дерев’яні ящики, які мають суцільну міцну кришку, внутрішні завіси, а на краях кришки і корпусу внутрішні дужки для опломбовування, металевою стрічкою можуть не окантовуватися. Упаковки вагою більше ніж 5 кг повинні мати міцні ручки для перенесення, вагою більше ніж 50 кг - додаткове пристосування для механізованого вантаження;

2) адреса та інші необхідні дані на упаковках з технікою (метвиробах) можуть бути зазначені на одному з боків упаковки або на адресній бирці. Адреси на упаковці з технікою (метвироби) великих розмірів мають бути зазначені на обмеженій площі 30 х 50 см.

Якщо адресу зазначено на одному з боків дерев’яного ящика або на адресній бирці, яку щільно прикріплено до дерев’яного ящика, адресна бирка опечатується свинцевою пломбою, а інформація про опечатування зазначається на адресному боці упаковки.

3. Під час оформлення упаковки із секретною технікою (метвиробом) у металевому ящику (додаток 19) необхідно дотримуватися таких вимог:

1) секретна техніка вкладається у металевий ящик та замикається дужкою; адресна бирка кріпиться за допомогою дроту та опечатується свинцевою пломбою так, щоб не допустити відкриття кришки;

2) адресна бирка під час оформлення відправлень у металевому ящику може опечатуватися сургучевою печаткою. У цьому разі адресна бирка прикріплюється до ящика крученим шпагатом.

4. Під час оформлення упаковки з несекретною технікою (метвиробом) необхідно дотримуватися таких вимог:

1) несекретна техніка (метвиріб) укладається в дерев’яні або металеві ящики, які мають суцільну міцну кришку, внутрішні завіси, а на краях кришки і корпусу внутрішні дужки для опломбовування. Упаковки вагою більше ніж 5 кг повинні мати міцні ручки для перенесення, вагою більше ніж 50 кг - додаткове пристосування для механізованого вантаження;

2) інші вимоги до оформлення упаковок з несекретною технікою (метвиробом) відповідають вимогам підпункту 2 пункту 2 цього розділу.

VII. Вимоги до оформлення постпакетів

1. Постпакети із секретними та несекретними відправленнями приймаються тільки від підрозділів фельд’єгерсько-поштового зв’язку Збройних Сил України.

2. Під час оформлення постпакетів (додаток 20) необхідно дотримуватися таких вимог:

1) відправлення упаковуються в упаковку з тканини, яка має у верхній частині горловини металеві отвори (люверси);

2) через усі отвори (люверси) протягується шпагат і зав’язується подвійним вузлом. Кінці шпагату протягуються через отвори адресної бирки, зав’язуються подвійним тугим вузлом і опечатуються сургучевою печаткою в заглибленні на зворотному боці адресної бирки.

VIII. Відправлення, заборонені для пересилання

1. Для пересилання підрозділами фельд’єгерського зв’язку не приймаються відправлення:

оформлені з порушенням вимог цієї Інструкції;

зі скороченням адрес чи найменувань одержувача/відправника (крім скорочень, визначених пунктом 7 розділу III цієї Інструкції);

з виправленнями, незасвідченими підписом та відтиском мастичної печатки відправника «Для пакетів»;

адресовані на адреси житлових або приватних будинків, квартир, торговельних чи розважальних центрів, базарів та на номери абонентських поштових скриньок;

з пошкодженими сургучевими печатками, упаковкою, наклейками з відтиском мастичних печаток, нитками прошивання чи перев’язування;

з відтисками мастичних печаток, які не відповідають найменуванню, зазначеному в адресі відправника;

з нечітким відтиском мастичних та сургучевих печаток, свинцевих пломб;

опечатані паперовими наклейками, виготовленими друкарським способом або на копіювальній техніці;

із вкладеннями, забороненими до пересилання відповідно до Правил надання поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 (далі - Правила).

2. Якщо у фельд’єгеря / дипломатичного кур’єра / експедитора, який приймає відправлення, виникла підозра щодо наявності у відправленні речовин або предметів, заборонених до пересилання відповідно до Правил, і посадова особа відправника відмовляється на прохання посадової особи підрозділу фельд’єгерського зв’язку вилучити таке відправлення або відкрити його і пред’явити вкладення, фельд’єгер / дипломатичний кур’єр / експедитор зобов’язаний доповісти про це керівництву підрозділу фельд’єгерського зв’язку та діяти за його вказівкою.

Якщо відправлення, стосовно якого виникла підозра щодо вкладення речовин або предметів, заборонених до пересилання, має гриф обмеження доступу, механізм дій посадових осіб підрозділів фельд’єгерського зв’язку визначається наказом Адміністрації Держспецзв’язку та Служби безпеки України.

IХ. Оформлення супровідної документації на відправлення

1. Відправлення, що пересилаються через підрозділи фельд’єгерського зв’язку, обліковуються відправником у реєстрі, форма якого затверджена наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 10 грудня 2018 року № 754, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 3/32974 (далі - реєстр).

Реєстр складається у двох примірниках в електронному вигляді або заповнюється кульковою ручкою (пастою чорного, синього або фіолетового кольору).

Реквізити, зазначені на адресному боці відправлень, записуються у відповідних графах реєстру.

У кожному примірнику реєстру відправник зазначає дату, номер договору про забезпечення урядовим фельд’єгерським зв’язком, словами кількість відправлень, своє прізвище та ініціали й засвідчує своїм підписом і відтиском мастичної печатки «Для пакетів».

За потреби вилучення відправлень із реєстру в графі «Примітка» на обох примірниках реєстру представник відправника робить запис «Відправлення вилучено» і дані відправлення викреслює. Вилучення кожного відправлення, а також новий підсумок та інші виправлення на обох примірниках реєстру засвідчуються окремим підписом представника відправника та відтиском мастичної печатки «Для пакетів».

Для перевезення місць з кореспонденцією, офіційною кореспонденцією та дипломатичною поштою у вантажному відділенні авіатранспорту відправник робить запис у реєстрі «Дозволяється перевозити у вантажному відділенні літака відправлення №», зазначає прізвище та ініціали, проставляє підпис і відтиск мастичної печатки «Для пакетів».

2. Секретні та несекретні відправлення реєструються в окремих реєстрах.

У реєстрі секретних відправлень додатково зазначаються номер спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, та строк його дії.

3. Відправлення, що доставляються фельд’єгерями, які забезпечують урядовим фельд’єгерським зв’язком відправника за його місцезнаходженням, приймаються без обліку у реєстрі.

Кількість доставлених відправлень зазначається уповноваженою особою режимно-секретного органу або несекретного діловодства відправника у довідці (додаток 21).

4. Для засвідчення записів у супровідних документах на відправлення та під час оформлення відправлень відправник та одержувач повинні використовувати:

для відправлень, які мають гриф секретності та гриф «Для службового користування»,- мастичні печатки «Для пакетів»;

для інших несекретних відправлень - мастичні печатки «Для пакетів», штампи або номерні календарні штемпелі.

За відсутності мастичної печатки «Для пакетів», штампа або номерного календарного штемпеля у супровідних документах на відправлення та під час оформлення відправлень проставляється гербова печатка відправника/одержувача.

5. На супровідних документах та відправленнях мастичні печатки (штампи) повинні мати чіткий відтиск та відповідати повному найменуванню відправника/одержувача.

Х. Перевірка оформлення відправлень

1. Під час приймання відправлень експедитором або фельд’єгерем / дипломатичним кур’єром проводиться перевірка оформлення відправлень та супровідних документів до них.

2. Під час перевірки оформлення супровідних документів до відправлень перевіряються правильність їх оформлення, наявність необхідних реквізитів та відповідність занесених до них даних даним, зазначеним на відправленнях.

3. Під час перевірки оформлення відправлень перевіряються цілісність оболонок, наявність реквізитів на відправленнях, правильність адресування та опечатування (опломбовування).

Вимоги, що висуваються до опечатування та опломбовування відправлень:

1) паперові наклейки з відтиском мастичних печаток «Для пакетів» та адресні ярлики накладаються на відправлення так, щоб унеможливити їх зняття без пошкодження відтисків мастичних печаток або оболонок (упаковок) відправлень;

2) паперові наклейки з відтиском мастичних печаток «Для пакетів» виготовляються з тонкого прозорого паперу, який не розшаровується. Їх розмір має бути більшим за відтиск мастичної печатки на 3-4 міліметри.

Паперова наклейка накладається на пакет так, щоб усі його клапани були всередині, кінці ниток залишалися видимими, а вузол (кінці загнутих металевих скобок) прошивання був закритий наклейкою.

На секретні відправлення на поверхню наклейок наноситься тонкий шар силікатного клею, який має виходити за краї паперової наклейки;

3) упаковки з технікою (метвироби) опечатуються сургучевими печатками або опломбовуються свинцевими пломбами так, щоб унеможливити доступ до вкладення без пошкодження печаток/пломб та забезпечити їх цілісність під час пересилання.

4. У приміщеннях підрозділів фельд’єгерського зв’язку приймання та перевірка відправлень здійснюються в присутності посадової особи відправника у такій послідовності:

1) відправник передає експедитору відправлення та два примірники реєстру;

2) експедитор перераховує відправлення, звіряє дані, зазначені на відправленнях, з даними, зазначеними у реєстрі, перевіряє правильність оформлення відправлень та реєстру;

3) на обох примірниках реєстру експедитор зазначає словами загальну кількість прийнятих відправлень, проставляє підпис, прізвище, дату і час приймання, мастичну печатку «Для пакетів» (штамп) підрозділу фельд’єгерського зв’язку;

4) перший примірник реєстру залишається в експедитора, другий - повертається відправнику.

5. Відправлення, які приймаються фельд’єгерем/дипломатичним кур’єром безпосередньо в приміщенні відправника, перевіряються відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 цього розділу.

На другому примірнику реєстру фельд’єгер/дипломатичний кур’єр зазначає словами загальну кількість прийнятих відправлень, проставляє підпис, прізвище, дату і час приймання, мастичну печатку «Для пакетів» (штамп) підрозділу фельд’єгерського зв’язку.

Другий примірник реєстру повертається відправнику, перший - залишається у фельд’єгеря/дипломатичного кур’єра.

Після приймання відправлень фельд’єгер / дипломатичний кур’єр надає відправнику контрольний лист (додаток 22), засвідчений посадовою особою та мастичною печаткою «Для пакетів» (штампом) підрозділу фельд’єгерського зв’язку.

У відповідних графах контрольного листа відправник зазначає номери реєстрів, кількість переданих фельд’єгерю/дипломатичному кур’єру відправлень, проставляє підпис і відбиток мастичної печатки «Для пакетів».

6. Виявлені недоліки в оформленні відправлень або супровідних документів усуваються на місці, про що робляться відповідні відмітки на відправленнях і в супровідних документах.

За відсутності можливості усунути виявлені недоліки відправлення повертаються відправнику, про що робляться відповідні відмітки в супровідних документах.

Директор
Департаменту розвитку
електронних комунікацій
Адміністрації Держспецзв’язку
М.М. Ткаченко


Додаток 1
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 1 розділу II)

ВИДИ ВІДПРАВЛЕНЬ,
їх гранична вага та розміри

№ з/п

Види відправлень

Максимальна вага, кг

Розміри, мм

мінімальні

максимальні

1

Пакети

2

110 х 150

50 х 250 х 350

2

Подвійні пакети

2

110 х 150

50 х 250 х 350

3

Посилки:

у паперовій упаковці

10

50 х 100 х 150

450 х 450 х 450

в упаковці з тканини

10

50 х 100 х 150

450 х 450 х 450

у рулоні циліндричної форми

10

діаметр 50,
довжина 100

діаметр 150,
довжина 1500

4

Упаковки з технікою (метвироби)

70

50 х 100 х 150

400 х 400 х 1000

5

Постпакети в упаковці з тканини

10

50 х 100 х 150

450 х 450 х 450


Додаток 2
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 1 розділу III)

СХЕМА
розміщення реквізитів на секретних відправленнях

__________
Примітки:


1. Грифи секретності "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно".
2. Додаткові позначки (за потреби) Літер "М", Літер "К", Літер "СІ", "Шифротелеграма" тощо.
3. Адреса одержувача. За наявності на відправленні позначки "Особисто" в адресі одержувача перед найменуванням зазначається посада одержувача.
4. Адреса відправника.
5. Реєстраційні номери вкладених документів (із зазначенням примірників).
6. Підпис, ініціали та прізвище уповноваженої особи, яка надала відправленню статус дипломатичної пошти, та відтиск мастичної печатки МЗС "Для пакетів".
7. Додаткова позначка (за потреби) "Подвійний пакет".
8. Додаткова позначка (за потреби) "Терміново", засвідчена підписом відправника і відтиском мастичної печатки відправника "Для пакетів".
9. Додаткова позначка (за потреби) "Особисто".
10. Підпис посадової особи відправника, яка упакувала відправлення, та відтиск мастичної печатки відправника "Для пакетів".


Додаток 3
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 1 розділу III)

СХЕМА
розміщення реквізитів на несекретних відправленнях

__________
Примітки:


1. Позначки "Для службового користування", "Комерційна таємниця", "Службове", "Урядове".
2. Додаткові позначки (за потреби) Літер "К", Літер "СІ", "Цінне на ___ грн" тощо.
3. Адреса одержувача. За наявності на відправленні позначки "Особисто" в адресі одержувача перед найменуванням зазначається посада одержувача.
4. Адреса відправника.
5. Реєстраційні номери вкладених документів.
6. Підпис, ініціали та прізвище уповноваженої особи, яка надала відправленню статус дипломатичної пошти, та відтиск мастичної печатки МЗС "Для пакетів".
7. Додаткова позначка (за потреби) "Подвійний пакет".
8. Додаткова позначка (за потреби) "Терміново", засвідчена підписом відправника і відтиском мастичної печатки відправника "Для пакетів".
9. Додаткова позначка (за потреби) "Особисто".


Додаток 4
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 5 розділу III)

ЗРАЗОК
оформлення адресної бирки

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 5
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 6 розділу III)

ЗРАЗОК
оформлення адресного ярлика, наклеєного на пакет або посилку у паперовій упаковці, в якому(ій) пересилаються несекретні документиДодаток 6
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 8 розділу III)

ЗРАЗОК
оформлення пакета з дипломатичною поштою

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 7
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 1 розділу IV)

ЗРАЗОК
оформлення пакетів, прошитих з проколюванням вкладеного (ниткою, скріпкою) і опечатаних паперовою наклейкою

Лицьовий бік

Зворотний бік

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 8
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 1 розділу IV)

ЗРАЗОК
оформлення пакетів із додатковими позначками «Особисто» і «Терміново»

Лицьовий бік

Лицьовий бікДодаток 9
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 1 розділу IV)

ЗРАЗОК
оформлення пакета, прошитого без проколювання вкладеного, опечатаного п’ятьма паперовими наклейками

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 10
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 1 розділу IV)

ЗРАЗОК
оформлення пакета вагою більше ніж один кілограм

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 11
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(підпункт 3 пункту 2 розділу IV)

ЗРАЗОК
оформлення відправлення у конверті європейського зразка, опечатаного відтиском мастичної печатки «Для пакетів»

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 12
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(підпункт 3 пункту 2 розділу IV)

ЗРАЗОК
оформлення пакета, опечатаного паперовою наклейкою з відтиском мастичної печатки «Для пакетів»

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 13
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3 розділу IV)

ЗРАЗОК
оформлення подвійного пакета

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 14
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2 розділу V)

ЗРАЗОК
оформлення посилки в упаковці з тканиниДодаток 15
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3 розділу V)

ЗРАЗОК
оформлення посилки у рулоні циліндричної формиДодаток 16
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 4 розділу V)

ЗРАЗОК
оформлення посилки у паперовій оболонці, опечатаній паперовими наклейками з відтисками мастичних печаток «Для пакетів»

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 17
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(підпункт 4 пункту 4 розділу V)

ЗРАЗОК
оформлення секретної посилки з дипломатичною поштою у паперовій упаковці

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 18
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2 розділу VI)

ЗРАЗОК
оформлення упаковок з технікоюДодаток 19
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3 розділу VI)

ЗРАЗОК
оформлення упаковки з технікою (металевий ящик з адресною биркою)Додаток 20
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2 розділу VII)

ЗРАЗОК
оформлення постпакетаДодаток 21
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3 розділу IX)

ДОВІДКА
про приймання і доставку (вручення) відправлень


Додаток 22
до Інструкції з оформлення
та адресування відправлень,
які надсилаються через
Головне управління урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
і підрозділи урядового
фельд’єгерського зв’язку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 5 розділу Х)

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ,
виданий фельд’єгерю / дипломатичному кур’єру


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
10 грудня 2018 року № 754

ФОРМА РЕЄСТРУ

Директор
Департаменту розвитку
електронних комунікацій
Адміністрації Держспецзв’язку
М.М. Ткаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
10 грудня 2018 року № 754

ФОРМА ОПИСУ

Директор
Департаменту розвитку
електронних комунікацій
Адміністрації Держспецзв’язку
М.М. Ткаченковгору