Документ z0002-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.04.2017, підстава - z0260-17

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Н А К А З

24.12.2007  № 655


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2008 р.
за № 2/14693

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 46 від 08.02.2017}

Про затвердження Режиму охорони, відтворення і використання водних живих ресурсів у водоймах Шацького національного природного парку

Відповідно до вимог статей 14, 20, 21 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", статей 36, 37, 39 Закону України "Про тваринний світ" та з метою посилення охорони водних живих ресурсів та водойм Шацького національного природного парку наказую:

1. Затвердити Режим охорони, відтворення і використання водних живих ресурсів у водоймах Шацького національного природного парку, що додається.

2. Державній службі заповідної справи (Секлецов А.В.):

забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

у десятиденний термін після реєстрації в Міністерстві юстиції України довести його до відома Державного комітету рибного господарства України, Державного комітету лісового господарства України, Державної екологічної інспекції, Державної екологічної інспекції у Волинській області, Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області, адміністрації Шацького національного природного парку.

3. Скасувати наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 12.11.2007 № 567 "Про затвердження Режиму охорони, відтворення і використання водних живих ресурсів у водоймах Шацького національного природного парку" у зв'язку із зміною складу Уряду України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Большакова П.Я.

Міністр

Г.Г.Філіпчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
24.12.2007  № 655


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2008 р.
за № 2/14693

РЕЖИМ
охорони, відтворення і використання водних живих ресурсів
у водоймах Шацького національного природного парку

I. Загальні положення

1.1. Режим охорони, відтворення і використання водних живих ресурсів (далі - Режим) у водоймах Шацького національного природного парку (далі - ШНПП) розроблено відповідно до вимог Законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ", постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1192 "Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства", Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженої спільним наказом Мінагрополітики та Мінприроди від 11.11.2005 N 623/404, зареєстрованої в Мін'юсті України 06.12.2005 за N 1458/11738.

1.2. Цей Режим розроблено з метою забезпечення охорони цінних природних комплексів ШНПП, відновлення екологічної рівноваги в екосистемах озер та покращення їх екологічного стану і визначає порядок здійснення заходів збереження, відтворення, регулювання чисельності риб та інших водних живих ресурсів, а також їх використання в озерах ШНПП.

1.3. Дія Режиму поширюється на акваторії озер, розташованих у межах ШНПП (додаток 1).

1.4. Особливості режиму охорони озер парку визначаються згідно з вимогами чинного законодавства в залежності від розташування озер у межах функціональних зон ШНПП: заповідної зони, зони регульованої рекреації, зони стаціонарної рекреації, господарської зони (додаток 2).

1.5. У заповідній зоні, призначеній для збереження в природному стані та відновлення найбільш цінних природних комплексів, розташовані: частина оз. Світязь - затока Бужня, озера Климівське, Мошно, Чорне Мале, Довге, Кругле. У цих водоймах можуть здійснюватися науково-дослідні роботи, а також роботи, пов'язані з відтворенням корінних природних комплексів озер.

1.6. У зоні регульованої рекреації, призначеній для організації короткострокового відпочинку та оздоровлення населення, розташовані озера: Світязь (окрім затоки Бужня), Пулемецьке, Острів'янське, Луки, Перемут, Люцимер, Кримно, Чорне Велике. У цих водоймах можуть здійснюватися науково-дослідний, меліоративний, контрольний вилов риби, любительське і спортивне рибальство, а також заходи з відтворення чисельності (у тому числі штучного відтворення) водних живих ресурсів.

1.7. У зоні стаціонарної рекреації, призначеній для розміщення об'єктів обслуговування відвідувачів ШНПП, розташовано озеро Пісочне. У цьому озері можуть здійснюватись науково-дослідний, меліоративний, контрольний вилов риби, любительське і спортивне рибальство, а також заходи з відтворення чисельності (у тому числі штучного відтворення) водних живих ресурсів.

1.8. У господарській зоні, призначеній для здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання покладених на ШНПП завдань, розташовані озера: Соминець, Карасинець, Озерце, Линовець, Ритець, Зведенка, Плотиччя, Навраття, Олешно. У цій зоні дозволяється здійснення господарської діяльності з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

1.9. Будь-яка діяльність, пов'язана з охороною, відтворенням і використанням водних живих ресурсів у межах ШНПП, здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства, організовується і контролюється адміністрацією ШНПП.

1.10. Режим є обов'язковим для виконання підприємствами, організаціями, установами (незалежно від форм власності), громадянами України, іноземцями та особами без громадянства (далі - користувачі), а також уповноваженими державними органами, які забезпечують охорону водних живих ресурсів та середовища їх існування у межах ШНПП.

II. Терміни та поняття, які використовуються в Режимі

2.1. Відтворення водних живих ресурсів - природне або штучне (переселення, акліматизація) поновлення чисельності популяцій водних живих ресурсів, які скорочуються в процесі лову або природної смертності.

2.2. Контрольний лов - вилучення риби та інших водних живих ресурсів для контролю кількісного або якісного складу популяції з метою з'ясування ветеринарно-санітарного, іхтіопатологічного (епідеміологічного) стану тощо.

2.3. Любительське і спортивне рибальство - вилов риби, добування водних безхребетних і збирання водних рослин у спеціально визначених для цього водоймах (їх ділянках) з метою особистого споживання знаряддями лову, передбаченими для любительського і спортивного рибальства, та з дотриманням вимог Закону України "Про тваринний світ" та цього Режиму.

2.4. Меліоративний лов - вилучення окремих видів риб та інших водних живих ресурсів для оптимізації кількісного, якісного складу популяцій (зміна співвідношення хижих і мирних риб, вилов тугорослих та малоцінних видів), попередження загибелі від явищ задухи, епізоотій, поліпшення стану водних екосистем.

2.5. Науково-дослідний лов - вилучення риби та інших водних живих ресурсів, яке здійснюється для наукових потреб.

III. Охорона водних живих ресурсів водойм ШНПП

3.1. Охорона водних живих ресурсів - це система правових, організаційних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на їх збереження, відтворення та раціональне використання, охорону і поліпшення умов їх існування.

3.2. Збереження видового і популяційного різноманіття риб та інших водних живих ресурсів водойм ШНПП передбачає здійснення таких заходів:

проведення систематичних комплексних наукових досліджень, спрямованих на розроблення біологічних обґрунтувань екологічного менеджменту водойм (розроблення природоохоронних рекомендацій, визначення оптимального режиму експлуатації запасів водних живих ресурсів, розроблення заходів з покращення якісного складу запасів риб - тобто визначення цілей та планів управління для кожної водойми), забезпечення постійних спостережень (моніторингу) за станом популяцій водних живих ресурсів і розроблення науково обґрунтованих лімітів їх використання для поєднання інтересів збереження цінних природних комплексів і ведення господарської діяльності;

упровадження планів екологічного менеджменту для окремих водойм з урахуванням їх розміщення в певних функціональних зонах ШНПП (здійснення заходів із збереження, відтворення, регулювання чисельності окремих видів, меліоративних робіт тощо);

забезпечення дотримання природоохоронного законодавства в межах парку, дотримання режимів, установлених чинним законодавством, для озер відповідно до їх розташування в різних функціональних зонах парку, боротьба з незаконним вилученням водних живих ресурсів (браконьєрським ловом) та іншими порушеннями;

охорона нерестовищ, місць нагулу молоді, місць зимівлі та шляхів міграції риб;

створення спеціальних розплідників для утримання та штучного відтворення туводних видів риб з метою подальшого зариблення озер ШНПП;

здійснення заходів (екологічних, гідротехнічних, агротехнічних, санітарних та інших) щодо збереження (відновлення) природного стану озер як середовища існування водних живих ресурсів: заходів з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану озер, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню, виснаженню водних ресурсів та поліпшення їх якості;

паспортизація боліт і водойм ШНПП. Проведення ренатуралізації водно-болотних екосистем шляхом спорудження шлюзів-регуляторів води (переливних споруд) на каналах, які з'єднують озера ШНПП;

визначення в натурі меж водоохоронних зон та контроль за дотриманням їх режимів;

моніторинг якості води в озерах та загального стану озер, їх гідрологічних режимів.

3.3. Діяльність щодо відтворення водних живих ресурсів передбачає комплекс заходів, спрямованих на покращення умов розмноження та нагулу риб, збільшення їх чисельності та покращення якісного складу запасів:

забезпечення процесу розмноження риб шляхом покращення природних умов або шляхом штучного відтворення запасів риб;

покращення режимів водойм як середовища існування риб.

3.4. Покращення умов природного відтворення риб здійснюється шляхом проведення меліоративних заходів:

боротьба з коливаннями рівня води в озерах, забрудненням, замуленням водойм та явищами задухи (аерація води в зимовий період для збільшення концентрації кисню у водному середовищі озер);

боротьба з надмірним заростанням водойм, викошування і видалення водної жорсткої рослинності;

створення та розчищення проходів для плідників і мігруючої молоді риб та їх спасіння, боротьба з осушенням нерестовищ, поглиблення мілких перекатів, розчистка протоків, вилов та випуск молоді риб, застосування штучних нерестовищ для цінних видів риб;

поглиблення каналів між озерами для поліпшення їх гідрологічного режиму і умов міграцій;

насадження лісопосадок в береговій зоні озер для поліпшення їх гідрологічного режиму;

поліпшення умов вилову риб під час проведення регулювання їх чисельності (меліоративний лов), науково-дослідних та інших ловах, облаштування необхідних тоневих ділянок тощо.

3.5. Штучне відтворення запасів риб (акліматизація, переселення) здійснюється шляхом випуску в озера ШНПП молоді або плідників риб.

3.6. Використання водних живих ресурсів у водоймах ШНПП може здійснюватися шляхом загального та спеціального використання.

3.7. У порядку загального використання водних живих ресурсів здійснюється безоплатне любительське і спортивне рибальство у водоймах (їх ділянках) загального користування. ШНПП може надавати платні послуги, пов'язані із створенням умов для організованого відпочинку, щодо проведення любительського і спортивного рибальства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1913 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 N 827) "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду".

Водойми (їх ділянки), де любительське і спортивне рибальство здійснюється на умовах загального використання безоплатно, а також водойми (їх ділянки), на яких адміністрація ШНПП надає платні послуги щодо здійснення любительського і спортивного рибальства, на підставі обґрунтувань науково-дослідних організацій визначаються за поданням адміністрації ШНПП, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Волинській області та місцевим органом рибоохорони.

3.8. Спеціальне використання водних живих ресурсів в озерах парку здійснюється шляхом вилову водних живих ресурсів у науково-дослідних цілях та проведення меліоративного лову.

3.9. Вилов водних живих ресурсів у науково-дослідних цілях здійснюється шляхом проведення дослідних ловів: науково-дослідного та контрольного ловів.

3.10. Вилов риби та інших водних живих ресурсів для науково-дослідних цілей може здійснюватися у всіх водоймах ШНПП у проміжок часу і знаряддями лову, визначеними у погоджених у встановленому порядку програмах конкретних наукових досліджень.

Для матеріально-технічного забезпечення проведення науково-дослідного та контрольного ловів можуть залучатись рибодобувні організації.

3.11. З метою регулювання чисельності окремих видів водних живих ресурсів в озерах може здійснюватися меліоративний лов.

3.12. Меліоративний лов здійснюється на підставі наукового обґрунтування, у якому визначаються види риб, обсяги їх вилову, місця та строки проведення ловів, засоби і знаряддя лову залежно від мети проведення лову та відповідно до планів меліоративних заходів у водоймах ШНПП.

Меліоративний лов здійснюється ШНПП або рибодобувними організаціями під контролем наукових організацій та адміністрації парку.

3.13. Науково-дослідні роботи в межах ШНПП проводяться відповідно до Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 09.08.2000 N 103, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за N 548/4769, Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.98 N 163, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.98 за N 852/3292.

3.14. Заходи щодо покращення умов природного відтворення риб здійснюються на підставі наукових обґрунтувань та відповідно до планів меліоративних заходів, погоджених Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Волинській області та місцевим органом рибоохорони.

Заходи щодо штучного відтворення (переселення та акліматизація) водних живих ресурсів у водойми ШНПП здійснюються на підставі біологічних обґрунтувань за дозволом Мінприроди.

Біологічні обґрунтування заходів з відтворення водних живих ресурсів містять: оцінку біологічного стану водних живих ресурсів, вплив на них біотичних, абіотичних факторів та антропогенних чинників, дані щодо сучасного стану запасів риб та інших водних живих ресурсів, обґрунтування доцільності здійснення заходів з відтворення, пропозиції щодо обсягів рибницьких, меліоративних та інших заходів, умов випуску водних живих ресурсів тощо.

3.15. Здійснення заходів (екологічних, гідротехнічних, агротехнічних, санітарних та інших) щодо збереження (відновлення) природного стану озер як середовища існування водних живих ресурсів проводиться відповідно до проекту, який розробляється та затверджується згідно з вимогами Положення про Проект організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рейкреаційного використання його природних комплексів і об'єктів, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 06.07.2005 N 245, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.07.2005 за N 831/11111.

3.16. Спеціальне використання водних живих ресурсів, яке проводиться в науково-дослідних цілях та з метою проведення меліоративного лову, здійснюється за дозволами, які видаються Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Волинській області, у межах лімітів та квот, а також за талонами, які реєструються в територіальних органах рибоохорони, відповідно до Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 11.11.2005 N 623/404, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за N 1458/11738.

3.17. Любительське і спортивне рибальство здійснюється у спеціально визначених водоймах ШНПП (їх ділянках) безоплатно та без надання спеціальних дозволів.

3.18. Звіт про здійснені протягом року заходи з охорони, відтворення, використання водних живих ресурсів, поліпшення середовища їх існування у водоймах ШНПП подається адміністрацією парку в термін до 20 січня наступного року до Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області та Державної служби заповідної справи.

3.19. Обов'язки користувачів водних живих ресурсів

3.19.1. Користувачі, які здійснюють дослідний та меліоративний лов водних живих ресурсів у водоймах ШНПП, зобов'язані:

своїми силами і за власний кошт проводити меліоративні роботи (меліорацію нерестовищ, розчищення підходів до них, виготовлення та встановлення штучних нерестовищ; боротися із задухою, рятувати риб з водойм і заплав під час їх пересихання, розчищати канали, зводити споруди, що регулюють стік води та інше);

здійснювати роботи з відтворення водних живих ресурсів - випускати у водойми цінні види риб згідно з науково-біологічним обґрунтуванням;

утримувати в належному санітарному стані водойми, окремі акваторії і берегові смуги, не допускати їх забруднення та засмічення;

не перевищувати обсягів вилову та кількості знарядь лову, що встановлюються для використання водних живих ресурсів;

не допускати запису у звітних документах одних видів риб під назвою інших;

не допускати під час проведення дослідного лову водних живих ресурсів присутності сторонніх осіб;

маркувати знаряддя лову відповідно до установленого національним стандартом зразка бирками, які виготовляються на замовлення користувача за його власний кошт та реєструються в місцевих органах рибоохорони;

дотримуватися вимог щодо порядку вилучення водних живих ресурсів, подання звітності, ведення промислового журналу, обліку, зберігання, транспортування тощо, зазначених в Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів;

допускати працівників служби державної охорони ШНПП та інших державних органів відповідно до законодавства до огляду знарядь лову, виловлених під час лову водних живих ресурсів, у складські приміщення та інші місця їх зберігання при транспортуванні, переробці та реалізації; до перевірки відповідних документів щодо вилучення цих ресурсів, своєчасно виконувати їх законні вимоги та розпорядження;

не проводити самовільно будь-яких робіт, які призводять або можуть призвести до змін природного стану водойм та довкілля.

3.19.2. Користувачі, які здійснюють любительське і спортивне рибальство, зобов'язані:

не допускати порушень чинного природоохоронного законодавства України та вимог даного Режиму;

підтримувати належний санітарний стан водойм, не залишати на берегах водойм і на кризі сміття та інші відходи, не допускати засмічення та забруднення водойм іншим чином;

допускати працівників служби державної охорони ШНПП та інших державних органів відповідно до законодавства до огляду знарядь лову, виловлених під час лову водних живих ресурсів, своєчасно виконувати їх законні вимоги та розпорядження;

не перевищувати обсягів вилову водних живих ресурсів та кількості знарядь лову, що встановлюються для використання водних живих ресурсів цим Режимом.

3.20. Адміністрація ШНПП зобов'язана:

забезпечувати систематичне проведення наукових іхтіологічних досліджень, спрямованих на розробку наукових обґрунтувань екологічного менеджменту водойм;

здійснювати охорону водних живих рибних ресурсів на озерах ШНПП, а також стежити за санітарним станом водойм;

вести систематичний облік відвідування водойм рибалками-любителями та спортсменами, реєструвати видовий склад та масу виловленої ними риби та вилучення водних живих ресурсів під час здійснення спеціального використання водних живих ресурсів;

надсилати щомісячні та річні звіти щодо кількості виловленої риби під час здійснення спеціального використання водних живих ресурсів у водоймах ШНПП до територіальних органів Мінприроди та місцевих органів рибоохорони;

доводити до відома місцевого населення та відвідувачів парку розташування ділянок, у межах яких любительське і спортивне рибальство заборонено, здійснюється на умовах загального використання безоплатно, та водойм (їх ділянок), на яких адміністрація ШНПП надає платні послуги щодо проведення любительського і спортивного рибальства, інші вимоги цього Режиму;

проводити екологічну освітньо-виховну роботу серед місцевого населення, працівників рибогосподарських підприємств і організацій, рибалок-любителів, туристів та інших відвідувачів парку.

3.21. На території ШНПП забороняється:

проведення будь-яких робіт, що можуть призвести до порушення гідрологічного режиму озер (у тому числі влаштування на каналах завалів та "гаток"), за винятком узгоджених у встановленому порядку заходів щодо поліпшення гідрологічного стану водойм;

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

будь-яке порушення природного стану водойм: несанкціоновані роботи, що призводять до змін структури та конфігурації берегової лінії; роботи, що впливають на гідрохімічний (санітарний) стан озер (у тому числі миття транспортних засобів, прання та купання із застосуванням хімічних мийних речовин тощо);

вселення без відповідних дозволів у водойми водяних рослин та тварин, у тому числі вселення в озера будь-яких видів риб, що не належать до аборигенного комплексу іхтіофауни, та розселення аборигенних видів в озерах;

знищення, збирання водяної рослинності та виїмка ґрунту, за винятком заходів біологічної та технічної меліорації, які проводяться користувачем згідно з вимогами чинного законодавства;

перебування на водоймах та в межах водоохоронної зони зі знаряддями і засобами лову водних живих ресурсів, що заборонені до використання у озерах ШНПП;

застосування для добування водних живих ресурсів нових знарядь та засобів лову;

лов риби накидом, гоном, переметами, павуками, літніми і зимовими жерлицями, із застосуванням "бовтів", освітлювальних приладів, отруйних та вибухових речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї;

реєстрація риби під назвою "інша" та "дрібна";

вилучення водних живих ресурсів, не зазначених у дозволі на їх спеціальне використання;

використання на водоймах катерів та моторних човнів, за винятком транспорту державної служби охорони ШНПП та інших державних органів відповідно до законодавства;

користування будь-якими плавзасобами в період заборони на лов риби, за винятком плавзасобів державної служби охорони ШНПП та інших державних органів відповідно до законодавства;

зупинка плавзасобів у межах заборонених для рибальства місць (за винятком аварій, туману тощо);

використання плавзасобів без номерних знаків на борту та відповідних документів на плавзасіб;

пересування транспортних засобів кригою в період льодоставу та поза шляхами загального користування, стоянка транспорту поза межами місць, спеціально відведених для цього;

улаштування таборів та місць відпочинку, розведення вогнищ поза межами місць, спеціально відведених для таких цілей;

псування і пошкодження аншлагів, інформаційних щитів, інших знаків, які встановлені в межах ШНПП;

здійснення іншої діяльності, яка заборонена в межах ШНПП.

3.22. Під час здійснення спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів у водоймах ШНПП:

довжина однієї ставної сітки не повинна перевищувати 35 м;

забороняється встановлення ставних сіток в суцільний ряд;

забороняється встановлення ставних знарядь лову в шаховому порядку;

забороняється займати знаряддями лову більше ніж 2/3 ширини водойми;

забороняється здійснювати заводку неводів назустріч один одному ("у замок").

3.23. Незаконно добуті водні живі ресурси, виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушень підлягають безоплатному вилученню в установленому законодавством порядку.

3.24. Любительське і спортивне рибальство.

Любительський і спортивний лов риби у водоймах ШНПП дозволяється здійснювати усім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства за умови додержання вимог цього Режиму.

3.25. Місця, строки, знаряддя та способи ловів.

Забороняється любительське і спортивне рибальство протягом усього року на таких ділянках (акваторіях):

оз. Світязь:


затока Бужня;

затока Лука (західний берег - від входу в затоку до урочища Соловеїв кут, східний берег - від входу в затоку до урочища Пристань);

урочище Низьке;

мілководна зона завширшки 50 м навкруги острова;

оз. Пулемецьке:


урочища Прогної та Локоннє у межах заростей жорсткої водної рослинності;

ділянка озера між двома вихідними каналами до оз. Острів'янське шириною 150 м;

оз. Люцимер:


мілководна зона завширшки 100 м уздовж південного берега озера від урочища Дуб до урочища Сухі дуби;

західний берег озера від урочища Жихов до початку смт. Шацьк на відстань 100 м від берега;

оз. Острів'янське:


ділянка озера вздовж південного берега - заплава біля каналу, що з'єднує оз. Пулемецьке з оз. Острів'янським;

ділянка озера вздовж західного берега - заплава біля урочища Ялинник;

озера Мошно, Климівське,
Чорне Мале, Довге, Кругле:


уся акваторія (віднесені до заповідної зони ШНПП);

озера Луки, Кримно, Перемут, Чорне Велике, Пісочне, Соминець, Карасинець, Озерце, Плотиччя, Линовець, Олешно, Ритець, Зведенка, Навраття:


акваторія озер на відстань до 30 м від берега (мілководна зона), окрім місць, визначених у встановленому порядку для проведення любительського і спортивного рибальства.

3.26. Забороняється любительське і спортивне рибальство в такі строки:

у всіх озерах у період весняно-літньої заборони на лов риби - з 20 березня до 10 червня;

на зимувальних ямах цих озер (перелік і межі зимувальних ям затверджуються адміністрацією ШНПП за результатами науково-дослідних робіт і за погодженням з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Волинській області та місцевим органом рибоохорони) - з 1 листопада до кінця весняно-літньої заборони на лов риби;

лов раків у період виношування ікри і личинок - з 15 квітня до 31 травня, а також під час першої і другої линьок з 1 червня до 20 липня і з 20 серпня до 20 вересня.

3.27. Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області може переносити строки весняно-літньої заборони на лов риби на 10 днів у той чи інший бік без зміни загальної тривалості періоду заборони , у залежності від гідрометеорологічних умов року, згідно з науковим обґрунтуванням та зверненням адміністрації ШНПП.

3.28. Мінімальні розміри (довжина) риб та раків, допустимі до вилову (у свіжому вигляді в сантиметрах) у водоймах ШНПП:

лящ

- 28

карась

- 15

сазан

- 35

вугор

- 50

сом

- 70

амур білий

- 50

лин

- 20

короп

- 25

судак

- 42

щука

- 30рак річковий

- 10.

Промисловий розмір риби визначається у свіжому вигляді виміром від вершини рила (при закритому роті) до початку середніх променів хвостового плавника.

Промисловий розмір рака річкового визначається виміром від середини ока до кінця хвостової пластинки.

3.29. Проведення спортивних змагань з рибної ловлі дозволяється за погодженням з адміністрацією ШНПП на спеціально визначених нею водоймах або їх ділянках.

3.30. Любительський і спортивний лов риби в період від сходу льоду до нового льодоставу (літній), за винятком періоду весняно-літньої заборони, дозволяється здійснювати з берега або човна, зареєстрованого в установленому порядку, поплавковою та донною вудкою із загальною кількістю гачків не більше 3 шт. на одного рибалку та спінінгом з блешнею або штучною насадкою, яка замінює блешню.

3.31. Застосування на вудках "двійника" чи "трійника" розглядається як один гачок.

3.32. Лов раків дозволяється раколовкою "хваткою" діаметром не більше 70 см з вічком не більше 22 мм, жилкою з приманкою і рогаткою - "розщепом" не більше 3-х снастей на ловця.

3.33. Любительський і спортивний лов риби в період від початку льодоставу до сходу льоду (зимовий) дозволяється здійснювати блешнею, наживною та живцевою вудкою (за виключенням літньої і зимової жерлиці) із загальною кількістю гачків не більше 3 шт. на одного рибалку.

3.34. У разі відсутності льодоставу лов риби здійснюється за режимом літнього періоду.

3.35. Загальний улов водних живих ресурсів, одержаний однією особою протягом одного дня, не повинен перевищувати 3 кг риби та 30 шт. раків при здійсненні безоплатного лову у водоймах (їх частинах) загального користування і 5 кг риби та 50 шт. раків на одну особу при здійсненні лову у водоймах (їх частинах), де адміністрацією ШНПП надаються платні послуги щодо здійснення любительського і спортивного рибальства.

Вивезення з водойми риби та раків як у свіжому, так і в обробленому вигляді незалежно від терміну перебування на водоймі дозволяється в розміні не більше за добову норму, за винятком випадків, коли маса однієї рибини перевищує встановлені норми вилову.

3.36. Застосування живої насадки - живця на любительських знаряддях лову дозволяється з числа видів риб, не перерахованих в пункті 3.28 цього Режиму.

Відлов живця дозволяється сачком з діаметром круга не більше 100 см, виготовленим з капронової делі, величина вічка якої не перевищує 10 мм.

3.37. Максимально допустимий прилов риб цінних видів і раків, менших установленого розміру, допускається на всі любительські знаряддя лову, дозволені до використання цим Режимом, не більше 30% за підрахунком поштучно від загального улову цінних видів риб, вказаних у пункті 3.28 Режиму.

3.38. Здійснення любительського і спортивного лову риби та інших водних живих ресурсів дозволяється тільки в світлий час доби.

IV. Охорона природних комплексів та контроль
за дотриманням природоохоронного законодавства
в межах ШНПП

4.1. Охорона природних комплексів ШНПП забезпечується його службою державної охорони, яка діє відповідно до Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 N 1127 "Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України".

4.2. Державний контроль за додержанням вимог законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів здійснює Мінприроди, Державна екологічна інспекція у Волинській області та інші державні органи відповідно до законодавства.

4.3. Громадський контроль за додержанням природоохоронного законодавства в межах ШНПП здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища.

4.4. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства на території ШНПП, визначаються на основі спеціальних такс, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.98 N 521 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України".

Перший заступник начальника Державної служби заповідної справиМ.Стеценко


Додаток 1
до Режиму охорони, відтворення і використання водних живих ресурсів
у водоймах Шацького національного природного парку

МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ
озер Шацького національного природного парку

N з/п

Назва озера

Площа водного дзеркала,
га

Довжина,м

Ширина,
м

Глибина, м

Об'єм води,
тис.м-3

Висота над рівнем моря, м

макси-
мальна

середня

Басейн річки Західний Буг

1

Світязь

2622,0

9225

4000

58,4

6,9

180,8

163,2

2

Пулемецьке

1568,0

6125

3375

19,2

4,1

64,3

162,7

3

Луки

673,2

5950

1400

3,2

2,1

14,1

161,8

4

Перемут

142,0

1800

1300

6,7

2,2

3,2

161,8

5

Острів'янське

255,0

2250

1450

3,8

2,3

5,9

162,6

6

Пісочне

187,0

1750

1450

16,2

6,9

13,0

162,2

7

Соминець

43,0

1175

525

2,8

1,7

0,7

163,0

8

Мошно

36,0

800

600

3,0

2,0

0,7

160,7

9

Чорне Мале

31,0

875

575

2,5

1,2

0,4

162,3

10

Климівське

29,0

850

450

3,0

1,5

0,4

162,4

11

Линовець

9,0

450

325

3,7

1,6

0,2

163,3

12

Ритець

4,4

250

200

3,7

1,6

0,2

163,1

13

Звединка

3,8

225

225

3,7

1,6

0,2

163,1

Усього

5 603,4

225-9225

200- 4000

2,5- 58,4

1,2-6,9

284,1

161,8- 163,3

Межиріччя річок Західний Буг та Прип'ять

14

Люцимер

430,0

3075

1875

11,0

4,4

19,5

164,7

15

Кримно

147,0

2175

925

5,5

2,9

4,2

161,7

16

Чорне Велике

83,0

1375

750

6,0

3,0

2,5

164,7

17

Довге

19,0

550

300

3,0

1,4

0,2

164,0

18

Карасинець

15,0

550

375

1,8

1,1

0,2

163,2

19

Озерце

13,7

600

375

3,0

1,6

0,2

163,1

20

Плотиччя

11,0

475

325

2,0

0,5

0,1

163,0

21

Кругле

9,0

400

300

2,0

1,0

0,1

164,1

22

Олешно

5,9

350

300

2,0

1,0

0,2

162,5

23

Навраття

1,9

175

150

2,0

1,0

0,1

163,3

Усього

735,5

175-3075

150- 1875

1,8- 11,0

0,5-4,4

27,3

162,5- 164,7

РАЗОМ

6338,9

175-9225

150- 4000

1,8- 58,4

0,5-6,9

311,4

161,8- 164,7


Додаток 2
до Режиму охорони, відтворення і використання водних живих ресурсів
у водоймах Шацького національного природного парку

РОЗПОДІЛ
Площі озер Шацького національного природного парку
за функціональними зонами

N з/п

Назва озера

Площа, га

У тому числі за функціональними зонами

заповідна, га

регульованої рекреації, га

стаціонарної рекреації, га

господарська, га

1

2

3

4

5

6

7

Озера безпосереднього підпорядкування Шацькому національному природному парку

1

Світязь

2622,0

92,0

2530,0

-

-

2

Пулемецьке

1568,0

-

1568,0

-

-

3

Луки

673,2

-

673,2

-

-

4

Люцимер

430,0

-

430,0

-

-

5

Острів'янське

255,0

-

255,0

-

-

6

Кримно

147,0

-

147,0

-

-

7

Перемут

142,0

-

142,0

-

-

8

Чорне Велике

83,0

-

83,0

-

-

9

Мошно

36,0

36,0

-

-

-

10

Чорне Мале

31,0

31,0

-

-

-

11

Довге

19,0

19,0

-

-

-

12

Плотиччя

11,0

-

-

-

11,0

13

Кругле

9,0

9,0

-

-

-


РАЗОМ

6026,2

187,0

5828,2

-

11,0

Озера інших землекористувачів

14

Пісочне

187,0

-

-

187,0

-

15

Соминець

43,0

-

-

-

43,0

16

Климівське

29,0

29,0

-

-

-

17

Карасинець

15,0

-

-

-

15,0

18

Озерце

13,7

-

-

-

13,7

19

Линовець

9,0

-

-

-

9,0

20

Олешно

5,9

-

-

-

5,9

21

Ритець

4,4

-

-

-

4,4

22

Зведенка

3,8

-

-

-

3,8

23

Навраття

1,9

-

-

-

1,9


РАЗОМ

312,7

29,0

-

187,0

96,7


Усього в ШНПП

6338,9

216,0

5828,2

187,0

107,7вгору