Документ vz24u710-97, поточна редакція — Прийняття від 17.06.1997

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Ухвала Конституційного Суду України
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним
зверненням Барабаша Олександра Леонідовича
щодо офіційного тлумачення положень статті 47
Закону України "Про вибори народних
депутатів України"

м. Київ, 17 червня 1997 року Справа N 018/332-97
N 24-з

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Розенка Віталія Івановича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Козюбри Миколи Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Малинникової Людмили Федорівни, Мартиненка Петра Федоровича, Мироненка Олександра Миколайовича, Німченка Василя Івановича, Савенка Миколи Дмитровича, Селівона Миколи Федосовича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Тихого Володимира Павловича, Чубар Людмили Пантеліївни, Яценка Станіслава Сергійовича
розглянув питання щодо відкриття конституційного провадження
у справі за конституційним зверненням Барабаша Олександра
Леонідовича.
Заслухавши на засіданні висновок судді-доповідача Вознюка
Володимира Денисовича за результатами попереднього вивчення
звернення та розглянувши матеріали цього звернення, Конституційний
Суд України
у с т а н о в и в:
1. У конституційному зверненні Барабаш О.Л. порушує питання
про необхідність офіційного тлумачення положень статті 47 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 541/97-ВР ) щодо
можливості оскарження до Верховного Суду України рішення
Центральної виборчої комісії про відмову у задоволенні звернення
про визнання виборів недійсними, а також, чи означає зміст частин
другої та третьої статті 47 цього ж Закону встановлення строків
перегляду рішень Центральної виборчої комісії у зв'язку з
нововиявленими обставинами та чи має право Центральна виборча
комісія відмовити у повторному розгляді звернення у зв'язку з
нововиявленими обставинами.
2. Необхідність офіційного тлумачення зазначених положень
правових норм Барабаш О.Л. обгрунтовує тим, що Центральна виборча
комісія відмовила йому у розгляді звернень про визнання виборів
недійсними, а Верховний Суд України відмовив у прийнятті до
розгляду його скарг на це рішення Центрвиборчкому.
3. Ухвалою Колегії суддів Конституційного Суду України у
справах за конституційними зверненнями у відкритті провадження у
справі відмовлено.
4. Із матеріалів конституційного звернення вбачається, що
Барабаш О.Л. у травні 1994 року звернувся до Верховного Суду
України із скаргою на рішення Центральної виборчої комісії по
виборах народних депутатів України від 21 квітня 1994 року, яким
йому відмовлено у визнанні повторного голосування по
П'ятихатському виборчому округу N 104 недійсним.
Ухвалою Верховного Суду України від 16 травня 1994 року у
прийнятті скарги Барабашу О.Л. відмовлено, оскільки вона не
підлягала розгляду в судах загальної юрисдикції.
Своє рішення Верховний Суд України мотивував тим, що згідно
із статтею 47 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 541/97-ВР ), статтями 243-16 та 243-17 Цивільного
процесуального кодексу України ( 1502-06 ) до Верховного Суду
України можуть бути оскаржені рішення і дії Центральної виборчої
комісії тільки про визнання виборів недійсними.
5. У квітні і травні 1996 року Барабаш О.Л. двічі звертався
до Центрвиборчкому із заявою про перегляд їхнього рішення від
21 квітня 1994 року та про визнання недійсним повторного
голосування по виборах народного депутата України по
П'ятихатському виборчому округу N 104, що відбулось 10 квітня
1994 року.
Центрвиборчком відмовив Барабашу О.Л. у внесенні на розгляд
Центрвиборчкому його звернення за відсутністю підстав.
6. У червні 1996 року Барабаш О.Л. звернувся до Верховного
Суду України із скаргою на відмову Центрвиборчкому в перегляді
свого рішення і просив скасувати рішення Центрвиборчкому з цього
питання.
Ухвалою Верховного Суду України Барабашу О.Л. відмовлено у
прийнятті скарги, оскільки вона не підлягала розгляду в судах
загальної юрисдикції, як про це сказано в ухвалі.
7. В порядку нагляду Барабаш О.Л. двічі оскаржував ухвалу
Верховного Суду України, вважаючи, що після набрання чинності
новою Конституцією України ( 254к/96-ВР ) таке рішення суду не
відповідає положенням статті 55 Конституції України щодо права
оскарження до суду будь-яких рішень органів державної влади.
Заступником Голови Верховного Суду України та Головою
Верховного Суду України Барабашу О.Л. було відмовлено в
опротестуванні ухвали за відсутністю підстав з посиланням на главу
30-Г Цивільного процесуального кодексу України ( 1502-06 ) про
можливість оскарження до суду лише рішень про визнання виборів
недійсними.
8. Відповідно до статті 94 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) підставою для конституційного звернення
щодо офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України є наявність неоднозначного застосування положень
Конституції України або законів України судами України, іншими
органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне
звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення
його конституційних прав і свобод.
Як вбачається із матеріалів звернення, Верховний Суд України
однозначно застосовував положення статті 47 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" ( 541/97-ВР ) та статей 243-16
і 243-17 Цивільного процесуального кодексу України ( 1502-06 )
відповідно до чинної на той час Конституції України ( 888-09 ).
Більше того, відповідно до Закону України "Про внесення змін
і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України"
( 3906-12 ) від 2 лютого 1994 року Цивільний процесуальний кодекс
України ( 1502-06 ) доповнено главою 30-Г "Скарги на рішення і дії
Центральної виборчої комісії", зокрема статтею 243-16, положення
якої однозначно передбачають оскарження до Верховного Суду України
рішення Центрвиборчкому тільки про визнання виборів недійсними,
чим законодавець фактично підтвердив положення статті 47 Закону
"Про вибори народних депутатів України" ( 541/97-ВР ) в редакції
від 18 листопада 1993 року.
9. Конституційний Суд України, здійснюючи конституційне
судочинство, не може встановлювати та досліджувати фактичні
обставини у випадках, які належать до компетенції судів загальної
юрисдикції або інших органів.
Тому за конституційним зверненням Барабаша О.Л. немає підстав
для відкриття конституційного провадження у справі в
Конституційному Суді України.
Виходячи з наведеного і керуючись статтею 150 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), статтями 45 та 50 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд
України
у х в а л и в:
1. Відмовити згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) у відкритті провадження
у справі за конституційним зверненням Барабаша Олександра
Леонідовича про офіційне тлумачення положень пунктів 2 та 3
статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 541/97-ВР ) через відсутність підстав.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і
оскарженню не підлягає.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору