Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України
Рішення Національного банку України; Перелік від 05.02.2019103-рш
Документ vr103500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.02.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

05.02.2019  № 103-рш

Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України” та з метою реалізації вимог Закону України “Про валюту і валютні операції” Правління Національного банку України ВИРІШИЛО:

1 . Унести до постанови Правління Національного банку України від 01 грудня 2015 року № 847 “Про схвалення Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції” (зі змінами) такі зміни:

1) у преамбулі та пункті 1 слово “уповноваженими” виключити;

2) у пункті 2 слова “Уповноважені банки” замінити словом “Банки”;

3) у пункті 3 слова “Уповноваженим банкам” замінити словом “Банкам”.

2. У преамбулі Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції, схваленої постановою Правління Національного банку України від 01 грудня 2015 року № 847 (зі змінами), слова “уповноваженими”, “(далі - банк)” виключити.

3. У преамбулі постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 223 “Про затвердження Порядку проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп” (зі змінами) слова та цифри “статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами),” виключити.

4. Унести до Порядку проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп”, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 223 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1 слова та цифри “статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами),” виключити;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Операції “своп” між Національним банком і банком здійснюються з доларами США та євро на строк, що не перевищує 30 календарних днів.”;

3) у підпункті 2 пункту 11 та абзаці другому підпункту 3 пункту 14 слова “суб’єктів ринку” у всіх відмінках замінити словом “банків” у відповідних відмінках.

5. Унести до рішення Правління Національного банку України від 29 березня 2018 року № 184-рш “Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку” (зі змінами) такі зміни:

1) у преамбулі слово “уповноваженими” виключити;

2) в абзаці першому пункту 1 слово “уповноважених” виключити;

3) у пункті 2 слова “Уповноважений банк” замінити словом “Банк”.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядчі акти Національного банку України, перелік яких додається.

7. Рішення набирає чинності з 07 лютого 2019 року.

В.о. Голови

К. РожковаДодаток
до рішення Правління
Національного банку України
05.02.2019 № 103-рш

ПЕРЕЛІК
розпорядчих актів Національного банку України, що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від 03 серпня 2004 року № 363 “Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями резидентів”.

2. Постанова Правління Національного банку України 02 червня 2008 року № 152 “Про встановлення часу функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та зміну терміну подання заявки на участь у цій Системі”.

3. Постанова Правління Національного банку України від 14 грудня 2010 року № 545 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 02.06.2008 № 152”.

4. Постанова Правління Національного банку України від 25 лютого 2011 року № 45 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 02.06.2008 № 152”.

5. Постанова Правління Національного банку України від 15 липня 2014 року № 420 “Про встановлення ставки резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів”.

6. Постанова Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року № 474 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 02 червня 2008 року № 152”.

7. Постанова Правління Національного банку України від 23 жовтня 2015 року № 722 “Про внесення змін до деяких розпорядчих документів Національного банку України”.

8. Постанова Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 року № 301 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 03 серпня 2004 року № 363”.

9. Рішення Правління Національного банку України від 29 березня 2018 року № 185-рш “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 02 червня 2008 року № 152”.

Директор Департаменту
відкритих ринків


С. Пономаренко

{Текст взято з сайту НБУ https:://www.bank.gov.ua/}вгору