Документ vr028500-17, поточна редакція — Прийняття від 16.01.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16.01.2017  № 28-рш

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391 та Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року

Відповідно до Указу Президента України "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" від 12 січня 2015 року № 5/2015 та рішень Національної ради реформ під головуванням Президента України Порошенка П.О. (протоколи засідань від 17 лютого 2015 року та від 15 травня 2015 року) та з метою актуалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року шляхом доповнення новими заходами, деталізації існуючих заходів та перегляду строків їх виконання Правління Національного банку України ВИРІШИЛО:

1. Внести до постанови Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391 "Про затвердження Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року" такі зміни:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Департаменту стратегії та реформування (Відякін М.М.) до 31 січня 2017 року надати пропозиції щодо реєстру проектів відповідно до Програми, а також щодо кандидатур спонсорів та лідерів проектів Національного банку України для реалізації Програми на розгляд Комітету з управління змінами Національного банку України";

2) пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4-6 уважати відповідно пунктами 3-5;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Керівникам проектів, підрозділам Національного банку України забезпечити виконання заходів Програми та щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, надавати інформацію про реалізацію заходів Програми Департаменту стратегії та реформування для її узагальнення та щомісячного інформування Цільової команди з упровадження реформ фінансового сектору, створеної згідно з наказом Національного банку України від 18 березня 2015 року № 53-од, та регулярного інформування Комітету з управління змінами та Правління Національного банку України".

2. Внести зміни до Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391, виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.06.2015  № 391
(у редакції рішення Правління
Національного банку України
16.01.2017  № 28-рш)

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
розвитку фінансового сектору України до 2020 року

{Текст взято з сайту НБУ України http://www.bank.gov.ua}вгору