Про систему внутрішнього контролю Національного банку України
Рішення Національного банку України від 26.06.201923-рд
Документ vr023500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2019

РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.06.2019  № 23-рд

Про систему внутрішнього контролю Національного банку України

На підставі та в межах повноважень, визначених статтями 8, 9, 13-1 Закону України “Про Національний банк України”, з метою здійснення нагляду за системою внутрішнього контролю Національного банку України, розглянувши матеріали Аудиторського комітету Ради Національного банку України (лист від 21 червня 2019 року № В/10-0010/48320), Правління Національного банку України (лист від 20 червня 2019 року № В/09-0006/48080) та враховуючи обговорення на засіданні, Рада Національного банку України ВИРІШИЛА:

1. Узяти до відома Звіт Правління Національного банку України про стан системи внутрішнього контролю Національного банку України та визнати його таким, що не відповідає вимогам Положення про здійснення нагляду за системою внутрішнього контролю (рішення Ради Національного банку України від 28 лютого 2017 року № 7-рд, зі змінами) в частині розкриття інформації.

2. Визнати систему внутрішнього контролю Національного банку України недостатньо надійною та результативною.

3. З метою підвищення надійності та результативності системи внутрішнього контролю рекомендувати Правлінню Національного банку України:

1) забезпечити належну організацію системи внутрішнього контролю відповідно до розпорядчих актів Національного банку України, рішень та рекомендацій Ради Національного банку України;

2) забезпечити (не рідше одного разу на рік) оцінювання системи внутрішнього контролю на підставі узагальнення інформації з різних джерел (фактів операційного ризику, перевірок внутрішнього та зовнішнього аудиту, Рахункової палати тощо), результати якого мають стати основою для вдосконалення процесів та контролю;

3) вжити дієвих заходів з організації належного функціонування “другої лінії захисту”, запобігши її суміщенню з “першою лінією захисту” у підрозділі управління ризиками.

4. З метою забезпечення реалізації дієвих та вичерпних заходів реагування на виявлені недоліки в системі внутрішнього контролю, у тому числі Департаментом внутрішнього аудиту, Правлінню Національного банку України визначати причини таких недоліків та вживати ефективних заходів впливу згідно з чинним законодавством щодо посадових осіб, причетних до таких недоліків.

5. Правлінню Національного банку України до 01 жовтня 2019 року поінформувати Раду Національного банку України про виконання пунктів 3 та 4 цього рішення з обов’язковим зазначенням документів, які відповідають прийнятим управлінським рішенням.

6. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Ради

Б. Данилишинвгору