Документ vr017500-16, поточна редакція — Прийняття від 25.02.2016

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

25.02.2016  № 17

1. Затвердити Річний (Перспективний) план роботи Громадської ради при Національному банку України на I - II квартали 2016 року з урахуванням зауважень С. Аржевітіна та пропозицій М. Муляр і Б. Цімейка.

2. Надіслати підготовлені Комісією Громадської ради при Національному банку України з питань платежів фізичних осіб листи до Національного банку України, в яких запропонувати Національному банку України:

повторно звернутися до Кабінету Міністрів України щодо не внесених Кабінетом Міністрів України змін до постанови Кабінету Міністрів України № 878 "Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів";

звернутися до Верховної Ради України з пропозицією найближчим часом розглянути проект Закону України № 2287а-1 від 17 липня 2015 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав особи на вільне обрання банківської установи для отримання заробітної плати, пенсії, інших виплат та заходів для економії коштів бюджетних установ, державних і комунальних підприємств)".

3. Рекомендувати Національному банку України не підтримувати проект Закону "Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)" № 4004 від 03 лютого 2016 року.

4. Рекомендувати Національному банку України підтримати альтернативний проект Закону "Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за споживчими кредитами в іноземній валюті" № 4004-1 від 17 лютого 2016 року з подальшим його доопрацюванням відповідно до норм Конституції України та інших правових актів України.

5. Звернутися до Голови Верховної Ради України та Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності з пропозицією терміново провести парламентські слухання на тему "Щодо питання реструктуризації валютних кредитів".

6. Звернутися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із проханням про проведення спільної зустрічі щодо обговорення питання реструктуризації валютних кредитів у банках, віднесених до категорії неплатоспроможних.

7. Звернутися до компетентних органів щодо заборони виселення позичальників із їхнього житла до вирішення питання реструктуризації валютних кредитів по суті.

8. Підтримати принципи, закладені в проекті Закону "Про внесення зміни до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо реструктуризації зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)" № 4005 від 03 лютого 2016 року.

9. Надіслати листа Національному банку України з проханням терміново ініціювати створення реєстру кредитів в іноземній валюті, наданих фізичним особам.

10. Звернутися до Національного банку України з проханням прийняти постанову про заборону відступлення права вимоги боргових зобов'язань (факторингових операцій) щодо фізичних осіб.

11. Виключити зі складу Тимчасової комісії Громадської ради з питань врегулювання проблематики реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті представника громадської організації "Асоціація учасників колекторського бізнесу України" П. Васьківського.

12. Провести наступне засідання Громадської ради при Національному банку України 24 березня 2016 року.

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
Я.П. Авраменко

Секретар
Громадської ради
при Національному
банку України
А.Б. Дубас

РІЧНИЙ (ПЕРСПЕКТИВНИЙ) ПЛАН РОБОТИ
Громадської ради при Національному банку України на I, II квартали 2016 року

№ з/п

Пропозиції

Термін виконання

Ініціатор пропозиції

1

2

3

4

1

Удосконалення банківської системи України

1.1

Обговорення пропозицій Міністерства фінансів України щодо виходу держави із статутного капіталу санаційного АТ "РОДОВІД БАНК".

I квартал 2016 року

М. Стрельніков

1.2

Обговорення шляхів та механізмів можливого взаємозаліку споживчих кредитів та вкладів фізичних осіб у проблемних та неплатоспроможних банках України.

II квартал 2016 року

М. Стрельніков

1.3

Обговорення механізмів громадського контролю за процедурою реалізації майна неплатоспроможних банків.

II квартал 2016 року

М. Стрельніков

1.4

Розгляд питання щодо необхідності запровадження інституту фінансового омбудсмена.

I, II квартали 2016 року

Я. Авраменко

1.5

Ініціювання та імплементації Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012 - 2017 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 № 867-р відповідно до Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року (пункт С-4).

до червня 2016 року

М. Муляр

1.6

Звернутися до Верховної Ради України з такими пропозиціями:
законодавчо визначити та заборонити лихварство в Україні як етнічний та економічний геноцид українського народу;

I, II квартали 2016 року

Б. Цімейко


виключити пункт 2 статті 1066 Цивільного кодексу України про те, що банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами;

I, II квартали 2016 року

Б. Цімейко


законодавчо заборонити чи обмежити так звані "валютні депозити", "валютне кредитування споживчого імпорту" та "валютні кредити";

I, II квартали 2016 року

Б. Цімейко


законодавчо врегулювати максимальні проценти ставки на кошти для рефінансування банків (0,1% - 0,5%), депозит банків (0,5% - 1,0%), кредит банків (2% - 3%), як в Європейському Союзі;

I, II квартали 2016 року

Б. Цімейко


законодавчо визначити і впровадити в Україні "внутрішню позику" коштів українського народу, що обліковуються на поточних рахунках у банках, гарантуючи 100-відсоткове збереження цих коштів державою.

I, II квартали 2016 року

Б. Цімейко

2

Пропозиції до проектів законів України

2.1

Опрацювання пропозицій до проекту Закону України "Про платіжні послуги та постачальників платіжних послуг", а саме: прийняти комісією Громадської ради при Національному банку України з питань платежів фізичних осіб проект резолюцій Громадській раді при Національному банку України про звернення Національного банку України до Верховної Ради України щодо прискорення розгляду законопроектів про:
посилення кримінальної відповідальності за "платіжні злочини" (№ 1272);

I квартал 2016 року (до 15 березня 2016 року)

О. Карпов


врегулювання в Податковому кодексі України питання використання електронних грошей СПД на єдиному податку (№ 1675);

з 10 до 20 квітня 2016 року

О. Карпов


опрацювання інших пропозицій.

з 20 до 30 травня 2016 року

О. Карпов

3

Тематичні напрями роботи Науково-експертної колегії Громадської ради

3.1

Стратегія монетарної політики України на 2016 - 2020 роки.
Основні засади грошово-кредитної політики на 2016 рік.

I, II квартали 2016 року

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

3.2

"Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя" Науково-практична конференція 17 - 19 лютого 2016 року, м. Львів. Напрями:
1. Феномен суспільної довіри.
2. Соціокультурні чинники формування суспільної довіри.
3. Роль держави у формуванні простору суспільної довіри.
4. Довіра в економічних та грошово- кредитних відносинах.

лютий 2016 року

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
Університет банківської справи,
ДУ "Інститут економіки та прогнозування"

3.3

Довіра до банківської системи і особливості комунікацій Національного банку України щодо проведення монетарної політики.

I, II квартали 2016 року

Науково-дослідний економічний інститут, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (д.е.н., професор В. Корнєєв)

3.4

Пошук оптимальної моделі ІТ для України. "Дорожня карта" переходу до інфляційного таргетування".
Макроекономічна стабілізація як передумова запровадження інфляційного таргетування.

II квартал 2016 року

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

3.5

Обґрунтованість економічних нормативів регулювання діяльності банків.
Дієвість штрафних санкцій за порушення нормативів, обов'язкового резервування коштів на коррахунку та умов формування резервів тощо.

II квартал 2016 року

Київський національний торговельно-економічний університет (д.е.н., професор Н. Шульга)

3.6

Сучасна валютна політика та особливості її реалізації.

березень 2016 року

Міжнародний інститут бізнесу, МІБ - Україна
Центр Разумкова

3.7

Конкретизація параметрів сучасного етапу розвитку банків України.
Індикатори фінансової стабільності банківської системи України.

II квартал 2016 року

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (д.е.н., професор О.М. Колодізєв)

3.8

Рівні соціальної відповідальності банків (держава, Національний банк України, власники банків, банки, клієнти).

II квартал 2016 року

Одеський національний економічний університет (д.е.н., професор Л.В. Кузнєцова)

3.9

Критерії раціональності в побудові фінансових відносин між економічними суб'єктами.
Формування компенсаційних механізмів на фінансовому ринку України.
Удосконалення організаційних та правових умов розвитку фінансової системи в Україні (державного регулювання і нагляду, системи підготовки фахівців та інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері фінансово-кредитної діяльності).

II квартал 2016 року

ДВНЗ "Університет банківської справи"

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
С.М. Аржевітін

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
Я.П. Авраменко

{Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua}вгору