Документ vr005600-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.04.2016. Подивитися в історії? )

ЗБОРИ СУДДІВ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

25.04.2016  № 5

Про затвердження в новій редакції Окремих засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому господарському суді України

Заслухавши інформацію заступника Голови Вищого господарського суду України Могила С.К. про необхідність затвердження в новій редакції Окремих засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому господарському суді України, керуючись статтею 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", збори суддів Вищого господарського суду України ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити в новій редакції Окремі засади використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому господарському суді України (додаються).

2. До рішення зборів суддів Вищого господарського суду України від 03.06.2015 № 3 у редакції рішення зборів суддів Вищого господарського суду України від 28.01.2016 № 3 внести такі зміни:

пункт 2 викласти в такій редакції: "персональний склад постійно-діючих колегій суддів (основний склад та резервні судді) у складі судових палат Вищого господарського суду України (додається)";

назву граф "постійна колегія суддів" та "резервна колегія суддів" замінити відповідно на такі: "основний склад колегій суддів"; "резервні судді".

3. У зв'язку з пунктом першим цього рішення визнати таким, що втратило чинність, рішення зборів суддів Вищого господарського суду України від 10.06.2015 № 1.

4. Це рішення зборів суддів набуває чинності з 26.04.2016.

Головуючий

Б. Львов

Секретар

Т. Дроботова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення зборів суддів
Вищого господарського суду
України
25.04.2016  № 5

ОКРЕМІ ЗАСАДИ
використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому господарському суді України

1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі документообігу Вищого господарського суду України (далі - ВГСУ) відповідно до вимог статті 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 2-1 Господарського процесуального кодексу України, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами та доповненнями, далі - Положення).

2. Зборами суддів ВГСУ затверджується:

- спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ;

- персональний склад постійно-діючих колегій суддів (складається з основного складу та резервних суддів), які входять до складу відповідних судових палат.

Голова ВГСУ у період між засіданнями зборів суддів ВГСУ має право за необхідності (з подальшим затвердженням зборами суддів ВГСУ) змінювати склад судових палат, персональний склад постійно-діючих колегій суддів у складі судових палат та визначати спеціалізацію судових палат і суддів ВГСУ для розгляду конкретних категорій справ.

3. Автоматизований розподіл судових справ між колегіями суддів ВГСУ здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів.

4. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями ВГСУ, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

5. Автоматизованою системою визначається головуючий, який є одночасно суддею-доповідачем, та склад колегії суддів для розгляду конкретної справи.

У випадку відсутності судді із основного складу постійно-діючої колегії суддів (перебування на лікарняному, відпустка, відрядження тощо) заміна такого судді здійснюється автоматизованою системою з числа резервних суддів, які мають повноваження для здійснення процесуальних дій.

У разі неможливості визначити суддю з числа резервних суддів, суддя визначається з числа суддів судової палати; у разі ж такої неможливості - з числа усіх суддів ВГСУ.

6. У разі виявлення суддею-доповідачем під час отримання розподіленої на нього судової справи помилки у визначенні спеціалізації, така справа передається для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату ВГСУ (на підставі службової записки судді-доповідача, яка погоджується з секретарем судової палати, до якої надійшла така справа, та з секретарем судової палати, за суддями якої закріплена відповідна спеціалізація), що долучається до матеріалів справи.

7. Відповідно до передбаченого процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду розгляд справи, як правило, проводиться визначеною під час реєстрації такої справи автоматизованою системою колегією суддів.

8. У випадку неможливості участі судді, який не є суддею-доповідачем у справі, на час її розгляду (перебування на лікарняному, відпустка, відрядження тощо) заміна такого судді основного складу здійснюється автоматизованою системою за вмотивованим розпорядженням керівника апарату ВГСУ (на підставі службової записки судді-доповідача), що долучається до матеріалів справи.

9. У випадку, коли суддя-доповідач не може продовжувати розгляд справи внаслідок довготривалої (7 і більше календарних днів) відсутності (перебування на лікарняному, у відпустці тощо), що може призвести до порушення строків розгляду судової справи, не розглянуті судові справи передаються для повторного автоматизованого перерозподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату ВГСУ (на підставі службової записки секретаря судової палати), що долучається до матеріалів справи.

10. У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді (суддів) здійснюється автоматизованою системою на підставі ухвали суду про задоволення відводу (самовідводу).

11. Раніше визначеному у справі судді-доповідачу для розгляду у складі колегії суддів, яка прийняла останнє судове рішення або на розгляді якої знаходиться справа, передана за результатами автоматизованого розподілу, передаються судові справи, повторні або інші касаційні скарги, заяви про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору тощо, крім випадків, коли у цієї колегії відсутні відповідні процесуальні повноваження (заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами тощо).

У разі неможливості передачі зазначених документів раніше визначеному судді-доповідачу відповідно до приписів абзацу першого цього пункту (зміна спеціалізації судді-доповідача, довготривале (7 і більше календарних днів) перебування на лікарняному або у відпустці, припинення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, звільнення з посади тощо) така справа або заява підлягає повторному автоматизованому розподілу.

12. Заяви про перегляд судових рішень ВГСУ за нововиявленими обставинами, а також касаційні скарги на судові рішення господарських судів, прийнятих за результатами перегляду їх рішень за нововиявленими обставинами у справах, що раніше перебували на розгляді Вищого господарського суду України, передаються для повторного автоматизованого розподілу у разі, якщо раніше визначеним складом суду здійснено касаційний перегляд та прийнято судове рішення по суті. Такий розподіл здійснюється за вмотивованим розпорядженням керівника апарату ВГСУ (на підставі службової записки судді-доповідача), що долучається до матеріалів справи.

Якщо ж касаційною інстанцією раніше рішення по суті не приймалося -зазначені заяви, касаційні скарги передаються раніше визначеному судді-доповідачу для розгляду у складі колегії суддів, яка прийняла попередні рішення (ухвала про повернення касаційної скарги, ухвала про відмову у прийнятті касаційної скарги тощо).

13. Питання щодо збільшення складу колегії суддів для розгляду конкретної справи вирішується Головою ВГСУ за зверненням колегії суддів, на розгляді якої знаходиться відповідна справа, або клопотанням сторони, прокурора, іншого учасника судового процесу.

У разі задоволення зазначеного звернення або клопотання Головою суду виноситься розпорядження щодо збільшення кількісного складу колегії суддів, яке долучається до матеріалів справи.

Визначення персонального складу колегії суддів здійснюється автоматизованою системою документообігу суду шляхом добору відповідної кількості суддів до раніше визначеної колегії суддів, на розгляді якої знаходиться справа.

14. Для розгляду судової справи, матеріали якої містять відомості, що віднесені до державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", автоматизованою системою визначається суддя-доповідач та склад колегії суддів, які мають допуск до державної таємниці необхідної форми та доступ.

Колегія суддів для розгляду судової справи, матеріали якої містять відомості, що віднесені до державної таємниці, визначається з числа суддів судової палати, до якої входить суддя - доповідач, які мають допуск до державної таємниці необхідної форми та доступ.

У разі неможливості визначити колегію суддів для розгляду судової справи, матеріали якої містять відомості, що віднесені до державної таємниці, з числа суддів судової палати, колегія суддів визначається з числа суддів Вищого господарського суду України, які мають допуск до державної таємниці необхідної форми та доступ.

15. Усі протоколи щодо розподілу судових справ (автоматизованого, повторного автоматизованого, передачі справи раніше визначеному судді-доповідачу тощо) долучаються до матеріалів справи.вгору