Документ vr005500-14, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2014

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

07.10.2014  № 5

1. Затвердити Перспективний (річний) план роботи Громадської ради при Національному банку України, що додається;

1.1 Доручити Аржевітіну С.М. та Дубасу А.Б. у десятиденний термін систематизувати Перспективний (річний) план роботи Громадської ради при Національному банку України затверджений Рішенням Громадської ради при Національному банку України від 16.09.2014 року № 4;

2. Створити тимчасову комісію Громадської ради при Національному банку України з питань врегулювання проблематики реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті;

2.1 Призначити Муляр М.С. Головою тимчасової комісії Громадської ради при Національному банку України з питань врегулювання проблематики реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті;

2.2 Звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності щодо надання Громадській раді при Національному банку України підготовлений до другого читання проект Закону України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню" № 4185а-2 від 01.07.2014 року;

3. Створити тимчасову комісію Громадської ради при Національному банку України з питань реформування банківської системи;

3.1 Призначити Оліфер Г.І. Головою тимчасової комісії Громадської ради при Національному банку України з питань реформування банківської системи;

4.Створити тимчасову комісію Громадської ради при Національному банку України з питань банків, які віднесені до категорії неплатоспроможних;

4.1 Призначити Стрельнікова М.В. Головою тимчасової комісії Громадської ради при Національному банку України з питань банків, які віднесені до категорії неплатоспроможних;

5. Затвердити склад тимчасової комісії Громадської ради при Національному банку України з питань стабілізації гривні, що додається;

6. Провести засідання Громадської ради при Національному банку України 11 листопада 2014 року.

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
Аржевітін С.М.

Секретар
Громадської ради
при Національному
банку України
Дубас А.Б.


РІЧНИЙ (ПЕРСПЕКТИВНИЙ) ПЛАН РОБОТИ
Громадської ради при Національному банку України на 2014-2015 роки


з/п

Пропозиції

Термін виконання

Ініціатор пропозиції

1

2

3

4

1

Зміни до актів Національного банку України

1.1

Підготувати пропозиції Національному банку України до Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481

Протягом 2014 року

Карпов О.

1.2

Підготувати пропозиції Національному банку України щодо уточнення критеріїв проблемності банків та вдосконалення контролю за здійсненням порушень (постанова Правління Національного банку України від 03.06.2014 № 332)

Протягом ІІІ кварталу 2014 року

Оліфер Г.


2

Зміни до актів Кабінету Міністрів України

2.1

Підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України про деякі питання безготівкових розрахунків до постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 878

Протягом 2014 року

Карпов О.

2.2

Розробити зміни до відповідних нормативних актів Кабінету Міністрів України щодо унеможливлення відчуження транспортних засобів, переданих у заставу, без згоди заставодержателя

Протягом 2014 - 2015 років

Шпек Р.


3

Зміни до законів України

3.1

Ініціювання внесення змін до Кримінального кодексу України з метою недопущення здійснення платіжних злочинів, які переростають у систематичну прибуткову злочинну діяльність

Протягом 2014 року

Карпов О.

3.2

Ініціювання внесення змін до відповідних законів України з метою поліпшення діяльності Бюро кредитних історій та забезпечення прав громадян на належне наповнення кредитної історії із законних джерел

Протягом 2014 року

Карпов О.

3.3

Підготувати пропозиції до проекту Закону України № 4855 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо створення умов для детенізації економіки та створення сприятливого інвестиційного клімату)"

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

3.4

Підготувати пропозиції до проекту Закону України № 4185а-2 "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню" або розробити новий проект закону України щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті

Протягом 2014 року

Оліфер Г.,
Шпек Р.,
Авраменко Я.

3.5

Розробити лояльні програми реструктуризації, що допоможуть зменшити фінансове навантаження на позичальників за кожним банком окремо

Протягом III - IV кварталів 2014 року

Авраменко Я.

3.6

Опрацювання/унесення пропозицій до проектів законодавчих актів щодо конвертації/реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті

Протягом 2014 року

Муляр М.

3.7

Підготувати пропозиції до проекту Закону України № 4186а-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реструктуризації кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню)"

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

3.8

Підготувати пропозиції до проекту Закону України № 4895 "Про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну"

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

3.9

Підготувати пропозиції до проекту Закону України № 4361 "Про внесення змін до Закону України "Про іпотеку" (щодо припинення всіх зобов'язань із кредитного договору внаслідок повернення предмету іпотеки)"

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

3.10

Підготувати пропозиції до проекту Закону України № 3813 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо права споживача самостійно визначати черговість погашення основної суми боргу та процентів і неустойки за споживчим кредитом)"

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

3.11

Підготувати пропозиції до проекту Закону України № 4032а "Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України"

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

3.12

Підготувати пропозиції до проекту Закону України № 2202 "Про внесення змін до статті 1058 Цивільного кодексу України" (щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу (депозиту)

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

3.13

Розробити проект закону України щодо внесення змін до Цивільного кодексу України з метою чіткої диференціації вкладів та обмеження можливостей одностороннього дострокового розірвання договорів строкових вкладів

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

3.14

Розробити проект закону України для вирішення питання про надання права банкам створювати власні підрозділи охорони та використовувати службову зброю

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

3.15

Розробити пропозиції з удосконалення норм законодавства України щодо діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

3.16

Розробити пропозиції щодо вдосконалення норм законодавства України у фінансовій сфері

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

3.17

Підготувати пропозиції до проекту Закону України № 4319а "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань громадян України, мобілізованих до лав Збройних Сил України, Національної гвардії та інших військових формувань, а також інших учасників антитерористичної операції"

Протягом 2014 року

Шпек Р.

3.18

Розробити проект Закону України "Про тимчасові додаткові заходи державної підтримки та захисту прав споживачів фінансових послуг"

Протягом 2014 року

Шпек Р.

3.19

Розробити проект закону України про внесення змін до статей 63, 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом 2014 - 2015 років

Цімейко Б.

3.20

Розробити проект закону України про внесення змін до статті 43 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо передбачення кримінальної відповідальності керівників та власників банків за порушення вимог цієї статті

Протягом 2014 - 2015 років

Цімейко Б.

3.21

Розробити проект закону України про внесення змін до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо передбачення кримінальної відповідальності керівників та власників банків за порушення вимог цієї статті

Протягом 2014 - 2015 років

Цімейко Б.

3.22

Розробити проект закону України про внесення змін до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо передбачення матеріальної компенсації та кримінальної відповідальності керівників та власників банків за порушення вимог Закону

Протягом 2014 - 2015 років

Цімейко Б.

3.23

Розробити проект закону України про внесення змін до глав 15, 16 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо передбачення кримінальної відповідальності тимчасових адміністраторів, ліквідаторів банків за порушення вимог цих глав

Протягом 2014 - 2015 років

Цімейко Б.

3.24

Розглянути та подати пропозиції до проектів законів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг

Протягом 2014 року

Муляр М.

3.25

Розробити пропозиції з удосконалення законодавства України щодо захисту прав та інтересів позичальників за договором іпотеки (житлової)

Протягом 2014 року

Муляр М.

3.26

Розробити проект Закону України щодо врегулювання питання встановлення справедливого розміру неустойки для споживачів

Протягом III - IV кварталів 2014 року

Стрельніков М.

3.27

Розробити проект закону України про внесення змін до пункту 2 статті 1066 Цивільного кодексу України щодо запобігання зловживанням банків правом використовувати кошти, що їм не належать

Протягом 2014 року

Сторожук І.


4

Удосконалення банківської системи та Національного банку України

4.1

Розробити пропозиції щодо вдосконалення системи забезпечення здійснення електронних торгів з реалізації арештованого майна

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

4.2

Розробити пропозиції щодо розвитку кредитування в Україні

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

4.3

Розробити пропозиції щодо утримання валютного курсу

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

4.4

Розробити антикризові заходи

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

4.5

Розглядати проекти нормативно-правових актів, узагальнюючих податкових консультацій та інші документи, що готують структурні підрозділи Національного банку України

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

4.6

Аналізувати нормативно-правові акти, листи, роз'яснення Національного банку України на їх відповідність законодавству України та розробляти пропозиції щодо усунення суперечностей діяльності банків

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

4.7

Опрацювати проблемні питання банківської діяльності, винесені на публічне обговорення та підготувати висновки та пропозиції Громадської ради щодо них

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

4.8

Проводити в разі потреби засідання круглого столу, розширені засідання та інші заходи з обговорення актуальних проблем банківської системи та шляхів їх вирішення

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

4.9

Систематично висвітлювати діяльність Громадської ради шляхом розміщення інформації на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України, а також тематичні публікації в періодичних виданнях Національного банку України

Протягом 2014 року

Оліфер Г.

4.10

Підготувати пропозиції щодо розв'язання питань з проблемною заборгованістю (питання зменшення частки проблемних активів у кредитних портфелях банків, у тому числі шляхом їх передавання до санаційного банку)

Протягом 2014 - 2015 років

Шпек Р.

4.11

Розглянути питання доцільності впровадження інституту приватних виконавців для підвищення ефективності виконання судових рішень

Протягом 2014 - 2015 років

Шпек Р.

4.12

Створити експертну групу щодо роботи з банками для розроблення типових програм реструктуризації кредитів та опрацювання процедури проведення конвертації кредитів

Протягом III кварталу 2014 року

Авраменко Я.

4.13

Розглянути питання "умисного банкрутства та ліквідації АКБ "ОЛБанк"

Протягом IV кварталу 2014 року

Цімейко Б.

4.14

Розглянути питання та розробити стратегію захисту коштів юридичних та фізичних осіб, що обліковуються на поточних рахунках банків, на випадок їх (банків) банкрутства

Протягом IV кварталу 2014 року

Цімейко Б.

4.15

Розглянути питання та порядок використання Урядом коштів юридичних та фізичних осіб, що обліковуються на поточних рахунках банків, відкритих на кореспондентському рахунку Національного банку України

Протягом IV кварталу 2014 року

Цімейко Б.

4.16

Розглянути питання поступового переходу формування золотовалютних резервів та видатків Національного банку України за рахунок Державного бюджету України замість наявного порядку, який призводить до здорожчання коштів, а отже, і до занепаду економіки України

Протягом IV кварталу 2014 року

Цімейко Б.

4.17

Розглянути питання поступової зміни механізму кредитування економіки України

Протягом IV кварталу 2014 року

Цімейко Б.

4.18

Розробити пропозиції щодо встановлення граничної величини відсоткової ставки за депозитами

Протягом IV кварталу 2014 року

Цімейко Б.

4.19

Розглянути питання захисту та поновлення порушених прав вкладників кредитних спілок

Протягом IV кварталу 2014 року

Цімейко Б.

4.20

Розробити пропозиції щодо запровадження типових договорів споживчого кредиту відповідно до положень Директиви 2008/48/ЄС

Протягом 2014 року

Муляр М.

4.21

Сприяти затвердженню Плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012 - 2017 роки

Протягом III - IV кварталів 2014 року

Муляр М.

4.22

Розробити пропозиції щодо підготовки Кодексу поведінки банків з питань реструктуризації валютних кредитів

Протягом III - IV кварталів 2014 року

Муляр М.

4.23

Створити тимчасову комісію з формування незалежного органу, що регулюватиме відносини між позичальниками та банками

Протягом III кварталу 2014 року

Муляр М.

4.24

Створити тимчасову комісію з розроблення Кодексу поведінки банків з питань реструктуризації валютних кредитів

Протягом III кварталу 2014 року

Муляр М.

4.25

Створити тимчасову комісію з опрацювання проектів законодавчих актів щодо конвертації/реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті

Протягом III кварталу 2014 року

Муляр М.

4.26

Створити тимчасову комісію з питань подальшої діяльності санаційного АТ "Родовід Банк"

Протягом III кварталу 2014 року

Стрельніков М.

4.27

Створити тимчасову комісію з вирішення питань споживачів ПАТ "БАНК ФОРУМ"

Протягом III - IV кварталів 2014 року

Стрельніков М.

4.28

Ініціювати створення механізмів доступу до публічної інформації з фінансової звітності проблемних банків та банків, які віднесені до категорії неплатоспроможних

Протягом 2014 року

Сторожук І.

4.29

Налагодити комунікацію для подальшої роботи з громадськими радами при Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві юстиції, Службі безпеки України та Державній фіскальній службі України

Протягом 2014 року

Сторожук І.

4.30

Розглянути питання повернення коштів, виведених Януковичем та членами його сім'ї за кордон, до Державного бюджету України

Протягом 2014 року

Сторожук І.

4.31

Підготувати пропозиції щодо переходу банківської системи України на європейські стандарти. Економічне обґрунтування вартості кредитів та прив'язка відсоткової ставки за кредитами до нормативів зносу матеріальних цінностей

Протягом 2014 року

Сторожук І.

4.32

Підготувати пропозиції щодо вирішення питань діяльності колекторських, факторингових та інших компаній, що купують право вимоги

Протягом 2014 року

Сторожук І.

4.33

Підготувати пропозиції щодо обмеження ризику позичальника тільки заставним майном

Протягом 2014 року

Сторожук І.

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
С.М. Аржевітін

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
Я.П. Авраменко


ТИМЧАСОВА КОМІСІЯ
Громадської ради з питань стабілізації гривні

Прізвище, ім'я, по батькові

Інформація

Цімейко Богдан Андрійович

голова комісії, член Громадської ради

Баріда Надія Петрівна

кандидат економічних наук

Бураковський Ігор Володимирович

доктор економічних наук

Діденко Анатолій Олексійович

доктор економічних наук

Криклій Артур Станіславович

доктор економічних наук

Нагребельний Володимир Петрович

кандидат юридичних наук

Науменко Світлана Валентинівна

доктор економічних наук

Оліфер Галина Іванівна

член Громадської ради

Савченко Олександр Володимирович

доктор економічних наук

Сторожук Іван Сергійович

член Громадської ради

Стрельніков Михайло Вікторович

член Громадської ради

Тлуста Ганна Юріївна

кандидат економічних наук

Хурманець Галина Григорівна

доктор економічних наук

{Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua}вгору