Про постачання робітників гарячих цехів газованою підсоленою водою
Органи влади СРСР; Постанова, Інструкція від 11.06.1934
Документ vn001400-34, поточна редакція — Прийняття від 11.06.1934

             СЕКРЕТАРІАТ ВСЕСОЮЗНОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 
ПРОФЕСІЙНИХ СОЮЗІВ
П О С Т А Н О В А
11.06.1934

Про постачання робітників гарячих цехів газованою
підсоленою водою*

_______________
* Постановою Секретаріату ВЦРПС від 15 квітня 1935 р. до
переліку гарячих цехів включено котельні та машинні зали
електростанцій, де проводяться роботи при високих температурах.

1. З метою оздоровлення умов праці та підвищення
працездатності робітників гарячих цехів підприємства зобов'язані
безкоштовно постачати працівників газованою підсоленою водою, що
містить 0,5% повареної солі (хлористий натр); газація води має
провадитися вуглекислотою.
2. До гарячих цехів належать: доменні, мартенівські, прокатні
цехи, відпалювальні та інші цехи металопромисловості, гути скляних
заводів, горна фарфоро-фаянсових і цегельних заводів тощо. Цехи, де організується постачання робітників газованою
підсоленою водою, встановлюються санітарною інспекцією праці за
узгодженням з підприємством.
3. Організація постачання робітників газованою підсоленою
водою покладається на підприємство. Нагляд за правильністю приготування і постачання підсоленої
води покладається на пункти охорони здоров'я підприємств під
контролем санітарної інспекції праці.
4. З метою усунення окислювання металеві поверхні в
установках для постачання робітників газованою підсоленою водою
повинні бути вилуджені оловом або іншим металом без вмісту свинцю. Установки для постачання газованою підсоленою водою повинні
мати пристрої, що забезпечують у виробничих умовах належну
температуру напою. Постачання водою всіх робітників гарячого цеху має
провадитися з розрахунку 4 - 5 л на людину на зміну.
5. Постачання робітникам газованої підсоленої води не
звільняє підприємство від обов'язку постачання робітникам
перелічених цехів доброякісної прісної води на загальних
підставах.
6. Приготування газованої підсоленої води і постачання її
робітникам повинно провадитися на підставі спеціальної інструкції
ВЦРПС.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Секретаріату ВЦРПС
11.06.1934

ІНСТРУКЦІЯ
для впровадження раціонального питного режиму
в гарячих цехах

Під час роботи в гарячих цехах сильне потіння, будучи
необхідною умовою правильної терморегуляції, викликає разом з тим
значні втрати організмом води і солі. Прісна вода, що у великій кількості споживається працівниками
гарячих цехів, не може цілком поповнити убутку води і головним
чином солі. Тривала робота, що проходить в умовах значного опромінення
або високої температури і, тим більше, пов'язана з великою
фізичною напругою, при частому питті прісної води може призвести
до перегрівання та явищ знесолення і обезводнення організму. Це
приводить до необхідності забезпечити раціональний питний режим у
гарячих цехах. На підставі цілої низки експериментальних робіт, проведених
Інститутом оздоровлення праці на виробництві, найбільш
раціональним питним режимом для робочих гарячих цехів слід визнати
газований сольовий розчин. Переваги його використання: 1) поповнення втрати солі; 2) зменшення зазвичай підвищеної при роботі в гарячому цеху
температури тіла; 3) зменшення потовиділення; 4) приємний смак напою; 5) поліпшення самопочуття і, разом з цим, деяке підвищення
продуктивності праці. Склад пиття: 0,5% (5 г на 1 л) повареної солі (хлористого
натру), вуглекислота, введена під тиском 3 - 7 атм. Техніка приготування газованої підсоленої води така.
1. На великому заводі має бути встановлений сатуратор,
місткість якого повинна відповідати кількості робочих гарячих
цехів даного підприємства, виходячи з розрахунку 4 - 5 л на
кожного на зміну.
2. При готуванні напою в сатуратор вливають потрібну
кількість кип'яченої води або надійно чистої (з артезіанської
криниці), додають хлористий натр з розрахунку 5 г на 1 л,
розмішують за допомогою колеса сатуратора і потім заряджають
вуглекислотою (CO ) під тиском 3 - 7 атм.
2 Зарядження CO можливе двома способами:
2 1) або зі спеціальних балонів з готовою вуглекислотою,
доставлених із газових заводів; 2) або такою, що добувається з крейди і сірчаної кислоти в
спеціальному апараті, з'єднаному із сатуратором через очисники. Можливі два варіанти постачання робітників підприємства, що
має кілька гарячих цехів: а) у центрально розташованому цеху встановлюється один
великий сатуратор, в інші цехи з нього вода доставляється в
балонах; б) у кожному цеху встановлюється відповідної величини
сатуратор.
3. Сатуратор встановлюється в цеху в місці, за можливості
віддаленому від джерела тепла, бажано його огородити (будка). При
сатураторі повинен бути механічний промивач для стаканів.
4. Для приготування напою і нагляду за установкою повинна
бути виділена спеціальна особа.
5. Склад пиття та гігієнічне утримання установки повинні
перебувати під постійним наглядом пункту охорони здоров'я.вгору