Про визнання недійсним рішення
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 05.07.200544/326
Документ vd326600-05, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2005

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2005 Справа N 44/326
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 18.08.2005
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі: [...] за участю представників: [...] розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою
відповідальністю "Хостмайстер", м. Київ (далі - ТОВ "Хостмайстер") на рішення господарського суду міста Києва від 01.02.2005 та
постанову Київського апеляційного господарського суду від
11.03.2005 зі справи N 44/326 за позовом ТОВ "Хостмайстер" до Антимонопольного комітету України, м. Київ (далі - АМК) про визнання недійсним рішення, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет
спору, на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю
"ДіМедіа", м. Київ (далі - ТОВ "ДіМедіа"), В С Т А Н О В И В:
ТОВ "Хостмайстер" подало до господарського суду міста Києва
позов про визнання недійсним рішення тимчасової адміністративної
колегії АМК від 15.06.2004 N 5-р/тк "Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції" (далі - оспорюване рішення).
Рішенням названого суду від 01.02.2005, залишеним без змін
постановою Київського апеляційного господарського суду від
11.03.2005 у задоволенні позову відмовлено. У прийнятті зазначених
рішення та постанови попередні судові інстанції виходили з того,
що у прийнятті оспорюваного рішення АМК діяв у межах чинного
законодавства.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ
"Хостмайстер" просить скасувати оскаржувані рішення та постанову
господарських судів і прийняти нове рішення, яким позов
задовольнити. Скаргу мотивовано прийняттям відповідних судових
актів з порушенням норм матеріального і процесуального права, а
саме: частини другої статті 6, частини другої статті 19
Конституції України ( 254к/96-ВР ); глави 28 Господарського
кодексу України ( 436-15 ); статей 1, 48, пункту 2 статті 52,
розділу VIII Закону України "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ); статей 1, 56 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ); пунктів 1.3, 4, 5, 6, 7.1, 11 Методики визначення
монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на
ринку, затвердженої розпорядженням АМК від 05.03.2002 N 49-р
( z0317-02 ).
Відзив на касаційну скаргу не надходив.
Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими
інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм
матеріального права, Вищий господарський суд України дійшов
висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги
з урахуванням такого.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що: - ТОВ "Хостмайстер" виконує обов'язки з адміністрування
домену .UA на підставі угоди N 1/2001 про передачу
адміністративних повноважень, укладеної ним 25.03.2001 з
громадянами [...] та [...] - діючими адміністраторами домену .UA.
Крім того, назване товариство виконує функції служби технічної
підтримки та експлуатації головних серверів домену .UA та головної
системи доменних імен цього домену, що є частиною загальної
світової частини доменних імен; - для споживачів, щодо яких при отриманні доменної назви
визначальне значення має ідентифікація з державою Україна, домени,
зареєстровані в домені .UA, за своїми споживчими характеристиками
не є взаємозамінними з будь-якими іншими доменами, а тому послуга
з їх адміністрування та технічного супроводу не може бути замінена
послугою з адміністрування інших доменів верхнього рівня; - домен COM.UA є публічним доменом загального користування
другого рівня - складовою системою домену .UA. Доменні імена,
зареєстровані в домені COM.UA, вказують на комерційний характер
діяльності користувача та інформації, що міститься на його
веб-сайті. Жоден інший домен, крім домену COM.UA, не вказуватиме
на те, що його користувач здійснює саме комерційну діяльність в
Україні. Отже, домени, зареєстровані в домені COM.UA, за своїми
споживчими властивостями не є взаємозамінними з будь-якими іншими
доменами; - відносини між ТОВ "Хостмайстер" та реєстраторами
(зареєстрованими в Україні суб'єктами підприємницької діяльності,
які надають реєстрантам послуги, необхідні для технічного
забезпечення делегування і функціонування доменного імені)
доменних імен в домені .UA визначаються договорами, укладеними на
підставі розробленого ТОВ "Хостмайстер" типового договору про
надання послуг з адміністрування та технічного супроводу
публічного домену .UA та публічних доменів другого рівня в
публічному домені .UA; - додатком до зазначеного типового договору є "Правила домену
.UA", якими визначається система взаємовідносин та процедур
стосовно делегування та адміністрування доменних імен у публічному
домені .UA; - іншим додатком до згаданого типового договору є додаткова
угода, за якою адміністратор на умовах та в порядку, передбачених
договором, зобов'язується надати реєстратору комплекс послуг з
адміністрування та технічного супроводу публічного домену COM.UA,
а реєстратор зобов'язується на умовах та в порядку, передбачених
договором, прийняти та оплатити ці послуги. Згідно з умовами
додаткової угоди адміністратором домену COM.UA розроблено та
введено в дію "Правила домену COM.UA", якими визначається система
взаємовідносин та процедур стосовно делегування та адміністрування
доменних імен в публічному домені COM.UA; за додатковою угодою,
вона "(разом з правилами домену COM.UA) є невід'ємною частиною
Договору"; - "Правилами домену COM.UA" визначено, що делегування
адміністратором (ТОВ "Хостмайстер") доменних імен в домені COM.UA
реєстранту (особі, яка бажає користуватися чи розпоряджатися
певним доменним іменем в публічному домені) відбувається виключно
через реєстраторів (зареєстрованих в Україні суб'єктів
підприємницької діяльності, що надають реєстранту послуги, надані
для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного
імені). Обслуговування перереєстрацій можуть здійснювати лише ті
суб'єкти підприємницької діяльності, які уклали договір
(із додатками) про надання послуг з адміністрування та технічного
супроводу публічного домену .UA та публічних доменів другого рівня
в публічному домені .UA з ТОВ "Хостмайстер"; - згідно з пунктом 3.2 "Правил домену COM.UA" інформація про
доменні імена третього рівня в домені COM.UA, які було делеговано
до 23:59 год. 03.11.2001, розміщується в реєстраційну базу домену
.UA зі статусом, який означає, що доменне ім'я делеговано, термін
делегування - до вказаної дати, але внесення будь-яких змін до
запису про це доменне ім'я заблоковане адміністратором до рішення
адміністратора або до одержання ним судового рішення щодо цього
доменного імені. Делегування нових доменних імен в домені COM.UA з
0:00 год. 04.11.2001 відбувається за "Правилами домену COM.UA",
тобто виключно через реєстраторів. Існуючі доменні імена
продовжують функціонувати до 23:59 год. 03.11.2002. Проте будь-які
зміни до запису про існуюче доменне ім'я можуть бути внесені після
укладення реєстрантом відповідного доменного імені договору з
реєстратором. У разі якщо реєстрант існуючого доменного імені не
укладе з реєстратором відповідний договір щодо цього доменного
імені до 23:59 год. 03.11.2002, адміністратор домену COM.UA після
0:00 год. 04.11.2002 зобов'язаний відмінити делегування
зазначеного доменного імені; - 14.09.2001 ТОВ "Хостмайстер" направило електронного листа
на адресу ТОВ "ДіМедіа", яким передано проект договору та
пропозицією щодо його укладення; - 19.10.2001 ТОВ "Хостмайстер" отримало електронного листа
ТОВ "ДіМедіа" щодо згоди на укладення договору на запропонованих
умовах. З метою його підписання було призначено зустріч директорів
названих підприємств; під час цієї зустрічі, що відбулася
23.10.2001, підписання договору не відбулося через недосягнення
згоди сторін по всіх його істотних умовах, протокол розбіжностей
не складався. За інформацією Інтернет-сервіс-провайдера ТОВ
"Глобал Юкрейн", директора якого було запрошено на цю зустріч
(і листи якого є в матеріалах справи), підписаний ТОВ "ДіМедіа"
договір та додатки до нього було вручено директору ТОВ
"Хостмайстер", яке цього факту не заперечує; - ТОВ "ДіМедіа" надіслало ТОВ "Хостмайстер" рекомендованого
листа від 19.10.2001 N 037/01, де зазначалося про згоду на
підписання надісланого проекту договору з додатками до нього -
"Правилами домену .UA" та "Правилами домену COM.UA". Однак договір
ТОВ "Хостмайстер" не було підписано; - у зв'язку з цим до реєстраційної бази не було внесено
інформацію, необхідну для забезпечення подальшого делегування і
функціонування доменних імен, які обслуговувалися ТОВ "ДіМедіа", і
з 03-04.10.2002 їх було заблоковано відповідно до пункту 3.2
"Правил домену COM.UA". З 04.11.2002 ТОВ "Хостмайстер" відмінив
делегування та спроможність адресації доменних імен, які не були
перереєстровані шляхом укладення з реєстратором у домені COM.UA
або його дилером договору на обслуговування домену, в тому числі й
доменних імен, що обслуговувалися ТОВ "ДіМедіа"; при цьому відміна
делегування низки доменних імен в домені COM.UA відбулася в
автоматичному режимі у зв'язку з невнесенням інформації, що
встановлено рішенням господарського суду міста Києва від
12.09.2003 зі справи N 38/616; - ТОВ "ДіМедіа" для того, щоб мати можливість обслуговувати
своїх споживачів, через інші компанії, які мають договори з ТОВ
"Хостмайстер", замовляло послуги з адміністрування доменних імен у
домені COM.UA і зазнало в зв'язку з цим додаткових витрат на
оплату послуг цих компаній; - рішенням господарського суду міста Києва від 12.09.2003 зі
справи N 38/616 встановлено, що ТОВ "Хостмайстер" неправомірно, не
маючи відповідних повноважень, припинило функціонування та
спроможність адресації доменних імен, які були зареєстровані та
обслуговувалися ТОВ "ДіМедіа" у домені COM.UA, чим порушило право
ТОВ "ДіМедіа" на самостійне здійснення підприємницької діяльності;
ТОВ "Хостмайстер" зобов'язано відновити функціонування
(делегування) та спроможність адресації 56 доменних імен,
видалених ТОВ "Хостмайстер" після 04.11.2002; - за результатами розгляду заяви ТОВ "ДіМедіа" стосовно
безпідставної відмови ТОВ "Хостмайстер" в укладенні договору про
надання послуг з адміністрування та технічного супроводу
публічного домена .UA та публічних доменів другого рівня в
публічному домені .UA, введення ТОВ "Хостмайстер" у дію в серпні
2001 року "Правил домену .UA" та "Правил домену COM.UA"; а також
стосовно блокування ТОВ "Хостмайстер" з 04.10.2001 понад 14 000
доменних імен у наймасовішому українському домені загального
користування COM.UA, в тому числі й доменних імен, які
обслуговувалися ТОВ "ДіМедіа", розпорядженням державного
уповноваженого АМК від 03.03.2003 N 11/36-р було розпочато справу
N 36-26.13/17-03 за ознаками порушення ТОВ "Хостмайстер"
законодавства про захист економічної конкуренції; - в оспорюваному рішенні із зазначеної справи встановлено,
що: ТОВ "Хостмайстер" з 25.03.2001, у 2002-2003 рр. займало
монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку
послуг з адміністрування та технічного супроводу доменів .UA і
COM.UA з часткою 100 відсотків; зазначені дії ТОВ "Хостмайстер" є порушенням антимонопольного
законодавства, передбаченими абзацом п'ятим статті 4 Закону
України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції" ( 2132-12 ) у вигляді зловживання монопольним
становищем на загальнодержавних ринках послуг з адміністрування та
технічного супроводу публічного домену .UA і публічного домену
COM.UA та порушеннями законодавства про захист економічної
конкуренції, передбаченими пунктом 7 частини другої статті 13 і
пунктом 2 статті 50 Закону України "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ) у вигляді зловживання монопольним
(домінуючим) становищем на загальнодержавному ринку послуг з
адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA і
публічного домену COM.UA шляхом створення перешкод доступу ТОВ
"ДіМедіа" на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у
домені .UA і домені COM.UA; - згідно з оспорюваним рішенням на підставі абзацу другого
частини другої статті 50 Закону України "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ) за кожне з двох зазначених порушень (щодо
публічного домену .UA і публічного домену COM.UA) на ТОВ
"Хостмайстер" накладено штраф по 30 000 грн. та його зобов'язано
вжити заходів відповідно до законодавства щодо укладення з ТОВ
"ДіМедіа" договору про надання послуг з адміністрування та
технічного супроводу публічного домену .UA і публічного домену
COM.UA.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) домен - це частина ієрархічного адресного простору
мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує,
обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано
адмініструється, а домен .UA - це домен верхнього рівня
ієрархічного адресного простору мережі Інтернет. Згідно з частиною
другою статті 56 названого Закону адміністрування адресного
простору українського сегмента мережі Інтернет здійснюється
уповноваженою організацією для забезпечення унікальності,
формування та підтримки простору доменних назв другого рівня в
домені .UA.
Таким чином, попередні судові інстанції дійшли правильного
висновку щодо визначення згаданим Законом унікальності домену .UA.
З урахуванням встановлених названими інстанціями обставин,
приписів чинного законодавства, зокрема, Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 12.04.2002 N 522 ( 522-2002-п ) "Про затвердження
Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних", ці
інстанції правильно визначилися з питань обов'язковості для
окремих груп споживачів реєстрації в домені .UA і в доменах нижчих
рівнів домену .UA та товарних меж досліджуваних ринків (послуги
адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та
доменів другого рівня в публічному домені .UA).
Так само з огляду на встановлені обставини справи попередні
судові інстанції не припустилися помилок у правовій оцінці
правильності визначення АМК географічних меж ринку. Водночас
твердження скаржника про те, що для доменів .UA, COM.UA
територіальними (географічними) межами ринку (в розумінні статті 1
Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ),
пунктів 1.3, 6 Методики визначення монопольного (домінуючого)
становища суб'єктів господарювання на ринку) ( z0317-02 ) є
"територія всього світу", не узгоджується з вимогами чинного
антимонопольно-конкуренційного законодавства, яке не містить
відповідного поняття.
Можна погодитися з доводом скаржника про те, що з огляду на
припис пункту 7.1 названої Методики ( z0317-02 ) часові межі ринку
в даному разі мали визначатися не з дати укладення згаданої угоди
від 25.03.2001 N 1/2001 про передачу адміністративних повноважень,
а після утворення ринку із сталою структурою (на думку скаржника,
після укладення ним та споживачами його послуг - реєстраторами -
відповідних двосторонніх угод: щодо домену .UA - 24.09.2001, а
щодо домену COM.UA - 05.11.2001). Однак наведене не впливає на
правову кваліфікацію дій ТОВ "Хостмайстер" тимчасовою
адміністративною колегією АМК, оскільки такі дії, як вбачається з
установлених судовими інстанціями обставин справи, тривали й після
цих зазначених скаржником дат.
Спірні правовідносини сторін у даній справі продовжували
існувати, про що також свідчать встановлені судовими інстанціями
фактичні обставини, і після 01.01.2004, в зв'язку з чим до них
підлягають застосуванню положення Цивільного кодексу України
( 435-15 ) (далі - ЦК України), що набрали чинності із згаданої
дати (див. пункт 1 і абзац другий пункту 4 Прикінцевих та
перехідних положень ЦК України).
До спірних правовідносин, пов'язаних з прийняттям
оспорюваного рішення від 15.06.2004, також застосовуються
положення названого Кодексу ( 435-15 ) згідно з абзацом першим
пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України.
Договори, від укладення яких з ТОВ "ДіМедіа" ухилялося ТОВ
"Хостмайстер", підпадають під ознаки публічних договорів
(стаття 633 ЦК України ( 435-15 ) та договорів приєднання
(стаття 634 цього Кодексу), і частиною четвертою статті 633
ЦК України передбачено, що підприємець не має права відмовитися
від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей
надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
Відповідна відмова з урахуванням конкретних обставин справи є
порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а
статтею 48 Закону України "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ) до повноважень органів АМК віднесено прийняття рішень
за результатами розгляду справ про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції, в тому числі про припинення
порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Отже, доводи касаційної скарги щодо неправильного
застосування судовими інстанціями приписів статей 6, 19
Конституції України ( 254к/96-ВР ), глави 28 Господарського
кодексу України ( 436-15 ), а також названого Закону не можуть
бути взяті до уваги Вищим господарським судом України.
Встановлені попередніми судовими інстанціями обставини
свідчать про вчинення ТОВ "Хостмайстер" двох окремих, самостійних
протиправних дій на різних товарних ринках: - неукладення з ТОВ "ДіМедіа" договору про надання послуг з
адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та
доменів другого рівня в публічному домені .UA та відміна
делегування та адміністрування доменних імен, що обслуговувалися
ТОВ "ДіМедіа", - зловживання монопольним становищем на
загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного
супроводу публічного домену .UA шляхом створення перешкод доступу
ТОВ "ДіМедіа" на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації
доменів у домені .UA; - неукладення з ТОВ "ДіМедіа" договору про надання послуг з
адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та
доменів другого рівня в публічному домені .UA та відміна
делегування та адміністрування доменних імен, що обслуговувалися
ТОВ "ДіМедіа", - зловживання монопольним становищем на
загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного
супроводу публічного домену COM.UA шляхом створення перешкод
доступу ТОВ "ДіМедіа" на загальнодержавний ринок послуг з
реєстрації доменів у домені COM.UA, і за кожне з цих порушень на ТОВ "Хостмайстер" згідно з
пунктом 2 статті 52 Закону України "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ) накладено штраф по 30000 грн., всього -
60000 грн.
Таким чином, зазначені судові інстанції не припустилися у
розгляді справи неправильного застосування згаданої норми Закону
України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
ТОВ "Хостмайстер", стверджуючи, що в оспорюваному рішенні
йдеться про "одну-єдину протиправну дію", наводить на
підтвердження цього цитату з даного акта: "не укладення з ТОВ
"ДіМедіа" договору про надання послуг з адміністрування та
технічного супроводу публічного домену .UA та доменів другого
рівня в публічному домені .UA"; однак при цьому скаржник довільно
виокремлює наведені слова з контексту оспорюваного рішення,
перекручуючи в зв'язку з цим його зміст, у якому, як з'ясовано
судовими інстанціями, йдеться саме про дві протиправні дії.
Передбачених законом підстав для скасування оскаржуваних
судових рішень не вбачається.
Керуючись статтями 111-9, 111-11 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України П О С Т А Н О В И В:
Рішення господарського суду міста Києва від 01.02.2005 та
постанову Київського апеляційного господарського суду від
11.03.2005 зі справи N 44/326 залишити без змін, а касаційну
скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер" - без
задоволення.вгору