Про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 21.07.200532/43
Документ va_43600-05, поточна редакція — Прийняття від 21.07.2005

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2005 Справа N 32/43
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 19.09.2005
відмовлено в допуску до провадження
за винятковими обставинами)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
[...] розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
Закритого акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" на постанову Київського апеляційного господарського суду від
17.05.2005 р. зі справи N 32/43 господарського суду м. Києва за позовом Закритого акціонерного товариства "Банк
Петрокоммерц-Україна" до Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві
по роботі з великими платниками податків третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору Державна податкова
адміністрація у м. Києві про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень за участю представників сторін: [...] В С Т А Н О В И В:
Державною податковою адміністрацією у м. Києві за
результатами позапланової документальної перевірки ЗАТ "Банк
Петрокоммерц-Україна" з питань дотримання вимог валютного
законодавства за 2002-2004 р.р. під час виконання договору цесії
N Ц02/01 від 24.06.2002 р., складений акт від 01.07.2004 р. за
N 50/26-21/22906155.
Перевіркою виявлено порушення ст. 1 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від
23.09.1994 р. N 185/94-ВР ( 185/94-ВР ) у зв'язку з чим на
підставі ст. 4 цього закону за порушення термінів надходження
валютної виручки за продані нерезиденту прості акції ВАТ ЦКБ
"Корал", банку нарахована пеня у сумі 8 034 226,12 грн. з
оформленням податкового повідомлення-рішення від 05.07.2004 р.
N 0000012600/0.
29.07.2004 р. СДПІ у м. Києві по роботі з великими платниками
податків оформлене податкове повідомлення-рішення за
N 0000012600/1, яким продубльоване податкове повідомлення-рішення
від 05.07.2004 р.
ЗАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" звернулося до господарського
суду м. Києва із позовом до інспекції про визнання недійсними
вказаних податкових повідомлень-рішень, посилаючись на їх
невідповідність чинному законодавству.
Позивач вважає, що у ст. 1 Закону України від 23.09.1994 р.
N 185/94-ВР ( 185/94-ВР ) зазначається про продукцію, поняття якої
згідно з Державним класифікатором визначено як результат
діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості та
призначений для використання споживачем. Таке поняття не
відповідає на думку позивача сутності цінних паперів. За ст. 4
Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 )
акції, як цінні папери без установленого строку обігу, засвідчують
дольову участь у статутному фонді товариства, право на участь в
управлінні ним, а відтак останні не є товаром. Також посилається
на те, що пеня за договором цесії нарахована інспекцією
неправомірно.
В доповненнях до позову від 01.02.2005 р. банк просить
визнати недійсними податкові повідомлення-рішення від
18.10.2004 р. за N 0000012600/2 та 30.12.2004 р. за
N 0000012600/3.
У відзиві на позов інспекція, посилаючись на рішення ДПА у
м. Києві від 06.10.2004 р. N 5025/10/25-014, яким податкові
повідомлення-рішення від 05.07.2004 р. та від 29.07.2004 р.
скасовані у сумі 13 228,48 грн., вважає що останні згідно з
п.п. 6.4.1 п. 6.4. ст. 6 Закону України від 21.12.2000 р.
N 2181-III ( 2181-14 ) є відкликаними, а відповідно предмет спору
в частині визнання їх недійсними - відсутній.
Стосовно решти податкових повідомлень-рішень інспекція
зазначає, що при їх оформлені не допущено порушень норм валютного
та податкового законодавства, оскільки основним документом, який
встановлює особливості правового регулювання всіх видів
зовнішньоекономічної діяльності, є Закон України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. N 959-XII
( 959-12 ), у статті 1 якого наведено поняття товару. Виходячи із
змісту норм права, які регулюють продаж товарів нерезидентам
інспекція вважає, що продані за договором купівлі-продажу цінних
паперів іменні акції виступали у формі товару. Під моментом
здійснення експорту цей закон визначає момент перетину товаром
митного кордону України або перехід права власності на товар, що
експортується.
Рішенням господарського суду м. Києва від 02.03.2005 р. -
провадження у справі припинено в частині визнання недійсними
податкових повідомлень-рішень СДПІ у м. Києві по роботі з великими
платниками податків від 05.07.2004 р. N 0000012600/0 та від
29.07.2004 р. N 0000012600/1 з урахуванням рішення ДПА у м. Києві
від 06.10.2004 р. N 5025/10/25-014, в іншій частині у задоволенні
позову відмовлено.
За апеляційною скаргою ЗАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" судове
рішення переглянуте в апеляційному порядку і постановою Київського
апеляційного господарського суду від 17.05.2005 р. - залишене без
змін.
Судові рішення в частині відмови у позові мотивовані тим, що
наведений у ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) перелік продукції (робіт, послуг) не є
вичерпним і включає також цінні папери, у т.ч. акції. Здійснення
операцій з експорту за приписами цієї статті можливе без вивезення
продукції за межі митної території України.
Припиняючи провадження у справі суди виходили із того, що
згідно з п.п. "б" п.п. 6.4.1 п. 6.4 ст. 6 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) в разі, коли
контролюючий орган скасовує або змінює раніше прийняте рішення про
нарахування суми податкового зобов'язання (пені і штрафних
санкцій) або податкового боргу внаслідок їх адміністративного
оскарження, податкове повідомлення вважається відкликаним. У
зв'язку з частковим скасуванням в межах адміністративного
оскарження податкових повідомлень-рішень від 05.07.2004 р. та від
29.07.2004 р., останні є відкликаними.
У поданій до Вищого господарського суду України касаційній
скарзі ЗАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" просить скасувати рішення
та постанову, прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні
вимоги у повному обсязі.
Скаржник посилається на неправильне застосування судом
приписів Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), виходячи із якого "щоб довести
факт порушення вимог цього закону потрібно доказати наявність
трьох наступних фактів: чи відбулося митне оформлення продукції,
що експортується, чи є предметом експортного контракту продукція;
чи настав 91 день після такого митного оформлення". Зважаючи на
Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР )
скаржник зауважує на тому, що вивезення акцій за межі митної
території України не відбулося, а відповідно не застосовуються
положення статей 1, 4 Закону України від 23.09.1994 р.
N 185/94-ВР. Банк вважає, що судом неправильно визначені акції як
товар, оскільки останні відповідно до ст. 4 Закону України "Про
цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) - є цінними паперами.
У відзиві на касаційну скаргу Спеціалізована державна
податкова інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками
податків просить залишити судові рішення без змін, а касаційну
скаргу ЗАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" - залишити без задоволення.
Колегія суддів Вищого господарського суду України,
розглянувши матеріали справи, перевіривши правильність
застосування судами норм матеріального і процесуального права,
заслухавши присутніх в судовому засіданні представників сторін та
третьої особи, обговоривши доводи касаційної скарги, дійшла
висновку про часткове її задоволення, з огляду на таке:
Як вбачається з матеріалів справи в результаті перевірки ДПА
у м. Києві встановила, що за контрактом від 19.04.2002 р.,
укладеним між ЗАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", який є
правонаступником АКБ "Авіатекбанк" та "ЮЕйчЕм Інвестментс ЛТД
(Британські Віргінські острови), предметом якого є продаж простих
іменних акцій ВАТ ЦКБ "Корал" та за договором цесії від
24.06.2002 р. N Ц02/01, укладеним між позивачем у справі та ТОВ
"Фінансове інтегрування", за яким до ЗАТ "Банк
Петрокоммерц-Україна" перейшли права та обов'язки за договором
купівлі-продажу цінних паперів, мало місце несвоєчасне повернення
валютної виручки. Зазначені обставини стали підставою для
нарахування інспекцією пені відповідно до ст. 4 Закону України
"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( 185/94-ВР ), яке оспорюється у судовому порядку.
Згідно з частиною 1 статті 1 Закону України від 23.09.1994 р.
N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" ( 185/94-ВР ), виручка резидентів у іноземній валюті
підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках
у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не
пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки
вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується,
а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності -
з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує
виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної
власності.
Виходячи із положень зазначеного закону та приписів Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) місцевий
господарський суд дійшов висновку, з яким погодився суд
апеляційної інстанції, про наявність правових підстав для
відповідальності банку у спірних відносинах без урахування
положень Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ), якими встановлено, що акції є одним із видів цінних
паперів, торгівля якими визначена як здійснення цивільно-правових
угод з цінними паперами, які передбачають оплату цінних паперів
проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення
чи комісії за рахунок своїх клієнтів (брокерська діяльність) або
від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім
особам (ділерська діяльність). Стаття 5 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) визначає перехід та
реалізацію права власності на цінні папери в національній
депозитарній системі.
Суди при розгляді спору не з'ясували правомірність
застосування інспекцією цієї норми Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) для
визначення моменту, відліку строку розрахунків з яким закон
пов'язує початок відрахування 90-денного строку, за порушення
якого передбачено нарахування пені.
А відтак, судами попередніх інстанції не дано повної оцінки
доказів для встановлення чи відсутності обставин, на яких
ґрунтуються вимоги та заперечення сторін. Відхиляючи будь-які
доводи сторін чи спростовуючи їх господарський суд повинен навести
правове обґрунтування та фактичні обставини, з огляду на які ці
доводи або докази не прийняті до уваги. Разом з тим, з матеріалів
справи вбачається, що судами при прийнятті судових рішень взяті до
уваги заперечення та докази, надані лише однією із сторін, чим
порушено право іншої сторони на належний судовий захист своїх
інтересів. Зазначене свідчить про не з'ясування судами всіх
обставин справи, що є порушенням ст. 43 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) та виходячи із
повноважень касаційної інстанції, передбачених ст. 111-7 цього
кодексу, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла
висновку про скасування прийнятих у справі судових рішень з
передачею справи на новий розгляд.
При новому розгляді справи суду першої інстанції слід взяти
до уваги викладене, повно встановити обставини справи та залежно
від встановленого вирішити спір згідно із законодавством.
Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9 - 111-12 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України П О С Т А Н О В И В:
Постанову Київського апеляційного господарського суду від
17.05.2005 р. зі справи N 32/43 та рішення господарського суду
м. Києва у цій справі - скасувати.
Справу передати на новий розгляд до господарського суду
м. Києва.
Касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Банк
Петрокоммерц-Україна" - задовольнити частково.вгору