План рахунків бухгалтерського обліку банків України
Постанова Національного банку України; План від 21.11.1997388
Документ va493500-97, попередня редакція — Редакція від 14.04.2003, підстава - z0260-03
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 388 від 21.11.97 Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
28 листопада 1997 р.
vd971121 vn388 за N 493
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 388 від 21.11.97 р.
(реєстр. N 493 від 28.11.97)
( v0493500-97 )
План рахунків бухгалтерського обліку
банків України

( Додатково див. Лист Національного банку
N 12-211/184-973 ( v-973500-98 ) від 06.02.98 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 520 ( v0606500-99 ) від 16.12.98 )
( Додатково див. документи Національного банку
N 12-211/153 ( v_153500-99 ) від 04.02.99
N 12-111/218 ( v_218500-99 ) від 16.02.99 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 179 ( v0635500-99 ) від 09.04.99 N 319 ( v0319500-99 ) від 30.06.99 )
( Щодо змін додатково див. Листи Національного банку
N 12-111/1005 ( v1005500-99 ) від 21.09.99
N 12-111/1075 ( v1075500-99 ) від 13.10.99
N 12-111/1080 ( v1080500-99 ) від 15.10.99
N 12-111/1143 ( v1143500-99 ) від 10.11.99 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 579 ( z0898-99 ) від 08.12.99 N 244 ( z0397-00 ) від 14.06.2000 )
( Щодо змін додатково див. Лист Національного банку
N 15-211/644 ( v_644500-00 ) від 13.09.2000 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 379 ( z0694-00 ) від 29.09.2000 N 472 ( z0941-00 ) від 07.12.2000 N 370 ( z0800-01 ) від 29.08.2001 N 11 ( z0022-02 ) від 10.01.2002 N 43 ( z0079-02 ) від 29.01.2002 N 315 ( z0737-02 ) від 29.08.2002 N 338 ( z0779-02 ) від 10.09.2002 N 510 ( z0002-03 ) від 16.12.2002 N 120 ( z0260-03 ) від 19.03.2003 )
( У назві та тексті Плану слово "комерційні" у всіх відмінках
виключено згідно з Постановою Національного банку N 338
( z0779-02 ) від 10.09.2002 )

1. Казначейські та міжбанківські операції:
10 Готівкові кошти
100 Банкноти та монети
1001 А Банкноти та монети в касі банку
1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку
1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах
1004 А Банкноти та монети в банкоматах
1005 А Банкноти та монети, інкасовані до перерахування
1007 А Банкноти та монети в дорозі
101 Дорожні чеки
1011 А Дорожні чеки в касі банку
1012 А Дорожні чеки в касі відділень банку
1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах
1017 А Дорожні чеки в дорозі
11 Банківські метали
110 Банківські метали
1101 А Банківські метали в банку
1102 А Банківські метали у відділенні банку
1107 А Банківські метали у дорозі
12 Кошти у Національному банку України
120 Кошти до запитання в Національному банку України
1200 А Кореспондентський рахунок у Національному банку
України 1203 А Кошти обов'язкових резервів, що резервуються в
Національному банку України 1207 А Накопичувальний рахунок у Національному банку України 1208 А Нараховані доходи за коштами до запитання в
Національному банку України 121 Строкові депозити в Національному банку України 1211 А Кошти, надані Національному банку України за
операціями репо 1212 А Короткострокові депозити в Національному банку України 1218 А Нараховані доходи за строковими депозитами в
Національному банку України 13 Кошти Національного банку України 130 Кореспондентський рахунок Національного банку України
в банку 133 Строкові депозити Національного банку України 1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України
в банку 1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком
Національного банку України в банку 131 Короткострокові кредити, які отримані від
Національного банку України 1310 П Кредит овернайт, що отриманий від Національного банку
України шляхом рефінансування 1311 П Кошти, які отримані від Національного банку України за
операціями репо 1312 П Короткострокові кредити, що отримані від Національного
банку України шляхом рефінансування 1316 П Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані
від Національного банку України 1317 П Інші короткострокові кредити, які отримані від
Національного банку України 1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які
отримані від Національного банку України 132 Довгострокові кредити, які отримані від Національного
банку України 1325 П Довгострокові кредити, які отримані за рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій 1326 П Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримані від
Національного банку України 1327 П Інші довгострокові кредити, які отримані від
Національного банку України 1328 П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, які
отримані від Національного банку України 1332 П Короткострокові депозити Національного банку України 1335 П Довгострокові депозити Національного банку України 1338 П Нараховані витрати за строковими депозитами 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, та цінні папери,
емітовані Національним банком України 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж 1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі
банку на продаж 1411 А Інші боргові цінні папери центральних органів
державного управління, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж 1412 А Боргові цінні папери місцевих органів державного
управління, що рефінансуються Національним банком
України, у портфелі банку на продаж 1416 КА (контрактивний рахунок) Неамортизований дисконт за
борговими цінними паперами, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі банку на
продаж 1417 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на продаж 1418 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі
банку на продаж 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на інвестиції 1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції 1421 А Інші боргові цінні папери центральних органів
державного управління, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на інвестиції 1422 А Боргові цінні папери місцевих органів державного
управління, що рефінансуються Національним банком
України, у портфелі банку на інвестиції 1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком
України, у портфелі банку на інвестиції 1427 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на інвестиції 1428 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції 143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на продаж 1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на продаж 1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на продаж 1437 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на продаж 1438 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на продаж 144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на інвестиції 1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на інвестиції 1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції 1447 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції 1448 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції 149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України 1490 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, в
портфелі банку на продаж 1491 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, в
портфелі банку на інвестиції 15 Кошти в інших банках 150 Кошти до запитання в інших банках 1500 А Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках 1508 А Нараховані доходи за коштами до запитання в інших
банках 1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами до запитання
в інших банках 151 Строкові депозити, які розміщені в інших банках 1510 А Депозити овернайт, які розміщені в інших банках 1511 А Гарантійні депозити та грошове покриття в інших банках 1512 А Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших
банках 1515 А Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках 1516 А Довгострокові депозити, які розміщені на умовах
субординованого боргу 1517 А Прострочена заборгованість за строковими депозитами,
які розміщені в інших банках 1518 А Нараховані доходи за строковими депозитами, які
розміщені в інших банках 1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими
депозитами, які розміщені в інших банках 152 Кредити, які надані іншим банкам 1520 А Овердрафт за рахунками інших банків 1521 А Кредити овернайт, які надані іншим банкам 1522 А Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо 1523 АП Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам 1524 АП Довгострокові кредити, які надані іншим банкам 1525 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам 1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані
іншим банкам 1528 А Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим
банкам 1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
іншим банкам 158 Сумнівна заборгованість інших банків 1580 А Сумнівна заборгованість за коштами до запитання в
інших банках 1581 А Сумнівна заборгованість за строковими депозитами,
які розміщені в інших банках 1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
іншим банкам 1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими іншим банкам 159 Резерв під заборгованість інших банків 1590 КА Резерви під нестандартну заборгованість інших банків 1591 КА Резерви під стандартну заборгованість інших банків 16 Кошти інших банків 160 Кошти до запитання інших банків 1600 П Кореспондентські рахунки інших банків 1608 П Нараховані витрати за коштами до запитання інших
банків 161 Строкові депозити інших банків 1610 П Депозити овернайт інших банків 1611 П Гарантійні депозити та грошове покриття інших
банків 1612 П Короткострокові депозити інших банків 1615 П Довгострокові депозити інших банків 1618 П Нараховані витрати за строковими депозитами інших
банків 162 Кредити, які отримані від інших банків 1620 П Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках 1621 П Кредити овернайт, які отримані від інших банків 1622 П Кошти, які отримані від інших банків за операціями
репо 1623 П Інші короткострокові кредити, які отримані від інших
банків 1624 П Довгострокові кредити, які отримані від інших банків 1628 П Нараховані витрати за кредитами, які отримані від
інших банків 17 Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими
доходами за міжбанківськими операціями 178 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
міжбанківськими операціями 1780 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
міжбанківськими операціями 179 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за міжбанківськими операціями 1790 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за міжбанківськими операціями 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою 1819 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з
банками 188 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями
з банками 1880 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями
з банками 189 Резерв під дебіторську заборгованість за операціями
з банками 1890 КА Резерв під дебіторську заборгованість за операціями
з банками 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою 1919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з
банками

2 Операції з клієнтами 20 Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності 2000 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
овердрафтом 2008 А Нараховані доходи за овердрафтом 201 Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності
за операціями репо 2010 А Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності
за операціями репо 2018 А Нараховані доходи за коштами, які надані суб'єктам
господарської діяльності за операціями репо 202 Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
врахованими векселями 2020 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
врахованими векселями 2026 КА Неамортизований дисконт зарахованими векселями
суб'єктів господарської діяльності 2027 А Прострочена заборгованість суб'єктів господарської
діяльності за врахованими векселями 2028 А Нараховані доходи за врахованими векселями суб'єктів
господарської діяльності 2029 А Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями
суб'єктів господарської діяльності 203 Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
факторинговими операціями 2030 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
факторинговими операціями 2037 А Прострочена заборгованість суб'єктів господарської
діяльності за факторинговими операціями 2038 А Нараховані доходи за факторинговими операціями із
суб'єктами господарської діяльності 2039 А Прострочені нараховані доходи за факторинговими
операціями із суб'єктами господарської діяльності 204 Кредити суб'єктам господарської діяльності за
внутрішніми торговельними операціями 2040 А Короткострокові кредити суб'єктам господарської
діяльності за внутрішніми торговельними операціями 2045 А Довгострокові кредити суб'єктам господарської
діяльності за внутрішніми торговельними операціями 2047 А Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за внутрішніми торговельними
операціями 2048 А Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської
діяльності за внутрішніми торговельними операціями 2049 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за внутрішніми торговельними
операціями 205 Кредити суб'єктам господарської діяльності за
експортно-імпортними операціями 2050 А Короткострокові кредити суб'єктам господарської
діяльності за експортно-імпортними операціями 2055 А Довгострокові кредити суб'єктам господарської
діяльності за експортно-імпортними операціями 2057 А Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за експортно-імпортними
операціями 2058 А Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської
діяльності за експортно-імпортними операціями 2059 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за експортно-імпортними
операціями 206 Інші кредити в поточну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності 2061 А Кредити під платіжні картки, які надані суб'єктам
господарської діяльності 2062 А Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які
надані суб'єктам господарської діяльності 2065 А Інші довгострокові кредити в поточну діяльність, які
надані суб'єктам господарської діяльності 2067 А Прострочена заборгованість за іншими кредитами в
поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2068 А Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну
діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2069 А Прострочені нараховані доходи за іншими кредитами в
поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 207 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності 2070 А Короткострокові кредити на будівництво та освоєння
землі, які надані суб'єктам господарської діяльності 2071 А Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд,
обладнання та землі, які надані суб'єктам
господарської діяльності 2072 А Довгострокові кредити на інноваційно-інвестиційні
проекти, які надані суб'єктам господарської
діяльності за участю Національного банку України 2073 А Довгострокові кредити на будівництво та освоєння
землі, які надані суб'єктам господарської діяльності 2074 А Довгострокові кредити на купівлю будівель, споруд,
обладнання та землі, які надані суб'єктам
господарської діяльності 2075 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам
господарської діяльності 2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2078 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам
господарської діяльності 209 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
суб'єктам господарської діяльності 2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями
суб'єктів господарської діяльності 2093 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб'єктів
господарської діяльності за факторинговими операціями 2094 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за внутрішніми торговельними
операціями 2095 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за експортно-імпортними
операціями 2096 А Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну
діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими суб'єктам господарської діяльності 21 Кредити, які надані органам загального державного
управління 210 Кредити, які надані центральним органам державного
управління 2100 АП Короткострокові кредити, які надані центральним
органам державного управління 2105 АП Довгострокові кредити, які надані центральним органам
державного управління 2107 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані
центральним органам державного управління 2108 А Нараховані доходи за кредитами, які надані центральним
органам державного управління 2109 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
центральним органам державного управління 211 Кредити, які надані місцевим органам державного
управління 2110 АП Короткострокові кредити, які надані місцевим органам
державного управління 2115 АП Довгострокові кредити, які надані місцевим органам
державного управління 2117 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані
місцевим органам державного управління 2118 А Нараховані доходи за кредитами, які надані місцевим
органам державного управління 2119 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
місцевим органам державного управління 219 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
органам загального державного управління 2190 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
центральним органам державного управління 2191 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
місцевим органам державного управління 2198 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими центральним органам державного управління 2199 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими місцевим органам державного управління 22 Кредити, які надані фізичним особам 220 Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам 2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним
особам 2202 А Інші короткострокові кредити, які надані фізичним
особам на поточні потреби 2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на
поточні потреби 2207 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані
фізичним особам на поточні потреби 2208 А Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним
особам на поточні потреби 2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
фізичним особам на поточні потреби 221 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним
особам 2210 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на
будівництво та освоєння землі 2211 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на
купівлю будівель, споруд, обладнання та землі 2213 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на
будівництво та освоєння землі 2214 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на
купівлю будівель, споруд, обладнання та землі 2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані фізичним особам 2218 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані фізичним особам 2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам 229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
фізичним особам 2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні
потреби, які надані фізичним особам 2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані фізичним особам 2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими фізичним особам 24 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та
резерви під заборгованість за кредитами і нарахованими
доходами 240 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані
клієнтам 2400 КА (контрактивний рахунок) Резерви під нестандартну
заборгованість за кредитами, які надані клієнтам 2401 КА Резерви під стандартну заборгованість за кредитами,
які надані клієнтам 248 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами
за операціями з клієнтами 2480 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
операціями з клієнтами 249 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за операціями з клієнтами 2490 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за операціями з клієнтами 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України 251 Кошти Державного бюджету України 2512 П Кошти Державного бюджету України цільового характеру 2513 П Кошти Державного казначейства України 2514 П Депозити Державного бюджету України 2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету
України 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з Державного
бюджету України 2520 П Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які утримуються з
Державного бюджету України 2523 П Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету України 2525 П Депозити клієнтів, які утримуються з Державного
бюджету України 2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з
Державного бюджету України 2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які
утримуються з Державного бюджету України 253 Кошти бюджетних установ та організацій, що
включаються до спеціального фонду Державного
бюджету України 2530 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються
до спеціального фонду Державного бюджету України 2531 П Кошти, вилучені уповноваженими органами 2538 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та
організацій, що включаються до спеціального фонду
Державного бюджету України 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що
утримуються з місцевих бюджетів 2540 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим 2541 П Кошти обласних бюджетів 2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських
бюджетів 2543 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим цільового
характеру 2544 П Кошти обласних бюджетів цільового характеру 2545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських
бюджетів цільового характеру 2546 П Депозити місцевих бюджетів 2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів 255 Кошти бюджетних установ та організацій, що
включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя 2550 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з
бюджету Автономної Республіки Крим 2551 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаться
до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки
Крим 2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з
обласних бюджетів 2553 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються
до спеціальних фондів обласних бюджетів 2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з
районних, міських, селищних та сільських бюджетів 2555 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються
до спеціальних фондів районних, міських, районних у
містах, селищних та сільських бюджетів 2558 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та
організацій, що включаються до спеціального фонду
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя 256 Кошти позабюджетних фондів 2560 П Державні позабюджетні фонди 2561 П Галузеві позабюджетні фонди 2562 П Регіональні позабюджетні фонди 2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів 2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів 257 Кошти державного та місцевого бюджетів до виплати 2570 П Кошти державного бюджету для виплат 2571 П Кошти державного та місцевого бюджетів для
цільових виплат готівкою 2572 П Кошти місцевих бюджетів для виплат 26 Кошти клієнтів банку 260 Кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності 2600 АП Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності 2601 П Поточні рахунки управителя з довірчого управління 2602 П Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності 2603 П Розподільчі рахунки суб'єктів господарської діяльності 2604 П Цільові кошти до запитання суб'єктів господарської
діяльності 2605 АП Кошти суб'єктів господарської діяльності для
розрахунків платіжними картками 2607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані
суб'єктам господарської діяльності 2608 П Нараховані витрати за коштами до запитання суб'єктів
господарської діяльності 261 Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності 2610 П Короткострокові депозити суб'єктів господарської
діяльності 2611 П Кошти, отримані від суб'єктів господарської діяльності
за операціями репо 2615 П Довгострокові депозити суб'єктів господарської
діяльності 2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів
господарської діяльності 262 Кошти до запитання фізичних осіб 2620 АП Поточні рахунки фізичних осіб 2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб 2625 АП Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними
картками 2627 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані
фізичним особам 2628 П Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних
осіб 263 Строкові кошти фізичних осіб 2630 П Короткострокові депозити фізичних осіб 2635 П Довгострокові депозити фізичних осіб 2638 П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних
осіб 264 Кошти виборчих фондів 2640 П Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку),
кандидатів від якої зареєстровано в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі 2641 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати України,
зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі 2642 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати місцевої
ради чи на посаду сільського, селищного, міського
голови 2643 П Кошти виборчого фонду кандидата в Президенти України 265 Кошти небанківських фінансових установ 2650 П Поточні рахунки небанківських фінансових установ 2651 П Короткострокові депозити небанківських фінансових
установ 2652 П Довгострокові депозити небанківських фінансових
установ 2658 П Нараховані витрати за коштами небанківських
фінансових установ 27 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій 270 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій 2700 П Короткострокові кредити, отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій 2701 П Довгострокові кредити, отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій 2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами, отриманими від
міжнародних та інших фінансових організацій 2708 П Нараховані витрати за кредитами, отриманими від
міжнародних та інших фінансових організацій 28 Дебіторська заборгованість за операціями клієнтів 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами 2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та
дорогоцінних металів для клієнтів 2801 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для клієнтів 2805 А Дебіторська заборгованість за операціями з
грошово-речовими лотереями 2806 А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових
заощаджень 2809 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку 288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку 2887 А Дебіторська заборгованість за операціями з цінними
паперами колишнього СРСР 2888 А Дебіторська заборгованість за іншими операціями
колишнього СРСР 2889 А Інша сумнівна дебіторська заборгованість за операціями
з клієнтами банку 289 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю за операціями з клієнтами банку 2890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за
операціями з клієнтами банку 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за
операціями з клієнтами 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами
банку 2900 П Кредиторська заборгованість за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та
дорогоцінних металів для клієнтів 2901 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для клієнтів 2902 П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі 2903 П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками 2904 П Кредиторська заборгованість за компенсаційними
сертифікатами 2905 П Кредиторська заборгованість за операціями з
грошово-речовими лотереями 2906 П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових
заощаджень 2907 П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними
паперами колишнього СРСР 2908 П Кредиторська заборгованість за іншими операціями
колишнього СРСР 2909 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку 2920 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими
платіжними картками через банкомат 2924 АП Транзитний рахунок за операціями з платіжними
картками

3 Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання 31 Цінні папери в портфелі банку на продаж 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж 3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж, які випущені банками 3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж, які випущені фінансовими
(небанківськими) установами 3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж 3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на
продаж 311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 3110 А Боргові цінні папери центральних органів державного
управління в портфелі банку на продаж 3111 А Боргові цінні папери місцевих органів державного
управління в портфелі банку на продаж 3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі
банку на продаж 3113 А Боргові цінні папери, випущені фінансовими
(небанківськими) установами, в портфелі банку на
продаж 3114 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими
підприємствами, в портфелі банку на продаж 3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами
у портфелі банку на продаж 3117 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами у
портфелі банку на продаж 3118 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж 3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж 319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на продаж 3190 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на продаж 32 Цінні папери в портфелі банку на інвестиції 320 Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на інвестиції 3202 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком,
випущені банками, в портфелі банку на інвестиції 3203 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком,
випущені фінансовими (небанківськими) установами, в
портфелі банку на інвестиції 3205 А Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на інвестиції 3208 А Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з
нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції 321 Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції 3210 А Боргові цінні папери центральних органів державного
управління в портфелі банку на інвестиції 3211 А Боргові цінні папери місцевих органів державного
управління в портфелі банку на інвестиції 3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі
банку на інвестиції 3213 А Боргові цінні папери, випущені фінансовими
(небанківськими) установами, в портфелі банку на
інвестиції 3214 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими
підприємствами, в портфелі банку на інвестиції 3216 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами
у портфелі банку на інвестиції 3217 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами у
портфелі банку на інвестиції 3218 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в
портфелі банку на інвестиції 3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними
паперами в портфелі банку на інвестиції 329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на інвестиції 3290 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на інвестиції 33 Цінні папери власного боргу, крім субординованого
боргу 330 Цінні папери власного боргу, емітовані банком 3300 П Прості векселі, емітовані банком 3301 П Акцепти, що надані за переказними векселями 3305 П Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком 3306 КП Неамортизований дисконт за цінними паперами власного
боргу, емітованими банком 3307 П Неамортизована премія за борговими цінними паперами
власного боргу, емітованими банком 3308 П Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу,
емітованими банком 332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком 3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком 3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими
банком 3327 П Неамортизована премія за короткостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими
банком 3328 П Нараховані витрати за короткостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком 333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком 3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком 3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком 3337 П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком 3338 П Нараховані витрати за довгостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком 34 Товарно-матеріальні цінності 340 Господарські матеріали 3400 А Господарські матеріали на складі 3402 А Господарські матеріали у підзвітних осіб та в
переробці 3403 А Дорогоцінні метали в банку 3407 А Дорогоцінні метали в дорозі 3409 А Майно, що перейшло у власність банку як
заставодержателя 341 Малоцінні та швидкозношувані предмети 3410 А Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі 35 Інші активи банку 350 Витрати майбутніх періодів 3500 А Витрати майбутніх періодів 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю
банку 3510 А Дебіторська заборгованість з придбання господарських
матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів 3511 А Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів 3519 А Інша дебіторська заборгованість за господарською
діяльністю банку 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 3521 А Відстрочений податковий актив 3522 А Дебіторська заборгованість за податками та
обов'язковими платежами, крім податку на прибуток 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з
фінансовими інструментами 3540 А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу
іноземної валюти та банківських металів за рахунок
банку 3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для банку 3542 А Дебіторська заборгованість за компенсаційними
сертифікатами 3548 А Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, які
надані банком 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку 3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження 3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати 3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку 3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками
з працівниками банку та іншими особами 357 Інші нараховані доходи 3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове
обслуговування 3578 А Інші нараховані доходи 3579 А Прострочені інші нараховані доходи 358 Сумнівна дебіторська заборгованість 3580 А Сумнівна дебіторська заборгованість 3589 А Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими
доходами 359 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю 3590 КА Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю 3599 КА Резерви під заборгованість за іншими нарахованими
доходами 36 Інші пасиви банку 360 Доходи майбутніх періодів 3600 П Доходи майбутніх періодів 361 Кредиторська заборгованість за господарською
діяльністю банку 3610 П Кредиторська заборгованість з придбання господарських
матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів 3611 П Кредиторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів 3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
(орендою) 3619 П Інша кредиторська заборгованість за господарською
діяльністю банку 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 3620 П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток 3621 П Відстрочені податкові зобов'язання 3622 П Кредиторська заборгованість за податками та
обов'язковими платежами, крім податку на прибуток 3623 П Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб 363 Розрахунки з акціонерами 3630 П Внески за незареєстрованим статутним капіталом 3631 П Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за
дивідендами 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з
фінансовими інструментами 3640 П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу
іноземної валюти та банківських металів за рахунок
банку 3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для банку 3648 П Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, які
отримані банком 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку 3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження 3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські
витрати 3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою 3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб 3654 П Нараховані відпускні до сплати 3658 П Забезпечення оплати відпусток 3659 П Інші нарахування працівникам банку 366 Субординований борг банку 3660 П Субординований борг банку 3668 П Нараховані витрати за субординованим боргом 367 Інші нараховані витрати 3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове
обслуговування 3678 П Інші нараховані витрати 369 Банківські резерви на покриття ризиків та витрат 3690 П Резерви за операціями за позабалансовими рахунками 3699 П Резерви на покриття інших ризиків та витрат 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні
рахунки 370 Клірингові рахунки 371 Дебетові суми до з'ясування 3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними
картками 3710 А Дебетові суми до з'ясування 372 Кредитові суми до з'ясування 3720 П Кредитові суми до з'ясування 373 Транзитні рахунки 3739 П Транзитний рахунок за іншими розрахунками 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів та балансуючі рахунки 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів 3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів 3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів 381 Балансуючі рахунки за результатами переоцінки
позабалансових інструментів 3810 АП Балансуючий рахунок за результатами переоцінки
позабалансової позиції щодо іноземної валюти та
банківських металів 3811 П Балансуючий рахунок за іншими позабалансовими
інструментами 39 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими
установами банку 390 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими
установами банку 3900 АП Рахунки, що відкриті в установах банку 3901 АП Рахунки, що відкриті для установ банку 3902 А Розрахунки за коштами, що надані установам банку 3903 П Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку 3904 А Нараховані доходи за коштами, що надані установам
банку 3905 П Нараховані витрати за коштами, що отримані від
установ банку 3906 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
між установами банку 3907 П Кредиторська заборгованість за операціями з
готівкою між установами банку 391 Розрахунки з небанківськими структурними підрозділами,
що знаходяться на кошторисному фінансуванні банків 3910 А Поточний рахунок у банку, що здійснює кошторисне
фінансування 3911 АП Поточні рахунки небанківських структурних підрозділів,
що знаходяться на кошторисному фінансуванні банку 3912 А Розрахунки з небанківськими структурними підрозділами,
що знаходяться на кошторисному фінансуванні банків, за
перерахованими їм коштами 3913 П Розрахунки з банком, що здійснює кошторисне
фінансування, за отриманими коштами 392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями та
іншими підвідомчими установами 3928 А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були
підтверджені установами банків, розташованими в
Україні 3929 П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були
підтверджені установами банків, розташованими в
Україні

4 Довгострокові вкладення, основні засоби та
нематеріальні активи 41 Вкладення в асоційовані компанії 410 Вкладення в асоційовані компанії 4102 А Вкладення в асоційовані банки 4103 А Вкладення в асоційовані фінансові (небанківські)
установи 4109 А Вкладення в інші асоційовані компанії 42 Вкладення в дочірні установи 420 Вкладення в дочірні компанії 4202 А Вкладення в дочірні банки 4203 А Вкладення в дочірні фінансові (небанківські) установи 4209 А Вкладення в інші дочірні компанії 43 Нематеріальні активи 430 Нематеріальні активи 4300 А Нематеріальні активи 4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи 4310 А Капітальні інвестиції за невведеними в експлутацію
нематеріальними активами 432 Гудвіл, що виник у результаті придбання 4320 П Негативний гудвіл 4321 А Гудвіл 44 Основні засоби 440 Основні засоби 4400 А Основні засоби 4409 КА Знос основних засобів 443 Капітальні інвестиції за основними засобами 4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом
і за невведеними в експлуатацію основними засобами 4431 А Обладнання, що потребує монтажу 45 Інші необоротні матеріальні активи 450 Інші необоротні матеріальні активи 4500 А Інші необоротні матеріальні активи 4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів 453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що
прийняті в оперативний лізинг (оренду) 4530 А Капітальні інвестиції за основними засобами, що
прийняті в оперативний лізинг (оренду)

5 Капітал банку 50 Статутний капітал та інші фонди банку 500 Статутний капітал банку 5000 П Зареєстрований статутний капітал банку 5001 КП Несплачений зареєстрований статутний капітал
банку 5002 КП Власні акції, які викуплені в акціонерів 5003 П Дивіденди, які направлені на збільшення
статутного капіталу 501 Емісійні різниці 5010 П Емісійні різниці 502 Загальні резерви та фонди банку 5020 П Загальні резерви 5021 П Резервні фонди 5022 П Інші фонди банку 503 Результати минулих років 5030 П Нерозподілені прибутки минулих років 5031 А Непокриті збитки минулих років 504 Результати звітного року, що очікують затвердження 5040 П Прибуток звітного року, що очікує затвердження 5041 А Збиток звітного року, що очікує затвердження 51 Результати переоцінки 510 Результати переоцінки 5100 П Результати переоцінки основних засобів 5101 П Результати переоцінки нематеріальних активів 59 Результат поточного року
6 Доходи 60 Процентні доходи 600 Процентні доходи за коштами, розміщеними в
Національному банку України 6000 П Процентні доходи за коштами до запитання в
Національному банку України 6002 П Процентні доходи за коштами, наданими Національному
банку України за операціями репо 6003 П Процентні доходи за короткостроковими депозитами в
Національному банку України 601 Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших
банках 6010 П Процентні доходи за коштами до запитання в банках 6011 П Процентні доходи за депозитами овернайт в банках 6012 П Процентні доходи за короткостроковими депозитами в
банках 6013 П Процентні доходи за довгостроковими депозитами в
банках 6014 П Процентні доходи за кредитами овернайт в банках 6015 П Процентні доходи за коштами, наданими банкам за
операціями репо 6016 П Процентні доходи за овердрафтом та короткостроковими
кредитами банкам 6017 П Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам 6018 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою),
який наданий іншим банкам 602 Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської
діяльності 6020 П Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської
діяльності за овердрафтом 6021 П Процентні доходи за коштами, що надані суб'єктам
господарської діяльності за операціями репо 6022 П Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської
діяльності за врахованими векселями 6023 П Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської
діяльності за факторинговими операціями 6024 П Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської
діяльності за внутрішніми торговельними операціями 6025 П Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської
діяльності за експортно-імпортними операціями 6026 П Процентні доходи за іншими кредитами суб'єктам
господарської діяльності в поточну діяльність 6027 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну
діяльність суб'єктам господарської діяльності 6028 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою),
який наданий суб'єктам господарської діяльності 603 Процентні доходи за кредитами органам загального
державного управління 6030 П Процентні доходи за кредитами центральним органам
державного управління 6031 П Процентні доходи за кредитами місцевим органам
державного управління 604 Процентні доходи за кредитами фізичним особам 6040 П Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за
овердрафтом 6041 П Процентні доходи за кредитами під платіжні картки
фізичним особам 6042 П Процентні доходи за кредитами фізичним особам на
поточні потреби 6043 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну
діяльність фізичним особам 605 Процентні доходи за цінними паперами 6050 АП Процентні доходи за цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі
банку на продаж 6051 АП Процентні доходи за цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції 6052 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі
банку на продаж 6053 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі
банку на інвестиції 6054 П Процентні доходи за цінними паперами, емітованими
Національним банком України, у портфелі банку на
продаж 6055 АП Процентні доходи за цінними паперами, емітованими
Національним банком України, у портфелі банку на
інвестиції 608 Процентні доходи за операціями з філіями та іншими
установами банку 6080 П Процентні доходи за операціями з філіями та іншими
установами банку 609 Інші процентні доходи 6099 П Інші процентні доходи 61 Комісійні доходи 610 Комісійні доходи за операціями з банками 6100 П Комісійні доходи від розрахунково-касового
обслуговування банків 6101 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків 6103 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для
банків 6104 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та
ринку банківських металів для банків 6106 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків 6108 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з
банками 6109 П Інші комісійні доходи за операціями з банками 611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами 6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового
обслуговування клієнтів 6111 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування
клієнтів 6113 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для
клієнтів 6114 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та
ринку банківських металів для клієнтів 6116 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів 6118 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з
клієнтами 6119 П Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами 618 Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими
установами банку 6180 П Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими
установами банку 62 Результат від торговельних операцій 620 Результат від торговельних операцій 6203 АП Результат від торгівлі цінними паперами на продаж 6204 АП Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами 6209 АП Результат від торговельних операцій з іншими
фінансовими інструментами 63 Інші операційні доходи 630 Дивідендний дохід 6300 П Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями
та іншими установами банку 6380 П Інші операційні доходи за операціями з філіями
та іншими установами банку 6381 П Інші операційні доходи за операціями з небанківськими
структурними підрозділами 639 Інші операційні доходи 6394 П Позитивний результат від продажу цінних паперів на
інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії 6395 П Доходи від оперативного лізингу (оренди) 6396 П Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового
характеру 6397 П Штрафи, пені, що отримані банком 6399 П Інші операційні доходи 64 Інші доходи 649 Інші доходи 6490 П Позитивний результат від продажу основних засобів 6499 П Інші доходи 67 Повернення списаних активів 671 Повернення списаних активів 6710 П Повернення раніше списаної сумнівної дебіторської
заборгованості за операціями з банками 6711 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
інших банків 6712 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
за кредитами, які надані клієнтам 6713 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
від знецінення цінних паперів на продаж 6714 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
від знецінення цінних паперів на інвестиції 6715 П Повернення раніше списаної сумнівної іншої
дебіторської заборгованості та інших активів
банку 6717 П Повернення раніше списаних безнадійних доходів
минулих років 68 Непередбачені доходи 680 Непередбачені доходи 6809 П Непередбачені доходи
7 Витрати 70 Процентні витрати 700 Процентні витрати за коштами, отриманими від
Національного банку України 7000 А Процентні витрати за коштами до запитання, отриманими
від Національного банку України 7002 А Процентні витрати за коштами, які отримані від
Національного банку України за операціями репо 7003 А Процентні витрати за короткостроковими кредитами, які
отримані від Національного банку України 7004 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами, які
отримані від Національного банку України 7005 А Процентні витрати за короткостроковими депозитами, що
отримані від Національного банку України 7006 А Процентні витрати за довгостроковими депозитами, що
отримані від Національного банку України 701 Процентні витрати за коштами, отриманими від інших
банків 7010 А Процентні витрати за коштами до запитання інших банків 7011 А Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків 7012 А Процентні витрати за короткостроковими депозитами
інших банків 7013 А Процентні витрати за довгостроковими депозитами
інших банків 7014 А Процентні витрати за кредитами овернайт інших банків 7015 А Процентні витрати за коштами, які отримані від інших
банків за операціями репо 7016 А Процентні витрати за іншими короткостроковими
кредитами інших банків 7017 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами інших
банків 702 Процентні витрати за коштами суб'єктів господарської
діяльності 7020 А Процентні витрати за коштами до запитання суб'єктів
господарської діяльності 7021 АП Процентні витрати за строковими коштами, які отримані
від суб'єктів господарської діяльності 7028 А Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою) 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних
фондів України 7030 А Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних
фондів України 704 Процентні витрати за коштами фізичних осіб 7040 А Процентні витрати за коштами до запитання фізичних
осіб 7041 АП Процентні витрати за строковими коштами, які отримані
від фізичних осіб 705 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу 7050 АП Процентні витрати за цінними паперами власного боргу,
які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів 7052 АП Процентні витрати за короткостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами власного боргу, які
емітовані банком 7053 АП Процентні витрати за довгостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами власного боргу, які
емітовані банком 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від
міжнародних та інших фінансових організацій 7060 А Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що
отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій 7061 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що
отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій 707 Процентні витрати за коштами небанківських
фінансових установ 7070 А Процентні витрати за коштами до запитання
небанківських фінансових установ 7071 АП Процентні витрати за строковими коштами, які
отримані від небанківських фінансових установ 708 Процентні витрати за операціями з філіями та іншими
установами банку 7080 А Процентні витрати за операціями з філіями та іншими
установами банку 709 Інші процентні витрати 7096 А Процентні витрати за субординованим боргом 7099 А Інші процентні витрати 71 Комісійні витрати 710 Комісійні витрати 7100 А Комісійні витрати на розрахунково-касове
обслуговування 7101 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування 7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами 7104 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та
ринку банківських металів 7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування 7108 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями 7109 А Інші комісійні витрати 718 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими
установами банку 7180 А Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими
установами банку 73 Інші операційні витрати 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями
та іншими установами банку 7380 А Інші операційні витрати за операціями з філіями
та іншими установами банку 7381 А Інші операційні витрати за операціями з
небанківськими структурними підрозділами 739 Інші операційні витрати 7392 А Витрати на аудит 7394 А Негативний результат від продажу цінних паперів на
інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії 7395 А Витрати на оперативний лізинг (оренду) 7396 А Витрати за отриманими консультаційними послугами
фінансового характеру 7397 А Штрафи, пені, що сплачені банком 7399 А Інші операційні витрати 74 Загальні адміністративні витрати 740 Витрати на утримання персоналу 7400 А Основна і додаткова заробітна плата 7401 А Внески, збори на обов'язкове державне
пенсійне та соціальне страхування 7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати 7404 А Витрати на підготовку кадрів 7405 А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту
працівників 7409 А Інші витрати на утримання персоналу 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім
податку на прибуток 7410 А Податок на додану вартість 7411 А Податок на землю 7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб 7419 А Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім
податку на прибуток 742 Витрати на утримання основних засобів та
нематеріальних активів 7420 А Витрати на утримання власних основних засобів та
нематеріальних активів 7421 А Витрати на утримання основних засобів, що отримані
в лізинг (оренду) 7423 А Амортизація 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати 7430 А Витрати на комунальні послуги 7431 А Господарські витрати 7432 А Витрати на охорону 7433 А Інші експлуатаційні витрати 744 Витрати на телекомунікації 7440 А Витрати на СЕП 7441 А Витрати на інші системи банківського зв'язку 7442 А Поштово-телефонні витрати 745 Інші адміністративні витрати 7452 А Витрати на відрядження 7454 А Представницькі витрати 7455 А Витрати на маркетинг та рекламу 7456 А Спонсорство та доброчинність 7457 А Інші адміністративні витрати 749 Інші витрати 7490 А Негативний результат від вибуття нематеріальних
активів та основних засобів 7499 А Інші витрати 77 Відрахування в резерви 770 Відрахування в резерви 7700 АП Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість
за операціями з банками 7701 АП Відрахування в резерв під заборгованість інших банків 7702 АП Відрахування в резерв під заборгованість за наданими
кредитами клієнтам 7703 АП Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на
продаж 7704 АП Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на
інвестиції 7705 АП Відрахування в резерв під можливі втрати за
дебіторською заборгованістю та іншими активами банку 7706 АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків
та втрат 772 Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за
нарахованими доходами 7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість за
нарахованими доходами 78 Непередбачені витрати 780 Непередбачені витрати 7809 А Непередбачені витрати 79 Податок на прибуток 790 Податок на прибуток 7900 АП Податок на прибуток

8 Управлінський облік
9 Позабалансові рахунки 90 Зобов'язання і вимоги за усіма видами гарантій 900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що
надані банкам 9000 А Гарантії, що надані банкам 9001 А Підтверджені акредитиви 9002 А Акцепти, що надані банкам 9003 А Авалі, що надані за банки 901 Гарантії, отримані від банків 9010 П Прості гарантії, що отримані від банків 9015 П Контргарантії, що отримані від банків 902 Гарантії, надані клієнтам 9020 А Гарантії, що надані клієнтам 9023 А Авалі, що надані за клієнтів 903 Гарантії, що отримані від клієнтів 9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду України 9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду
України 9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів 909 Сумнівні гарантії та поручительства 9090 А Сумнівні гарантії, що надані банкам 9091 А Сумнівні гарантії, що надані клієнтам 91 Зобов'язання з кредитування, надані та отримані 910 Зобов'язання з кредитування, які надані банкам 9100 А Зобов'язання з кредитування, які надані банкам 911 Зобов'язання з кредитування, які отримані від банків 9110 П Зобов'язання з кредитування, які отримані від банків 912 Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам 9122 А Непокриті акредитиви 9129 А Інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та
банківськими металами 920 Валюта та банківські метали, які куплені, але не
отримані 9200 А Валюта та банківські метали, які куплені за умовами
спот 9201 А Валюта та банківські метали, які куплені за
форвардними контрактами з метою хеджування 9202 А Валюта та банківські метали, які куплені за
форвардними контрактами за іншими операціями 9203 А Валюта та банківські метали до отримання, за купленими
опціонними контрактами з метою хеджування 9204 А Валюта та банківські метали до отримання, за іншими
опціонними контрактами 9205 А Дисконт/Премія до отримання за форвардними валютними
контрактами 9206 А Хеджовані процентні доходи майбутніх періодів в
іноземній валюті 9207 А Витрати майбутніх періодів, які хеджовані 921 Валюта та банківські метали, які продані, але не
відіслані 9210 П Валюта та банківські метали, які продані за умовами
спот 9211 П Валюта та банківські метали, які продані за
форвардними контрактами з метою хеджування 9212 П Валюта та банківські метали, які продані за
форвардними контрактами за іншими операціями 9213 П Валюта та банківські метали до відсилання, за
купленими опціонними контрактами з метою хеджування 9214 П Валюта та банківські метали до відсилання, за іншими
опціонними контрактами 9215 П Дисконт/Премія до виплати за форвардними контрактами 9216 П Хеджовані процентні витрати майбутніх періодів в
іноземній валюті 9217 П Доходи майбутніх періодів, які хеджовані 929 Сумнівні вимоги за операціями з валютою та
банківськими металами 9290 А Сумнівні вимоги за операціями з валютою та
банківськими металами 93 Вимоги та зобов'язання щодо андерайтинга цінних
паперів, спотових та строкових фінансових
інструментів, крім інструментів валютного обміну 930 Цінні папери до отримання за операціями андерайтингу 9300 А Вимоги за андерайтингом цінних паперів 931 Цінні папери до відсилання за операціями андерайтингу 9310 П Зобов'язання за андерайтингом цінних паперів 935 Активи до отримання 9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за
спотовими контрактами 9351 А Активи до отримання за форвардними контрактами з метою
хеджування 9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами за
іншими операціями 9353 А Активи до отримання, за купленими опціонними
контрактами з метою хеджування 9354 А Активи до отримання, за іншими опціонними контрактами 936 Активи до відсилання 9360 П Активи до відсилання та депозити до залучення за
спотовими контрактами 9361 П Активи до відсилання за форвардними контрактами з
метою хеджування 9362 П Активи до відсилання за форвардними контрактами за
іншими операціями 9363 П Активи до відсилання за купленими опціонними
контрактами з метою хеджування 9364 П Активи до відсилання за іншими опціонними контрактами 939 Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими
інструментами, крім інструментів валютного обміну 9390 А Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими
інструментами, крім інструментів валютного обміну 95 Інші зобов'язання і вимоги 950 Отримана застава 9500 П Застава, за якої предмет застави залишається у
заставодавця 9501 П Застава, за якої предмет застави передається
на зберігання заставодержателю 9502 П Застава, за якої предмет застави передається
третім особам 951 Надана застава 9510 А Надана застава 96 Списана заборгованість та кошти до повернення 960 Не сплачені в строк доходи 9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів
заборгованість за нарахованими доходами за операціями
з банками 9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість
за нарахованими доходами за операціями з клієнтами 9602 А Нараховані та не отримані доходи за операціями
з банками 9603 А Нараховані та не отримані доходи за операціями
з клієнтами 9604 А Списана методом прямого списання заборгованість
за нарахованими доходами за операціями з банками 9605 А Списана методом прямого списання заборгованість
за нарахованими доходами за операціями з клієнтами 961 Списана у збиток заборгованість за активами 9610 А Списана у збиток заборгованість за коштами
на кореспондентських рахунках 9611 А Списана у збиток заборгованість за кредитними
операціями 9613 А Списана у збиток заборгованість за операціями
з цінними паперами 9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість 9617 А Списана у збиток заборгованість банків за іншими
активами 9618 А Списана у збиток заборгованість клієнтів
за іншими активами 962 Кошти до повернення 9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств,
відомств і Кабінету Міністрів України, що знаходяться
на рахунках у Зовнішекономбанку Росії 9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що знаходяться на
рахунках у Зовнішекономбанку Росії 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні 9702 А Цінні папери на зберіганні 9703 А Інші активи на зберіганні 9704 А Цінні папери клієнтів згідно з договором
доручення (комісії) 971 Документи з приватизації - житлові чеки 9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків 9711 А Житлові чеки в установах Ощадного банку України 9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним
фондом приватизації 9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним
фондом приватизації Автономної Республіки Крим 9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами
приватизації адміністративно-територіальних одиниць 9715 А Розрахунки установ Ощадного банку України за житловими
чеками 9717 А Житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових
посередників 9718 А Житлові чеки, акумульовані для розрахунків за придбані
об'єкти приватизації 972 Документи з приватизації - майнові сертифікати 9720 А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових
сертифікатів 9721 А Майнові сертифікати в установах Ощадного банку України 9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним
Державним фондом приватизації 9723 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним
Державним фондом приватизації Автономної Республіки
Крим 9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним
фондом приватизації адміністративно-територіальних
одиниць 9725 А Розрахунки установ Ощадного банку України за майновими
сертифікатами 9726 А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів 9727 А Приватизаційні майнові сертифікати, акумульовані на
рахунках фінансових посередників для приватизації
майна 9728 А Майнові сертифікати, акумульовані для розрахунків за
приватизоване житло 973 Документи з приватизації - земельні бони 9731 А Земельні бони в установах Ощадного банку України 9733 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним
фондом приватизації Автономної Республіки Крим 9734 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом
приватизації адміністративно-територіальних одиниць 9735 А Розрахунки установ Ощадного банку України за
земельними бонами 9737 А Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових
посередників 974 Інші розрахунки 9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним
фондом приватизації за придбане майно 9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним
фондом приватизації Автономної Республіки Крим за
придбане майно 9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним
фондом приватизації адміністративно-територіальних
одиниць за придбане майно 9743 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з
позабюджетним Державним фондом приватизації за
приватизоване житло 9744 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з
позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної
Республіки Крим за приватизоване житло 9745 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з
позабюджетним Державним фондом приватизації
адміністративно-територіальних одиниць за
приватизоване житло 9746 А Транзитний рахунок за розрахунковими документами з
приватизації 975 Документи з приватизації - компенсаційні сертифікати 9750 А Сума нарахованої компенсації грошових заощаджень в
установах Ощадного банку України 9751 А Бланки компенсаційних сертифікатів 9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку 9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для
продажу на біржі 9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в
установах банків 9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
позабюджетним Державним фондом приватизації 9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
позабюджетним фондом приватизації Автономної
Республіки Крим 9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
позабюджетним фондом приватизації
адміністративно-територіальних одиниць 976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в
установах Ощадбанку 9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян України в
установах Ощадбанку 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі 9770 А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними
об'єктами приватизації, відіслані 9771 А Бланки з приватизації в дорозі 978 Активні рахунки довірчого управління 9780 А Готівкові кошти за операціями довірчого управління 9781 А Поточні рахунки управителя з довірчого управління 9782 А Дебіторська заборгованість за операціями довірчого
управління 9783 А Цінні папери в довірчому управлінні 9784 А Банківські метали в довірчому управлінні 9786 А Інші активи в довірчому управлінні 9787 А Витрати за операціями довірчого управління 9788 А Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління 979 Пасивні рахунки довірчого управління 9790 П Фонди банківського управління 9791 П Рахунки установників 9792 П Кредиторська заборгованість за операціями довірчого
управління 9797 П Доходи від операцій довірчого управління 98 Облік інших засобів, цінностей та документів 980 Документи за розрахунковими операціями 9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями 9802 А Акредитиви до сплати 9803 А Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються
банком відповідно до укладених цивільно-правових
договорів 9804 А Розрахункові документи, що не сплачені в строк з
вини банку 9805 А Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена
векселями 9809 А Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів 981 Інші цінності і документи 9810 А Нерозібрані посилки з цінностями 9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів 9812 А Погашені цінності 9819 А Інші цінності і документи 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку 9820 А Бланки цінних паперів 9821 А Бланки суворого обліку 983 Документи і цінності, прийняті та відіслані на інкасо 9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо 9831 А Документи і цінності, відіслані на інкасо 984 Операції за основними засобами 9840 А Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в
оперативний лізинг (оренду) 985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової
участі 9850 А Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової
участі 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі 9890 А Бланки цінних паперів в підзвіті 9891 А Бланки цінних паперів в дорозі 9892 А Бланки суворого обліку в підзвіті 9893 А Бланки суворого обліку в дорозі 9898 А Інші цінності та документи в підзвіті 9899 А Інші цінності та документи в дорозі 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95 9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою
та банківськими металами 9920 АП Позабалансова позиція банку за іноземною валютою
та банківськими металами

За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку: А -
активний, П - пасивний, АП - активно-пасивний, КА - контрактивний,
КП - контрпасивний.
( План із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0606500-99 ) від 16.12.98; N 179 ( v0635500-99 ) від 09.04.99,
N 319 ( v0319500-99 ) від 30.06.99, N 579 ( z0898-99 ) від
08.12.99, N 244 ( z0397-00 ) від 14.06.2000, N 379 ( z0694-00 )
від 29.09.2000, N 472 ( z0941-00 ) від 07.12.2000, N 370
( z0800-01 ) від 29.08.2001, N 11 ( z0022-02 ) від 10.01.2002,
N 43 ( z0079-02 ) від 29.01.2002, N 315 ( z0737-02 ) від
29.08.2002, N 338 ( z0779-02 ) від 10.09.2002, N 510 ( z0002-03 )
від 16.12.2002, N 120 ( z0260-03 ) від 19.03.2003 )вгору