Про стягнення коштів
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 05.07.200516/473
Документ va473600-05, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2005

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2005 Справа N 16/473
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 08.09.2005
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Колегія суддів Вищого господарського суду України у складі:
[...] розглянувши касаційну скаргу Відкритого акціонерного
товариства "Краснодонвугілля" на рішення господарського суду
Луганської області від 04.01.2005 р. у справі N 16/473 господарського суду Луганської області за позовом приватного підприємця Д... до відповідача Відкритого акціонерного товариства
"Краснодонвугілля" про стягнення 212 421,70 грн. за участю представників: [...] В С Т А Н О В И Л А:
приватний підприємець Д... звернувся до господарського суду
Луганської області з позовом та просив суд стягнути з
відповідача - Відкритого акціонерного товариства
"Краснодонвугілля" 212 421,70 грн. заборгованості за договором
N 63 від 01.04.2002 р., у т.ч. 193 110,64 грн. основної
заборгованості за надані послуги з перевезення та 19 311,06 грн.
штрафу.
В обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на те,
що відповідачем не виконані у встановлений строк взяті на себе
зобов'язання щодо сплати коштів за надані послуги (а.с.2-3).
Відповідач у справі - ВАТ "Краснодонвугілля" у відзиві на
позов просить провадження у справі припинити на підставі п. 2 ч. 1
ст. 80 ГПК України ( 1798-12 ). При цьому, відповідач посилається
на те, що рішенням господарського суду Луганської області від
28.03.2003 р. у справі N 19/139, яке набрало законної сили,
стягнуто з ДВАТ "Шахта "Самсонівсьа-Західна" ДП ДХК
"Краснодонвугілля", правонаступником якої є ВАТ
"Краснодонвугілля", на користь ВАТ "Українська правнича компанія",
що відповідно до договору уступки права вимоги N 4/ю-03 є
правонаступником позивача за договором N 63 від 01.04.2002 р.,
суму основної заборгованості та штрафу (а.с.48-49).
Рішенням господарського суду Луганської області від
04.01.2005 р. позов задоволено частково. Відповідно до рішення
суду з відповідача на користь позивача стягнуто 193 110,64 грн.
основної заборгованості; у частині стягнення штрафу - відмовлено
(а.с.86-87).
Прийняте судом рішення щодо задоволення позову в частині
стягнення основної заборгованості мотивовано судом першої
інстанції тим, що відповідач протягом 7 днів з моменту отримання
вимоги не виконав зобов'язання з оплати наданих послуг, допустивши
заборгованість у розмірі 193 110,64 грн.
В частині стягнення штрафу судом відмовлено з підстав
пропущення позивачем строку позовної давності.
Не погоджуючись з рішенням суду, ВАТ "Краснодонвугілля"
звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною
скаргою та просить його скасувати, прийнявши нове рішення щодо
відмови у позові.
У поданій касаційній скарзі скаржник посилається на те, що
судом першої інстанції: - безпідставно не застосовано ст. 210 ЦК УРСР ( 1540-06 ), що
підлягала застосуванню до взаємовідносин сторін; - порушено вимоги п. 2 ч. 2 ст. 79, ст. 81 ГПК України
( 1798-12 ); - невірно визначена правова природа договору N 63 від
01.04.2002 р.
Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи в
касаційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних
обставин справи застосування норм матеріального і процесуального
права при винесенні оспорюваного судового акта, знаходить
касаційну скаргу такою, що підлягає частковому задоволенню з
наступних підстав.
Згідно ст. 4 ЦК УРСР ( 1540-06 ) (чинному на момент
виникнення правовідносин), цивільні права і обов'язки виникають з
підстав, передбачених законодавством, а також з дій громадян і
організацій, які хоч і не передбачені законом, але в силу
загальних начал і змісту цивільного законодавства породжують
цивільні права і обов'язки. Відповідно до цього цивільні права і
обов'язки виникають, зокрема, з угод, передбачених законом, а
також з угод, хоч і не передбачених законом, але таких, які йому
не суперечать.
Відповідно до ст. 151 ЦК УРСР ( 1540-06 ), договір
(багатостороння угода) є однією з підстав виникнення зобов'язань.
При вирішенні даного спору по суті заявлених вимог судом
першої інстанції встановлено, що між сторонами у справі -
приватним підприємцем Домрачєвим С.Г. та ДП "Шахта
"Самсонівська-Західна", правонаступником якого є ВАТ
"Краснодонвугілля", укладено договір N 63 від 01.04.2002 р.
За умовами зазначеного договору, позивач надав ДП "Шахта
"Самсонівська-Західна" для перевезення робітників автобус, а
відповідач зобов'язувався забезпечити роботу транспорту на умовах,
передбачених договором, вносити плату за користування транспортом
у розмірі, передбаченому калькуляцією (пп. 1, 5 договору).
Приймаючи рішення у даній справі, суд першої інстанції
виходив з того, що в силу укладеного договору між сторонами
виникли зобов'язальні відносини з майнового найму. Між тим, з
таким висновком суду першої інстанції погодитись не можна.
Так, в силу ст. 256 ЦК УРСР ( 1540-06 ) (чинній в момент
укладення договору), за договором майнового найму наймодавець
зобов'язується надати наймачеві майно у тимчасове користування за
плату.
Разом з тим, автобус відповідачу не передавався, а п. 2
договору визначено, що позивач зобов'язаний здійснювати
перевезення.
Враховуючи, що у наймодавця за договором майнового найму не
виникає зобов'язань здійснювати перевезення, суд першої інстанції
помилково, без врахування положень ст. 256 ЦК УРСР ( 1540-06 ),
дійшов висновку про те, що укладений договір за своєю правовою
природою відноситься до договору майнового найму.
Даний договір за правовою природою близький до договору
перевезення.
Так, відповідно до ст. 358 ЦК УРСР ( 1540-06 ), за договором
перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти до пункту
призначення, а в разі здачі пасажиром багажу - також доставити
багаж до пункту призначення і видати його управомоченій на
одержання багажу особі; пасажир зобов'язується сплатити
встановлену плату за проїзд, а при здачі багажу - і за провіз
багажу.
При цьому, висновку про те, що даний договір не є договором
перевезення, оскільки такий договір регламентує взаємовідносини
між перевізником та відправником вантажу або пасажирами, суд
першої інстанції дійшов без врахування положень ст. 160 ЦК УРСР
( 1540-06 ), яка визначає можливість укладення договору на користь
третьої особи.
Як встановлено при вирішенні спору судом першої інстанції,
позивачем надані послуги з перевезення відповідно до умов
вищевказаного договору.
Предметом спору у даній справі є заборгованість з оплати
послуг з перевезення у сумі 193 110,64 грн. та стягнення штрафу за
невиконання взятих на себе зобов'язань в установлений строк.
Заперечуючи проти заявлених вимог, відповідач стверджував, що
зазначений спір вже розглянутий судом, про що постановлено
рішення, яке набрало законної сили. Заперечення позивача судом
відхилені.
Між тим, рішенням господарського суду Луганської області від
28.03.2003 р. у справі N 19/139 за позовом ТОВ "Українська
правнича компанія" до ДВАТ "Шахта "Самсонівська-Західна"
ДП ДХК "Краснодонвугілля" про стягнення 1 57 495,69 грн., яке
набрало законної сили, з відповідача на користь позивача стягнуто,
у тому числі, заборгованість за надані послуги з перевезення за
договором N 63 від 01.04.2002 р. у розмірі 193 110,64 грн. та
штраф у сумі 19 311,07 грн. Отже, вищевказане рішення прийнято
також щодо предмету спору у даній справі. При цьому, підстави
заявленого позову тотожні.
Висновок суду про те, що наявність вищевказаного рішення
суду, яке набрало законної сили, не перешкоджає здійсненню
провадження у даній справі помилкові з огляду на наступне.
В силу п. 2 ч. 1 ст. 80 ГПК України ( 1798-12 ),
господарський суд припиняє провадження у справі, якщо є рішення
господарського суду або іншого органу, який в межах своєї
компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про
той же предмет і з тих же підстав.
Так, ТОВ "Українська правнича компанія" - позивач у справі
N 19/139 - є правонаступником приватного підприємця Домрачєва
Сергія Геннадійовича - сторони за договором N 63 від 01.04.2002 р.
в силу укладеної зазначеними особами угоди уступки права вимоги
N 4/ю-03.
Відповідач у даній справі - ВАТ "Краснодонвугілля" є
правонаступником відповідача у справі N 19/139 - ДВАТ "Шахта
"Самсонівська-Західна" внаслідок проведеної реорганізації ДВАТ
"Шахта "Самсонівська-Західна" та ВАТ ДХК "Краснодонвугілля", що
встановлено судом першої інстанції під час розгляду даної справи.
Отже, враховуючи, що рішенням господарського суду Луганської
області від 28.03.2003 р. у справі N 19/139, яке набрало законної
сили, вирішено спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з
тих же підстав, провадження у даній справі підлягало припиненню в
силу п. 2 ч. 1 ст. 80 ГПК України ( 1798-12 ).
При цьому, посилання позивача на те, що угода уступки права
вимоги N 4/ю-03 рішенням господарського суду Луганської області
від 11.10.2004 р. у справі N 2/5пд за позовом Підприємства "Велес"
КТПО УТС, приватних підприємців Д... та К... до ТОВ "Українська
правнича компанія", ВАТ "Краснодонвугілля", визнана недійсною не
може бути взято до уваги, враховуючи, що рішення господарського
суду Луганської області від 28.03.2003 р. у справі N 19/139, яке є
підставою для припинення провадження у даній справі, не змінено і
не скасовано в установленому порядку (наприклад, за результатами
перегляду за нововиявленими обставинами).
За таких обставин, рішення у даній справі, прийняте з
порушенням норм процесуального права, підлягає скасуванню, а
провадження у справі - припиненню.
ВАТ "Краснодонвугілля" підлягає відшкодуванню за рахунок
позивача понесені ним витрати у зв'язку з оплатою касаційної
скарги державним митом у розмірі 850,0 грн.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49, п. 2 ч. 1
ст. 80, ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9 - 111-11 ГПК України
( 1798-12 ), колегія суддів П О С Т А Н О В И Л А:
1. Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства
"Краснодонвугілля" задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду Луганської області від
04.01.2005 р. у справі N 16/473 скасувати.
3. Провадження у справі припинити.
4. Стягнути з приватного підприємства Д[...] на користь
Відкритого акціонерного товариства "Краснодонвугілля" в рахунок
відшкодування судових витрат 850,0 грн.
5. Доручити видати наказ на виконання п. 4 резолютивної
частини рішення господарському суду Луганської області.вгору