Документ va44u710-10, поточна редакція — Прийняття від 02.09.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про припинення конституційного провадження
у справі за конституційним поданням
54 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) окремих положень пункту 6
частини першої статті 50 Закону України
"Про судоустрій України"

м. Київ Справа N 1-21/2010
2 вересня 2010 року
N 44-уп/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича - доповідача, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на пленарному засіданні питання про припинення
конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54
народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) окремих положень пункту 6
частини першої статті 50 Закону України "Про судоустрій України"
від 7 лютого 2002 року N 3018-III ( 3018-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180).
Заслухавши суддю-доповідача Овчаренка В.А. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 54 народних
депутати України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України
( 254к/96-ВР ) (є неконституційними), положення пункту 6 частини
першої статті 50 Закону України "Про судоустрій України" від
7 лютого 2002 року N 3018-III ( 3018-14 ) (далі - Закон) щодо
повноважень Голови Верховного Суду України вносити подання про
призначення, а також звільнення з посади суддів. Автори клопотання
стверджують, що вказані положення суперечать пункту 1 частини
першої статті 131 Конституції України ( 254к/96-ВР ), оскільки
такі повноваження є компетенцією виключно Вищої ради юстиції.
2. Верховна Рада України 7 липня 2010 року прийняла Закон
України "Про судоустрій та статус суддів" N 2453-VI ( 2453-17 ),
який набрав чинності 30 липня 2010 року. Відповідно до його
підпункту 2 пункту 2 розділу XII "Прикінцеві положення" Закон
( 3018-14 ) визнаний таким, що втратив чинність.
Згідно зі статтею 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у
пункті 5 мотивувальної частини Рішення від 14 листопада 2001 року
N 15-рп/2001 ( v015p710-01 ), до повноважень Конституційного Суду
України належить вирішення питань про відповідність Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (конституційність) чинних правових актів.
У зв'язку з тим, що Закон ( 3018-14 ), положення якого є
предметом конституційного подання, втратив чинність, конституційне
провадження у цій справі підлягає припиненню на підставі пункту 3
статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - непідвідомчість Конституційному Суду України
питань, порушених у конституційному поданні.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтею 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), параграфом 51
Регламенту Конституційного Суду України ( v001z710-97 ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Припинити конституційне провадження у справі за
конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) положень пункту 6 частини першої статті 50
Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) стосовно
повноважень Голови Верховного Суду України вносити подання про
призначення, а також звільнення з посади суддів на підставі
пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - непідвідомчість Конституційному Суду України
питань, порушених у конституційному поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору