Документ va40u710-10, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про припинення конституційного провадження
у справі за конституційними поданнями Президента
України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) постанов Кабінету Міністрів
України від 5 серпня 2009 року N 818 і N 819,
від 9 вересня 2009 року N 993 і N 1012,
від 16 вересня 2009 року N 1025,
від 23 вересня 2009 року N 1017,
від 29 жовтня 2009 року N 1183

м. Київ Справа N 1-19/2010
6 липня 2010 року
N 40-уп/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича - доповідача, Винокурова Сергія Маркіяновича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на пленарному засіданні питання про припинення
конституційного провадження у справі за конституційними поданнями
Президента України ( n0038100-09, n0037100-09 ) щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) постанов
Кабінету Міністрів України "Про залучення державним підприємством
для постачання медичних установ "Укрмедпостач" у 2009 році
іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо
проектування та будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і
сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим
обладнанням під державну гарантію" від 5 серпня 2009 року N 818
( 818-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 59, ст. 2080)
з наступними змінами (далі - Постанова N 818), "Про залучення
державним підприємством для постачання медичних установ
"Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту для реалізації
інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних
закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного
призначення та лікарськими засобами під державну гарантію" від 5
серпня 2009 року N 819 ( 819-2009-п ) (Офіційний вісник України,
2009 р., N 59, ст. 2081) з наступними змінами (далі - Постанова N
819), "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 819" від 9 вересня 2009 року N 993
( 993-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 73, ст. 2500)
(далі - Постанова N 993), "Про залучення Національною акціонерною
компанією "Украгролізинг" у 2009 році іноземного кредиту під
державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту
впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних
засобів для заготівлі молока та його зберігання" від 9 вересня
2009 року N 1012 ( 1012-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009
р., N 74, ст. 2538) (далі - Постанова N 1012), "Про залучення у
2009 році державним підприємством для постачання медичних установ
"Укрвакцина" іноземного кредиту для реалізації інвестиційного
проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних
закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій
та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення
лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними
засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами
під державну гарантію" від 16 вересня 2009 року N 1025
( 1025-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст.
2561) з наступними змінами (далі - Постанова N 1025), "Питання
реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення
лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними
засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами
під державну гарантію" від 23 вересня 2009 року N 1017
( 1017-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст.
2553) (далі - Постанова N 1017), "Про залучення Національною
акціонерною компанією "Украгролізинг" у 2009 році іноземного
кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного
проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею
технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання" від 29
жовтня 2009 року N 1183 ( 1183-2009-п ) (Офіційний вісник України,
2009 р., N 86, ст. 2908) (далі - Постанова N 1183).
Заслухавши суддю-доповідача Вдовіченка С.Л. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Президент
України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотаннями
визнати такими, що не відповідають Конституції України
( 254к/96-ВР ) (є неконституційними), Постанову N 818
( 818-2009-п ), Постанову N 819 ( 819-2009-п ), Постанову N 993
( 993-2009-п ), Постанову N 1012 ( 1012-2009-п ), Постанову N 1025
( 1025-2009-п ), Постанову N 1017 ( 1017-2009-п ), Постанову
N 1183 ( 1183-2009-п ).
Автор клопотання вважає, що, видавши зазначені постанови
( 818-2009-п, 819-2009-п, 993-2009-п, 1012-2009-п, 1025-2009-п,
1017-2009-п, 1183-2009-п ), Кабінет Міністрів України перебрав на
себе повноваження Верховної Ради України і порушив частину другу
статті 6, частину другу статті 19, статтю 75, пункти 3, 4 частини
першої статті 85, статтю 91, пункт 1 частини другої статті 92,
частину другу статті 95, частину третю статті 113, пункт 10
статті 116 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України ухвалами
від 28 грудня 2009 року відкрила конституційні провадження у
справах за конституційними поданнями Президента України
( n0038100-09, n0037100-09 ) та відповідно до статті 58 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) об'єднала
їх в одне конституційне провадження, оскільки порушені питання
знаходяться в одній сфері правового регулювання.
3. Під час розгляду справи Конституційним Судом України
Кабінет Міністрів України пунктами 8, 10, 12, 15 переліку постанов
Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвердженого
Постановою "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України" від 10 березня 2010 року
N 257 ( 257-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 17,
ст. 783), визнав Постанову N 818 ( 818-2009-п ), Постанову N 1012
( 1012-2009-п ), Постанову N 1025 ( 1025-2009-п ), Постанову
N 1183 ( 1183-2009-п ) такими, що втратили чинність. Пунктом 4
Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації
інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних
закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного
призначення та лікарськими засобами" від 14 червня 2010 року N 513
( 513-2010-п ) (Урядовий кур'єр, 2010 р., 1 липня) визнано такими,
що втратили чинність Постанову N 819 ( 819-2009-п ), Постанову
N 993 ( 993-2009-п ), Постанову N 1017 ( 1017-2009-п ).
За статтею 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та правовою
позицією Конституційного Суду України, викладеною у пункті 5
мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від
14 листопада 2001 року N 15-рп/2001 ( v015p710-01 ), до
повноважень Конституційного Суду України належить вирішення питань
про відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційність) чинних правових актів.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), пунктом 3 статті 45, статтями
51, 52 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), пунктом 1 параграфа 51 Регламенту Конституційного
Суду України ( v001z710-97 ), Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Припинити конституційне провадження у справі за
конституційними поданнями Президента України ( n0038100-09,
n0037100-09 ) щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) постанов Кабінету Міністрів
України "Про залучення державним підприємством для постачання
медичних установ "Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту для
реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва
фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та
оснащення їх медичним та іншим обладнанням під державну гарантію"
від 5 серпня 2009 року N 818 ( 818-2009-п ) з наступними змінами,
"Про залучення державним підприємством для постачання медичних
установ "Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту для
реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення
лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними
засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами
під державну гарантію" від 5 серпня 2009 року N 819 ( 819-2009-п )
з наступними змінами, "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 819" від 9 вересня 2009
року N 993 ( 993-2009-п ), "Про залучення Національною акціонерною
компанією "Украгролізинг" у 2009 році іноземного кредиту під
державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту
впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних
засобів для заготівлі молока та його зберігання" від 9 вересня
2009 року N 1012 ( 1012-2009-п ), "Про залучення у 2009 році
державним підприємством для постачання медичних установ
"Укрвакцина" іноземного кредиту для реалізації інвестиційного
проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних
закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій
та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення
лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними
засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами
під державну гарантію" від 16 вересня 2009 року N 1025
( 1025-2009-п ) з наступними змінами, "Питання реалізації
інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних
закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного
призначення та лікарськими засобами під державну гарантію" від 23
вересня 2009 року N 1017 ( 1017-2009-п ), "Про залучення
Національною акціонерною компанією "Украгролізинг" у 2009 році
іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації
інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій
із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його
зберігання" від 29 жовтня 2009 року N 1183 ( 1183-2009-п ) на
підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість Конституційному Суду
України питань, порушених у конституційних поданнях ( n0038100-09,
n0037100-09 ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору