Документ va37u710-10, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про припинення конституційного провадження
у справі за конституційним поданням
50 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) окремих положень
частин десятої, одинадцятої, дев'ятнадцятої
статті 7 Закону України "Про банки
і банківську діяльність"

м. Київ Справа N 1-14/2010
10 червня 2010 року
N 37-уп/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, доповідача, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним
поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) окремих
положень частин десятої, одинадцятої, дев'ятнадцятої статті 7
Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня
2000 року N 2121-III ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2007 р. , N 10, ст. 90) стосовно
повноважень Президента України призначати членів наглядової ради
державного банку та припиняти їхні повноваження.
Заслухавши суддю-доповідача Стрижака А.А. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 50 народних
депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням розглянути питання щодо відповідності Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) положень частин десятої,
одинадцятої, дев'ятнадцятої статті 7 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III
( 2121-14 ) (далі - Закон) стосовно повноважень Президента України
призначати членів наглядової ради державного банку (далі -
наглядова рада) та припиняти їхні повноваження.
У статті 7 Закону ( 2121-14 ) встановлено, що до складу
наглядової ради входять члени наглядової ради банку, призначені
Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом Міністрів
України (перше речення частини десятої); Президент України
призначає п'ять членів наглядової ради шляхом прийняття
відповідного указу (частина одинадцята); повноваження призначеного
складу наглядової ради та/або кожного з його членів можуть
припинятися відповідно за рішенням Верховної Ради України,
Президента України і Кабінету Міністрів України щодо призначених
ними осіб, але не раніше ніж через один рік з дня призначення
(перше речення частини дев'ятнадцятої).
Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що положення
частин десятої, одинадцятої, дев'ятнадцятої статті 7 Закону
( 2121-14 ) стосовно повноважень Президента України призначати
членів наглядової ради та припиняти їхні повноваження не
відповідають Конституції України ( 254к/96-ВР ), і просить визнати
їх неконституційними.
2. У процесі розгляду справи Конституційний Суд України
дійшов висновку, що конституційне провадження у справі підлягає
припиненню з таких підстав.
За Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) у конституційному поданні має зазначатися правове
обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта або
окремих його положень (пункт 4 частини другої статті 39)
( 422/96-ВР ), предметом розгляду Конституційного Суду України
може бути конституційне подання, в якому викладено аргументи про
неконституційність акта, який оспорюється (частина перша
статті 71) ( 422/96-ВР ).
Проте суб'єкт права на конституційне подання не навів
аргументів щодо неконституційності вказаних норм Закону
( 2121-14 ), тобто не виконав вимог пункту 4 частини другої
статті 39, частини першої статті 71 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), що є підставою для
припинення конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2
статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), параграфа 51 Регламенту Конституційного Суду
України ( v001z710-97 ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45, 51, 71 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
параграфом 51 Регламенту Конституційного Суду України
( v001z710-97 ), Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Припинити конституційне провадження у справі за
конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) окремих положень частин десятої, одинадцятої,
дев'ятнадцятої статті 7 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III ( 2121-14 ) на
підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного подання
вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору