Про визнання недійсними патентів
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 08.02.200540/345
Документ va345600-05, поточна редакція — Прийняття від 08.02.2005

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2005 Справа N 40/345
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 07.04.2005
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі: суддя
Москаленко В.С. - головуючий, судді Джунь В.В. і Селіваненко В.П. розглянув касаційні скарги Державного департаменту
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України,
м. Київ (далі - Державний департамент інтелектуальної власності) та відкритого акціонерного товариства "Феодосійська тютюнова
фабрика", м. Феодосія Автономної Республіки Крим (далі - ВАТ
"Феодосійська тютюнова фабрика") на постанову Київського апеляційного господарського суду від
27.10.2004 зі справи N 40/345 за позовом підприємства з іноземними інвестиціями за участю
українського капіталу товариства з обмеженою відповідальністю
"Фірма "Вітал-ТЕР", м. Київ (далі - ТОВ "Фірма "Вітал-ТЕР") до Державного департаменту інтелектуальної власності та ВАТ "Феодосійська тютюнова фабрика" про визнання недійсними: - патенту від 17.12.2001 N 5491 на промисловий зразок
"Упаковка для сигарет "Прима 2000"; - патенту від 15.04.2002 N 5874 на промисловий зразок
"Упаковка для сигарет "Прима робоча". Судове засідання у розгляді касаційних скарг проведено за
участю представників сторін: позивача - не з'явились, відповідача - Огнев'юка Я.В., Сиклітенка В.В. (за довіреністю
Державного департаменту інтелектуальної власності). За письмовим клопотанням ТОВ "Фірма "Вітал-ТЕР" від
24.01.2005 ухвалою Вищого господарського суду України від
25.01.2005 було відкладене розгляд касаційних скарг на 08.02.2005. За результатами розгляду касаційних скарг Вищий господарський
суд України В С Т А Н О В И В:
Рішенням господарського суду міста Києва від 14.09.2004
(суддя Смірнова Л.Г.), залишеним без змін постановою Київського
апеляційного господарського суду від 27.10.2004 (колегія суддів у
складі: суддя Зеленін В.О. - головуючий, судді Репіна Л.О.,
Синиця О.Ф.), позов задоволено: патент N 5492 на промисловий
зразок "Упаковка для сигарет "Прима 2000" та патент N 5874 на
промисловий зразок "Упаковка для сигарет "Прима рабочая" визнано
недійсними з дати подання заявок; Державний департамент
інтелектуальної власності зобов'язано внести відомості про
визнання недійсними патентів N 5492 та N 5874 на промислові зразки
до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та
повідомити про визнання цих патентів недійсними в офіційному
бюлетені "Промислова власність". Зазначені рішення судових
інстанцій у цій справі з посиланням на підпункт "в" пункту 1
статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"
( 3688-12 ) (у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV
( 850-15 ) мотивовано тим, що оспорювані патенти на промислові
зразки видано внаслідок подання заявки ВАТ "Феодосійська тютюнова
фабрика" з порушенням виключних авторських прав ТОВ "Фірма
"Вітал-ТЕР".
Державний департамент інтелектуальної власності звернувся до
Вищого господарського суду України з касаційною скаргою від
29.11.2004, в якій просить скасувати постанову Київського
апеляційного господарського суду від 27.10.2004 і передати справу
на новий розгляд до суду першої інстанції. Мотивами касаційної
скарги зазначено те, що: оспорювані патенти на промислові зразки визнано недійсними на
підставі припису підпункту "в" пункту 1 статті 25 Закону України
"Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ), а ця норма
з'явилася пізніше від дати подання заявок на одержання цих
патентів; судовими інстанціями помилково не застосовано до спірних
відносин сторін припис пункту 8 статті 20 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ).
ВАТ "Феодосійська тютюнова фабрика" звернулося до Вищого
господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить
скасувати рішення господарського суду міста Києва від 14.09.2004
та постанову Київського апеляційного господарського суду від
27.10.2004 і прийняти нове рішення з цієї справи, яким відмовити у
позові. Касаційну скаргу мотивовано тим, що оспорювані патенти на
промислові зразки визнано недійсними на підставі припису підпункту
"в" пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3688-12 ), а ця норма з'явилася пізніше від
дат видачі цих патентів та дат подання заявок на їх одержання.
Відповідно до вимог статті 111-4 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (далі - ГПК) сторони
належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної
скарги.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями
обставин справи та правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення
касаційних скарг з огляду на таке.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що: - у 2001 році Остриковим О.Г. було створено ескізи графічних
творів для упаковок для сигарет "Прима 2000" та "Прима рабочая"; - зазначені ескізи Остриковим О.Г. були передані ВАТ
"Феодосійська тютюнова фабрика" згідно з умовами договорів про
передачу автором права на отримання патентів на промислові зразки
"Упаковка для сигарет "Прима 2000" та "Упаковка для сигарет "Прима
рабочая" від 27.04.2001 та 26.07.2001; - на підставі зазначених договорів ВАТ "Феодосійська тютюнова
фабрика" було одержано від Державного департаменту інтелектуальної
власності патенти: N 5491 від 17.12.2001 на промисловий зразок "Упаковка для
сигарет "Прима 2000" (дата подання заявки - 08.06.2001); N 5874 від 15.04.2002 на промисловий зразок "Упаковка для
сигарет "Прима рабочая" (дата подання заявки - 14.11.2001); - рішенням Феодосійського міського суду Автономної Республіки
Крим від 28.01.2004 зі справи N 2-305/2004, залишеним без змін
ухвалою Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від
01.06.2004, визнано недійсними з моменту укладення договори між
Остриковим О.Г. та ВАТ "Феодосійська тютюнова фабрика" про
передачу автором права на отримання патентів на промислові зразки
"Упаковка для сигарет "Прима 2000" та "Упаковка для сигарет "Прима
рабочая" від 27.04.2001 та 26.07.2001; - Остриковим О.Г. були передані ТОВ "Фірма "Вітал-ТЕР"
виключні майнові права на ескізи графічних творів "Прима 2000" та
"Прима рабочая" на підставі авторського договору від 01.06.2004 на
передачу виключних прав на твір, причому згідно з умовами пункту 2
цього договору позивачем отримано виключне право на використання
твору у будь-якій формі і будь-яким способом; - рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності
від 30.07.2004 N 308 зареєстровано авторський договір, відповідно
до якого виключне право на використання твору ескізи графічних
творів "Прима 2000" та "Прима рабочая" Остриковим О.Г. передано
ТОВ "Фірма "Вітал-ТЕР".
Причиною виникнення спору зі справи стало питання про
правомірність видачі ВАТ "Феодосійська тютюнова фабрика" патентів
N 5491 від 17.12.2001 та N 5874 від 15.04.2002, за якими
промисловим зразкам "Упаковка для сигарет "Прима 2000" та
"Упаковка для сигарет "Прима рабочая" надано правову охорону.
Судовими інстанціями з достатньою повнотою встановлено
обставини, що входять до предмету доказування у справі, однак цим
обставинам дано неправильну юридичну оцінку. У рішеннях судових
інстанцій зі справи правовою підставою для задоволення позову ТОВ
"Фірма "Вітал-ТЕР" зазначено припис підпункту "в" пункту 1 статті
25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"
( 3688-12 ) (у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV
( 850-15 ), відповідно до якого патент може бути визнано у
судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі
патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Однак судовими інстанціями у вирішенні спору про визнання
патенту недійсним не враховано припис абзацу шостого пункту 3
Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 N 3770-XII
( 3770-12 ) "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав
на промислові зразки", відповідно до якого встановлено, що патент
України може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим
Законом, у разі невідповідності промислового зразка умовам
охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату
подання заявки. Вживаний у цьому приписі термін "умови
охороноспроможності" є більш ємним поняттям, ніж термін "умови
патентоспроможності", визначення якого наведено у статті 6 Закону
України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 )
(далі - Закон). За своїм змістом умови охороноспроможності
означають сукупність усіх визначених законом ознак, необхідних для
реєстрації як промислових зразків результатів творчої діяльності
людини у галузі художнього конструювання, зокрема, ескізів. До
складу умов охороноспроможності включаються не лише умови
патентоспроможності, але й усі інші ознаки, необхідні для
одержання патенту, зокрема, умови про автора, чиєю творчою працею
створено промисловий зразок, підстави для визнання патенту
недійсним тощо. Ознаки умов охороноспроможності визначено не лише
у статті 6 Закону, а й в усіх інших нормах Закону. А отже, судові
інстанції у цій справі для правильного вирішення спору про
визнання патентів недійсними мали керуватись законодавством, що
діяло на дату подання заявки.
Стаття 25 Закону ( 3688-12 ), що визначає правові підстави
для визнання патенту недійсним повністю чи частково, зазнала змін
на час процесу одержання відповідачем оспорюваних патентів.
Зокрема, припис підпункту "в" пункту 1 статті 25 Закону було
внесено як зміну до цієї статті згідно із Законом України від
22.05.2003 N 850-IV ( 850-15 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної
власності". До набрання чинності Законом України від 22.05.2003
N 850-IV стаття 25 Закону діяла у редакції Закону України від
21.12.2000 N 2188-III ( 2188-14 ), і за редакцією цього Закону не
було передбачено такої підстави для визнання патенту недійсним, як
подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Для правильного застосування статті 25 Закону ( 3688-12 ) з
урахуванням дії цієї норми у часі суди мали виходити з дати
подання заявок ВАТ "Феодосійська тютюнова фабрика" на одержання
оспорюваних патентів на промислові зразки. Оскільки судовими
інстанціями з'ясовано дату подання заявок ВАТ "Феодосійська
тютюнова фабрика" на одержання оспорюваних патентів на промислові
зразки, а саме - 08.06.2001 та 14.11.2001, до спірних відносин
сторін з цієї справи підлягає застосуванню стаття 25 Закону в
редакції Закону України від 21.12.2000 N 2188-III ( 2188-14 ).
Оскільки у зазначеній редакції статті 25 Закону не передбачено
такої підстави для визнання патенту недійсним, як подання заявки з
порушенням прав інших осіб, у судових інстанцій не було підстав
для задоволення позову ТОВ "Фірма "Вітал-ТЕР".
З огляду на викладене та керуючись статтями 49, 111-9 -
111-12, 122 ГПК України ( 1798-12 ), Вищий господарський суд
України П О С Т А Н О В И В:
1. Касаційні скарги Державного департаменту інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки України та відкритого
акціонерного товариства "Феодосійська тютюнова фабрика" зі справи
N 40/345 задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 14.09.2004 та
постанову Київського апеляційного господарського суду від
27.10.2004 з цієї справи скасувати.
3. У задоволенні позову відмовити.
4. Здійснити поворот виконання рішення господарського суду
міста Києва від 14.09.2004 зі справи N 40/345 в частині стягнення
з відповідачів сум судових витрат з цієї справи. Видачу
відповідних наказів доручити господарському суду міста Києва.вгору