Про визнання права повного господарського відання
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 12.07.200532/333(12/70)
Документ va333600-05, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2005

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.2005 Справа N 32/333(12/70)
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 08.09.2005
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Колегія суддів Вищого господарського суду України у складі:
[...] розглянувши у відкритому засіданні матеріали касаційної
скарги державного підприємства "Придніпровський хімічний завод",
м. Дніпродзержинськ (далі - ДП "Придніпровський хімічний завод") на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського
суду від 20.12.2004 у справі господарського суду Дніпропетровської області
N 32/333(12/70) за позовом ДП "Придніпровський хімічний завод" до державного підприємства "Бар'єр", м. Дніпродзержинськ
(далі - ДП "Бар'єр") за участю: Міністерства палива та енергетики України про визнання права повного господарського відання за участю представників сторін: [...] В С Т А Н О В И Л А:
ДП "Придніпровський хімічний завод" звернулося до суду з
позовом про визнання права повного господарського відання на
фосфогіпс, що складовано на території сховища "Дніпровське" ДП
"Бар'єр", який є відходами виробництва.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від
28.09.2004 залучено до участі у справі в якості третьої особи без
самостійних вимог на стороні відповідача Міністерство палива та
енергетики України.
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від
26.10.2004 у задоволенні позову відмовлено, оскільки відповідач
спеціально створений для здійснення
рекультиваційно-відновлювальних робіт на забруднених територіях і
поводження радіоактивними відходами колишнього уранового
виробництва ВО "Придніпровський хімічний завод" та має ліцензію, а
позивач такої ліцензії не має. Крім того, враховано, що фосфогіпс
є невід'ємною частиною сховища, яке передано на баланс
відповідача.
Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського
суду від 20.12.2004 апеляційна скарга позивача залишена без
задоволення, а рішення без змін з тих самих підстав.
ДП "Придніпровський хімічний завод" звернулося до Вищого
господарського суду України з касаційною скаргою на постанову
апеляційного господарського суду і вважає її такою, що прийнята з
порушенням норм матеріального та процесуального права у зв'язку з
чим підлягає скасуванню, оскільки повноваження Мінпаливенерго
України щодо управління позивача припинилося з дня винесення
ухвали про санацію позивача, а також не зазначені доводи з яких
апеляційна інстанція відхиляє доводи скаржника.
Обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши
правильність застосування судом норм матеріального і
процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга
не підлягає задоволенню з наступних підстав.
У касаційній інстанції скарга (подання) розглядається за
правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком
процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та
їх доказуванням (стаття 111-5 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ).
Судами обох інстанцій встановлено, що наказом Міністерства
палива та енергетики України N 562 від 13.12.2000 "Про створення
державного підприємства "Бар'єр" було створено державне
підприємство "Бар'єр" (відповідач) з метою здійснення
рекультиваційно-відновлювальних робіт на забруднених територіях і
поводження з радіоактивними відходами колишнього уранового
виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний
завод" та зобов'язано ДП "Бар'єр" та ДП "Придніпровський завод"
підготувати пропозиції щодо передачі майна на баланс ДП "Бар'єр"
та подати її у Мінпаливенерго.
В наступному Міністерством палива та енергетики України
03.01.2003 видано наказ N 1 "Про передачу державного майна з
балансу ДП "Придніпровський хімічний завод" на баланс ДП "Бар'єр",
згідно з яким на підставі клопотання підприємств (спільний лист
від 06.11.2002 N 44-28/596) і за згодою розпорядника майна
ДП "Придніпровський хімічний завод" К[...]. (листи від 18.06.2002
N 18-06-02 та від 12.12.2002 N 12/12-02-01) з балансу позивача на
баланс відповідача передане хвостосховище радіаційних відходів
"Дніпровське" загальною площею 0,837 млн. кв. м, яке розташоване
на території м. Дніпродзержинська та за даними бухгалтерського
обліку не має вартості.
Також, державним секретарем Міністерства палива та енергетики
України 21.01.2003 затверджено акт приймання-передачі основних
засобів з балансу ДП "Придніпровський хімічний завод" на баланс ДП
"Бар'єр" відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики
України N 1 від 03.01.2003, згідно з яким позивач передав, а
відповідач прийняв на баланс хвостосховище радіоактивних відходів
"Дніпровське" загальною площею 0,837 млн. кв. м, розташоване на
території м. Дніпродзержинська, який підписано керівниками
державних підприємств і головними бухгалтерами.
Відповідно до Санітарного паспорту на законсервований
об'єкт - хвостосховище "Дніпровське" місить у собі відходи
гідрометалургійного виробництва урану (тверді радіоактивні
відходи) і зазначена гідротехнічна споруда законсервована
фосфогіпсом згідно техноробочого проекту N 76-Т310, розробленому
"ОргбудНДІпроект" у 1976 році, тобто фосфогіпс використано
безпосередньо при консервації (захороненні) твердих радіоактивних
відходів як захисний шар хвостосховища "Дніпровське" і є елементом
цього об'єкту, призначеного для поводження з радіоактивними
відходами, що також підтверджується даними, зазначеними у листі
Департаменту атомно-промислового комплексу Міністерства палива та
енергетики України від 02.09.2004 N 33/1-06/1539.
Оскільки, фосфогіпс є невід'ємною частиною хвостосховища
"Дніпровське" він не може бути виділений у вигляді окремого
індивідуально визначеного майна, право повного господарського
відання на яке може належати іншій юридичній особі, ніж та, на
балансі і у повному господарському віданні якої знаходиться
хвостосховище "Дніпровське".
Заперечення скаржника щодо того, що Мінпаливенерго не мало
права розпоряджатися майном з дня введення процедури санації
безпідставно, оскільки рішення щодо передачі хвостосховища
"Дніпровське" Міністерством палива та енергетики України прийнято
13.12.2000, про що зазначено у наказі N 562 "Про створення
державного підприємства "Бар'єр", тобто до введення процедури
санації підприємства.
Решта доводів оскаржувача зводиться до намагань надати
перевагу його доказам над іншими, що суперечить вимогам
статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ), тому судовою колегією до уваги не приймаються.
У зв'язку з викладеним, постанова апеляційного господарського
суду прийнята з додержанням вимог законодавства та підстав для її
скасування колегія суддів не вбачає.
Керуючись статтями 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), колегія суддів
П О С Т А Н О В И Л А:
Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду
від 20.12.2004 у справі господарського суду Дніпропетровської
області N 32/333(12/70) залишити без змін, а касаційну скаргу
державного підприємства "Придніпровський хімічний завод" - без
задоволення.вгору